Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
14.10.2010 N 205
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 листопада 2010 р.
за N 1029/18324

Про внесення змін
до Інструкції з оформлення
органами Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України
на випадок безробіття матеріалів
про адміністративні
правопорушення

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), пункту 11 розділу VIII "Прикінцевих та
перехідних положень" Закону України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
( 2464-17 ) правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до Інструкції з оформлення органами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття матеріалів про адміністративні
правопорушення, затвердженої постановою правління Фонду від
24.04.2003 N 196 ( z0382-03 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 21.05.2003 за N 382/7703, такі зміни: у пункті 1.2 глави 1 слова "строку реєстрації як платника
страхових внесків до Фонду, несвоєчасною або неповною сплатою
страхових внесків та" замінити словами "порядку використання
коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття, несвоєчасним або неповним їх поверненням;
несвоєчасним поданням або неподанням визначених Законом України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) відомостей, поданням недостовірних
відомостей про використання коштів загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття та
перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду у проведенні
перевірок, а також"; у пункті 2.1 глави 2 слова "строку реєстрації як платника
страхових внесків до Фонду, несвоєчасною або неповною сплатою
страхових внесків" замінити словами та цифрами "порядку
використання коштів загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття, несвоєчасним або неповним їх
поверненням; несвоєчасним поданням або неподанням визначених
Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) відомостей,
поданням недостовірних відомостей про використання коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття (стаття 165-3 КУпАП) ( 80731-10 ) та
перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду у проведенні
перевірок (стаття 188-23 КУпАП)"; пункт 3.1 глави 3 викласти у такій редакції: "3.1. Відповідно до вимог статті 244-9 КУпАП ( 80732-10 )
розглядати справи про адміністративні правопорушення, зазначені в
пункті 2.1 глави 2 цієї Інструкції, та накладати адміністративні
стягнення за їх вчинення від імені Фонду мають право керівник
виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих
органів виконавчої дирекції Фонду - центру зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських,
районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів
зайнятості та їх заступники."; у додатках 1 та 2 слово та цифри "статті 165-3" замінити
словами та цифрами "статті 165-3, статті 188-23 (необхідне
зазначити).".
2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Голова правління Фонду О.Шевчук
ПОГОДЖЕНО:
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський


Публікації документа