Документ z1035-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.08.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.09.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.08.2011 N 35
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2011 р.
за N 1035/19773

Про затвердження Порядку зупинення та поновлення
проведення фінансових операцій суб'єктами
первинного фінансового моніторингу,
державне регулювання та нагляд за діяльністю
яких здійснює Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Відповідно до частини шостої статті 17 та частини п'ятої
статті 22 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму" ( 249-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок зупинення та поновлення проведення
фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу,
державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, що
додається.
2. Департаменту розвитку реального сектору економіки
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Копилова В.А.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України А.П.Клюєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
12.08.2011 N 35
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2011 р.
за N 1035/19773

ПОРЯДОК
зупинення та поновлення проведення
фінансових операцій суб'єктами
первинного фінансового моніторингу,
державне регулювання та нагляд
за діяльністю яких здійснює Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 )
(далі - Закон) і визначає процедуру зупинення та поновлення
проведення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового
моніторингу (далі - суб'єкти) та їх відокремленими підрозділами,
державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі -
Мінекономрозвитку), а саме товарними та іншими біржами, що
проводять фінансові операції з товарами.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законі ( 249-15 ).
3. У разі виявлення працівником суб'єкта (його відокремленого
підрозділу) фінансової операції, учасником якої або
вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб,
пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких
застосовано міжнародні санкції, інформація щодо такої фінансової
операції невідкладно передається відповідальному працівнику
суб'єкта (його відокремленого підрозділу). Для прийняття рішення щодо зупинення проведення фінансової
операції відповідальний працівник суб'єкта (відокремленого
підрозділу) в той самий день подає керівнику суб'єкта інформацію
щодо такої фінансової операції. Рішення щодо зупинення проведення фінансової операції
приймається керівником суб'єкта в день виявлення фінансової
операції шляхом видання відповідного письмового доручення. Після
прийняття такого рішення відповідальний працівник у той самий день
забезпечує реєстрацію інформації про таку фінансову операцію. Суб'єкт зобов'язаний зупинити проведення фінансової операції,
учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено
до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної
діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, на строк
до двох робочих днів. Суб'єкт має право прийняти рішення про зупинення проведення
фінансової операції на строк до двох робочих днів, якщо ця
операція містить ознаки такої, що підлягає обов'язковому або
внутрішньому фінансовому моніторингу.
4. У разі прийняття рішення про зупинення фінансової операції
суб'єкт у той самий день повідомляє про це Державну службу
фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) шляхом
подання інформації за формою, встановленою Держфінмоніторингом. Інформація подається до Держфінмоніторингу з дотриманням
заходів, що виключають неконтрольований доступ до інформації або
документів під час їх доставки.
5. У разі ненадходження до суб'єкта рішення
Держфінмоніторингу про подальше зупинення фінансової операції
протягом двох робочих днів з дня зупинення фінансової операції
суб'єкт поновлює її проведення. Поновлення проведення фінансової
операції здійснюється шляхом видання відповідного письмового
доручення керівника суб'єкта.
6. У разі отримання суб'єктом рішення Держфінмоніторингу про
подальше зупинення фінансової операції суб'єкт забезпечує подальше
її зупинення на строк, визначений Держфінмоніторингом.
7. У разі необхідності Держфінмоніторинг може прийняти
рішення про продовження строку зупинення фінансової операції на
сім робочих днів, про що інформує суб'єкта у той же день та за
формою, встановленою Держфінмоніторингом. 8. У разі отримання
суб'єктом відповідного рішення Держфінмоніторингу суб'єкт
забезпечує подальше зупинення фінансової операції на строк,
визначений у рішенні Держфінмоніторингу .
9. У разі закінчення строку подальшого зупинення фінансової
операції, зазначеного у рішенні Держфінмоніторингу, суб'єкт
поновлює її проведення.
10. Загальний строк зупинення проведення фінансової операції
не може перевищувати чотирнадцяти робочих днів. Держфінмоніторинг інформує суб'єкта про день закінчення
строку зупинення фінансової операції шляхом надання відповідного
рішення у день його прийняття.
11. У разі отримання суб'єктом доручення Держфінмоніторингу,
наданого з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної
держави про зупинення відповідної фінансової операції як такої, що
може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, суб'єкт
зобов'язаний зупинити проведення або забезпечити моніторинг
фінансової операції, вказаної у дорученні, у порядку,
встановленому Держфінмоніторингом за погодженням з
Мінекономрозвитку.
Директор
департаменту розвитку
реального сектору економіки О.В.Пендзинвгору