Документ z1032-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.04.2019, підстава - z0276-19

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2016  № 498


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2016 р.
за № 1032/29162

Про затвердження Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури
№ 138 від 26.02.2019}

Відповідно до підпунктів 2, 13 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, та з метою встановлення єдиних вимог щодо процедури відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва, що додається.

2. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Страшненко І.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури – керівника апарату Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. НищукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
04.07.2016  № 498


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2016 р.
за № 1032/29162

ПОРЯДОК
відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиних вимог щодо процедури відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва (далі – Бієнале).

2. Представником України, який координує процес представлення національного культурного проекту на Бієнале, є Міністр культури України (далі – Представник України).

3. Заступниками Представника України є за посадою заступники Міністра культури України:

щодо питань, які стосуються організації представлення національного культурного проекту на Бієнале, - заступник Міністра культури України, який за розподілом обов’язків координує питання міжнародного співробітництва;

щодо питань проведення відбору Куратора національного культурного проекту – заступник Міністра культури України, який за розподілом обов’язків координує питання розвитку культури та мистецтв.

4. Порядок представлення України на Бієнале складається з таких етапів:

формування складу конкурсної комісії;

оприлюднення рішення про конкурсний відбір Куратора національного культурного проекту;

подача документів від підприємств, установ, організацій, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

попередній розгляд поданих документів на відповідність конкурсним вимогам;

розгляд доопрацьованих документів кандидатів, які допущені до другого етапу конкурсного відбору;

визначення переможця конкурсного відбору та другого за результатами конкурсного відбору;

оприлюднення результатів конкурсного відбору;

призначення Куратора національного культурного проекту;

затвердження національного культурного проекту;

представлення національного культурного проекту на Бієнале.

5. Підготовка та проведення Бієнале забезпечується Куратором національного культурного проекту, який є керівником або уповноваженим працівником підприємства, установи, організації у сфері культури (далі – Куратор) та який призначається наказом Міністерства культури України за результатами конкурсного відбору не пізніше 15 вересня року, що передує проведенню Бієнале.

ІІ. Порядок формування Конкурсної комісії

1. Для проведення конкурсного відбору Куратора Міністерство культури України утворює конкурсну комісію, яка здійснює свої повноваження на громадських засадах.

Персональний склад конкурсної комісії затверджується наказом Міністерства культури України на строк проведення оголошеного конкурсу.

Конкурсна комісія утворюється у складі семи осіб.

2. Міністерство культури України на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює оголошення щодо набору кандидатур експертів (далі – кандидати) з метою формування конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору Куратора.

В оголошенні зазначаються такі відомості:

строки подання заяв та документів від кандидатів для включення до складу конкурсної комісії;

перелік документів, що подаються кандидатами;

критерії, яким повинні відповідати кандидати;

адреса, за якою приймаються документи;

телефон для довідок та контактна особа.

3. До складу конкурсної комісії можуть входити незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування, члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону, члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури (за згодою).

Не може бути членом конкурсної комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником учасника конкурсного відбору.

Експерти не можуть входити до складу конкурсної комісії тричі поспіль.

{Абзац третій пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 138 від 26.02.2019}

Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору.

Перед початком розгляду документів, поданих установами, підприємствами, організаціями, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків, про що зазначається в протоколі.

Член конкурсної комісії, який повідомив про конфлікт інтересів, участі у голосуванні не бере.

4. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

Секретарем конкурсної комісії є працівник Міністерства культури України, який бере участь у засіданнях без права голосу.

Секретар:

готує матеріали для розгляду на засіданні конкурсної комісії;

готує інформаційні повідомлення про оголошення та результати конкурсного відбору, забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінкультури;

веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії.

5. Конкурсна комісія:

на першому засіданні затверджує регламент своєї роботи;

забезпечує об’єктивний розгляд поданих кандидатами конкурсних кураторських пропозицій;

ухвалює рішення про допуск кандидатів до другого етапу конкурсного відбору;

забезпечує відкритість конкурсного відбору та за результатами розгляду визначає його переможця та другого за результатами конкурсного відбору Куратора.

ІІІ. Порядок проведення конкурсного відбору Куратора

1. Конкурсний відбір Куратора відбувається у два етапи.

2. Перший етап конкурсного відбору відбувається з 01 квітня до 31 травня року, що передує проведенню Бієнале. У цьому проміжку часу усі підприємства, установи, організації, які бажають взяти участь у конкурсному відборі Куратора, надсилають на офіційну поштову та електронну адресу Міністерства культури України свої конкурсні кураторські пропозиції.

{Абзац перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 138 від 26.02.2019}

Конкурсна кураторська пропозиція повинна містити:

заяву про участь у конкурсному відборі у довільній формі із зазначенням контактного телефону;

інформацію про професійні здобутки та досвід реалізації сучасних культурних проектів в Україні та за кордоном (презентацію реалізованих проектів необхідно додати до конкурсної пропозиції);

концепцію та опис національного культурного проекту;

проектне фінансове обґрунтування вартості реалізації концепції та створення національного культурного проекту, а також покроковий календарний план.

Забороняється надсилати на конкурс фотографії або тексти, авторські права на розміщення яких належать іншим особам.

Учасники конкурсу при відправленні своєї конкурсної кураторської пропозиції передають Міністерству культури України усі виключні права на безоплатне використання інформації та матеріалів без будь-яких обмежень.

Усі конкурсні кураторські пропозиції, отримані протягом зазначеного у цьому пункті строку, систематизуються секретарем конкурсної комісії. Конкурсна комісія не пізніше ніж у тижневий строк від дати закінчення прийому конкурсних кураторських заявок проводить засідання, на якому здійснює розгляд усіх конкурсних кураторських пропозицій та відбір із їх числа 5 (п’яти) кращих конкурсних кураторських пропозицій, які рішенням конкурсної комісії допускаються до другого етапу відбору.

Учасники конкурсного відбору, конкурсні кураторські пропозиції яких відібрані до другого етапу, інформуються про прийняте конкурсною комісією рішення секретарем конкурсної комісії невідкладно.

3. Другий етап конкурсного відбору відбувається з 08 червня до 18 червня року, що передує проведенню Бієнале.

{Абзац перший пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 138 від 26.02.2019}

Під час другого етапу конкурсного відбору конкурсні кураторські пропозиції, які були відібрані за результатами першого етапу, підлягають доопрацюванню та деталізації.

Протягом часу, відведеного для другого етапу конкурсного відбору, установи, організації, підприємства, які були відібрані для участі у другому етапі, додатково надсилають на поштову та електронну адресу Міністерства культури України:

поглиблену концепцію та детальний опис національного культурного проекту;

детальне фінансове обґрунтування вартості реалізації концепції та створення національного культурного проекту, а також уточнений покроковий календарний план;

лист-гарантію про наявність організаційних можливостей для процесу створення національного культурного проекту.

Не пізніше ніж у двотижневий строк від дати закінчення прийому уточнених конкурсних кураторських пропозицій конкурсна комісія проводить засідання, на якому учасники другого етапу презентують свої конкурсні кураторські пропозиції.

За результатами засідання конкурсною комісією приймається рішення рейтинговим голосуванням за місцями презентованих конкурсних кураторських пропозицій.

Конкурсна кураторська пропозиція, яка зайняла 1 (перше) місце, рішенням конкурсної комісії визнається основним національним культурним проектом та автор цієї конкурсної кураторської пропозиції рекомендується Міністру культури України – Представнику України для визначення Куратором.

У разі якщо через обставини непереборної сили конкурсна кураторська пропозиція, яка зайняла перше місце, не може бути реалізована, Міністр культури України – Представник України може визначити національним культурним проектом та Куратором національного культурного проекту відповідно конкурсну кураторську пропозицію та її автора, що зайняла друге місце у конкурсному відборі.

4. Куратор відповідає за своєчасне створення та реалізацію національного культурного проекту на Бієнале.

5. У разі невмотивованої відмови Куратора від реалізації проекту або порушення вимог законодавства при створенні та реалізації проекту Куратор позбавляється можливості брати участь у наступних трьох конкурсах поспіль.

6. Створення національного культурного проекту (його елементів, деталей, фрагментів тощо) відповідно до концепції, фінансового обґрунтування та покрокового календарного плану здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Для створення національного культурного проекту в розумінні цього Порядку можуть бути залучені інші джерела фінансування, які не заборонені законодавством.

Міністерство культури України надає фінансову підтримку на створення та реалізацію національного культурного проекту за рахунок бюджетних коштів, передбачених Міністерству культури України на зазначену ціль.

{Абзац третій пункту 6 розділу III в редакції Наказу Міністерства культури № 138 від 26.02.2019}

7. Одна і та сама конкурсна кураторська пропозиція не може подаватися для конкурсного відбору більше одного разу.

{Пункт 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 138 від 26.02.2019}

ІV. Порядок роботи конкурсної комісії

1. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу.

2. Засідання конкурсної комісії проводить її Голова.

3. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом засідання, який підписується Головою та усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

5. Протокол засідання оформлюється секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дати проведення засідання конкурсної комісії і доводиться до відома Міністра культури Головою у письмовій формі.

6. Оприлюднення інформації про роботу конкурсної комісії здійснюється на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

Заступник
начальника Управління
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції –
начальник відділу європейської
інтеграції та взаємодії
з міжнародними організаціямиГ.О. Талалаєвавгору