Про затвердження Положення про породовипробування у тваринництві
Мінагрополітики України; Наказ, Положення від 03.11.2003388
Документ z1039-03, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2003
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 12.11.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.11.2003 N 388
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2003 р.
за N 1039/8360

Про затвердження
Положення про породовипробування у тваринництві

Відповідно до статті 6 Закону України "Про племінну
справу у тваринництві" ( 3691-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про породовипробування у тваринництві
(додається).
2. Департаменту ринків продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією (Микитюк Д.М.), Державному
науково-виробничому концерну "Селекція" (Білоус О.В. за згодою):
2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. Довести Положення до відома суб'єктів племінної справи у
тваринництві.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
Міністр С.Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
03.11.2003 N 388
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2003 р.
за N 1039/8360

ПОЛОЖЕННЯ
про породовипробування у тваринництві

1. Загальні положення
1.1. Положення про породовипробування у тваринництві (далі -
Положення) розроблене на виконання статті 6 Закону України "Про
племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ).
1.2. Положення визначає умови та порядок проведення
породовипробування у тваринництві (далі - породовипробування).
1.3. Положення поширюється на суб'єктів племінної справи у
тваринництві всіх форм власності.
1.4. Мета проведення породовипробування - визначення
генетичного потенціалу продуктивності, оптимальних умов його
реалізації та бажаного ареалу розведення тварин різних порід,
типів, кросів, наявних на території країни, шляхом проведення
порівняльної зоотехнічної та економічної оцінки для забезпечення
селекційного прогресу і виконання державної програми селекції у
тваринництві.
1.5. Організацію проведення породовипробування здійснює
Міністерство аграрної політики України.
1.6. Наукове забезпечення породовипробування здійснють
наукові установи Української академії аграрних наук.
1.7. Проведення породовипробування проводиться за наказом
Міністерства аграрної політики України відповідно до програми і
методики, затверджених Міністерством аграрної політики України та
Українською академією аграрних наук.
1.8. Поняття, що вживаються в цьому Положенні, мають таке
значення: породовипробування - комплексна оцінка порід, типів (кросів
та інших селекційних досягнень у тваринництві) вітчизняної та
зарубіжної селекції; методика проведення породовипробування (далі - методика) -
сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання
результатів оцінки з потрібною точністю; програма проведення породовипробування (далі - програма) -
організаційно-методичний документ, який установлює умови
проведення породовипробування; об'єкт породовипробування - тварини різних порід, типів
(кросів та інших селекційних досягнень у тваринництві) вітчизняної
та зарубіжної селекції; координатор проведення породовипробування (далі -
координатор) - державне підприємство (організація, установа),
визначене Міністерством аграрної політики України з урахуванням
пропозицій Української академії аграрних наук, яке розробляє
методику і програму породовипробування та здійснює
науково-методичне керівництво з проведення породовипробування; виконавець проведення породовипробування (далі -
виконавець) - підприємство (організація, установа), визначене
Міністерством аграрної політики України, яке реалізує програму
породовипробування відповідно до методики під науково-методичним
керівництвом координатора.
1.9. Визначення виконавця породовипробування проводиться на
конкурсній основі відповідно до Положення про умови проведення
конкурсу з визначення виконавців державної програми селекції у
тваринництві, що фінансується з державного бюджету, затвердженого
наказом Мінагрополітики України від 03.03.2000 N 27 ( z0219-00 )
та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.04.2000 за
N 219/4440.
2. Вимоги до змісту методики та програми проведення
породовипробування
2.1. Методика породовипробування містить: перелік ознак та показників продуктивності, які визначаються
за час проведення; час визначення ознак та показників продуктивності (період
року, вік тварин тощо); методи визначення показників продуктивності, їх точність та
методику розрахунків (за наявності); процедури і правила, необхідні для проведення
породовипробування та одержання відповідних результатів (умови
утримання та рівень годівлі, ветеринарно-санітарні правила тощо).
2.2. Програма породовипробування містить: об'єкт та мету проведення; види, послідовність та обсяг здійснюваних робіт і дослідів; місце, інформацію про виконавця і терміни проведення; форми звітності та терміни подання одержаних результатів; показники оцінки результатів вимірювань і дослідів; відповідальність координатора та виконавця за проведення
породовипробування.
3. Звітність та використання результатів
породовипробування
3.1. Виконавець звітує про хід та результати
породовипробування перед Міністерством аграрної політики України
та Українською академією аграрних наук у терміни, передбачені
програмою.
3.2. Результати проведення породовипробування затверджуються
наказом Мінагрополітики України.
3.3. Результати породовипробування використовуються для
складання та коригування загальнодержавних програм селекції у
тваринництві, схеми розміщення племінних (генетичних) ресурсів та
доводяться до відома зацікавлених суб'єктів племінної справи у
тваринництві для використання у практичній діяльності.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюквгору