Документ z1043-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.09.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2017  № 1171


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2017 р.
за № 1043/30911

Про затвердження Інструкції про пропускний, внутрішньооб’єктовий та протипожежний режими в адміністративному будинку Державного агентства резерву України

Відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, Положення про Державне агентство резерву України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 517, з метою забезпечення пропускного, внутрішньооб’єктового та протипожежного режимів в адміністративному будинку Державного агентства резерву України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про пропускний, внутрішньооб’єктовий та протипожежний режими в адміністративному будинку Державного агентства резерву України, що додається.

2. Департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства резерву України.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства резерву України


В.А. МосійчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
07.08.2017  № 1171


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2017 р.
за № 1043/30911

ІНСТРУКЦІЯ
про пропускний, внутрішньооб’єктовий та протипожежний режими в адміністративному будинку Державного агентства резерву України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає основні вимоги щодо організації і порядку здійснення пропускного, внутрішньооб’єктового та протипожежного режимів в адміністративному будинку Державного агентства резерву України (далі - адмінбудинок Держрезерву), що розташований за адресою: вул. Пушкінська, 28, м. Київ.

2. У разі виникнення аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій спеціальний транспорт з персоналом, а також аварійні бригади допускаються до адмінбудинку Держрезерву безперешкодно.

3. За дотримання вимог цієї Інструкції відповідають керівники структурних підрозділів Держрезерву.

4. Вимоги щодо встановлених пропускного, внутрішньооб’єктового та протипожежного режимів в адмінбудинку Держрезерву є обов’язковими для виконання всіма співробітниками Держрезерву та відвідувачами адмінбудинку Держрезерву.

5. Охорона адмінбудинку Держрезерву та забезпечення пропускного режиму здійснюються відповідальними черговими відомчої воєнізованої охорони Держрезерву (далі - ВВО).

6. Відповідальні чергові ВВО підпорядковуються в частині пропускного, внутрішньооб’єктового та протипожежного режимів адмінбудинку Держрезерву Голові Держрезерву, першому заступнику Голови, начальнику відділу планування, документування, контролю та роботи з підвідомчими підприємствами з питань використання державного майна та завідувачу cектору з питань воєнізованої охорони, пожежної безпеки та охорони праці.

ІІ. Порядок приймання і здавання під охорону службових приміщень адмінбудинку Держрезерву

1. Співробітники Держрезерву зобов’язані:

підтримувати службові приміщення та майно, що в них розміщено, у належному технічному і санітарному стані;

дотримуватися правил техніки безпеки під час роботи з електрообладнанням і побутовими електроприладами, а також правил пожежної безпеки;

сприяти охороні службових приміщень і майна, що в ньому розміщено, запобігати його руйнуванню або розкраданню.

2. Співробітники Держрезерву отримують ключі від службових приміщень на посту охорони у відповідального чергового ВВО під особистий підпис у журналі із зазначенням прізвища, ініціалів, дати та часу.

3. Після закінчення робочого дня співробітники Держрезерву, які останніми залишають службові приміщення, перевіряють зачинення вікон, знеструмлення обладнання, побутових, а також освітлювальних приладів. Після зачинення вхідних дверей службового приміщення ключі здаються під особистий підпис відповідальному черговому ВВО.

4. Відповідальним черговим ВВО забороняється видавати ключі від службових приміщень стороннім особам, які не є співробітниками Держрезерву.

ІІІ. Порядок пропускного режиму

1. Вхід до адмінбудинку Держрезерву здійснюється лише через пост забезпечення пропускного режиму, обладнаний автоматичною системою контролю допуску.

2. До службових приміщень адмінбудинку Держрезерву допускаються співробітники Держрезерву за наявності електронної картки (перепустки).

3. У разі втрати співробітником електронної картки (перепустки) він зобов’язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника та відповідального чергового ВВО. Дублікат перепустки видається співробітнику відповідним структурним підрозділом Держрезерву.

4. Пропуск осіб, які прибули до Голови Держрезерву, першого заступника Голови та заступника Голови, здійснюється за допомогою телефонного зв'язку з відповідним черговим ВВО.

5. До службових приміщень адмінбудинку Держрезерву допускаються керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, у разі пред’явлення відповідальному черговому ВВО електронної картки (перепустки).

6. Відповідальний черговий ВВО про всіх відвідувачів обов'язково робить відповідний запис у журналі обліку тимчасового пропуску до адміністративної будівлі Державного агентства резерву України громадян (за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції), у якому зазначає прізвище та ініціали особи, яка допускається в адмінбудинок Держрезерву, реквізити документа, що посвідчує особу, найменування підприємства, установи чи організації, від якої особа прибула, а також прізвище та ініціали посадової особи Держрезерву, яка клопотала про надання дозволу на пропуск, та час пропуску в адмінбудинок Держрезерву.

7. Посадова особа, яка дала дозвіл на пропуск в адмінбудинок Держрезерву, організовує супровід таких осіб біля входу та виходу з будівлі та є відповідальною за дотримання ними порядку і правил поведінки в державній установі, їх своєчасний вихід за межі адмінбудинку Держрезерву.

8. До адмінбудинку Держрезерву безперешкодно мають доступ:

Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Перший заступник Голови Верховної Ради України, Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України та Генеральний прокурор України.

9. Пропуск в адмінбудинок Держрезерву та у зворотному напрямку здійснюється безперешкодно за службовими посвідченнями (у супроводженні відповідальних посадових осіб):

народних депутатів України та працівників служб спеціального та фельд’єгерського зв’язку для доставки кореспонденції та представників інших міністерств, центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій відповідно до норм законодавства, що доставляють секретну кореспонденцію з пред’явленням відповідного реєстру;

заступників Міністра економічного розвитку і торгівлі України та керівників структурних підрозділів, до компетенції яких належать питання спрямування і координації діяльності Держрезерву;

керівників структурних підрозділів Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України;

керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

керівників місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування;

представників МВС та СБУ (за наявності письмового розпорядження керівника органу або оперативного підрозділу СБУ), посадових і службових осіб органів та установ виконання покарань, слідчих ізоляторів (відповідно до норм Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України");

інші особи, які мають таке право відповідно до чинного законодавства.

10. Пропуск осіб для виконання господарських та будівельних робіт в адмінбудинку Держрезерву здійснюється за окремим списком з дозволу Голови Держрезерву або першого заступника Голови.

Ці особи супроводжуються співробітником структурного підрозділу, який відповідає за проведення зазначених робіт.

11. До адмінбудинку Держрезерву забороняється пропуск осіб:

із зброєю (за винятком працівників фельд’єгерського та спеціального зв’язку і Управління державної охорони України, які прибувають для доставки документів або здійснюють охорону посадових осіб згідно із законодавством), боєприпасами, вибуховими речовинами;

з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою, крім випадків, якщо на це надано дозвіл керівництва Держрезерву. Представники засобів масової інформації, які мають радіо-, кіно-, фотоапаратуру, допускаються в адмінбудинок Держрезерву тільки з особистого дозволу Голови Держрезерву, а в разі його відсутності - першого заступника Голови;

з наркотичними речовинами, вибухо-, радіоактивно-, хімічно-, бактеріологічно-, біологічно-, пожежонебезпечними речовинами;

у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння;

з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60 х 40 х 20 сантиметрів), крім випадків, якщо на це надано дозвіл керівництва Держрезерву;

з гучномовцями, плакатами, транспарантами;

з газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя і здоров’я предметами;

із тваринами (крім службових собак правоохоронних органів).

ІV. Порядок винесення (вивезення) внесення (ввезення) матеріальних цінностей до/з адмінбудинку Держрезерву

1. Матеріальні цінності, що перебувають в адмінбудинку Держрезерву, виносяться (вивозяться)/вносяться (ввозяться) з/до адмінбудинку Держрезерву з дозволу Голови Держрезерву або першого заступника Голови.

2. Дозволяється вхід/вихід з/до адмінбудинку Держрезерву з особистими речами (валізи, жіночі сумки тощо), якщо в них немає заборонених речей, зазначених у пункті 15 розділу ІІІ цього Положення. У разі виявлення порушень відповідальні чергові ВВО повинні запропонувати співробітникові або відвідувачу пред'явити ручну поклажу для огляду.

3. Винесення (вивезення)/внесення (ввезення) матеріальних цінностей (майна) з/до адмінбудинку Держрезерву, які належать іншим підприємствам, установам та організаціям, що проводять роботи (ремонтні, будівельні тощо), здійснюються в супроводі співробітника структурного підрозділу, відповідального за проведення зазначених робіт.

4. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території адмінбудинку Держрезерву здійснюється під наглядом відповідального чергового ВВО.

5. На територію (з території) адмінбудинку Держрезерву мають право в’їжджати (виїжджати) службові автомобілі Держрезерву.

6. В’їзд (виїзд) у разі потреби на територію (з території) адмінбудинку Держрезерву автомобілів інших підприємств, організацій та установ здійснюється за погодженням Голови Держрезерву, а в разі його відсутності - виконувача його обов'язків.

7. В’їзд на територію (виїзд з території) адмінбудинку Держрезерву особистого автотранспорту співробітників Держрезерву дозволяється за умови включення його до відповідного списку за погодженням Голови Держрезерву, а в разі його відсутності - виконувача його обов'язків.

8. Підтримання належного громадського порядку біля входу (в’їзду) до адмінбудинку Держрезерву та забезпечення під’їзду до нього службових автомобілів покладається на працівників відомчої воєнізованої охорони.

V. Пропускний, внутрішньооб’єктовий та протипожежний режими в адмінбудинку Держрезерву

1. Пропускний, внутрішньооб’єктовий та протипожежний режими встановлюються з метою:

недопущення безконтрольного входу (виходу) осіб, винесення (внесення) матеріальних цінностей з адмінбудинку Держрезерву (у зворотному напрямку);

охорони адмінбудинку Держрезерву;

додержання контролю за виконанням правил протипожежної безпеки;

підтримання внутрішнього порядку в адмінбудинку Держрезерву.

2. До адмінбудинку Держрезерву входять:

1) за постійними електронними картками (перепустками) (далі - постійна перепустка) - співробітники Держрезерву;

2) за тимчасовими електронними картками (перепустками) (далі - тимчасова перепустка) - співробітники Держрезерву (до оформлення та видачі їм постійних перепусток);

3) за разовими електронними картками (перепустками) (далі - разова перепустка) - відвідувачі адмінбудинку Держрезерву;

4) за спеціальними тимчасовими перепустками - іноземці.

3. Видача перепусток здійснюється:

постійної перепустки - на підставі наказу Держрезерву про прийняття працівника на роботу. Відомості про звільнення (призначення) співробітника Держрезерву надаються сектором кадрів Держрезерву черговому ВВО;

тимчасової перепустки - на підставі наказу Держрезерву про прийняття працівника на роботу (до оформлення та видачі постійної перепустки);

разової перепустки - з особистого дозволу Голови Держрезерву або першого заступника Голови на підставі письмових заявок керівників структурних підрозділів;

спеціальної тимчасової перепустки - за рішенням Голови Держрезерву на підставі затвердженої програми прийому іноземців.

Разові перепустки оформлюються за наявності одного з таких документів:

паспорта;

посвідчення водія;

службового посвідчення співробітника Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, місцевого органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, правоохоронних органів.

Надання перепусток здійснюється за іншими документами, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

4. Разова перепустка надає право на вхід в адмінбудинок Держрезерву і у зворотному напрямку тільки один раз упродовж дня її видачі та в зазначений у перепустці час. Під час виходу осіб з адмінбудинку Держрезерву разові перепустки вилучаються відповідальним черговим ВВО.

5. Видача відвідувачам разових перепусток і їх вилучення покладаються на відповідального чергового ВВО. Про всіх відвідувачів обов’язково робиться запис у журналі реєстрації видачі разових перепусток до приміщень Держрезерву.

6. У неробочий час та вихідні (святкові) дні з/до адмінбудинку Держрезерву пропускаються:

співробітники Держрезерву на підставі заявок керівників структурних підрозділів з особистого письмового дозволу Голови Держрезерву або першого заступника Голови та співробітники сектору з питань воєнізованої охорони, пожежної безпеки та охорони праці для перевірки несення служби;

посадові особи, які залучаються до чергування у визначені дні відповідно до графіка, затвердженого наказом Держрезерву.

7. Пропуск відвідувачів в адмінбудинок Держрезерву в робочі дні здійснюється з 9.00 до 17.30 (у п’ятницю - з 9.30 до 16.00).

Згідно з розпорядком робочий день в апараті Держрезерву триває з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю - до 16.45), тривалість обідньої перерви - з 12.45 до 13. 30.

Співробітники Держрезерву під час входу (виходу) до/з адмінбудинку Держрезерву мають неухильно дотримуватися реєстрації електронної картки (перепустки).

8. Пропуск сторонніх осіб для виконання будь-яких планових робіт в адмінбудинку Держрезерву в неробочий час і вихідні (святкові) дні здійснюється на підставі викладених у довільній формі письмових заявок, підписаних першим заступником Голови, заступником Голови, керівниками структурних підрозділів з особистого дозволу Голови Держрезерву, а в разі його відсутності - виконувачем обов'язків Голови.

Роботи, що виконуються сторонніми особами, проводяться в присутності відповідального за їх виконання співробітника Держрезерву.

9. Пропуск у неробочий час і вихідні (святкові) дні представників аварійних служб для усунення наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій здійснюється начальником варти ВВО відповідно до вимог інструкції чергового по адміністративному будинку Держрезерву, затвердженої Головою Держрезерву, про що обов’язково робиться запис у журналі приймання-передавання чергувань та доповідається під час приймання і здавання чергування.

10. З метою дотримання правил пожежної безпеки після закінчення роботи співробітниками Держрезерву знеструмлюються оргтехніка, електроприлади і освітлювальна мережа, службові приміщення зачиняються на замки та опечатуються, а ключі здаються у спеціальних пеналах (опечатаних печаткою відповідальної особи) черговому ВВО.

Приймання і видача ключів співробітникам Держрезерву здійснюються під особистий підпис у відповідному журналі із зазначенням прізвища, ініціалів дати та часу.

Усі приміщення, які обладнані охоронною сигналізацією, беруться під охорону на пульті у відповідального чергового ВВО (у присутності співробітника Держрезерву).

Запасні ключі від службових і технічних приміщень зберігаються у спеціальній шафі, опечатаній відповідною печаткою. Ці ключі використовуються відповідальним черговим ВВО для відкриття приміщень у разі виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру (пожежа в адмінбудинку, викид небезпечних речовин унаслідок пожежі чи вибуху на об’єкті підвищеної небезпеки, буревій, паводки тощо).

11. З метою запобігання виникненню пожежі в адмінбудинку Держрезерву забороняється:

застосування і зберігання легкозаймистих і горючих рідин та матеріалів;

захаращування входів, виходів із приміщень та підходів до вогнегасників;

застосування саморобних та несправних подовжувачів електромережі та електронагрівальних приладів;

паління в усіх службових приміщеннях і коридорах адмінбудинку Держрезерву.

Застосування електронагрівальних побутових приладів у службових приміщеннях адмінбудинку Держрезерву здійснюється з дотриманням Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

12. Запасні двері, лази, горища зачиняються на замки, обладнуються охоронною сигналізацією, ключі від них зберігаються у відповідального чергового ВВО.

Директор
департаменту стратегічного
розвитку сектору оборони
та безпеки Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України


А.П. Тивончуквгору