Документ z1048-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.10.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2017  № 657


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2017 р.
за № 1048/30916

Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність до законодавства, зменшення фінансового навантаження на суб’єкти господарювання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної служби України з питань праці

Перший заступник Міністра культури України

В.о. Міністра охорони здоров'я України
О.О. Шубін


М. Чечоткін

Р.Т. Чернега

С.В. Фоменко

У.Супрун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
31.07.2017 № 657


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2017 р.
за № 1048/30916

ЗМІНИ
до Правил пожежної безпеки в Україні

1. В абзаці другому пункту 3 розділу І слова «у порядку, визначеному законодавством» замінити словами «відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України».

2. У розділі ІІ:

1) абзац сімнадцятий пункту 3 після слів «на інструктажах» доповнити словом «або»;

2) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

«4. Для кожного приміщення об’єкта мають бути розроблені та затверджені керівником об’єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.»;

доповнити пункт 4 абзацом такого змісту:

«Інструкції про заходи пожежної безпеки не розробляються для душових, басейнів, мийних, умивалень та санвузлів, а також для коридорів та вестибюлів.»;

3) у пункті 5:

в абзаці першому слова «(далі - об’єкти з масовим перебуванням людей)» виключити;

у першому реченні абзацу другого слова «на об’єктах з масовим перебуванням людей» замінити словами та цифрами «на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб»;

4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«22. Під час експлуатації об’єктів забороняється знижувати рівень пожежної безпеки, встановлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об’єкта.».

3. У розділі IІІ:

1) у главі 1:

абзац перший пункту 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Під час експлуатації об’єктів забороняється зменшувати мінімальні протипожежні відстані.»;

у пункті 1.11 слова і цифри «кількість якої повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-74:2013 «Зовнішні мережі і споруди. Водопостачання», як для житлових будинків» виключити;

абзац другий пункту 1.12 виключити;

2) у главі 2:

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Під час експлуатації об’єкта не допускається знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах.

Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах повинні утримуватися у справному стані. Не допускається встановлювати будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню.»;

пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.

Необхідність обробляння засобами вогнезахисту дерев’яних елементів інших конструкцій будинків визначається відповідними нормативними документами за видами будинків.»;

абзац перший пункту 2.9 викласти в такій редакції:

«2.9. Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення повинні бути визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.»;

пункт 2.11 викласти в такій редакції:

«2.11. У підвальних та цокольних поверхах не допускаються:

улаштування вибухопожежонебезпечних приміщень категорій А і Б;

зберігання та застосування ЛЗР, вибухових речовин, балонів з газами, карбіду кальцію та інших речовин і матеріалів, що мають підвищену вибухопожежну небезпеку.

Допускається улаштовувати в підвальних та цокольних поверхах склади горючих матеріалів, майстерні, де використовуються горючі матеріали, якщо вхід до них ізольований від загальних евакуаційних сходових кліток.»;

абзац перший пункту 2.12 викласти в такій редакції:

«2.12. Забороняється використовувати горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) не за призначенням, розміщувати в них виробничі і складські дільниці, засмічувати та захаращувати їх сторонніми предметами.»;

в абзаці другому пункту 2.16 слова «інших об’єктах» замінити словами «інших приміщеннях»;

пункт 2.21 викласти в такій редакції:

«2.21. Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх, виставкових, торгових та іншого призначення, а також на трибунах не повинна перевищувати проектної або визначеної розрахунком, ураховуючи пропускну спроможність шляхів евакуації.

У разі відсутності даних для розрахунку площі, що припадає на одну особу, місткість залу приймається з розрахунку не менше 1 м-2 на одну особу.»;

пункт 2.23 викласти в такій редакції:

«2.23. Забороняється зменшувати кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огороджувальних конструкцій, застосовувати будівельні матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки, змінювати інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою.»;

у пункті 2.24 слова, цифри та знак «відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», інших будівельних норм за видами будинків та споруд» виключити;

пункт 2.27 викласти в такій редакції:

«2.27. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень).

Не нормується напрямок відчинення дверей для:

квартир у житлових будинках;

приміщень з одночасним перебуванням не більше ніж 15 осіб, крім приміщень категорій А і Б за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також парильних саун;

комор і технічних приміщень площею не більше ніж 200 м-2 і без постійних робочих місць;

технічних поверхів площею не більше ніж 200 м-2, у яких розміщується тільки інженерне обладнання та/або прокладаються інженерні мережі будинку, і у яких відсутні постійні робочі місця;

балконів, лоджій (за винятком дверей, що ведуть до зовнішньої повітряної зони сходових кліток типу Н1);

виходів на площадки сходів типу С3;

санітарних вузлів.

За наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть зачинятися лише на внутрішні запори, які відчиняються зсередини без ключа.»;

у пункті 2.28 слова та цифри «згідно з ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» та «згідно з ДСТУ Б В.2.7-70-98 «Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум’я» виключити;

у пункті 2.29 слова, цифри та знак «встановлену ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення» виключити;

у першому реченні пункту 2.31 слова та цифри «відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ)» виключити;

у першому реченні пункту 2.32 слова та цифри «Встановлені згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» виключити;

абзац четвертий пункту 2.37 викласти в такій редакції:

«забивати, заварювати, замикати на замки, болтові з’єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах;».

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

друге речення абзацу другого пункту 1.6 викласти в такій редакції: «Втрати опору ізоляції на стиках повинні бути не більше втрат опору ізоляції на цілих жилах цих проводів і кабелів.»;

абзац одинадцятий пункту 1.18 викласти в такій редакції:

«використання побутових електронагрівальних приладів з порушенням встановлених їх виробником правил експлуатації та в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено;»;

пункт 1.24 викласти в такій редакції:

«1.24. Забороняється влаштовувати незаповнені отвори в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитові.».

2) у главі 2:

в абзаці першому пункту 2.6 слова та цифри «, що відповідають вимогам ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» виключити;

пункт 2.11 викласти в такій редакції:

«2.11. На присадибних ділянках житлових будинків, у яких використовуються опалювальні печі або інші установки, що працюють на рідкому паливі, допускається підземне зберігання палива в резервуарах місткістю до 2 м-3, до яких повинен бути забезпечений транспортний під'їзд. Відстань від цих місткостей до будинків I, ІІ, III, ІІІа, ІІІб ступенів вогнестійкості має становити не менше 9 м, а до IV, IVа, V ступенів вогнестійкості - 12 м.»;

пункт 2.18 викласти в такій редакції:

«2.18. Забороняється вносити зміни до елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі.»;

у пункті 2.23:

в абзацах першому та другому слова та цифри «з масовим (постійним або тимчасовим) перебуванням людей» замінити словами та цифрами «з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб»;

в абзаці третьому слова та цифри «, за винятком приміщень, визначених згідно з пунктом 7.4.5 глави 7.4 розділу 7 ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» виключити;

абзац п’ятий пункту 2.27 викласти в такій редакції:

«перетинати протипожежні перешкоди інженерними системами кондиціонера без улаштування проходок, що відповідають нормованій межі вогнестійкості протипожежної перешкоди за ознакою ЕІ;»;

3) в абзаці третьому пункту 3.4 глави 3 слова та цифри «відповідно до ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» виключити;

4) у главі 4:

пункт 4.1 викласти в такій редакції:

«4.1. Розміщення газових опалювальних котлів, опалювальних апаратів, ємнісних газових водонагрівників, газобалонних установок має відповідати Правилам безпеки систем газопостачання України, затвердженим наказом Мінпаливенерго України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119 (далі - НПАОП 0.00-1.20).»;

пункт 4.3 викласти в такій редакції:

«4.3. Виявивши в приміщенні запах газу, потрібно негайно припинити його подавання, викликати аварійну газову службу і провітрити приміщення. До усунення несправності в приміщенні забороняється запалювати сірники, курити, застосовувати відкритий вогонь, вмикати та вимикати електроприлади, а також користуватися інструментом, який утворює іскри під час ударів.»;

пункт 4.4 виключити.

5. У розділі V:

1) у главі 1:

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

«1.4. Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ повинно проводитися відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту.»;

пункт 1.6 викласти в такій редакції:

«1.6. Об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки повинні бути забезпечені телефонним зв’язком.».

2) у главі 2:

у пункті 2.1:

підпункт 1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2 - 12 вважати відповідно підпунктами 1 - 11;

перше речення підпункту 4 після слова «водопроводу» доповнити словами «власнику мережі водопостачання або іншій відповідальній особі, визначеній у відповідному договорі згідно з вимогами чинного законодавства»;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) витрачений під час гасіння пожежі протипожежний запас води з резервуарів має бути відновлений у строк не більше ніж:

24 год. - у населених пунктах і на промислових підприємствах з будівлями за вибухопожежною та пожежною небезпекою категорій А, Б та В;

36 год. - на промислових підприємствах з будівлями за пожежною небезпекою категорій Г та Д;

72 год. - у сільських населених пунктах і на сільськогосподарських підприємствах.

Для промислових підприємств із витратами води на зовнішнє пожежогасіння до 20 л/с включно допускається збільшувати час відновлення пожежного об’єму води: до 48 год. - для будівель категорій Г та Д; до 36 год. - для будівель категорії В;»;

у пункті 2.2:

підпункт 1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2 - 13 вважати відповідно підпунктами 1 - 12;

у першому реченні підпункту 1 слова та цифри «за ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» виключити;

у першому реченні підпункту 9 слова «одного разу на шість місяців» замінити словами «одного разу на рік»;

3) у главі 3:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Населені пункти і об’єкти мають бути забезпечені нормованою кількістю протипожежної техніки.»;

абзац п’ятий пункту 3.10 викласти в такій редакції:

«установлювання в шафи пожежних кран-комплектів, у спеціальні тумби, на підставки, що надійно закріплені, на підлозі (якщо дозволяє конструкційне виконання), у пожежні щити (стенди).»;

абзац третій пункту 3.11 викласти в такій редакції:

«До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт.».

6. У розділі VІ:

1) у главі 1:

у третьому реченні пункту 1.3 слова «фільтрувальними пристроями для саморятування під час пожежі» замінити словами «засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі»;

у пункті 1.6 слова та цифри «з урахуванням вимог ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів» виключити;

2) у главі 2:

пункт 2.8 викласти в такій редакції:

«2.8. При розміщенні тимчасових крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і нарад та в інших подібних приміщеннях, а також місць сидіння у залах, які не мають стаціонарно встановлених крісел, під час проведення заходів мають забезпечуватися:

ширина проходів між рядами не менше 0,45 м;

відстань між спинками крісел (глибина ряду) не менше 0,9 м, а між спинками стільців чи лав - не менше 0,85 м, у кінотеатрах - не менше 1,0-1,1 м;

кількість неперервно встановлених місць у ряду: за одностороннього виходу із ряду - не більше 26, за двостороннього - не більше 50.»;

абзац другий пункту 2.17 виключити;

в абзаці другому пункту 2.28 слова «з масовим перебуванням людей» замінити словами та цифрами «з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб»;

у пункті 2.29 слова «пристроїв фільтрувальних для саморятування» замінити словами «засобів індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей»;

3) у пункті 3.2 глави 3 слова «пристроями фільтрувальними для саморятування» замінити словами «засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі»;

4) у главі 4:

в абзаці другому пункту 4.1 слово «, боєприпасів» виключити;

в абзаці другому пункту 4.7 слова «пристроями фільтрувальними для саморятування» замінити словами «засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі»;

5) пункт 5.6 глави 5 викласти в такій редакції:

«5.6. Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканці цих об’єктів мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі.»;

6) у пункті 8.1 глави 8 слова та цифри «Правилами пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21 грудня 1998 року № 527, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 1999 року за № 157/3450» замінити словами та цифрами «Правилами пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 21 січня 2015 року № 11, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 279/26724»;

7) у главі 9:

у пункті 9.1:

в абзаці другому підпункту 3 слова та цифри «згідно з ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» виключити;

в абзаці першому підпункту 8 слова та цифри «які влаштовуються відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення» виключити;

у пункті 9.2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані від складів ЛЗР та ГР до інших будівель та споруд;»;

підпункт 2 після слів «посипати піском» доповнити словами «або застосувати спеціальні хімічні речовини»;

абзац другий підпункту 24 викласти в такій редакції:

«Відпуск ЛЗР та ГР у тару з полімерних матеріалів, що не призначена виробником для зберігання нафтопродуктів, а також у скляну тару забороняється;»;

абзац другий підпункту 25 викласти в такій редакції:

«зменшення нормованої висоти обвалування;»;

підпункт 3 пункту 9.3 викласти в такій редакції:

«3) забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані від майданчиків та будинків для зберігання балонів з горючими газами до сусідніх будівель і споруд;»;

підпункт 1 пункту 9.5 викласти в такій редакції:

«1) забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані від складів лісопиломатеріалів до сусідніх будинків, споруд, територій;»;

8) у главі 10:

пункти 10.1-10.3 викласти в такій редакції:

«10.1. До роботи на автозаправних станціях (далі - АЗС) допускаються лише особи, які пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і мають про це відповідне посвідчення. Забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані між суміжними будинками, спорудами на території АЗС.

10.2. Розташування транспортних засобів в очікуванні заправки повинно забезпечувати можливість аварійної їх евакуації з території АЗС.

Автомобілі, що чекають черги на заправку, повинні розміщуватися не ближче ніж за 3 метри до автомобіля, що заправляється.

10.3. На АЗС забороняється проводити постійні зварювальні та інші вогневі роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню як у будинках АЗС, так і на її території.

Тимчасові зварювальні та інші вогневі роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню під час технічної експлуатації АЗС, мають виконуватися відповідно до вимог глави 1 розділу VII цих Правил.

Курити дозволяється тільки в спеціально відведених та облаштованих для цього місцях.»;

пункт 10.5 викласти в такій редакції:

«10.5. АЗС мають бути оснащені телефонним, гучномовним зв’язком. Для АЗС, які не обладнані провідним телефонним зв’язком, дозволяється для цих цілей використовувати засоби стільникового зв’язку.»;

пункт 10.7 викласти в такій редакції:

«10.7. Зливати нафтопродукти в резервуари необхідно закритим способом (трубопроводом). Перед зливанням нафтопродукту з автоцистерн у резервуар необхідно заміряти рівень нафтопродукту в цьому резервуарі. Процес зливання повинен контролюватися працівником АЗС та водієм автоцистерни, у тому числі для недопущення переповнення резервуара. Наконечники зливних шлангів повинні бути виготовлені з матеріалу, що виключає можливість іскроутворення в разі ударів об корпус резервуара, технологічного колодязя, зливного пристрою. Наконечники зливного пристрою повинні бути виготовлені з матеріалу, що виключає можливість іскроутворення, та мають бути заземлені до контуру, до якого виконується заземлення автоцистерни.»;

пункт 10.11 викласти в такій редакції:

«10.11. Для відкривання і закривання пробок металевої тари, проведення робіт із обслуговування та ремонту технологічного обладнання у вибухонебезпечних зонах на АЗС повинен використовуватись інструмент з металу, що не утворює іскор.»;

у пункті 10.12:

абзац третій викласти в такій редакції:

«дозволяється відпускати нафтопродукти споживачам у металеві каністри, каністри з полімерних матеріалів, які призначені для зберігання нафтопродуктів і на яких нанесене відповідне маркування. Забороняється відпускати паливо в скляну тару та тару з полімерних матеріалів, яка не призначена для цих цілей;»;

абзац четвертий після слова «піском» доповнити словами «або застосувати спеціальні хімічні речовини»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«відстань між автомобілями повинна забезпечувати можливість маневрування та виїзду з території АЗС.»;

пункт 10.14 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

«5) ПАЗС необхідно оснащувати первинними засобами пожежогасіння відповідно до глави 3 розділу V цих Правил і розміщувати їх на території згідно зі схемою, затвердженою керівником підприємства.»;

9) пункт 12.1 глави 12 викласти в такій редакції:

«12.1. Не допускається розміщення лазень сухого жару (саун) вище другого поверху, у підвальних поверхах, під трибунами, у спальних корпусах оздоровчих таборів для дітей та підлітків, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, а також під приміщеннями та суміжно з приміщеннями, у яких перебуває понад 100 осіб.».

7. У розділі VІІ:

1) друге речення абзацу шостого пункту 1.1 глави 1 викласти в такій редакції: «За наявності на підприємстві відомчої пожежної охорони або державної пожежної охорони, яка обслуговує підприємство на договірних засадах, наряди-допуски на виконання тимчасових вогневих робіт повинні бути погоджені з ними напередодні виконання робіт з установленням відповідного контролю;

2) пункт 2.1 глави 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.2 - 2.28 вважати відповідно пунктами 2.1 - 2.27;

3) у главі 4:

у реченні першому пункту 4.16 слова «реконструкції, капітального ремонту та» виключити;

в абзаці четвертому пункту 4.48 слова та цифри «згідно з ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» виключити.

8. У тексті Правил слова та цифри «ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту» замінити словами та цифрами «ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

Т.в.о. директора
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

С.Є. Житняквгору