Документ z1038-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.08.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.09.2011. Подивитися в історії? )


 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
12.08.2011 N 34
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2011 р.
за N 1038/19776

 
Про затвердження Порядку застосування
запобіжних заходів щодо країн (територій),
які не виконують або неналежним чином виконують
рекомендації міжнародних, міжурядових організацій,
задіяних у сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму

 
     Відповідно до частини п'ятої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Порядок застосування запобіжних заходів щодо країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, що додається.
 
     2. Департаменту розвитку реального сектору економіки забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Копилова В.А.
 
     4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
 Перший віце-прем'єр-міністр 
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України А.П.Клюєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
12.08.2011 N 34
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2011 р.
за N 1038/19776

 
ПОРЯДОК
застосування запобіжних заходів щодо країн
(територій), які не виконують або неналежним чином
виконують рекомендації міжнародних, міжурядових
організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму

 
     1. Цей Порядок визначає процедуру застосування запобіжних заходів суб'єктами первинного фінансового моніторингу до країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (далі - ризиковані країни), та до клієнтів з таких країн.
 
     2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), а саме на товарні та інші біржі, які проводять фінансові операції з товарами.
 
     3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ).
 
     4. При утворенні суб'єктами первинного фінансового моніторингу філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств у ризикованих країнах суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні здійснювати заходи, передбачені законодавством з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, в межах, визначених законодавством ризикованої країни.
     У разі якщо застосування зазначених заходів не дозволяється законодавством такої ризикованої країни, суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані повідомити Державну службу фінансового моніторингу України (далі - Дежфінмоніторинг) та Мінекономрозвитку про неможливість ужиття цих заходів.
 
     5. Щодо клієнтів з ризикованих країн суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні вживати таких заходів:
     забезпечувати їх посилену ідентифікацію;
     забезпечувати збір необхідної інформації про зміст їх діяльності, фінансовий стан, репутацію;
     уживати заходів щодо перевірки достовірності та повноти інформації, отриманої від клієнта;
     приділяти підвищену увагу фінансовим операціям клієнта, що мають високий ступінь ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
     Суб'єкти первинного фінансового моніторингу можуть установлювати додаткові запобіжні заходи щодо ризикованих країн та клієнтів з цих країн залежно від специфіки своєї діяльності.
 
     6. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) підлягає фінансовому моніторингу.
     Про відмову у проведенні фінансової операції суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний повідомити Держфінмоніторинг протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови.
 
     7. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право зупинити проведення фінансової операції клієнтом з ризикованої країни у разі, якщо така операція містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), та зобов'язаний у той самий день повідомити про це Держфінмоніторинг.
 
 Директор департаменту розвитку 
реального сектору економіки О.В.Пендзинвгору