Документ z1026-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.01.2015, підстава - v0032500-15

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.08.2006 N 325
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2006 р.
за N 1026/12900
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 32 ( v0032500-15 ) від 17.01.2015 }
Про внесення змін до Правил
реєстрації кореспондентських
рахунків банків Національним
банком України

Відповідно до статті 51 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) та з метою приведення
нормативно-правових актів Національного банку України щодо
регулювання діяльності банків у відповідність до вимог
законодавства України Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до Правил реєстрації кореспондентських рахунків
банків Національним банком України, затверджених постановою
Правління Національного банку України від 15.08.2001 N 343
( z0780-01 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
04.09.2001 за N 780/5971 (зі змінами), такі зміни: пункт 1 після слів "мають відкриті кореспондентські рахунки в
іноземній валюті" доповнити словами "та/або в банківських металах"
і після слів "відкрили в себе кореспондентські рахунки в іноземній
та національній (якщо вона виступає як іноземна) валюті" доповнити
словами "та/або в банківських металах"; у пункті 7 слово "п'яти" замінити словом "десяти"; у пунктах 11, 16 слова "Генеральному департаменту
банківського нагляду" та "Генеральний департамент банківського
нагляду" замінити відповідно словами "Департаменту методології
банківського регулювання та нагляду" і "Департамент методології
банківського регулювання та нагляду".
2. Департаменту методології банківського регулювання та
нагляду після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України
довести зміст цієї постанови до відома центрального апарату і
територіальних управлінь Національного банку України, а також
банків України для використання в роботі.
3. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови В.Л.Кротюка, Департамент методології
банківського регулювання та нагляду (Н.В.Іваненко) і керівників
територіальних управлінь Національного банку України.
В.о. Голови А.В.Шаповаловвгору