Документ z1038-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.10.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.08.2018  № 689


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1038/32490

Про затвердження Порядку надання Міністерством внутрішніх справ України інформації з Єдиного державного реєстру про зареєстровані транспортні засоби та їх власників Національному агентству з питань запобігання корупції

На виконання пункту 6 Плану заходів з впровадження системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій та модернізації програмно-апаратного комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 787-р, відповідно до підпункту 18 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання Міністерством внутрішніх справ України інформації з Єдиного державного реєстру про зареєстровані транспортні засоби та їх власників Національному агентству з питань запобігання корупції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
21 серпня 2018 року № 1843
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
21 серпня 2018 року № 689


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1038/32490

ПОРЯДОК
надання Міністерством внутрішніх справ України інформації з Єдиного державного реєстру про зареєстровані транспортні засоби та їх власників Національному агентству з питань запобігання корупції

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм надання Міністерством внутрішніх справ України інформації з Єдиного державного реєстру (далі - ЄДР) про зареєстровані транспортні засоби та їх власників Національному агентству з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), необхідної для реалізації ним повноважень та прав, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

2. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є МВС та Національне агентство.

3. Структура та формати запитів Національного агентства на отримання інформації з ЄДР про транспортні засоби та їх власників (далі - запити) та відповідей МВС на запити, які передаються та приймаються під час автоматизованого обміну інформацією, форма журналу їх обліку, параметри обміну інформацією в електронній формі, вимоги щодо захисту інформації визначаються суб’єктами інформаційних відносин спільно та відповідно до цього Порядку оформлюються окремими протоколами.

ІІ. Регламент автоматизованого обміну інформацією між МВС та Національним агентством

1. Відповідальними структурними підрозділами з питань автоматизованого обміну інформацією, які забезпечують та здійснюють технічне супроводження подання запитів та отримання відповідей, є Департамент інформатизації Міністерства внутрішніх справ України та Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації апарату Національного агентства (далі - відповідальні підрозділи).

2. Автоматизований обмін інформацією забезпечується відповідальними підрозділами на центральному рівні засобами телекомунікаційного зв’язку з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних».

3. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.

ІІІ. Порядок формування запитів та надання відповідей на запити

1. Національне агентство формує та передає до МВС запити щодо:

належності транспортного засобу особі;

прав власності особи на транспортний засіб;

реєстраційних операцій, здійснених особою за період, зазначений у запиті;

реєстраційних операцій з транспортним засобом за період, зазначений у запиті.

2. МВС забезпечує автоматизовану обробку отриманих запитів і залежно від результату їх обробки формує та передає до Національного агентства в електронному вигляді:

відповідь на запит;

повідомлення про відсутність інформації в ЄДР;

повідомлення про наявність інформації тільки в паперовому вигляді.

3. Запити та відповіді на запити надсилаються в паперовому вигляді на поштові адреси суб’єктів інформаційних відносин у разі:

наявності в них інформації з обмеженим доступом;

наявності запитуваної інформації тільки в паперовій формі.

ІV. Захист інформації під час автоматизованого обміну інформацією

1. При автоматизованому обміні інформацією відповідно до цього Порядку суб’єкти інформаційних відносин упроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.

2. Для захисту інформації застосовуються засоби технічного захисту інформації, що мають експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації, та засоби криптографічного захисту інформації, допущені до експлуатації.

3. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується Національним агентством виключно з метою реалізації ним повноважень та прав, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Керівник Управління
інформаційно-аналітичних систем
та захисту інформації
апарату Національного агентства
з питань запобігання корупції
А.Г. Ковтуненко

Директор
Департаменту інформатизації
Міністерства внутрішніх
справ України
І.П. Бондаренковгору