Документ z1034-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.10.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26 червня 2018 року № 587


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1034/32486

ПОРЯДОК
проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до комісії з атестації

1. Цей Порядок застосовується у разі, якщо загальна кількість делегованих до комісії з атестації представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, більше двох.

2. Професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, можуть делегувати не більше одного представника від кожної професійної організації.

3. Рейтингове голосування проводять особи, уповноважені представляти професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів та які делегували до комісії з атестації своїх представників.

4. Рейтингове голосування для обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до комісії з атестації проводиться шляхом індивідуального заповнення бюлетенів для голосування. Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

5. Заповнення бюлетеня для голосування здійснюється шляхом обов’язкового проставляння навпроти прізвищ, імен та по батькові всіх кандидатів балів від одного до числа, що дорівнює кількості всіх кандидатів, які беруть участь у рейтинговому голосуванні.

6. Бали проставляються з урахуванням професійної компетенції, досвіду та репутації кожного з кандидатів.

7. Рейтинг кандидата складається із загальної кількості набраних ним балів.

8. Першим за рейтингом є кандидат, який набрав найбільшу кількість балів, другим - кандидат, який набрав кількість балів меншу за кількість балів, набраних першим кандидатом, і так далі.

9. Якщо два і більше кандидатів набрали однакову кількість балів і при цьому кількість таких кандидатів є більшою, ніж кількість вакантних місць, стосовно таких кандидатів проводиться повторне рейтингове голосування відповідно до цього Порядку.

Директор Департаменту
прогнозування доходів
бюджету та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюквгору