Документ z1024-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.09.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.09.2019  № 2870/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2019 р.
за № 1024/33995

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 849/5

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України «Про попереднє ув’язнення», абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 849/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2012 року за № 947/21259 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 1 пункту 1, підпункту 3 пункту 2, підпунктів 1, 4 пункту 3 Змін, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2021 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Д. МалюськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
10 вересня 2019 року № 2870/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2019 р.
за № 1024/33995

ЗМІНИ
до Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

1. У розділі І:

1) у пункті 1.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

«організацію регулярного, але не менше двох разів на тиждень миття в лазні з обов’язковою заміною натільної білизни;»;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«обов’язкову заміну постільної білизни;».

У зв’язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами четвертим-дев’ятим;

2) у пункті 1.3 слова та цифри «інвалідам I та II груп» замінити словами та цифрами «особам з інвалідністю I та II груп»;

3) у пункті 1.5 слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «Міністерства юстиції України»;

4) пункт 1.7 після слів «посадовими особами» доповнити словами «Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України,».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.1 слова та цифри «Будівлі і споруди. Підприємства побутового обслуговування (ДБН В.2.2-11-2002)», затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 01 березня 2002 року № 45» замінити словами та цифрами «Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування (ДБН В.2.2-11-2002)», затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 01 березня 2002 року № 45»;

2) абзац третій пункту 2.5 викласти в такій редакції:

«Технологічне обладнання пральні повинно бути заземлене відповідно до вимог законодавства.»;

3) пункт 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6. Пропускна спроможність лазні має забезпечувати миття засуджених (осіб, узятих під варту) не менше двох разів на тиждень і перебування їх у лазні протягом 40 хвилин (на одне відвідування) при 12-годинній роботі лазні. Кількість робочих днів лазні на тиждень не має перевищувати п’яти залежно від кількості місць (в інші дні передбачаються санітарний день для проведення генерального прибирання приміщень та вихідні (неробочі) дні).»;

4) у пункті 2.10 слова та цифри «згідно із БНіП 2.04.01-85 «Будівельні норми і правила. Внутрішній водопровід і каналізація будівель», затвердженими постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 04 жовтня 1985 року № 189 (із змінами)» замінити словами та цифрами «згідно з ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво», затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 жовтня 2012 року № 553»;

5) у пункті 2.11 слова та цифри «Будівлі і споруди. Підприємства побутового обслуговування (ДБН В.2.2-11-2002)», затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 01 березня 2002 року № 45» замінити словами та цифрами «Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування (ДБН В.2.2-11-2002)», затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 01 березня 2002 року № 45»;

6) у підпункті 2.13.1 пункту 2.13 слова та цифри «згідно з Державними будівельними нормами України В.2.2.-11-2002, затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 01 березня 2002 року № 45» замінити словами та цифрами «згідно з Державними будівельними нормами України «Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування (ДБН В.2.2-11-2002)», затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 01 березня 2002 року № 45».

3. У розділі III:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Миття у лазні засуджених (осіб, узятих під варту) здійснюється не менше двох разів на тиждень з обов’язковою одночасною заміною натільної білизни.

До комплекту натільної білизни, яка підлягає обов’язковій заміні після кожного миття, входять майка, труси, натільна сорочка та кальсони.

Постільна білизна підлягає заміні один раз на тиждень.

До комплекту постільної білизни, яка підлягає заміні один раз на тиждень, входять два простирадла, наволочка на подушку верхня та рушник.»;

2) абзац третій пункту 3.10 викласти в такій редакції:

«Нагляд за дотриманням порядку під час миття у лазні, а також за прибиранням і дезінфекцією приміщень здійснюють черговий фельдшер медичної частини (фельдшерського пункту) Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» та черговий лазні. Черговий лазні призначається із числа засуджених.»;

3) абзац перший пункту 3.11 викласти в такій редакції:

«3.11. У приміщеннях для роздягання (одягання) для проведення тілесного огляду і надання медичної допомоги засудженим (особам, взятим під варту) обладнується місце (куточок) фельдшера медичної частини (фельдшерського пункту) Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України», де розміщуються стіл, крісло, журнал обліку проведення тілесних оглядів у лазні установи, що ведеться за формою згідно з додатком 6 до цього Положення, аптечка (сумка) для надання медичної допомоги.»;

4) абзац перший пункту 3.14 викласти в такій редакції:

«3.14. Миття хворих, які перебувають на лікуванні у лікарняних закладах (стаціонарах медичних частин) Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України», заміна їм натільної та постільної білизни здійснюються за медичними показниками та організовуються відповідно до пункту 3.1 цього розділу.»;

5) пункт 3.15 викласти в такій редакції:

«3.15. Білизна із лікарняних закладів або медичних частин (фельдшерського пункту) Державної установи «Центр хорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України», приміщень для тримання хворих на туберкульоз піддається пранню в окремій, передбаченій для цього, пральній машині.

У виняткових випадках (з дозволу завідувача медичної частини (фельдшерського пункту) Державної установи «Центр хорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України»), якщо окремої машини немає, прання здійснюється в останню чергу або в окремий день з наступними обробкою внутрішнього барабана машини 4-5 %-вим розчином хлорного вапна протягом 30 хвилин (або іншими дезінфекційними засобами) та промиванням проточною водою.»;

6) підпункт 3.17.1 пункту 3.17 викласти в такій редакції:

«3.17.1. Брудну постільну білизну відповідальна особа здає до пральні у день її заміни. Здавання брудної постільної білизни до пральні здійснюється у спеціальній тарі (цупких мішках) з написом «Брудна білизна».

Отримання чистої постільної білизни із пральні здійснюється у спеціальній тарі (цупких мішках) із написом «Чиста білизна».

Видавати невідремонтовану постільну білизну заборонено. Заміна постільної білизни відмічається у книзі обліку видачі мила, миття в лазні та заміни постільної білизни за формою згідно з додатком 7 до цього Положення.»;

7) у пункті 3.19:

підпункт 3.19.2 викласти в такій редакції:

«3.19.2. За наявності педикульозу профілактичні та знищувальні заходи здійснюються згідно з вимогами законодавства.»;

підпункт 3.19.4 викласти в такій редакції:

«3.19.4. Заходи щодо камерної дезінфекції (дезінсекції) здійснюються згідно з вимогами законодавства.».

4. У розділі V:

1) в абзаці другому пункту 5.1 слова «відповідним структурним підрозділом ресурсного забезпечення Міністерства юстиції України» замінити словами «державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України»;

2) абзац третій пункту 5.2 викласти в такій редакції:

«штатна кількість ліжок у лікарняних закладах (стаціонарах медичних частин) Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України»;»;

3) у пункті 5.3 слова «Міністерства юстиції України» замінити словами «Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України»;

4) в абзаці другому пункту 5.4 цифри «204/20519» замінити цифрами «206/20519».

5. Пункт 6.1 розділу VI викласти в такій редакції:

«6.1. У разі відсутності в установах пральних комплексів установи можуть з письмового дозволу Міністерства юстиції України користуватися послугами пралень, що не належать до сфери управління Міністерства юстиції України, згідно з угодами, укладеними відповідно до законодавства.».

6. У додатках до Положення:

1) у додатку 6:

абзац перший примітки викласти в такій редакції:

«Журнал веде черговий фельдшер медичної частини (фельдшерського пункту) Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України».»;

абзац п’ятий примітки викласти в такій редакції:

«Після закінчення миття в лазні черговий фельдшер медичної частини (фельдшерського пункту) Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» підсумовує кількість засуджених (осіб, узятих під варту), які були оглянуті, та доповідає про це завідувачу медичної частини (фельдшерського пункту) Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України».»;

2) у додатку 8:

абзац перший примітки викласти в такій редакції:

«Журнал ведеться в лазні установи, де передбачені стаціонарні дезкамери, дезінфектором або медичним працівником медичної частини (фельдшерського пункту) Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України».»;

абзац шостий примітки викласти в такій редакції:

«Про результати проведення дезінфекції (дезінсекції) одягу та постільних речей у кінці робочого дня дезінфектор або медичний працівник медичної частини (фельдшерського пункту) Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» доповідає завідувачу медичної частини (фельдшерського пункту) Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України».».

Директор Департаменту
публічного права


Л. Кравченковгору