Документ z1037-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.06.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.08.2016. Подивитися в історії? )

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.06.2016  № 185


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2016 р.
за № 1037/29167

Про затвердження Інструкції з організації та порядку дій Управління державної охорони України за рівнями терористичних загроз

Відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 92 «Про затвердження Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків», з метою реагування Управління державної охорони України на відповідні рівні терористичних загроз НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації та порядку дій Управління державної охорони України за рівнями терористичних загроз, що додається.

2. Апарату Начальника Управління державної охорони України спільно із Службою юридичного забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів забезпечити неухильне виконання вимог цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника Управління державної охорони України.

5. З наказом ознайомити особовий склад Управління державної охорони України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Начальник Управління
генерал-полковник


В. Гелетей

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-майор
В. Поярков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління державної
охорони України
30.06.2016 № 185


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2016 р.
за № 1037/29167

ІНСТРУКЦІЯ
з організації та порядку дій Управління державної охорони України за рівнями терористичних загроз

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає заходи реагування  Управління державної охорони України (далі - УДО України) на загрозу вчинення або вчинення терористичного акту.

2. Положення цієї Інструкції застосовуються у випадку отримання від Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - АТЦ) інформації про встановлення відповідного рівня терористичної загрози з метою запобігання вчинення терористичних актів, у тому числі забезпечення своєчасності виявлення та усунення причин і умов, що сприяють їх вчиненню стосовно посадових осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона.

ІІ. Рівні терористичних загроз

1. Залежно від наявної інформації про загрозу вчинення або вчинення терористичного акту УДО України приводиться послідовно або вибірково у готовність за рівнем терористичних загроз:

«сірий (можлива загроза)» - за наявності факторів (умов), що сприяють вчиненню терористичного акту;

«синій (потенційна загроза)» - за наявності інформації, що потребує підтвердження, про підготовку до вчинення терористичного акту;

«жовтий (імовірна загроза)» - за наявності достовірної (підтвердженої) інформації про підготовку до вчинення терористичного акту;

«червоний (реальна загроза)» - у разі вчинення терористичного акту.

2. Рішення про встановлення, зміну, скасування відповідного рівня терористичної загрози, строк та район дії рівня терористичної загрози приймає керівник Антитерористичного центру за письмовим дозволом Голови СБУ.

Рішення про встановлення, зміну, скасування рівня терористичної загрози, строк та район дії рівня терористичної загрози оприлюднюється через засоби масової інформації.

Рівень терористичної загрози скасовується у разі запобігання вчиненню чи припиненню терористичного акту та ліквідації загрози життю і здоров'ю людей.

3. Для забезпечення належного і своєчасного реагування на загрозу вчинення терористичного акту УДО України у межах своїх повноважень на постійній основі:

здійснює обмін інформацією з АТЦ з використанням наявних засобів телекомунікацій;

забезпечує готовність необхідних сил і засобів для участі в антитерористичних операціях;

забезпечує належний рівень захисту та охорони посадових осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона.

ІІІ. Дії УДО України за рівнями терористичних загроз

1. У разі встановлення рівня терористичної загрози «сірий (можлива загроза)» УДО України:

усуває та мінімізує дію факторів, що сприяють виникненню та поширенню тероризму;

проводить профілактичну роботу;

удосконалює правові та організаційні основи боротьби з тероризмом шляхом розробки превентивних планів та розрахунків на проведення антитерористичної операції стосовно ймовірних об'єктів та напрямів терористичних спрямувань, сил та засобів, які можуть бути залучені до антитерористичних заходів;

у межах компетенції бере участь в розробці нових методів боротьби з тероризмом.

2. У разі встановлення рівня терористичної загрози «синій (потенційна загроза)» УДО України:

перевіряє інформацію про можливість вчинення терористичного акту;

надає АТЦ інформацію про об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона;

надає АТЦ інформацію  про підготовку до вчинення терористичного акту (за наявності);

здійснює заходи з виявлення окремих осіб, груп та організацій, дії яких спрямовані на підготовку та вчинення терористичного акту, припиняє їх протиправні діяння;

посилює запобіжні, режимні, організаційні та роз’яснювальні заходи;

проводить додаткові інструктажі військовослужбовців на об’єктах, щодо яких здійснюється державна охорона на предмет своєчасного виявлення та припинення терористичних проявів;

посилює безпеку посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

збирає та узагальнює інформацію про підготовку до вчинення терористичного акту;

перевіряє готовність власних сил та засобів до реагування на вчинення терористичного акту та ліквідації його наслідків;

посилює охоронні заходи на об’єктах, щодо яких здійснюється державна охорона;

підтримує постійний зв’язок з АТЦ.

3. У разі встановлення рівня терористичної загрози «жовтий (імовірна загроза)» УДО України здійснює заходи, визначені для рівня терористичної загрози «синій (потенційна загроза)», а також:

здійснює постійний контроль за розвитком подій, пов’язаних із загрозою вчинення терористичного акту;

здійснює прогнозування ймовірних наслідків вчинення терористичного акту та приводить у готовність сили та засоби, що залучаються до проведення антитерористичної операції;

оцінює можливості закріплених закладів охорони здоров’я до реагування на терористичний акт;

здійснює заходи щодо посилення охорони об’єктів та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

за потреби здійснює евакуацію осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

перевіряє власну готовність до захисту військовослужбовців і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, соціальних та воєнних надзвичайних ситуацій;

здійснює пошук вибухових пристроїв та зброї на об’єктах,  щодо яких здійснюється державна охорона;

з метою запобігання посяганням на посадових осіб і членів їх сімей та об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, виявлення і припинення таких посягань здійснює оперативно-розшукову діяльність;

оцінює достатність наявних і визначає необхідність залучення додаткових сил і засобів УДО України;

аналізує ефективність заходів з протидії терористичній діяльності, приймає на цій основі управлінські рішення.

4. У разі встановлення рівня терористичної загрози «червоний (реальна загроза)» УДО України здійснює заходи, визначені для рівнів терористичної загрози «синій (потенційна загроза)» та «жовтий (імовірна загроза)», а також:

здійснює евакуацію осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

надає АТЦ сили і засоби для проведення антитерористичної операції;

бере участь в операціях з припинення терористичних актів, спрямованих проти посадових осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, здійснює заходи щодо ізоляції та блокування місця події з метою недопущення відходу терористів за межі району проведення антитерористичної операції;

здійснює затримання підозрюваних при спробі їх утечі з місця події;

забезпечує контроль, фіксацію прибуття членів оперативного штабу на командний пункт, одержання старшими оперативних груп засобів зв'язку та таблиць позивних, забезпечення належних умов функціонування оперативного штабу та недопущення на командний пункт сторонніх осіб;

здійснює заходи з мінімізації та ліквідації наслідків терористичного акту;

здійснює інші заходи, спрямовані на припинення терористичного акту.

Начальник Апарату
Начальника Управління
державної охорони України
полковник
О.М. Іваненковгору