Документ z1027-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.09.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2018  № 221


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1027/32479

Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України

Відповідно до абзацу третього підпункту 15 пункту 4, підпункту 13 пункту 5, пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (зі змінами), та з метою виконання вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України, затвердженого наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 30 березня 2004 року № 52, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2004 року за № 649/9248, такі зміни:

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Конкурс на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України, оголошується щороку в березні Мінрегіоном. Оголошення щодо проведення конкурсу із зазначенням дати його проведення здійснює Мінрегіон шляхом видачі відповідного наказу, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону.»;

2) абзаци третій, четвертий пункту 8 викласти у такій редакції:

«відповідати вимогам будівельних норм, стандартів і правил з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

бути розміщеними на території України.»;

3) пункт 11 доповнити словами «громадські об’єднання, у тому числі осіб з інвалідністю»;

4) в абзаці третьому пункту 12 слова «державним будівельним нормам та» виключити;

5) пункт 13 викласти у такій редакції:

«13. Переможці у кожній номінації конкурсу визначаються за результатами онлайн голосування та голосування членів журі в рівних процентних відношеннях. Вибір переможців у конкурсі вважається правочинним, якщо на засіданні присутні 2/3 членів журі. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні.

Онлайн голосування здійснюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

Прозорість проведення конкурсу забезпечується шляхом повного та об’єктивного висвітлення інформації про його оголошення та хід проведення засобами масової інформації.»;

6) у тексті Положення слова «Держбуд України», «Держбуд» в усіх відмінках замінити словом «Мінрегіон» у відповідних відмінках.

2. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С.Я.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Парцхаладзе.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Державної архітектурно-будівельної
інспекції України

Виконавчий директор
Громадської спілки «Всеукраїнське
Громадське об’єднання «Національна
Асамблея людей з інвалідністю України»

В.В. Філончук
Н. Скрипкавгору