Документ z1037-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.09.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2017  № 664/294


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2017 р.
за № 1037/30905

Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Державним агентством водних ресурсів України щодо запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, пов’язані з водним фактором

Відповідно до пункту 49 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, з метою організації взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державного агентства водних ресурсів України щодо запобігання та оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, пов’язані з водним фактором, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Державним агентством водних ресурсів України щодо запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, пов’язані з водним фактором, що додається.

2. Керівникам територіальних органів ДСНС і водогосподарським організаціям Держводагентства у двомісячний строк з дня набрання чинності цим наказом розробити порядки взаємодії в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на водогосподарських об’єктах Держводагентства з урахуванням вимог цього наказу.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О. та Голову Державного агентства водних ресурсів України Овчаренко І.І.

Міністр внутрішніх справ
України


А.Б. Аваков

Міністр екології
та природних ресурсів України


О.М. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державного агентства
водних ресурсів УкраїниМ.О. Чечоткін


І. ОвчаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства екології
та природних ресурсів України
01.08.2017  № 664/294


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2017 р.
за № 1037/30905

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Державним агентством водних ресурсів України щодо запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, пов’язані з водним фактором

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає мету та порядок обміну інформацією між ДСНС та Держводагентством у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, пов’язані з водним фактором.

2. Обмін інформацією між ДСНС і Держводагентством щодо запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, пов'язані з водним фактором (далі - обмін інформацією) організовується у межах єдиної державної системи цивільного захисту:

на державному рівні - між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС і кризовим центром Держводагентства;

на регіональному рівні - між оперативно-черговими службами центрів управління в надзвичайних ситуаціях територіальних органів ДСНС і водогосподарськими організаціями Держводагентства.

3. Обмін інформацією здійснюється з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх наслідків та організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на надзвичайні ситуації та події, які пов’язані з аваріями, катастрофами, стихійним лихом на водогосподарських об’єктах Держводагентства.

ІІ. Оперативне оповіщення

1. Уповноважена особа Держводагентства (заступник начальника Дніпровського басейнового управління водних ресурсів, контактний телефон: +38050-352-37-36) у разі отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів протягом 10 хвилин інформує по телефону оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС.

2. Усне інформування протягом 30 хвилин підтверджується факсограмою, шляхом передачі до оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС стандартних повідомлень за такими формами:

«Повідомлення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків» (додаток 1);

«Оперативна інформація про підтоплення та затоплення сільських населених пунктів» (передається щодня в разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з повенями та паводками) (додаток 2).

3. У разі отримання оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів начальник чергової зміни ДСНС протягом 10 хвилин інформує по телефону кризовий центр Держводагентства.

4. За запитом уповноваженої особи Держводагентства оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС інформація про оперативну обстановку в районі виникнення надзвичайної ситуації засобами факсимільного зв’язку подається до кризового центру Держводагентства.

5. ДСНС здійснює оповіщення та інформування центральних та місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, пов’язаних з водним фактором.

III. Періодичне оперативне інформування

1. Інформування кризовим центром Держводагентства оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації здійснюється двічі на добу:

до 20.00 станом на 18.00;

до 08.00 станом на 06.00.

2. У разі розгортання роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або оперативного міжвідомчого штабу, залежно від їх рівня, періодичність та форми оперативного інформування про хід ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можуть змінюватися відповідно до рішень керівників цих органів управління.

3. У разі прийняття рішення щодо розгортання в державному центрі управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або оперативного міжвідомчого штабу за запитом начальника чергової зміни державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС уповноважені посадові особи Держводагентства (начальник управління водних ресурсів, контактний телефон: 226-25-37 та начальник управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації, контактний телефон: 226-34-53) здійснюють оповіщення представників Мінприроди, які входять до складу цих органів управління.

ІV. Обмін оперативною інформацією

1. Передача оперативної інформації між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та кризового центру Держводагентства здійснюється за такими номерами телефонів та адресами електронної пошти:

оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС:

телефони: (044) 247-30-50, 59-01 (АТС-10);

факс: (044) 247-32-11;

електронна пошта: oper@mns.gov.ua;

Кризовий центр Держводагентства:

тел. (044) 579-21-15 (з 8.00 до 19.00), (04596) 5-43-88, (044) 234-13-79 (з 19.00 до 8.00),

електронна пошта: krcentr@gmail.com; adbwo@ukr.net

2. Порядок обміну інформацією між оперативно-координаційними центрами територіальних органів ДСНС та водогосподарськими організаціями Держводагентства на регіональному рівні визначається спільними організаційно-розпорядчими актами.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар

Заступник директора
Департаменту охорони
природних ресурсів -
начальник відділу охорони
рослинного світу

М.М. Мовчан


Додаток 1
до Інструкції
про порядок обміну інформацією
між Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
та Державним агентством
водних ресурсів України
щодо запобігання виникненню
та реагування на надзвичайні ситуації
техногенного і природного характеру,
пов’язані з водним фактором
(пункт 2 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та ліквідацію її наслідків
станом на 00:00 « ___ » ___________ 20__ року

№ з/п

Вид інформації

Зміст інформації

Примітки

1

2

3

4

1

Код надзвичайної ситуації згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій України ДК 019:2010 та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації згідно з наказом МНС України від 12 грудня 2012 року № 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 40/225722

Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта, напрямок і відстань від обласного центру)3

Початок надзвичайної ситуації (дата, час)4

Закінчення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації (дата, час)5

Характер та масштаби надзвичайної ситуації (опис надзвичайної ситуації, причини виникнення; зона надзвичайної ситуації; кількість осіб, які перебувають в зоні надзвичайної ситуації; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного середовища тощо)6

Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо7

Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза у разі можливості розвитку надзвичайної ситуації (вказати об’єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку цієї події, тощо)8

Сили, що залучаються (залучались) для ліквідації надзвичайної ситуації (кількість осіб - з них працівників ДСНС, одиниць техніки - з них тієї, що належать ДСНС, інші сили (Міноборони, МВС, МОЗ тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, воєнізованих формувань)9

Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)10

Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (характер і обсяг аварійно-відновних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та строки виконання)11

Оцінка матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією (зазначити відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175), тис. гривень12

Матеріальні витрати на ліквідацію надзвичайної ситуації, тис. гривень13

Додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість14

Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, номер телефону, телефаксу
Посада особи, яка склала повідомлення

___________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)

00:00 (час подання інформації) «___» _________ 20____ року.

__________
Примітка.


Позиції 4-14 заповнюються у разі отримання необхідної інформації.


Додаток 2
до Інструкції
про порядок обміну інформацією
між Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
та Державним агентством
водних ресурсів України
щодо запобігання виникненню
та реагування на надзвичайні ситуації
техногенного і природного характеру,
пов’язані з водним фактором
(пункт 2 розділу ІІ)

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про підтоплення та затоплення сільських населених пунктів
станом на « ___ » ___________ 201_ року

Область

Число, місяць

Кількість підтоплених та затоплених сільських населених пунктів

Кількість підтоплених та затоплених садиб

Кількість підтоплених та затоплених будинків

Кількість працюючих насосних станцій у зоні підтоплення і затоплення

усього

у тому числі

насосні станції горизонтального дренажу

польдерні насосні станції

пересувні насосні станції

свердловини вертикального дренажу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Усього:


Посада особи, яка склала повідомлення

___________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)вгору