Документ z1035-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.10.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.11.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
15.10.2009 N 372
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 листопада 2009 р.
за N 1035/17051

Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Держспоживстандарту України
від 31.12.2003 N 283

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.07.2009 N 785 ( 785-2009-п ) "Про затвердження Технічного
регламенту з електромагнітної сумісності обладнання" та з метою
приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до
чинного законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ
Держспоживстандарту України від 31.12.2003 N 283 ( z0578-04 ) "Про
затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності
електромагнітної сумісності", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 07.05.2004 за N 578/9177.
2. Управлінню технічного регулювання Держспоживстандарту
України (Сердюков О.Я.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.Лосюк

ПОГОДЖЕНО:
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України В.М.Пантелеєнко
Заступник Міністра промислової
політики України С.Г.Грищенко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужельвгору