Документ z1024-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.08.2014, підстава - z0849-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.05.2013 N 523
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2013 р.
за N 1024/23556
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 638 ( z0849-14 ) від 04.07.2014 }
Про затвердження Змін до Інструкції
про порядок виплати грошового забезпечення
та одноразової грошової допомоги при звільненні
військовослужбовцям внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Міністерство
внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України
від 06 квітня 2011 року N 383 ( 383/2011 ), з метою приведення
нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у
відповідність до Кримінального процесуального кодексу України
( 4651-17 ), Законів України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ), "Про засади
запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) та впорядкування
виплати грошового забезпечення окремим категоріям
військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх
справ України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при
звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України, затвердженої наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 15 вересня 2010 року N 436
( z0908-10 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2010 року за N 908/18203, що додаються.
2. Головному управлінню внутрішніх військ МВС України
(Шуляк С.М.) забезпечити в установленому порядку подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В.І.
4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр
генерал внутрішньої
служби України В.Ю.Захарченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.М.Коломієць

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
30.05.2013 N 523
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2013 р.
за N 1024/23556

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення та одноразової
грошової допомоги при звільненні
військовослужбовцям внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України
( z0908-10 )

1. У розділі III:
1.1. У підпункті 3.2.12 пункту 3.2, підпункті "в"
підпункту 3.7.6 пункту 3.7, підпункті 3.8.4 пункту 3.8,
підпункті 3.10.8 пункту 3.10, в абзаці другому підпункту 3.15.6
пункту 3.15 слова "(крім випадків, коли стосовно
військовослужбовця провадиться дізнання, досудове слідство або
судом розглядається кримінальна справа, застосовано запобіжний
захід у вигляді взяття під варту або за вироком суду він
притягнутий до кримінальної відповідальності у вигляді арешту, у
разі відсторонення від посади відповідно до
Кримінально-процесуального кодексу України)" виключити.
1.2. Підпункт 3.2.14 пункту 3.2 виключити.
1.3. Підпункт 3.3.10 пункту 3.3 виключити.
1.4. Підпункт 3.4.6 пункту 3.4 виключити. У зв'язку з цим підпункт 3.4.7 пункту 3.4 вважати відповідно
підпунктом 3.4.6.
1.5. У пункті 3.5: у підпункті 3.5.3 слова "і припиняється з дня, що наступає за
днем звільнення з посади чи допуску до тимчасового виконання
обов'язків за посадою, за якою виплата надбавки не встановлена"
виключити; підпункт 3.5.8 виключити.
1.6. Підпункт 3.6.5 пункту 3.6 виключити. У зв'язку з цим підпункт 3.6.6 пункту 3.6 уважати відповідно
підпунктом 3.6.5.
1.7. Підпункт "в" підпункту 3.7.7 пункту 3.7 виключити.
1.8. У пункті 3.8: в абзаці першому підпункту 3.8.3 слова "звільнення з цих
посад чи" виключити; підпункт 3.8.6 виключити.
1.9. Підпункт 3.9.4 пункту 3.9 виключити. У зв'язку з цим підпункти 3.9.5-3.9.7 пункту 3.9 уважати
відповідно підпунктами 3.9.4.-3.9.6.
1.10. Абзаци другий та третій підпункту 3.10.9 пункту 3.10
виключити.
1.11. У пункті 3.11: підпункт 3.11.4 виключити. У зв'язку з цим підпункти 3.11.5, 3.11.6 уважати відповідно
підпунктами 3.11.4, 3.11.5; абзац третій підпункту 3.11.4 виключити.
1.12. Підпункт 3.12.6 пункту 3.12 викласти в такій редакції: "3.12.6. Військовослужбовцям, допущеним до тимчасового
виконання обов'язків за посадами, за якими підвищення посадових
окладів не передбачено, посадові оклади за цей період виплачуються
без підвищення.".
1.13. Абзац другий підпункту 3.14.8 пункту 3.14 виключити.
1.14. У пункті 3.15: в абзаці другому підпункту 3.15.3 слова "до дня виключення зі
списків особового складу включно" виключити; в абзаці першому підпункту 3.15.6 слова "і до дня звільнення
від виконання обов'язків за посадами" виключити; абзац третій підпункту 3.15.7 після слів "що набрав законної
сили" доповнити словами "або у зв'язку з набранням законної сили
судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця
притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне
правопорушення".
2. Абзац другий підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV після
слів "систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем"
доповнити словами "або у зв'язку з набранням законної сили судовим
рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до
відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення".
3. У розділі V:
3.1. Абзац другий підпункту 5.2.3 пункту 5.2 виключити.
3.2. Підпункт 5.3.1 пункту 5.3 викласти в такій редакції: "5.3.1. Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження
відповідних командирів (начальників) військових частин, з дня, що
настає за днем звільнення із займаних посад, протягом двох місяців
виплачується грошове забезпечення, яке військовослужбовець
отримував за останньою посадою на день звільнення з посади. Грошове забезпечення в цьому випадку обчислюється, виходячи з
окладу за військове звання, посадового окладу, надбавки за вислугу
років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім
винагород). При цьому військовослужбовцям, визначеним абзацом
другим підпункту 3.12.1 пункту 3.12 розділу III, посадові оклади
виплачуються без урахування підвищення). Після закінчення двох місяців безперервного перебування
військовослужбовців у розпорядженні грошове забезпечення за
останньою основною посадою, яку вони обіймали до зарахування в
розпорядження, виплачується тільки за рішенням командувача
внутрішніх військ МВС України. Клопотання про продовження строків виплати грошового
забезпечення подаються за підпорядкованістю командирами військових
частин, у розпорядженні яких вони перебувають. Після закінчення перших двох місяців (та в разі неприйняття
відповідних рішень щодо продовження виплати грошового
забезпечення) військовослужбовцям виплачуються тільки оклади за
військовими званнями. Військовослужбовцям, які відсторонені від посад та у зв'язку
з цим зараховані в розпорядження відповідного командира
(начальника), грошове забезпечення виплачується в порядку,
визначеному підпунктом 5.5.2 пункту 5.5 цього розділу.".
3.3. У пункті 5.5: абзац перший після слів "чи відстороненим від посад"
доповнити словами "(виконання службових повноважень)"; у підпункті 5.5.2: слова "Кримінально-процесуального кодексу України" замінити
словами "Кримінального процесуального кодексу України
( 4651-17 )"; доповнити підпункт абзацами другим, третім такого змісту: "Військовослужбовцям, відстороненим від виконання службових
повноважень у зв'язку зі складенням щодо них протоколу про
адміністративне корупційне правопорушення, з наступного після
відсторонення від виконання службових повноважень дня за період,
протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклади
за військовими званнями та надбавка за вислугу років. У разі закриття провадження в справі про адміністративне
корупційне правопорушення у зв'язку з відсутністю події або складу
адміністративного правопорушення суми грошового забезпечення, які
не були виплачені військовослужбовцю внаслідок відсторонення від
виконання службових обов'язків, відшкодовуються в порядку,
передбаченому Законом України "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 )."; підпункти 5.5.3, 5.5.4 викласти в такій редакції: "5.5.3. Військовослужбовцям, стосовно яких застосовано
запобіжні заходи в кримінальному провадженні у виді домашнього
арешту чи тримання під вартою, виплата грошового забезпечення
припиняється з дня фактичного взяття під варту чи перебування під
домашнім арештом. У разі якщо до військовослужбовців, відсторонених від посад,
які утримувались під вартою чи перебували під домашнім арештом,
застосовано інший запобіжний захід, з дня прибуття до військової
частини (установи, організації) і до дня отримання військовою
частиною копії обвинувального вироку суду, який набрав законної
сили про засудження військовослужбовців до позбавлення волі,
грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому
підпунктом 5.5.2 пункту 5.5 цього розділу. 5.5.4. У разі ухвалення судом виправдувального вироку,
закриття кримінального провадження військовослужбовцям, які були
відсторонені від посад, поновлюється виплата посадових окладів та
щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, які вони не
отримували у зв'язку з відстороненням від посад, з дня, з якого
вони стали до виконання обов'язків за посадою. При цьому грошове забезпечення, яке втратили
військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм
відповідно до Закону України "Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування,
прокуратури і суду" ( 266/94-ВР ).".
3.4. У пункті 5.9: після слів "з військової служби" доповнити словами "або
переміщення"; абзац перший підпункту 5.9.3, підпункт 5.9.6 після слів
"станом здоров'я" доповнити словами "у зв'язку з безпосереднім
підпорядкуванням близькій особі"; підпункт 5.9.7 після слів "позбавлення права займати певні
посади" доповнити словами "у зв'язку з набранням законної сили
рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за
адміністративне корупційне правопорушення"; доповнити пункт новим підпунктом такого змісту: "5.9.14. Особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, які перебувають на посадах у разі їх
переміщення (призначення на посади) в інші військові частини,
грошове забезпечення виплачується до дня виключення зі списків
особового складу військової частини.".
3.5. У підпункті 5.10.4 пункту 5.10 слова "установленої
Законом України "Про соціальний та правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" замінити словами
"установленої Законом України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 )".
Начальник Головного управління -
командувач внутрішніх військ
МВС України
генерал-лейтенант С.М.Шуляквгору