Документ z1049-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.08.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.09.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2014  № 549


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2014 р.
за № 1049/25826

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», з метою виконання подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 02 червня 2014 року № 1-1014/14-105 НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до таких наказів Міністерства охорони здоров'я України:

1) у наказі Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974:

підпункт 1.38 пункту 1 виключити;

форму первинної облікової документації № 003-6/о «Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення» та Інструкцію щодо її заповнення викласти у новій редакції, що додаються;

2) пункт 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року № 577 «Про затвердження форм первинної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1504/21816, виключити.

У зв'язку з цим пункти 2-6 вважати відповідно пунктами 1-5;

3) підпункт 1.28 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, виключити.

2. Департаменту медичної допомоги (А. Терещенко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Р. Салютіна.

Міністр

О. Мусій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012 № 110
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 08.08.2014 № 549)

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА
пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення

В.о. директора Департаменту
медичної допомоги


А.В. Терещенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012 № 110
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 08.08.2014 № 549)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2014 р.
за № 1049/25826

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-6/о “Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 003-6/о “Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення” (далі - форма № 003-6/о).

2. Форма № 003-6/о заповнюється пацієнтом, який звернувся в заклад охорони здоров’я та дає згоду на проведення йому діагностики та лікування, у разі необхідності на оперативне втручання та знеболення. Це здійснюється  у присутності лікуючого лікаря даного закладу охорони здоров’я.

3. Пацієнтом власноруч вказуються його прізвище, ім’я, по батькові; лікуючий лікар доводить йому інформацію щодо плану діагностики та лікування, надає в доступній формі інформацію про ймовірний перебіг захворювання, наслідки при відмові від лікування.

4. Згода пацієнта на запропоноване лікування та діагностику (форма № 003-6/о) засвідчується підписами лікуючого лікаря та пацієнта.

5. Форму № 003-6/о можна використовувати в медичній карті амбулаторного хворого (форма № 025/о) або медичній карті стаціонарного хворого (форма № 003/о), що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, а також у медичній карті переривання вагітності (форма № 003-1/о) та історії пологів (форма № 096/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 26 липня 1999 року № 184.

6. Форма № 003-6/о має термін зберігання, який відповідає терміну зберігання облікових форм, зазначених у пункті 5 цієї Інструкції.

В.о. директора Департаменту
медичної допомоги


А.В. Терещенковгору