Документ z1026-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.10.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2018  № 920


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1026/32478

Про внесення зміни у додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963, НАКАЗУЮ:

1. Внести у додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (із змінами), таку зміну:

позиції

«

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення (за наявності кафедр), що акредитовані за ІІІ або IV рівнемдиректор, завідувач, посади яких віднесено до науково-педагогічних посад

21

21

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконаленнядиректор, завідувач, посади яких віднесено до педагогічних посад

15-16

17-18

»

замінити позиціями такого змісту:

«

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконаленнядиректор, завідувач, посади яких віднесено до науково-педагогічних посад

21

21

директор, завідувач, посади яких віднесено до педагогічних посад

15-16

17-18

».

2. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

Заступник Голови Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Голова Профспілки працівників
освіти і науки УкраїниЮ. Джигир


О. КрентовськаР. Іллічов


А.І. Широков


Г.Ф. Трухановвгору