Документ z1027-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.08.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.09.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2014  № 524


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 серпня 2014 р.
за № 1027/25804

Про внесення змін до Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату

Відповідно до пункту 32 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321, та з метою вдосконалення механізму забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 вересня 2004 року № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2004 року за № 1277/9876 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О.Ю.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Мущиніна.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л. Денісова

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок,
в. о. Голови Федерації профспілок України

Генеральний секретар
Національної Асамблеї інвалідів УкраїниОлег МусійО. Мірошниченко
С.М. Кондрюк


В. Назаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
праці та соціальної
політики України
22.09.2014  № 234
(у редакції наказу
Міністерства соціальної
політики України
04.08.2014 № 524)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 серпня 2014 р.
за № 1027/25804

ПОЛОЖЕННЯ
про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату

1. Це Положення визначає порядок здійснення індивідуальних реабілітаційних заходів щодо первинного та складного протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату - інвалідів, дітей-інвалідів та окремих категорій населення.

Первинне та складне протезування і ортезування здійснюються переважно у клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі - УкрНДІпротезування) або стаціонарних (реабілітаційних) відділеннях первинного та складного протезування та ортезування протезно-ортопедичних підприємств або стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров’я на підставі індивідуального плану реабілітації, визначеного лікарем підприємства або такої клініки.

2. Первинне протезування - комплекс заходів, що здійснюються в рамках індивідуальної програми реабілітації із забезпечення інваліда першим протезом після проведення ампутації (реампутації) та загоювання рани.

При первинному протезуванні призначається протез з метою формування кукси, адаптації особи до протезу та освоєння навичок користування ним з можливістю подальшої заміни куксоприймача, комплектувальних виробів протеза або самого протеза за медичними показаннями.

3. Первинне ортезування - комплекс заходів, що здійснюються в рамках індивідуальних реабілітаційних заходів із забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та окремих категорій населення першим ортезом, який виготовляють після обстеження, виявлення патології опорно-рухового апарату та встановлення відповідного діагнозу.

При первинному ортезуванні призначається ортез з метою корекції або компенсації виявлених вад опорно-рухового апарату, адаптації особи до ортезу та освоєння навичок користування ним.

4. Складне протезування або ортезування - комплекс заходів, спрямованих на усунення або компенсацію обмежень життєдіяльності, відновлення рухових або косметичних функцій опорно-рухового апарату, ускладнених супутніми захворюваннями.

4.1. Основні етапи складного протезування та ортезування визначаються згідно з індивідуальним планом реабілітації і встановлюють:

підготовку кукси до протезування або кінцівки (хребта) до ортезування;

визначення або розробку конструкції та технології виготовлення протезно-ортопедичного виробу;

виготовлення протезно-ортопедичного виробу та соціально-побутову адаптацію.

Складними у протезуванні та ортезуванні можуть бути як увесь процес, так і окремі його етапи.

4.2. Підставою для проведення складного протезування або ортезування є наявність ускладнень стану опорно-рухового апарату, до яких належать:

множинні й сполучені ампутаційні дефекти або вади кінцівок;

вроджені вади кінцівок;

вади та захворювання кукс, що не можуть бути усунуті оперативними чи консервативними методами лікування, а саме:

рубцеві зміни шкіри в місцях навантаження або по всій поверхні кукси (у разі неможливості застосування типорозмірних вкладишів з силіконової композиції (тощо);

кукси булавоподібної форми;

надкороткі кукси;

відсутність нижньої кінцівки з резекцією частини тазу;

порушення функції суміжного до кукси суглоба, а саме:

виражена контрактура суміжного суглоба (повна або часткова);

виражена деформація суміжного суглоба або хребта;

ожиріння 3-го ступеня та вище;

двосторонній коксартроз або гонартроз III-IV ступенів.

наявність сколіотичної або кіфотичної деформації хребта IV ступеня.

Рішення про проведення складного протезування або ортезування приймається комісією підприємства або лікарем клініки УкрНДІпротезування.

4.3. Складне протезування та ортезування здійснюються у випадках, якщо за клінічним станом кукси або опорно-рухового апарату інваліда виготовлення протеза або ортеза виконується:

з відхиленням від типових технологічних процесів виготовлення протезно-ортопедичних виробів шляхом застосування технологічних процесів, передбачених для випадків складного протезування (ортезування) за наявності особливих вимог до розміщення кукси або кінцівки в куксоприймачі (куксоприймачах) або нетипового просторового розташування вузлів протеза (ортеза);

з відхиленням від типових конструкцій протезно-ортопедичних виробів шляхом використання в складі протеза (ортеза) додаткових або спеціальних комплектуючих виробів та матеріалів за наявності особливих вимог до функції протезно-ортопедичного виробу;

шляхом створення оригінальної конструкції та технології виготовлення протезно-ортопедичного виробу підвищеної складності.

У разі здійснення складного протезування та ортезування заповнюється анкета особи з вадами опорно-рухового апарату (додаток).

5. Первинне і складне протезування та ортезування передбачають збільшення об’єму реабілітаційних заходів, часу роботи лікарів, реабілітологів і техніків-протезистів, строку перебування інваліда в стаціонарному (реабілітаційному) відділенні первинного та складного протезування та ортезування протезно-ортопедичного підприємства, клініки УкрНДІпротезування або закладів охорони здоров’я, додаткових витрат матеріалів, збільшення вартості виготовлення протезно-ортопедичних виробів.

Директор
Департаменту соціального
захисту інвалідівО. Полякова
Додаток
до Положення про первинне
та складне протезування
та ортезування осіб з вадами
опорно-рухового апарату
(підпункт 4.3 пункту 4)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник директора з медичної роботи
_____ ________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

____ ___________ 20__ р.

АНКЕТА
особи з вадами опорно-рухового апарату

(у випадку ускладнення функціонального стану кінцівки або хребта, у тому числі за наявності малофункціональних кукс та суглобів)

Дата заповнення анкети ________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________

Причини ускладнення функцій опорно-рухового апарату

Найменування

Відмітка про наявність

1. Наявність пороків та захворювань кукс:


рубцеві зміни шкіри в місцях навантаження або по всій поверхні кукси


кукси булавоподібної форми (різниця параметрів більше 4 см)


відсутність нижньої кінцівки з резекцією частини таза


2. Порушення функції суміжного суглоба:


Виражена контрактура суміжного суглоба:


а) у колінному > 30-0;


б) у тазостегновому > 20-0;


в) у ліктьовому > 20-0;


г) у плечовому > 20-0;


виражена деформація колінного суглоба, тазостегнового суглоба або хребта


3. Множинні та сполучені ампутаційні дефекти або вади кінцівок


4. Вроджені вади кінцівок


5. Ожиріння ІІІ ступеня та вище


6. Двосторонній коксартроз або гонартроз ІІІ-ІV ступенів


7. Наявність сколіотичної або кіфотичної деформації хребта ІV ступеня


_____________________
(підпис)

_______________________________
(лікар) (ініціали та прізвище)Директор
Департаменту соціального
захисту інвалідівО. Поляковавгору