Документ z1044-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.10.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.2018  № 220


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1044/32496

Про затвердження Вимог до структури і формату оприлюднення відомостей про містобудівну документацію у мережі Інтернет

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 354 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 і від 21 жовтня 2015 р. № 835», пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до структури і формату оприлюднення відомостей про містобудівну документацію у мережі Інтернет, що додаються.

2. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (C. Білоус) разом з Юридичним департаментом (О. Чепелюк) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Уповноваженим органам містобудування та архітектури всіх рівнів забезпечити виконання Вимог.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Парцхаладзе.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
з питань електронного урядування України
О. РиженкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
15.08.2018  № 220


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1044/32496

ВИМОГИ
до структури і формату оприлюднення відомостей
про містобудівну документацію у мережі Інтернет

1. Ці Вимоги визначають структуру і формат оприлюднення відомостей про містобудівну документацію у мережі Інтернет.

2. У цих Вимогах термін «містобудівна документація» використовується у значенні, наведеному у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності».

3. Мінрегіон на своєму офіційному веб-сайті та/або у містобудівному кадастрі на державному рівні оприлюднює у мережі Інтернет:

графічні та текстові матеріали Генеральної схеми планування території України, схем планування окремих частин території України та схем планування території Автономної Республіки Крим, областей, крім матеріалів, зазначених у пункті 5 цих Вимог;

відомості про містобудівну документацію, що передбачені абзацами дев’ятим-тринадцятим пункту 27 Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 (із змінами).

4. Уповноважені органи містобудування та архітектури у межах своїх повноважень, за винятком матеріалів, які зазначені у пункті 5 цих Вимог, оприлюднюють шляхом розміщення у мережі Інтернет графічні та текстові матеріали:

схеми планування окремих частин території України;

схеми планування території Автономної Республіки Крим;

схеми планування території областей;

схеми планування території районів;

генеральні плани населених пунктів;

плани зонування території;

детальні плани території;

містобудівну документацію територіальних громад (за наявності).

5. Графічні матеріали містобудівної документації про проектування та будівництво будівель і споруд цивільного захисту та про джерела водопостачання, що містить інформацію з обмеженим доступом, не оприлюднюються у мережі Інтернет.

6. Уповноважені органи містобудування та архітектури відповідно до своїх повноважень оприлюднюють інформацію про містобудівну документацію у мережі Інтернет на веб-сайтах:

обласних та районних державних адміністрацій;

органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад;

містобудівних кадастрів на регіональному, районному та міському рівнях (у разі їх створення) у відкритому доступі;

Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.

7. Графічні та текстові матеріали містобудівної документації, рішення про їх затвердження оприлюднюються у мережі Інтернет за одним гіперпосиланням.

8. Графічні матеріали містобудівної документації у складі містобудівних кадастрів (у разі їх створення) оприлюднюються у формі геопросторових даних із можливістю їх копіювання у форматах, що підтримують векторну графіку.

9. Графічні матеріали містобудівної документації, які публікуються на сайтах, що не використовують електронні інтерактивні карти, публікуються у форматах GIF, TIFF, JPG (JPEG), PNG та у форматах файлів, які підтримують векторну графіку (формати даних GeoTIFF, SHP, DMF, MID/MIF, DXF, XML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM).

10. Рішення про затвердження містобудівної документації та її текстові матеріали оприлюднюються у форматах RTF, DOC(X) або у PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення).

11. Текстові відомості про містобудівну документацію, зазначені в абзацах дев’ятому-тринадцятому пункту 27 Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 (із змінами), Мінрегіон й уповноважені органи містобудування та архітектури збирають та оприлюднюють на офіційному веб-сайті Мінрегіону шляхом прямого доступу до електронних сервісів сайту та/або за допомогою файлів у форматі XLS(X).

12. Публікація містобудівної документації у мережі Інтернет має бути якісною та забезпечувати чітке прочитання її текстових матеріалів, переглядання схем та ідентифікування умовних позначень графічних матеріалів.

Директор Департаменту
містобудування, архітектури
та планування територійС. Білоусвгору