Документ z1037-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.09.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.07.2015  № 281


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2015 р.
за № 1037/27482

Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316

Відповідно до статті 22 Закону України «Про морські порти України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 930/23462, що додаються.

2. Внести до пункту 2.5 розділу ІІ Порядку обліку та використання коштів від портових зборів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 931/23463, такі зміни:

в абзаці четвертому слова «коректури старих» замінити словами «актуалізації діючих»;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новими абзацами шостим, сьомим такого змісту:

«на підготовку, розробку і актуалізацію картографічної продукції (карт, атласів, посібників тощо);

на отримання інформації про суднозаходи;».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства транспорту та зв’язку України:

від 05 жовтня 2005 року № 611 «Про затвердження знижки з портових зборів та зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морському торговельному порту «Южний», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2005 року за № 1196/11476;

від 19 жовтня 2006 року № 1015 «Про порядок застосування знижок до портових зборів та зборів і плати за послуги, що надаються круїзним пасажирським суднам закордонного плавання у морських торговельних портах Дунайського регіону», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 листопада 2006 року за № 1178/13052.

4. Департаменту економіки та фінансів забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Омеляна.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Протокол № 179
засідання Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 року

Голова Державної
регуляторної служби України

В.о. Міністра фінансів України

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


К.М. Ляпіна

І. Уманський


А. АбромавичусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
24.07.2015  № 281


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2015 р.
за № 1037/27482

ЗМІНИ
до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів

1. У розділі І:

1) абзаци перший, третій пункту 1.5 викласти в такій редакції:

«1.5. Нарахування портових зборів здійснюється з умовного об’єму судна, який обчислюється в кубічних метрах і дорівнює добутку трьох величин (довжина судна, ширина судна і висота борту судна), зазначених в обмірному свідоцтві (головні розмірення) або документі, що його замінює. При цьому умовний об’єм судна підлягає округленню у такому порядку: до 0,5 кубічного метра округлюється до цілого числа в меншу сторону, а 0,5 кубічного метра і більше округлюється до цілого числа в більшу сторону.»;

«Для суден групи Б, що мають дві або більше палуб, крім пасажирських суден, що заходять в українські порти, розташовані у гирлі та на р. Дунай, висота борту, яка використовується для обчислення об'єму судна, повинна становити половину ширини судна.»;

2) у пункті 1.9:

абзац перший після слів «при справлянні портових зборів» доповнити словами «суб’єктом, що стягує портові збори,»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«Для виконання операцій з навантаження рідкими хімічними вантажами (аміак, метанол, карбамідо-аміачна суміш) у морському порту «Южний» при справлянні портових зборів для суден закордонного плавання застосовується знижка зі ставок усіх видів портових зборів (крім адміністративного) у розмірі 30 відсотків.».

У зв’язку з цим абзаци другий-шостий вважати відповідно абзацами третім-сьомим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Установити для круїзних пасажирських суден закордонного плавання знижку в розмірі 50 відсотків до ставок портових зборів (крім адміністративного) у морських портах України, розташованих в усті та на р. Дунай.»;

3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«1.14. Цей Порядок є обов’язковим для застосування усіма суб’єктами господарювання незалежно від підпорядкованості та форми власності, які відповідно до чинного законодавства України є учасниками у справлянні із суден портових зборів.».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.1:

слова «акваторії порту» замінити словами «акваторії морського порту»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Ставки, наведені у додатку 2 до цього Порядку, не передбачають додаткове окреме справляння корабельного збору за вхід та вихід в операційну акваторію причалу (причалів), за винятком випадків, зазначених у цьому додатку.»;

2) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. Судно, що заходить в акваторію відповідного морського порту, звільняється від сплати корабельного збору у таких випадках:

здійснення процедур, пов’язаних з пропуском через державний кордон України, без виконання вантажних операцій (крім суден, що заходять у морські порти для надання послуг за договором морського перевезення пасажирів або договором морського круїзу);

постановки на якір без виконання у цьому морському порту вантажних (пасажирських) операцій у зв’язку з очікуванням проходу до іншого морського порту.»;

3) абзац перший пункту 2.5 після слова та літери «групи А» доповнити словами «у закордонному плаванні»;

4) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

«2.9. У випадку, коли судно входить в акваторію морського порту для виконання вантажних операцій і такі операції повністю виконуються в операційній акваторії причалу (причалів), балансоутримувачем яких є адміністрація морських портів України, а після завершення вантажних операцій судно здійснює вихід із акваторії морського порту, - корабельний збір стягується повністю на користь адміністрації морських портів України за ставками, наведеними у додатку 2 до цього Порядку для відповідного морського порту.

2.10. У випадку, коли судно входить в акваторію морського порту для виконання вантажних операцій і такі операції повністю виконуються в операційній акваторії причалу (причалів), що знаходиться у межах акваторії морського порту та яка перебуває у недержавній формі власності і збудована до набрання чинності Законом України «Про морські порти України» та внесена до реєстру гідротехнічних споруд морських портів України, а після завершення вантажних операцій судно здійснює вихід із акваторії морського порту, - корабельний збір, що стягується:

на користь адміністрації морських портів України, розраховується за ставками, наведеними у додатку 2 до цього Порядку для відповідного морського порту, за кожний вхід в акваторію морського порту та кожний вихід з акваторії морського порту з використанням коефіцієнта 0,5 (у випадку, якщо судно використовує гідротехнічні споруди портової акваторії) або 0,2 (у випадку, якщо судно не використовує гідротехнічні споруди портової акваторії) до умовного об’єму суден;

на користь власника операційної акваторії причалу (причалів), розраховується за ставками, наведеними у додатку 2 до цього Порядку для відповідного морського термінала, за кожний вхід в операційну акваторію причалу (причалів) та за кожний вихід з операційної акваторії причалу (причалів).

2.11. У випадку, коли судно входить в акваторію морського порту для виконання вантажних операцій і такі операції частково виконуються в операційній акваторії причалу (причалів), що знаходиться у межах акваторії морського порту, яка перебуває у недержавній формі власності, збудована до набрання чинності Законом України «Про морські порти України» та внесена до реєстру гідротехнічних споруд морських портів України, і частково у причалі (причалах), розташованому(их) в акваторії морського порту, балансоутримувачем якого (яких) є адміністрація морських портів України, а після завершення вантажних операцій судно здійснює вихід із акваторії морського порту, - корабельний збір, що стягується:

на користь адміністрації морських портів України, розраховується за ставками, наведеними у додатку 2 до цього Порядку для відповідного морського порту, за кожний вхід в акваторію морського порту з використанням коефіцієнта 0,5 до умовного об’єму суден та за кожний вихід з акваторії морського порту без застосування знижувального коефіцієнта;

на користь власника операційної акваторії причалу (причалів), розраховується за ставками, наведеними у додатку 2 до цього Порядку для відповідного морського термінала, за кожний вхід в операційну акваторію причалу (причалів) та за кожний вихід з операційної акваторії причалу (причалів).».

3. Пункт 3.5 розділу ІІІ доповнити новим абзацом такого змісту:

«Судна, що згідно з обмірним свідоцтвом з повним вантажем мають осадку не більш як 4,0 метри, здійснюють плавання під Державним Прапором України внутрішніми водними шляхами в межах території України та віднесені згідно з класифікаційним свідоцтвом, виданим класифікаційним товариством, до суден внутрішнього або змішаного плавання, звільняються від сплати канального збору.».

4. Розділ IV доповнити новими пунктами такого змісту:

«4.3. Сплата маякового збору у повному обсязі здійснюється судновласниками безпосередньо або через морських агентів, які є представниками судновласників (далі - морські агенти), на банківські рахунки державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства.

4.4. Нарахування маякового збору здійснюється уповноваженим представником державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, на підставі наданої морським агентом або судновласником інформації.

4.5. Не пізніше дати заходження судна у порт морський агент або судновласник подає уповноваженому представнику державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, інформацію про захід, копію обмірного свідоцтва, за необхідності - класифікаційне свідоцтво, коносамент та інші документи, необхідні для нарахування маякового збору і виписки рахунку на сплату маякового збору. Морський агент або судновласник відповідають за достовірність наданої інформації.

4.6. У разі заходження судна в порт у вихідний, святковий або неробочий день інформація та документи про заходження судна в порт подаються морським агентом або судновласником уповноваженому представнику державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, не пізніше першого робочого дня після вихідних, святкових та неробочих днів.

4.7. Уповноважений представник державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, виписує рахунок на сплату маякового збору не пізніше однієї доби після отримання інформації від морського агента або судновласника про заходження судна в порт. Рахунок передається морському агенту або судновласнику під підпис із зазначенням дати його отримання.

4.8. Кошти від маякового збору мають бути перераховані морським агентом або судновласником на рахунок державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, не пізніше п’яти банківських днів після дати виписки рахунку або у строки, визначені договором між державною установою, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, та морським агентом, але не пізніше виходу судна з морського порту або проходження його транзитом.

4.9. Адміністрація морських портів України, її відокремлені підрозділи щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, надають інформацію державній установі, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, про судна, які протягом місяця заходили до порту для виконання вантажних, пасажирських та/або вантажопасажирських операцій або проходили його транзитом.».

5. Пункти 5.2, 5.3 розділу V викласти в такій редакції:

«5.2. Для суден груп А, Б, В (буксири), Г, Д (крім військових суден ВМС ЗС України) і Е (спортивні судна, приватні яхти, парусні судна та риболовні судна, що заходять у морські порти без виконання вантажних операцій, а також судна портового флоту, що не належать або не орендуються власником(ами) (балансоутримувачами) причалів) застосовуються ставки, наведені у додатку 5 до цього Порядку.

5.3. Судна груп Е (крім спортивних суден, приватних яхт, парусних суден та риболовних суден, що заходять у морські порти без виконання вантажних операцій, а також суден портового флоту, що не належать або не орендуються власником(ами) (балансоутримувачами) причалів) і Д (військові судна ВМС ЗС України) звільняються від сплати причального збору.».

6. У розділі VІІ:

1) пункт 7.2 викласти в такій редакції:

«7.2. Судно, що заходить в акваторію відповідного морського порту, звільняється від сплати адміністративного збору у таких випадках:

здійснення процедур, пов’язаних з пропуском через державний кордон України, без виконання вантажних операцій (крім суден, що заходять у морські порти для надання послуг за договором морського перевезення пасажирів або договором морського круїзу);

постановки на якір без виконання у цьому морському порту вантажних та/або пасажирських операцій у зв’язку з очікуванням проходу до іншого морського порту.»;

2) пункт 7.3 після слова «вантажних» доповнити словами «, вантажопасажирських, пасажирських».

7. У додатках до Порядку:

1) примітку 2 додатка 1 викласти в такій редакції:

«2. Судна груп В (буксири та баржі, за винятком тих, що заходять в українські порти, розташовані в усті та на р. Дунай), Д та Е, що виконують комерційні вантажні рейси, належать до групи А.»;

2) у додатку 2:

доповнити додаток відповідно до алфавітного порядку новими позиціями такого змісту:

«

Морський термінал ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» (операційна акваторія причалів №№ 19, 20, 21, 22)

0,091**

0,0057**

Морський термінал ТОВ «ТІС - Руда» (операційна акваторія причалу № 18)

0,091***

0,0057***

»;

доповнити додаток виносками такого змісту:

«** Для суден, які виконують вантажні операції у причалах №№ 19, 20, 21, 22 морського термінала ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал».

*** Для суден, які виконують вантажні операції у причалі № 18 морського термінала ТОВ «ТІС - Руда».»;

3) доповнити додаток 4 новою позицією такого змісту:

«

Морський термінал заводу «Азовсталь»

0,167

0,0167

».

Заступник начальника
Управління
економічного розвитку
та фінансів -
начальник відділу бюджетного
та фінансового планування


О.М. Салівонвгору