Документ z1024-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.10.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.11.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
16.10.2009 N 545
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 листопада 2009 р.
за N 1024/17040

Про затвердження Переліку рідкісних і таких,
що перебувають під загрозою зникнення,
та типових природних рослинних угруповань,
які підлягають охороні і заносяться
до Зеленої книги України

Відповідно до статей 26, 31 Закону України "Про рослинний
світ" ( 591-14 ), Положення про Зелену книгу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня
2002 року N 1286 ( 1286-2002-п ), та з метою збереження і
відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, та типових природних рослинних угруповань
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік рідкісних і таких, що перебувають під
загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які
підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України, що
додається.
2. Департаменту біотичних ресурсів та екомережі (Д.Барбарчук)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра М.Мовчана.
4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Г.Г.Філіпчук
ПОГОДЖЕНО:
Президент Національної
академії наук України Б.Є.Патон

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
16.10.2009 N 545
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 листопада 2009 р.
за N 1024/17040

ПЕРЕЛІК
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, та типових природних рослинних
угруповань, які підлягають охороні
і заносяться до Зеленої книги України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва угруповання | Назва | Назва асоціації українська | Назва асоціації латинська |Синфітосозо-| Режим | |з/п| українська | угруповання | | | логічні | збереження | | | | латинська | | | індекс, | | | | | | | | клас, | | | | | | | | категорія, | | | | | | | | статус | | | | | | | | угруповань | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | I. Рідкісні природні рослинні угруповання, які підлягають охороні | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 1 |Угруповання |Fageta |Балканськобуковий ліс тисовий |Fagetum (sylvaticae ssp. |13,8; І; 2; |Абсолютної або | | |балканськобукових лісів |(sylvaticae ssp. | |moesiacae) taxosum | рідкісні |регульованої | | |тисових |moesiacae) | |(baccatae) | |заповідності, | | | |taxosa (baccatae)|-------------------------------+---------------------------| |заказний | | | | |Балканськобуковий ліс тисово- |Fagetum (sylvaticae ssp. | | | | | | |п'ятилистозубницевий |moesiacae) taxoso | | | | | | | |(baccatae)-dentariosum | | | | | | | |(quinquefoliae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| | 2 |Угруповання букових лісів |Fageta |Буковий ліс тисовий |Fagetum (sylvaticae) | 12,8-15,5; |Заповідний і | | |тисових та ялицево-букових |(sylvaticae) | |taxosum (baccatae) | І; 1,2; |заказний | | |лісів тисових |taxosa |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | |(baccatae), |Буковий ліс тисово- |Fagetum (sylvaticae) taxoso| | | | | |Abieto (albae)- |запашнопідмаренниковий |(baccatae)-galiosum | | | | | |Fageta | |(odorati) | | | | | |(sylvaticae) |-------------------------------+---------------------------| | | | | |taxosa (baccatae)|Буковий ліс тисово-перелісковий|Fagetum (sylvaticae) taxoso| | | | | | | |(baccatae)-mercurialidosum | | | | | | | |(perennis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Буковий ліс тисово-плющовий |Fagetum (sylvaticae) taxoso| | | | | | | |(baccatae)-hederosum | | | | | | | |(helicis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Буковий ліс тисово- |Fagetum (sylvaticae) taxoso| | | | | | |хейфлеровосеслерієвий |(baccatae)-sesleriosum | | | | | | | |(heuflerianae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Буковий ліс тисово-чорницевий |Fagetum (sylvaticae) taxoso| | | | | | | |(baccatae)-vacciniosum | | | | | | | |(myrtilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-буковий ліс тисовий |Abieto (albae)-Fagetum | | | | | | | |(sylvaticae) taxosum | | | | | | | |(baccatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-буковий ліс тисово- |Abieto (albae)-Fagetum | | | | | | |ведмежоцибулевий |(sylvaticae) taxoso | | | | | | | |(baccatae)-alliosum | | | | | | | |(ursini) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-буковий ліс тисово- |Abieto (albae)-Fagetum | | | | | | |волосистоосоковий |(sylvaticae) taxoso | | | | | | | |(baccatae)-caricosum | | | | | | | |(pilosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-буковий ліс тисово- |Abieto (albae)-Fagetum | | | | | | |запашнопідмаренниковий |(sylvaticae) taxoso | | | | | | | |(baccatae)-galiosum | | | | | | | |(odorati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-буковий ліс тисово- |Abieto (albae)-Fagetum | | | | | | |зеленчуковий |(sylvaticae) taxoso | | | | | | | |(baccatae)-galeobdolosum | | | | | | | |(lutei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-буковий ліс тисово- |Abieto (albae)-Fagetum | | | | | | |перелісковий |(sylvaticae) taxoso | | | | | | | |(baccatae)-mercurialidosum | | | | | | | |(perennis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-буковий ліс тисово- |Abieto (albae)-Fagetum | | | | | | |плющовий |(sylvaticae) taxoso | | | | | | | |(baccatae)-hederosum | | | | | | | |(helicis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| | 3 |Угруповання букових лісів з|Fageta sylvaticae|Голов'язово-буковий ліс |Ulmeto (glabrae)-Fagetum | 11,6-11,8; |Регульованої | | |домінуванням у травостої |з домінуванням |сколопендроволистовиковий |(sylvaticae) phyllitidosum | І; 2; |заповідності | | |листовика сколопендрового |Phyllitis | |(scolopendrii) | рідкісні | | | | |scolopendrium |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Яворово-буковий ліс |Acereto (pseudoplatani)- | | | | | | |сколопендроволистовиковий |Fagetum (sylvaticae) | | | | | | | |phyllitidosum | | | | | | | |(scolopendrii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Яворово-звичайноясенево-буковий|Acereto (pseudoplatani)- | | | | | | |ліс сколопендроволистовиковий |Fraxineto (excelsioris)- | | | | | | | |Fagetum (sylvaticae) | | | | | | | |phyllitidosum | | | | | | | |(scolopendrii) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| | 4 |Угруповання букових лісів з|Fageta sylvaticae|Буковий ліс лунарієвий |Fagetum (sylvaticae) | 11,5-12,6; |Абсолютної та | | |домінуванням у травостої |з домінуванням | |lunariosum (redivivae) | І; 2; |регульованої | | |лунарії оживаючої |Lunaria rediviva |-------------------------------+---------------------------| рідкісні |заповідності в | | | | |Яворово-буковий ліс лунарієвий |Acereto (pseudoplatani)- | |об'єктах ПЗФ, | | | | | |Fagetum (sylvaticae) | |заказний - на | | | | | |lunariosum (redivivae) | |територіях решти | | | | |-------------------------------+---------------------------| |місцезростань | | | | |Ялицево-буковий ліс лунарієвий |Abieto (albae)- Fagetum | | | | | | | |(sylvaticae) lunariosum | | | | | | | |(redivivae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-ялиново-буковий ліс |Abieto (albae)-Piceeto | | | | | | |лунарієвий |(abietis)-Fagetum | | | | | | | |(sylvaticae) lunariosum | | | | | | | |(redivivae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| | 5 |Угруповання букових лісів з|Fageta sylvaticae|Буковий ліс скополієвий |Fagetum (sylvaticae) |11,8; І; 2; |Абсолютної та | | |домінуванням у травостої |з домінуванням | |scopoliosum (carniolicae) | рідкісні |регульованої | | |скополії карніолійської |Scopolia | | | |заповідності в | | | |carniolica | | | |об'єктах ПЗФ, | | | | | | | |заказний - на | | | | | | | |територіях решти | | | | | | | |місцезростань | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| | 6 |Угруповання |Sorbeto |Звичайногоробиново-буковий ліс |Sorbeto (aucupariae)- |13,6; І; 2; |Абсолютної | | |звичайногоробиново-букових |(aucupariae)- |волохатокуничниковий |Fagetum (sylvaticae) | рідкісні |заповідності | | |лісів |Fageta | |calamagrostidosum | | | | | |(sylvaticae) | |(villosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайногоробиново-буковий ліс |Sorbeto (aucupariae)- | | | | | | |очеретянокуничниковий |Fagetum (sylvaticae) | | | | | | | |calamagrostidosum | | | | | | | |(arundinaceae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайногоробиново-буковий ліс |Sorbeto (aucupariae)- | | | | | | |чорницевий |Fagetum (sylvaticae) | | | | | | | |vacciniosum (myrtilli) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| | 7 |Угруповання |Pineto |Грабово - звичайнососново - |Carpineto (betuli)-Pineto | 12,9-13,9; |Заповідний в | | |звичайнососново-букових |(sylvestris)- |буковий ліс квасеницевий |(sylvestris)-Fagetum | І; 2; |об'єктах ПЗФ, | | |лісів та грабово- |Fageta | |(sylvaticae) oxalidosum | рідкісні |заказний - на | | |звичайнососново-букових |(sylvaticae), | |(acetosellae) | |територіях решти | | |лісів |Carpineto |-------------------------------+---------------------------| |місцезростань | | | |(betuli)-Pineto |Грабово-звичайнососново-буковий|Carpineto (betuli)-Pineto | | | | | |(sylvestris)- |ліс чорницевий |(sylvestris)-Fagetum | | | | | |Fageta | |(sylvaticae) vacciniosum | | | | | |(sylvaticae) | |(myrtilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнососново-буковий ліс |Pineto (sylvestris)-Fagetum| | | | | | |зеленчуковий |(sylvaticae) galeobdolosum | | | | | | | |(lutei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнососново-буковий ліс |Pineto (sylvestris)-Fagetum| | | | | | |чорницевий |(sylvaticae) vacciniosum | | | | | | | |(myrtilli) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| | 8 |Угруповання |Tilieto |Широколистолипово-буковий ліс |Tilieto (platyphyllae)- |13,5; І; 2; |Абсолютної | | |широколистолипово-букових |(platyphyllae)- |хейфлеровосеслерієвий |Fagetum (sylvaticae) | рідкісні |заповідності | | |лісів |Fageta | |sesleriosum (heuflerianae) | | | | | |(sylvaticae) | | | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| | 9 |Угруповання високоялівцевих|Junipereta |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) |13,8; І; 1; |Абсолютної | | |рідколісь |excelsae |бородачеві |botriochloosum (ischaemi) | рідкісні |заповідності, | | | | |-------------------------------+---------------------------| |заказний | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |вузлуватопирійні |elytrigiosum (nodosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |гайовосамосилові |teucriosum (chamaedryis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |гіпнові |hypnosum (cupressiformis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |емероїднов'язелево- |coronilloso (emeroidis)- | | | | | | |стоколосовидночиєві |achnatherosum (bromoidis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |жасминово-безпліднотонконогові |jasminoso (fruticantis)- | | | | | | | |poosum (sterilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |жасминово-бородачеві |jasminoso (fruticantis)- | | | | | | | |botriochloosum (ischaemi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |жасминово-гайовосамосилові |jasminoso (fruticantis)- | | | | | | | |teucriosum (chamaedryis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |жасминово-гіпнові |jasminoso (fruticantis)- | | | | | | | |hypnosum (cupressiformis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |жасминово-стоколосовидночиєві |jasminoso (fruticantis)- | | | | | | | |achnatherosum (bromoidis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |звіробоєлистотаволгово- |spiraeoso (hypericifoliae)-| | | | | | |безпліднотонконогові |poosum (sterilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |звіробоєлистотаволгово- |spiraeoso (hypericifoliae)-| | | | | | |гайовосамосилові |teucriosum (chamaedryis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |звіробоєлистотаволгово-гіпнові |spiraeoso (hypericifoliae)-| | | | | | | |hypnosum (cupressiformis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |кальєчебрецеві |thymosum (callieri) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |каппадокійськостоколосові |bromopsidosum | | | | | | | |(cappadocicae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |лишайникові |cladinosum (rangiferinae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |скельнокуцоніжкові |brachypodiosum (rupestris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |скумпієво-вузлуватопирійні |cotinoso (coggygriae)- | | | | | | | |elytrigiosum (nodosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |стевеносонцецвітові |helianthemosum (stevenii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |стоколосовидночиєві |achnatherosum (bromoidis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |червоноялівцево- |juniperoso (oxycedri)- | | | | | | |безпліднотонконогові |poosum (sterilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |червоноялівцево- |juniperoso (oxycedri)- | | | | | | |вузлуватопирійні |elytrigiosum (nodosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |червоноялівцево-кальєчебрецеві |juniperoso (oxycedri)- | | | | | | | |thymosum (callieri) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |червоноялівцево- |juniperoso (oxycedri)- | | | | | | |каппадокійськостоколосові |bromopsidosum | | | | | | | |(cappadocicae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцеві рідколісся |Juniperetum (excelsae) | | | | | | |червоноялівцево- |juniperoso (oxycedri)- | | | | | | |стоколосовидночиєві |achnatherosum (bromoidis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |10 |Угруповання |Junipereta |Смердючоялівцеві рідколісся |Juniperetum (foetidissimae)| 12,5-13,4; |Заповідний | | |смердючоялівцевих рідколісь|foetidissimae |жовтоасфоделінові |asphodelinosum (luteae) | І; 1; | | | | | |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | | |Смердючоялівцеві рідколісся |Juniperetum (foetidissimae)| | | | | | |низькоосокові |caricosum (humilis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |11 |Угруповання |Arbuteta |Високоялівцево- |Junipereto (excelsae)- |16,4; І; 1; |Абсолютної та | | |дрібноплодосуничникових |andrachnis |дрібноплодосуничниковий ліс |Arbutetum (andrachnis) | рідкісні |регульованої | | |рідколісь | |вузловатопирійний |elytrigiosum (nodosae) | |заповідності, | | | | |-------------------------------+---------------------------| |заказний | | | | |Високоялівцево- |Junipereto (excelsae)- | | | | | | |дрібноплодосуничниковий ліс |Arbutetum (andrachnis) | | | | | | |емероїднов'язелево- |coronilloso (emeroidis)- | | | | | | |стоколосовидночиєвий |achnatherosum (bromoidis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Високоялівцево- |Junipereto (excelsae)- | | | | | | |дрібноплодосуничниковий ліс |Arbutetum (andrachnis) | | | | | | |стоколосовидночиєвий |achnatherosum (bromoidis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |12 |Угруповання звичайнодубових|Querceta roboris |Грабово-звичайнодубовий ліс |Carpineto (betuli)- |13,1; І; 2; |Заповідний, | | |лісів з домінуванням у |з домінуванням |скополієвий |Quercetum (roboris) | рідкісні |заказний | | |травостої скополії |Scopolia | |scopoliosum (carniolicae) | | | | |карніолійської |carniolica | | | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |13 |Угруповання |Querceto |Австрійськодубово- |Querceto (austriacae)- |17,1; І; 2; |Абсолютної | | |австрійськодубово- |(austriacae)- |скельнодубовий ліс бирючиновий |Quercetum (petraeae) | рідкісні |заповідності, | | |скельнодубових лісів |Querceta | |ligustrosum (vulgaris) | |заказний | | | |(petraeae) | | | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |14 |Угруповання |Fraxineto (orni)-|Білоцвітоясенево- |Fraxineto (orni)-Querceto | 15,7-17,2; |Абсолютної | | |білоцвітоясенево- |Querceta |далешамподубово-скельнодубовий |(dalechampii)-Quercetum | І; 1; |заповідності | | |скельнодубових лісів та |(petraeae), |ліс валіськокострицевий |(petraeae) festucosum | рідкісні | | | |білоцвітоясенево- |Fraxineto | |(valesiacae) | | | | |далешамподубово- |(orni)-Querceto |-------------------------------+---------------------------| | | | |скельнодубових лісів |(dalechampii)- |Білоцвітоясенево-скельнодубовий|Fraxineto (orni)-Quercetum | | | | | |Querceta |ліс валіськокострицевий |(petraeae) festucosum | | | | | |(petraeae) | |(valesiacae) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |15 |Угруповання |Querceto |Далешамподубово-скельнодубовий |Querceto (dalechampii)- |15,4; І; 2; |Абсолютної | | |далешамподубово- |(dalechampii)- |ліс валіськокострицевий |Quercetum (petraeae) | рідкісні |заповідності | | |скельнодубових лісів |Querceta | |festucosum (valesiacae) | | | | | |(petraeae) |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Далешамподубово-скельнодубовий |Querceto (dalechampii)- | | | | | | |ліс степовотимофіївковий |Quercetum (petraeae) | | | | | | | |phleosum (phleoiditis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |16 |Угруповання скельнодубових |Querceta |Скельнодубовий ліс |Quercetum (petraeae) |12,4; І; 2; |Заказний | | |лісів жовторододендронових |(petraeae) |жовторододендроново-чорницевий |rhododendroso (lutei)- | рідкісні | | | | |rhododendrosa | |vacciniosum (myrtilli) | | | | | |(lutei) | | | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |17 |Угруповання |Pineto |Звичайнососново-скельнодубовий |Pineto (sylvestris)- |13,2; І; 2; |Заказний | | |звичайнососново- |(sylvestris)- |ліс чорницевий |Quercetum (petraeae) | рідкісні | | | |скельнодубових лісів |Querceta | |vacciniosum (myrtilli) | | | | | |(petraeae) | | | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |18 |Угруповання |Tilieto |Сріблястолипово-скельнодубовий |Tilieto (argenteae)- |15,4; І; 2; |Заповідний | | |сріблястолипово- |(argenteae)- |ліс волосистоосоковий |Quercetum (petraeae) | рідкісні | | | |скельнодубових лісів |Querceta | |caricosum (pilosae) | | | | | |(petraeae) |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сріблястолипово-скельнодубовий |Tilieto (argenteae)- | | | | | | |ліс запашнопідмаренниковий |Quercetum (petraeae) | | | | | | | |galiosum (odorati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сріблястолипово-скельнодубовий |Tilieto (argenteae)- | | | | | | |ліс клокичковий |Quercetum (petraeae) | | | | | | | |staphyleosum (pinnatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сріблястолипово-скельнодубовий |Tilieto (argenteae)- | | | | | | |ліс одноквітковоперлівковий |Quercetum (petraeae) | | | | | | | |melicosum (uniflorae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сріблястолипово-скельнодубовий |Tilieto (argenteae)- | | | | | | |ліс перелісковий |Quercetum (petraeae) | | | | | | | |mercurialidosum (perennis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сріблястолипово-скельнодубовий |Tilieto (argenteae)- | | | | | | |ліс плющовий |Quercetum (petraeae) | | | | | | | |hederosum (helicis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |19 |Угруповання ялицево- |Abieto (albae)- |Ялицево-скельнодубовий ліс |Abieto (albae)-Quercetum |13,1; І; 2; |Абсолютної | | |скельнодубових лісів |Querceta |перелісковий |(petraeae) mercurialidosum | рідкісні |заповідності | | | |(petraeae) | |(perennis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-скельнодубовий ліс |Abieto (albae)-Quercetum | | | | | | |плющовий |(petraeae) hederosum | | | | | | | |(helicis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |20 |Угруповання скельнодубово- |Querceto |Скельнодубово-звичайнососновий |Querceto (petraeae)-Pinetum|12,1; І; 2; |Абсолютної | | |звичайнососнових лісів |(petraeae)- |ліс звичайноорляковий |(sylvestris) pteridiosum | рідкісні |заповідності | | | |Pineta | |(aquilini) | | | | | |(sylvestris) |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубово-звичайнососновий |Querceto (petraeae)-Pinetum| | | | | | |ліс чорницевий |(sylvestris) vacciniosum | | | | | | | |(myrtilli) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |21 |Угруповання |Pineta |Звичайнодубово-звичайнососновий|Querceto (roboris)-Pinetum | 11,8-12,5; |Регульованої | | |звичайнососнових лісів |(sylvestris) |ліс скумпієвий |(sylvestris) cotinosum | І; 2; |заповідності | | |скумпієвих, звичайнодубово-|cotinosa | |(coggygriae) | рідкісні | | | |звичайнососнових лісів |(coggygriae), |-------------------------------+---------------------------| | | | |скумпієвих та |Querceto |Звичайнососновий ліс скумпієвий|Pinetum (sylvestris) | | | | |повислоберезово- |(roboris)-Pineta | |cotinosum (coggygriae) | | | | |звичайнососнових лісів |(sylvestris) |-------------------------------+---------------------------| | | | |скумпієвих |cotinosa |Звичайнососновий ліс скумпієво-|Pinetum (sylvestris) | | | | | |(coggygriae), |наземнокуничниковий |cotinoso (coggygriae)- | | | | | |Betuleto | |calamagrostidosum | | | | | |(pendulae)- | |(epigeioris) | | | | | |Pineta |-------------------------------+---------------------------| | | | | |(sylvestris) |Повислоберезово- |Betuleto (pendulae)-Pinetum| | | | | |cotinosa |звичайнососновий ліс скумпієвий|(sylvestris) cotinosum | | | | | |(coggygriae) | |(coggygriae) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |22 |Угруповання кедровососнових|Pineta cembrae |Кедровососновий ліс |Pinetum (cembrae) | 14,2-15,2; |Абсолютної (у ПЗ) | | |лісів | |зеленомоховий |hylocomiosum | І; 2; |та регульованої | | | | |-------------------------------+---------------------------| рідкісні |(у НПП) | | | | |Кедровососновий ліс сфагновий |Pinetum (cembrae) | |заповідності, | | | | | |sphagnosum | |заказний | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Повислоберезово-кедровососновий|Betuleto (pendulae)- | | | | | | |ліс чорницевий |Pinetum (cembrae) | | | | | | | |vacciniosum (myrtilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиново-кедровососновий ліс |Piceeto (abietis)-Pinetum | | | | | | |лишайниковий |(cembrae) cladinosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиново-кедровососновий ліс |Piceeto (abietis)-Pinetum | | | | | | |чорницевий |(cembrae) vacciniosum | | | | | | | |(myrtilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиново-кедровососновий ліс |Piceeto (abietis)-Pinetum | | | | | | |чорницево-зеленомоховий |(cembrae) vaccinioso | | | | | | | |(myrtilli)-hylocomiosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиново-кедровососновий ліс |Piceeto (abietis)-Pinetum | | | | | | |чорницево-сфагновий |(cembrae) vaccinioso | | | | | | | |(myrtilli)-sphagnosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-ялиново-кедровососновий|Abieto (albae)-Piceeto | | | | | | |ліс чорницево-зеленомоховий |(abietis)-Pinetum (cembrae)| | | | | | | |vaccinioso (myrtilli)- | | | | | | | |hylocomiosum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |23 |Угруповання |Pineta pithyusae |Піцундськососновий ліс |Pinetum pithyusae nudum |14,1; І; 1; |Заказний | | |піцундськососнових лісів | |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | | |Піцундськососновий ліс |Pinetum (pithyusae) | | | | | | |вузлуватопирійний |elytrigiosum (nodosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Піцундськососновий ліс |Pinetum (pithyusae) | | | | | | |стоколосовидночиєвий |achnatherosum (bromoidis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |24 |Угруповання звичайнодубово-|Querceto |Звичайнодубово-клейковільховий |Querceto (roboris)-Alnetum |13,4; І; 2; |Раціонального | | |клейковільхових лісів |(roboris)-Alneta |ліс жовторододендроновий |(glutinosae) rhododendrosum| рідкісні |використання | | |жовторододендронових |(glutinosae) | |(lutei) | | | | | |rhododendrosa | | | | | | | |(lutei) | | | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |25 |Угруповання клейковільхових|Alneta |Клейковільховий ліс |Alnetum (glutinosae) |13,4; І; 2; |Заказний | | |лісів угорськобузкових |(glutinosae) |угорськобузковий |syringosum (josikaeae) | рідкісні | | | | |syringosa |-------------------------------+---------------------------| | | | | |(josikaeae) |Клейковільховий ліс |Alnetum (glutinosae) | | | | | | |угорськобузково- |syringoso ((josikaeae)- | | | | | | |болотнокалюжницевий |calthosum (palustris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Клейковільховий ліс |Alnetum (glutinosae) | | | | | | |угорськобузково- |syringoso ((josikaeae)- | | | | | | |оголеногадючниковий |filipendulosum (denudatae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |26 |Угруповання сіровільхових |Alneta incanae з |Сіровільховий ліс скополієвий |Alnetum (incanae) |11,9; І; 2; |Абсолютної | | |лісів з домінуванням у |домінуванням | |scopoliosum (carniolicae) | рідкісні |заповідності | | |травостої скополії |Scopolia | | | | | | |карніолійської |carniolica | | | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |27 |Угруповання сіровільхових |Alneta (incanae) |Сіровільховий ліс |Alnetum (incanae) |16,2; І; 2; |Абсолютної та | | |лісів угорськобузкових |syringosa |угорськобузковий |syringosum (josikaeae) | рідкісні |регульованої | | | |(josikaeae) |-------------------------------+---------------------------| |заповідності, | | | | |Сіровільховий ліс |Alnetum (incanae) syringoso| |заказний | | | | |угорськобузково- |(josikaeae)-calthosum | | | | | | |болотнокалюжницевий |(palustris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сіровільховий ліс |Alnetum (incanae) syringoso| | | | | | |угорськобузково- |(josikaeae)-filipendulosum | | | | | | |оголеногадючниковий |(denudatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сіровільховий ліс |Alnetum (incanae) syringoso| | | | | | |угорськобузково- |(josikaeae)-caricosum | | | | | | |трясучковидноосоковий |(brizoiditis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |28 |Угруповання |Tilieta argenteae|Скельнодубово-сріблястолиповий |Querceto (petraeae)- | 13,2-13,5; |Регульованої | | |сріблястолипових лісів | |ліс дібровнотонконоговий |Tilietum (argenteae) poosum| І; 2; |заповідності | | | | | |(nemoralis) | рідкісні | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубово-сріблястолиповий |Querceto (petraeae)- | | | | | | |ліс запашнопідмаренниковий |Tilietum (argenteae) | | | | | | | |galiosum (odorati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Широколистолипово- |Tilieto (platyphyllae)- | | | | | | |сріблястолиповий ліс |Tilietum (argenteae) | | | | | | |бульбистозубницевий |dentariosum (bulbiferae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |29 |Угруповання |Tilieta |Грабово-широколистолиповий ліс |Carpineto (betuli)-Tilietum| 12,2-13,6; |Заповідний та | | |широколистолипових лісів |platyphyllae |перелісковий |(platyphyllae) | І; 2; |заказний | | | | | |mercurialidosum (perennis) | рідкісні | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Широколистолиповий ліс |Tilietum (platyphyllae) | | | | | | |залозистозубницевий |dentariosum (glandulosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Широколистолиповий ліс |Tilietum (platyphyllae) | | | | | | |перелісковий |mercurialidosum (perennis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |30 |Угруповання яворових лісів |Acereta |Буково-яворовий ліс скополієвий|Fageto (sylvaticae)- |11,1; І; 2; |Регульованої | | |з домінуванням у травостої |pseudoplatani з | |Aceretum (pseudoplatani) | рідкісні |заповідності, | | |скополії карніолійської |домінуванням | |scopoliosum (carniolicae) | |заказний | | | |Scopolia |-------------------------------+---------------------------| | | | | |carniolica |Яворовий ліс скополієвий |Aceretum (pseudoplatani) | | | | | | | |scopoliosum (carniolicae) | | | | | | | | | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |31 |Угруповання буково-ялицевих|Fageto |Буково-ялицевий ліс |Fageto (sylvaticae)- |13,5; І; 2; |Заказний | | |лісів та грабово-буково- |(sylvaticae)- |волосистоосоковий |Abietum (albae) caricosum | рідкісні | | | |ялицевих лісів |Abieta (albae), | |(pilosae) | | | | | |Carpineto |-------------------------------+---------------------------| | | | | |(betuli)-Fageto |Грабово-буково-ялицевий ліс |Carpineto (betuli)-Fageto | | | | | |(sylvaticae)- |запашнопідмаренниковий |(sylvaticae)-Abietum | | | | | |Abieta (albae) | |(albae) galiosum (odorati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Грабово-буково-ялицевий ліс |Carpineto (betuli)-Fageto | | | | | | |зеленчуковий |(sylvaticae)-Abietum | | | | | | | |(albae) galeobdolosum | | | | | | | |(lutei) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |32 |Угруповання |Pineto |Звичайнососново-ялиново- |Pineto (sylvestris)-Piceeto|13,5; І; 2; |Заповідний | | |звичайнососново-ялицевих |(sylvestris)- |ялицевий ліс квасеницевий |(abietis)-Abietum (albae) | рідкісні | | | |лісів та звичайнососново- |Abieta (albae), | |oxalidosum (acetosellae) | | | | |ялиново-ялицевих лісів |Pineto |-------------------------------+---------------------------| | | | | |(sylvestris)- |Звичайнососново-ялицевий ліс |Pineto (sylvestris)- | | | | | |Piceeto |складчастоожиновий |Abietum (albae) rubosum | | | | | |(abietis)-Abieta | |(plicati) | | | | | |(albae) | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |33 |Угруповання кедровососново-|Pineto (cembrae)-|Кедровососново-ялиновий ліс |Pineto (cembrae)-Piceetum |15,2; І; 2; |Заповідний та | | |ялинових лісів та |Piceeta |австрійськощитниковий |(abietis) dryopteridosum | рідкісні |заказний | | |кедровососново-ялицево- |(abietis), Pineto| |(austriacae) | | | | |ялинових лісів |(cembrae)-Abieto |-------------------------------+---------------------------| | | | | |(albae)-Piceeta |Кедровососново-ялиновий ліс |Pineto (cembrae)-Piceetum | | | | | |(abietis) |сфагновий |(abietis) sphagnosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кедровососново-ялиновий ліс |Pineto (cembrae)-Piceetum | | | | | | |чорницевий |(abietis) vacciniosum | | | | | | | |(myrtilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кедровососново-ялиновий ліс |Pineto (cembrae)-Piceetum | | | | | | |чорницево-зеленомоховий |(abietis) vaccinioso | | | | | | | |(myrtilli)-hylocomiosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кедровососново-ялиновий ліс |Pineto (cembrae)-Piceetum | | | | | | |чорницево-сфагновий |(abietis) vaccinioso | | | | | | | |(myrtilli)-sphagnosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кедровососново-ялицево-ялиновий|Pineto (cembrae)-Abieto | | | | | | |ліс австрійськощитниковий |(albae)-Piceetum (abietis) | | | | | | | |dryopteridosum (austriacae)| | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кедровососново-ялицево-ялиновий|Pineto (cembrae)-Abieto | | | | | | |ліс чорницево-зеленомоховий |(albae)-Piceetum (abietis) | | | | | | | |vaccinioso (myrtilli)- | | | | | | | |hylocomiosum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |34 |Угруповання |Lariceto |Польськомодриново- |Lariceto (polonicae)-Pineto|17,0; І; 1; |Заказний | | |польськомодриново-ялинових |(polonicae)- |кедровососново-ялиновий ліс |(cembrae)-Piceetum | рідкісні | | | |лісів та польськомодриново-|Piceeta |чорницевий |(abietis) vacciniosum | | | | |кедровососново-ялинових |(abietis), | |(myrtilli) | | | | |лісів |Lariceto |-------------------------------+---------------------------| | | | | |(polonicae)- |Польськомодриново-ялиновий ліс |Lariceto (polonicae)- | | | | | |Pineto (cembrae)-|чорницевий |Piceetum (abietis) | | | | | |Piceeta | |vacciniosum (myrtilli) | | | | | |(abietis) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |35 |Угруповання |Fraxineta |Звичайноясеневий ліс |Fraxinetum (excelsioris) | 15,5-16,0; |Заказний | | |звичайноясеневих лісів |(excelsioris) |угорськобузковий |syringosum (josikaeae) | І; 2; | | | |угорськобузкових, |syringosa |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | |клейковільхово- |(josikaeae), |Звичайноясеневий ліс |Fraxinetum (excelsioris) | | | | |звичайноясеневих лісів |Alneto |угорськобузково-білокременевий |syringoso (josikaeae)- | | | | |угорськобузкових та |(glutinosae)- | |petasitosum (albae) | | | | |сіровільхово- |Fraxineta |-------------------------------+---------------------------| | | | |звичайноясеневих лісів |(excelsioris) |Клейковільхово-звичайноясеневий|Alneto (glutinosae)- | | | | |угорськобузкових |syringosa |ліс угорськобузково- |Fraxinetum (excelsioris) | | | | | |(josikaeae), |болотнокалюжницевий |syringoso (josikaeae)- | | | | | |Alneto | |calthosum (palustris) | | | | | |(incanae)- |-------------------------------+---------------------------| | | | | |Fraxineta |Клейковільхово-звичайноясеневий|Alneto (glutinosae)- | | | | | |(exelsioris) |ліс угорськобузково- |Fraxinetum (excelsioris) | | | | | |syringosa |ведмежоцибулевий |syringoso (josikaeae)- | | | | | |(josikaeae) | |alliosum (ursini) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Клейковільхово-звичайноясеневий|Alneto (glutinosae)- | | | | | | |ліс угорськобузково- |Fraxinetum (excelsioris) | | | | | | |копитняковий |syringoso (josikaeae)- | | | | | | | |asarosum (europaei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Клейковільхово-звичайноясеневий|Alneto (glutinosae)- | | | | | | |ліс угорськобузково- |Fraxinetum (excelsioris) | | | | | | |рідковолосоосоковий |syringoso (josikaeae)- | | | | | | | |caricosum (remotae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сіровільхово-звичайноясеневий |Alneto (incanae)-Fraxinetum| | | | | | |ліс угорськобузково- |(exelsioris) syringoso | | | | | | |несправжньосмикавцевоосоковий |(josikaeae)-caricosum | | | | | | | |(pseudocyperis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сіровільхово-звичайноясеневий |Alneto (incanae)-Fraxinetum| | | | | | |ліс угорськобузково- |(exelsioris) syringoso | | | | | | |трясучковидноосоковий |(josikaeae)-caricosum | | | | | | | |(brizoiditis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |36 |Угруповання формації верби |Saliceta |Рунянково-трав'яновербова |Salicetum (herbaceae) |15,0; І; 2; |Абсолютної | | |трав'яної |herbaceae | |polytrichosum | рідкісні |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Трав'яновербова чиста |Salicetum herbaceae purum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |37 |Угруповання формації верби |Saliceta retusae |Вічнозеленоосоково- |Salicetum (retusae) |14,2; І; 2; |Абсолютної | | |туполистої | |туполистовербова |caricosum (sempervirentis) | рідкісні |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Голубуватосеслерієво- |Salicetum (retusae) | | | | | | |туполистовербова |sesleriosum (caerulentis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Туполистовербова чиста |Salicetum retusae purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Хейфлеровосеслерієво- |Salicetum (retusae) | | | | | | |туполистовербова |sesleriosum (heuflerianae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |38 |Угруповання субформації |Sorbeto |Волохатокуничниково- |Sorbeto (aucupariae)- |12,8; І; 2; |Абсолютної | | |звичайногоробиново- |(aucupariae)- |звичайногоробиново-душекієва |Duschekietum (viridis) | рідкісні |заповідності | | |душекієвої |Duschekieta | |calamagrostidosum | | | | | |(viridis) | |(villosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Очеретянокуничниково- |Sorbeto (aucupariae)- | | | | | | |звичайногоробиново-душекієва |Duschekietum (viridis) | | | | | | | |calamagrostidosum | | | | | | | |(arundinaceae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |39 |Угруповання формації дріади|Dryadeta |Баумгартеновероніково- |Dryadetum (octopetalae) |14,9; І; 2; |Абсолютної | | |восьмипелюсткової |octopetalae |восьмипелюстководріадова |veronicosum (baumgartenii) | рідкісні |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Восьмипелюстководріадова чиста |Dryadetum octopetalae purum| | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Мохово-восьмипелюстководріадова|Dryadetum (octopetalae) | | | | | | | |muscosum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |40 |Угруповання формації |Loiseleurieta |Зігнутоосоково- |Loiseleurietum |14,5; І; 2; |Абсолютної | | |наскельниці лежачої |procumbentis |лежачонаскельницева |(procumbentis) caricosum | рідкісні |заповідності | | | | | |(curvulae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ісландськоцетрарієво- |Loiseleurietum | | | | | | |лежачонаскельницева |(procumbentis) cetrariosum | | | | | | | |(islandicae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Лежачонаскельницева чиста |Loiseleurietum procumbentis| | | | | | | |purum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |41 |Угруповання формації |Rhododendreta |Волохатокуничниково- |Rhododendretum (kotschyi) |14,2; І; 2; |Абсолютної | | |рододендрона |kotschyi |східнокарпатськорододендронова |calamagrostidosum | рідкісні |заповідності | | |східнокарпатського | | |(villosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Зігнутоосоково- |Rhododendretum (kotschyi) | | | | | | |східнокарпатськорододендронова |caricosum (curvulae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ісландськоцетрарієво- |Rhododendretum (kotschyi) | | | | | | |східнокарпатськорододендронова |cetrariosum (islandicae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Мальованокострицево- |Rhododendretum (kotschyi) | | | | | | |східнокарпатськорододендронова |festucosum (pictae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сфагново- |Rhododendretum (kotschyi) | | | | | | |східнокарпатськорододендронова |sphagnosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Східнокарпатськорододендронова |Rhododendretum kotschyi | | | | | | |чиста |purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Трироздільноситниково- |Rhododendretum (kotschyi) | | | | | | |східнокарпатськорододендронова |juncosum (trifidi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Хейфлеровосеслерієво- |Rhododendretum (kotschyi) | | | | | | |східнокарпатськорододендронова |sesleriosum (heuflerianae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Чорницево- |Rhododendretum (kotschyi) | | | | | | |східнокарпатськорододендронова |vacciniosum (myrtilli) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |42 |Угруповання формації сосни |Pineta mugi |Карпатськощавелево- |Pinetum (mugi) rumicetosum | 14,4-14,8; |Абсолютної | | |гірської | |гірськососнова |(carpaticae) | І; 2; |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | | |Східнокарпатськорододендроново-|Pinetum (mugi) | | | | | | |гірськососнова |rhododendrosum (kotschyi) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |43 |Угруповання формації ялівцю|Junipereta |Борознистокострицево- |Juniperetum | 11,5-12,5; |Абсолютної | | |низького |hemisphericae |низькорослоялівцева |(hemisphaericae) festucosum| І; 2; |заповідності | | | | | |(rupicolae) | рідкісні | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Каппадокійськостоколосово- |Juniperetum | | | | | | |низькорослоялівцева |(hemisphaericae) | | | | | | | |bromopsidosum | | | | | | | |(cappadocicae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Низькоосоково- |Juniperetum | | | | | | |низькорослоялівцева |(hemisphaericae) caricosum | | | | | | | |(humilis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |44 |Угруповання формації дрока |Genisteta |Вапнолюбнобедринцево- |Genistetum (scythicae) |14,2; І; 3; |Регульованої | | |скіфського |scythicae |скіфськодрокова |pimpinellosum | рідкісні |заповідності | | | | | |(titanophilae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Двовидночебрецево- |Genistetum (scythicae) | | | | | | |скіфськодрокова |thymosum (dimorphi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Короткоголовоюрінеєво- |Genistetum (scythicae) | | | | | | |скіфськодрокова |jurineosum (brachycephalae)| | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |45 |Угруповання формації |Caraganeta |Валіськокострицево- |Caraganetum (scythicae) | 15,0-17,2; |Регульованої | | |карагани скіфської |scythicae |скіфськокараганова |festucosum (valesiacae) | І; 3; |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | | |Українськоковилово- |Caraganetum (scythicae) | | | | | | |скіфськокараганова |stiposum (ucrainicae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |46 |Угруповання формації ковили|Stipeta |Бульбистотонконогово- |Stipetum (graniticolae) | 13,1-14,4; |Регульованої | | |гранітної |graniticolae |гранітноковилова |poosum (bulbosae) | І; 2; |заповідності, | | | | |-------------------------------+---------------------------| рідкісні |заказний | | | | |Валіськокострицево- |Stipetum (graniticolae) | | | | | | |гранітноковилова |festucosum (valesiacae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вапняковочебрецево- |Stipetum (graniticolae) | | | | | | |гранітноковилова |thymosum (calcarei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Волосистоковилово- |Stipetum (graniticolae) | | | | | | |гранітноковилова |stiposum (capillatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Низькоосоково-гранітноковилова |Stipetum (graniticolae) | | | | | | | |caricosum (humilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Українськоковилово- |Stipetum (graniticolae) | | | | | | |гранітноковилова |stiposum (ucrainicae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |47 |Угруповання формації ковили|Stipeta |Білуватодроково- |Stipetum (lithophilae) |12,5; І; 2; |Регламентованої | | |каменелюбної |lithophilae |каменелюбноковилова |genistosum (albidae) | рідкісні |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Валіськокострицево- |Stipetum (lithophilae) | | | | | | |каменелюбноковилова |festucosum (valesiacae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Жовтоасфоделіново- |Stipetum (lithophilae) | | | | | | |каменелюбноковилова |asphodelinosum (luteae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кальєчебрецево- |Stipetum (lithophilae) | | | | | | |каменелюбноковилова |thymosum (callieri) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кримськочебрецево- |Stipetum (lithophilae) | | | | | | |каменелюбноковилова |thymosum (tauricae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Низькоосоково- |Stipetum (lithophilae) | | | | | | |каменелюбноковилова |caricosum (humilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Стевеносонцецвітово- |Stipetum (lithophilae) | | | | | | |каменелюбноковилова |helianthemosum (stevenii) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |48 |Угруповання формації |Seslerieta |Валіськокострицево- |Seslerietum (heufleranae) | 11,9-15,1; |Регульованої | | |сеслерії Хейфлерова |heufleranae |хейфлеровосеслерієва |festucosum (valesiacae) | І; 2; |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | | |Гайовосамосилово- |Seslerietum (heufleranae) | | | | | | |хейфлеровосеслерієва |teucriosum (chamaedryis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Мечолистооманово- |Seslerietum (heufleranae) | | | | | | |хейфлеровосеслерієва |inulosum (ensifoliae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Низькоосоково- |Seslerietum (heufleranae) | | | | | | |хейфлеровосеслерієва |caricosum (humilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пірчастокуцоніжково- |Seslerietum (heufleranae) | | | | | | |хейфлеровосеслерієва |brachypodiosum (pinnatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пустельновівсюнцево- |Seslerietum (heufleranae) | | | | | | |хейфлеровосеслерієва |helictotrichosum | | | | | | | |(desertori) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Середньотрясучково- |Seslerietum (heufleranae) | | | | | | |хейфлеровосеслерієва |brizidosum (mediae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Хейфлеровосеслерієва чиста |Seslerietum heufleranae | | | | | | | |purum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |49 |Угруповання формації |Poeta |Волосистоковилово- |Poetum (versicoloris) | 14,4-15,4; |Регульованої | | |тонконога різнобарвного |versicoloris |різнобарвнотонконогова |stiposum (capillatae) | І; 2; |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | | |Низькоосоково- |Poetum (versicoloris) | | | | | | |різнобарвнотонконогова |caricosum (humilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пісковоперстачево- |Poetum (versicoloris) | | | | | | |різнобарвнотонконогова |potentillosum (arenariae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Подільськошиверекієво- |Poetum (versicoloris) | | | | | | |різнобарвнотонконогова |schivereckiosum (podolicae)| | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Різнобарвнотонконогова чиста |Poetum versicoloris purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Середньопирійово- |Poetum (versicoloris) | | | | | | |різнобарвнотонконогова |elytrigiosum (intermediae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельноавринієво- |Poetum (versicoloris) | | | | | | |різнобарвнотонконогова |auriniosum (saxatilis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |50 |Угруповання формації гісопу|Hyssopeta |Вапнолюбнобедринцево- |Hyssopetum (cretacei) | 14,8-17,8; |Регламентованої | | |крейдяного |cretacei |крейдяногісопова |pimpinellosum | І; 1; |заповідності, | | | | | |(titanophilae) | рідкісні |заказний | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вапняковочебрецево- |Hyssopetum (cretacei) | | | | | | |крейдяногісопова |thymosum (calcarei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Крейдяноранниково- |Hyssopetum (cretacei) | | | | | | |крейдяногісопова |scrophulariosum (cretaceae)| | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сіроплодомаренково- |Hyssopetum (cretacei) | | | | | | |крейдяногісопова |asperulosum (tephrocarpae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Солончаковоподорожниково- |Hyssopetum (cretacei) | | | | | | |крейдяногісопова |plantaginosum (salsae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Солянковиднополиново- |Hyssopetum (cretacei) | | | | | | |крейдяногісопова |artemisiosum | | | | | | | |(salsoloiditis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Суцільнобілополиново- |Hyssopetum (cretacei) | | | | | | |крейдяногісопова |artemisiosum (hololeucae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Талієвокипцево-крейдяногісопова|Hyssopetum (cretacei) | | | | | | | |koeleriosum (talievii) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |51 |Угруповання формації |Erodieta |Валіськокострицево- |Erodietum (beketowii) | 15,0-17,0; |Абсолютної | | |грабельків Бекетова |beketowii |бекетовограбелькова |festucosum (valesiacae) | І; 1; |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | | |Вапнолюбнобедренцево- |Erodietum (beketowii) | | | | | | |бекетовограбелькова |pimpinellosum | | | | | | | |(titanophilae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Гранітночебрецево- |Erodietum (beketowii) | | | | | | |бекетовограбелькова |thymosum (granitici) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |52 |Угруповання формації |Medicageta |Кримськочаберово- |Medicagetum (rupestris) |16,4; І; 1; |Абсолютної | | |люцерни скельної |rupestris |скельнолюцернова |saturejosum (tauricae) | рідкісні |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Стевеносонцецвітово- |Medicagetum (rupestris) | | | | | | |скельнолюцернова |helianthemosum (stevenii) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |53 |Угруповання формації полину|Artemisieta |Вапнолюбнобедринцево- |Artemisietum (hololeucae) | 15,5-17,5; |Регламентованої | | |суцільнобілого |hololeucae |суцільнобілополинова |pimpinellosum | І; 1; |заповідності, | | | | | |(titanophilae) | рідкісні |заказний | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вапняковочебрецево- |Artemisietum (hololeucae) | | | | | | |суцільнобілополинова |thymosum (calcarei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Крейдяногісопово- |Artemisietum (hololeucae) | | | | | | |суцільнобілополинова |hyssoposum (cretacei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Крейдяноранниково- |Artemisietum (hololeucae) | | | | | | |суцільнобілополинова |scrophulariosum (cretaceae)| | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сіроплодомаренково- |Artemisietum (hololeucae) | | | | | | |суцільнобілополинова |asperulosum (tephrocarpae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Солончаковоподорожниково- |Artemisietum (hololeucae) | | | | | | |суцільнобілополинова |plantaginosum (salsae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |54 |Угруповання формації |Hedysareta |Крейдянокострицево- |Hedysaretum (cretacei) |15,4; І; 1; |Абсолютної | | |солодушки крейдяної |cretacei |крейдяносолодушкова |festucosum (cretaceae) | рідкісні |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Крейдяносолодушкова чиста |Hedysaretum cretacei purum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |55 |Угруповання формації |Helianthemeta |Крейдолюбносонцецвітова чиста |Helianthemetum cretophili | 13,4-14,4; |Регульованої | | |сонцецвіту сивого |cani: incl. | |purum | І; 1; |заповідності | | | |Helianthemum |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | |cretaceum (Rupr.)|Крейдяносонцецвітова чиста |Helianthemetum cretacei | | | | | |Juz., H. | |purum | | | | | |cretophilum |-------------------------------+---------------------------| | | | | |Klok. et Dobrocz.|Макутринськокострицево- |Helianthemetum (cani) | | | | | | |сивосонцецвітова |festucosum (macutrensis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Маршаллочебрецево- |Helianthemetum (cani) | | | | | | |сивосонцецвітова |thymosum (marschalliani) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сивосонцецвітова чиста |Helianthemetum cani purum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |56 |Угруповання формації чаберу|Saturejeta |Борознистокострицево- |Saturejetum (tauricae) |11,5; І; 2; |Регульованої | | |кримського |tauricae |кримськочаберова |festucosum (rupicolae) | рідкісні |заповідності та | | | | |-------------------------------+---------------------------| |заказний | | | | |Скельнолюцерново- |Saturejetum (tauricae) | | | | | | |кримськочаберова |medicagosum (rupestris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Стевеносонцецвітово- |Saturejetum (tauricae) | | | | | | |кримськочаберова |helianthemosum (stevenii) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |57 |Угруповання формації |Chrysopogoneta |Звичайноголосхенусово- |Chrysopogonetum (gryllis) |10,6; ІІ; 3;|Абсолютної | | |золотобороднику цикадового |gryllis |цикадовозолотобородникова |scirposum (holoschoeni) | рідкісні |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Наземнокуничниково- |Chrysopogonetum (gryllis) | | | | | | |цикадовозолотобородникова |calamagrostidosum | | | | | | | |(epigeioris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Приморськометлюгово- |Chrysopogonetum (gryllis) | | | | | | |цикадовозолотобородникова |aperosum (maritimae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |58 |Угруповання формації |Oreochloeta |Трироздільноситниково- |Oreochloetum (distichae) |14,2; І; 2; |Регульованої | | |горянки дворядної |distichae |дворядногорянкова |juncosum (trifidi) | рідкісні |заповідності або | | | | | | | |заказний | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |59 |Угруповання формації |Festuceta |Безостокострицева чиста |Festucetum inarmatae purum |11,1; І; 2; |Заказний | | |костриці безостої |inarmatae |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | | |Вічнозеленоосоково- |Festucetum (inarmatae) | | | | | | |безостокострицева |caricosum (sempervirentis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |60 |Угруповання формації |Festuceta |Волотистоломикаменево- |Festucetum (carpaticae) |11,1; І; 2; |Заказний | | |костриці карпатської |carpaticae |карпатськокострицева |saxifragosum (paniculatae) | рідкісні | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Карпатськокострицева чиста |Festucetum carpaticae purum| | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Щитковощавелево- |Festucetum (carpaticae) | | | | | | |карпатськокострицева |rumicetosum (scutati) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |61 |Угруповання формації |Festuceta |Альпійськочебрецево- |Festucetum (saxatilis) |11,5; І; 3; |Регульованої | | |костриці скельної |saxatilis |скельнокострицева |thymosum (alpestris) | рідкісні |заповідності або | | | | |-------------------------------+---------------------------| |заказний | | | | |Вічнозеленоосоково- |Festucetum (saxatilis) | | | | | | |скельнокострицева |caricosum (sempervirentis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнокострицева чиста |Festucetum saxatilis purum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |62 |Угруповання формації |Narcissieta |Лучнокострицево- |Narcissietum (angustifolii)|13,9; І; 2; |Регульованої | | |нарцису вузьколистого |angustifolii |вузьколистонарцисова |festucosum (pratensis) | рідкісні |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Молінієво-вузьколистонарцисова |Narcissietum (angustifolii)| | | | | | | |moliniosum (caeruleae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пахучотравово- |Narcissietum (angustifolii)| | | | | | |вузьколистонарцисова |anthoxanthosum (odorati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Тонкомітлицево- |Narcissietum (angustifolii)| | | | | | |вузьколистонарцисова |agrostidosum (tenuis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Червонокострицево- |Narcissietum (angustifolii)| | | | | | |вузьколистонарцисова |festucosum (rubrae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Біловусово-вузьколистонарцисова|Narcissietum (angustifolii)| | | | | | | |nardosum (strictae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Чорницево-вузьколистонарцисова |Narcissietum (angustifolii)| | | | | | | |vacciniosum (myrtilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Щучниково-вузьколистонарцисова |Narcissietum (angustifolii)| | | | | | | |deschampsiosum | | | | | | | |(caespitosae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |63 |Угруповання формації |Poeta deylii |Лежачосухоцвітово- |Poetum (deylii) |15,0; І; 2; |Регульованої | | |тонконога Дейла | |дейлотонконогова |gnaphaliosum (supini) | рідкісні |заповідності або | | | | |-------------------------------+---------------------------| |заказний | | | | |Мутеліноволігустиково- |Poetum (deylii) | | | | | | |дейлотонконогова |ligusticosum (mutellianae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Рунянково-дейлотонконогова |Poetum (deylii) | | | | | | | |polytrichosum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |64 |Угруповання формації |Schoeneto |Іржавосашниково-гіпнова |Schoenetum (ferruginei) |12,8; І; 2; |Заповідний, | | |іржавосашниково-гіпнової |(ferruginei)- | |hypnosum | рідкісні |заказний | | | |Hypneta |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Молінієво-іржавосашниково- |Molinieto (caeruleae)- | | | | | | |гіпнова |Schoenetum (ferruginei) | | | | | | | |hypnosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Очеретово-іржавосашниково- |Phragmiteto (australis)- | | | | | | |гіпнова |Schoenetum (ferruginei) | | | | | | | |hypnosum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |65 |Угруповання групи асоціацій|Pineta |Звичайнососново-хамедафново- |Pinetum (sylvestris) |12,6; І; 2; |Заказний та | | |звичайнососново- |(sylvestris) |багново-сфагнова |chamaedaphnoso | рідкісні |заповідний | | |хамедафново-сфагнової |chamaedaphnoso | |(calyculatae)-ledoso | | | | | |(calyculatae)- | |(palustris)-sphagnosum | | | | | |sphagnosa | |(Sphagnum cuspidatum, S. | | | | | | | |magellanicum) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнососново-хамедафново- |Pinetum (sylvestris) | | | | | | |піхвовопухівково-сфагнова |chamaedaphnoso | | | | | | | |(calyculatae)-eriophoroso | | | | | | | |(vaginati)-sphagnosum (S. | | | | | | | |cuspidatum, S. fallax) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнососново-хамедафново- |Pinetum (sylvestris) | | | | | | |сфагнова |chamaedaphnoso | | | | | | | |(calyculatae)-sphagnosum | | | | | | | |(S.magellanicum) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |66 |Угруповання формацій |Sphagneta (fusci,|Звичайнососново-андромедово- |Pinetum (sylvestris) |11,4; І; 2; |Абсолютної | | |горбасто-мочажинного |magellanici) |сфагнова |andromedoso (polifoliae)- | рідкісні |заповідності | | |комплексу фускум- |depressipinetosa | |sphagnosum (Sphagnum | | | | |магелланікум-сфагнової |(sylvestris), | |fuscum, S. magellanicum) | | | | |пригніченозвичайнососнової,|Cariceto |-------------------------------+---------------------------| | | | |осоково-сфагнової, |(rostratae et |Звичайнососново- |Pinetum (sylvestris) | | | | |шейхцерієво-сфагнової |limosae)- |болотножуравлиново-сфагнова |oxycoccoso (palustris)- | | | | | |Sphagneta | |sphagnosum (S. fuscum, S. | | | | | |(cuspidati), | |magellanicum) | | | | | |Scheuchzerieto- |-------------------------------+---------------------------| | | | | |Sphagneta |Звичайнососново- |Pinetum (sylvestris) | | | | | |(cuspidati) |піхвовопухівково-сфагнова |eriophoroso (vaginati)- | | | | | | | |sphagnosum (S. fuscum, S. | | | | | | | |magellanicum) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Осоково-сфагнова |Caricetum (rostratae et | | | | | | | |limosae) sphagnosum (S. | | | | | | | |cuspidatum) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Осоково-шейхцерієво-сфагнова |Caricetum (lasiocarpae) | | | | | | | |scheuchzerioso (palustris)-| | | | | | | |sphagnosum (S.cuspidatum) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |67 |Угруповання формації |Sphagneta (fusci)|Пригніченозвичайнососново- |Depressipinetum |8,1-12,6; І,|Заповідний та | | |фускум-сфагнової |depressipinetosa |андромедово- |(sylvestris) andromedoso | ІІ; 2, 3; |заказний | | |пригніченозвичайнососнової |(sylvestris) |дрібноплодожуравлиново- |(polifoliae)-oxycoccoso | рідкісні | | | | | |сфагнова |(microcarpi)-sphagnosum | | | | | | | |(Sphagnum fuscum, S. | | | | | | | |magellanicum, S. rubellum) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пригніченозвичайнососново- |Depressipinetum | | | | | | |андромедово-сфагнова |(sylvestris) andromedoso | | | | | | | |(polifoliae)-sphagnosum (S.| | | | | | | |fuscum, S. magellanicum, | | | | | | | |S.rubellum) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пригніченозвичайнососново- |Depressipinetum | | | | | | |піхвовопухівково- |(sylvestris) eriophoroso | | | | | | |андромедово-сфагнова |(vaginati)-andromedoso | | | | | | | |(polifoliae)-sphagnosum (S.| | | | | | | |fuscum, S.magellanicum) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |68 |Угруповання формації |Limonieta |Бородавчастогаліміоново- |Limonietum (suffruticosi) |10,6; ІІ; 3;|Абсолютної | | |кермеку напівкущового |suffruticosi |напівкущовокермекова |halimionosum (verruciferae)| рідкісні |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Напівкущовокермекова чиста |Limonietum suffruticosi | | | | | | | |purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Фомінопокісницево- |Limonietum (suffruticosi) | | | | | | |напівкущовокермекова |puccinelliosum (fominii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Шорсткобасієво- |Limonietum (suffruticosi) | | | | | | |напівкущовокермекова |bassiosum (hirsuti) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |69 |Угруповання формації |Ofaistoneta |Звичайносолонцево- |Ofaistonetum (monandri) |10,8; ІІ; 3;|Абсолютної | | |офайстону однотичинкового |monandri |однотичинковоофайстонова |salicorniosum (prostratae) | рідкісні |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Однотичинковоофайстонова чиста |Ofaistonetum monandri purum| | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Солончаковосодниково- |Ofaistonetum (monandri) | | | | | | |однотичинковоофайсто нова |suaedosum (salsae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |70 |Угруповання формації |Puccinellieta |Сиваськопокісницева чиста |Puccinellietum syvaschicae | 11,4-12,4; |Абсолютної | | |покісниці сиваської |syvaschicae | |purum | І; 3; |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | | |Фомінопокісницево- |Puccinellietum | | | | | | |сиваськопокісницева |(syvaschicae) | | | | | | | |puccinelliosum (fominii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Шишкуватосарсазаново- |Puccinellietum | | | | | | |сиваськопокісницева |(syvaschicae) | | | | | | | |halocnemetosum | | | | | | | |(strobilaceae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |71 |Угруповання формації |Myriophylleta |Гребінчастордесниково- |Myriophylletum |11,1; І; 2; |Абсолютної | | |водопериці черговоквіткової|alterniflori |черговоквіткововодопе рицева |(alterniflori) | рідкісні |заповідності | | | | | |potamogetosum (pectinati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Зануренокуширово- |Myriophylletum | | | | | | |черговоквіткововодоперицева |(alterniflori) | | | | | | | |ceratophyllosum (demersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Напівзануренокуширово- |Myriophylletum | | | | | | |черговоквіткововодоперицева |(alterniflori) | | | | | | | |ceratophyllosum (submersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пронизанолистордесниково- |Myriophylletum | | | | | | |черговоквіткововодоперицева |(alterniflori) | | | | | | | |potamogetosum (perfoliati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Черговоквіткововодоперицева |Myriophylletum alterniflori| | | | | | |чиста |purum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |72 |Угруповання формації |Batrachieta |Плаваючоводяножовтецева чиста |Batrachietum fluitantis |11,6; І; 3; |Абсолютної | | |водяного жовтецю плаваючого|fluitantis | |purum | рідкісні |заповідності | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |73 |Угруповання формації куги |Schoenoplecteta |Звичайнострілолистово- |Schoenoplectetum |8,9; ІІ; 3; |Абсолютної | | |приморської |littoralis |приморськокугова |(littoralis) sagittariosum | рідкісні |заповідності | | | | | |(sagittifoliae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Озернокугово-приморськокугова |Schoenoplectetum | | | | | | | |(littoralis) | | | | | | | |schoenoplectosum | | | | | | | |(lacustris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Приморськокугова чиста |Schoenoplectetum littoralis| | | | | | | |purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Прямоїжачоголівково- |Schoenoplectetum | | | | | | |приморськокугова |(littoralis) sparganiosum | | | | | | | |(erecti) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Триграннокугово- |Schoenoplectetum | | | | | | |приморськокугова |(littoralis) | | | | | | | |schoenoplectosum | | | | | | | |(triqueteri) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |74 |Угруповання формації куширу|Ceratophylleta |Болотноцанікелієво- |Ceratophylletum (tanaitici)|13,6; І; 3; |Абсолютної | | |донського |tanaitici |донськокуширова |zannichelliosum (palustris)| рідкісні |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Донськокуширова чиста |Ceratophylletum tanaitici | | | | | | | |purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнопухирниково- |Ceratophylletum (tanaitici)| | | | | | |донськокуширова |utriculariosum (vulgaris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Малорясково-донськокуширова |Ceratophylletum (tanaitici)| | | | | | | |lemnosum (minoris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Морськорізухово-донськокуширова|Ceratophylletum (tanaitici)| | | | | | | |najadosum (marinae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Спіроделево-донськокуширова |Ceratophylletum (tanaitici)| | | | | | | |spirodelosum (polyrrhizae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Триборозенчасторясково- |Ceratophylletum (tanaitici)| | | | | | |донськокуширова |lemnosum (trisulcae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |75 |Угруповання формації |Nymphaeeta albae |Водяногоріхово-білолататтєва |Nymphaeetum (albae) | 10,5-12,2; |Абсолютної | | |латаття білого | | |traposum (natantis) | І, ІІ; 3; |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | | |Напівзануренокуширово- |Nymphaeetum (albae) | | | | | | |білолататтєва |ceratophyllosum (submersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Плаваючосальвінієво- |Nymphaeetum (albae) | | | | | | |білолататтєва |salviniosum (natantis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Щитолистоплавуново- |Nymphaeetum (albae) | | | | | | |білолататтєва |nymphoidosum (peltatae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |76 |Угруповання формації |Nymphaeeta |Водяногоріхово- |Nymphaeetum (candidae) |12,2; І; 3; |Абсолютної | | |латаття сніжно-білого |candidae |сніжнобілолататтєва |traposum (natantis) | рідкісні |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Напівзануренокуширово- |Nymphaeetum(candidae) | | | | | | |сніжнобілолататтєва |ceratophyllosum (submersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Плаваючосальвінієво- |Nymphaeetum (candidae) | | | | | | |сніжнобілолататтєва |salviniosum (natantis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Стиснутордесниково- |Nymphaeetum (candidae) | | | | | | |сніжнобілолататтєва |potamogetosum (compressi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Щитолистоплавуново- |Nymphaeetum (candidae) | | | | | | |сніжнобілолататтєва |nymphoidosum (peltatae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |77 |Угруповання формації |Iso-teta |Канадськоелодеєво- |Iso-tetum (lacustris) |15,6; І; 2; |Абсолютної | | |молодильника озерного |lacustris |озерномолодильникова |elodeosum (canadensis) | рідкісні |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Напівзануренокуширово- |Iso-tetum (lacustris) | | | | | | |озерномолодильникова |ceratophyllosum (submersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Озерномолодильникова чиста |Iso-tetum lacustris purum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |78 |Угруповання формації |Nymphoideta |Берхтольдордесниково- |Nymphoidetum (peltatae) | 11,1-14,2; |Абсолютної | | |плавуна щитолистого |peltatae |щитолистоплавунова |potamogetosum (berchtoldii)| І; 2; |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | | |Блискучордесниково- |Nymphoidetum (peltatae) | | | | | | |щитолистоплавунова |potamogetosum (lucentis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вузлуватордесниково- |Nymphoidetum (peltatae) | | | | | | |щитолистоплавунова |potamogetosum (nodosi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Жовтоглечиково- |Nymphoidetum (peltatae) | | | | | | |щитолистоплавунова |nupharosum (lutei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Зануренокуширово- |Nymphoidetum (peltatae) | | | | | | |щитолистоплавунова |ceratophyllosum (demersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайножабурниково- |Nymphoidetum (peltatae) | | | | | | |щитолистоплавунова |hydrocharitosum (morsus- | | | | | | | |ranae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Канадськоелодеєво- |Nymphoidetum (peltatae) | | | | | | |щитолистоплавунова |elodeosum (canadensis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Колосистоводоперицево- |Nymphoidetum (peltatae) | | | | | | |щитолистоплавунова |myriophyllosum (spicati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Марсилієво-щитолистоплавунова |Nymphoidetum (peltatae) | | | | | | | |marsileosum (quadrifoliae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Плаваючордесниково- |Nymphoidetum (peltatae) | | | | | | |щитолистоплавунова |potamogetosum (natantis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Плаваючосальвінієво- |Nymphoidetum (peltatae) | | | | | | |щитолистоплавунова |salviniosum (natantis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пронизанолистордесниково- |Nymphoidetum (peltatae) | | | | | | |щитолистоплавунова |potamogetosum (perfoliati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Спіроделево-щитолистоплавунова |Nymphoidetum (peltatae) | | | | | | | |spirodelosum (polyrrhizae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Триборозенчасторясково- |Nymphoidetum (peltatae) | | | | | | |щитолистоплавунова |lemnosum (trisulcae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Щитолистоплавунова чиста |Nymphoidetum peltatae purum| | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |79 |Угруповання формації |Utricularieta |Бремопухирникова чиста |Utricularietum bremii purum|11,5; І; 3; |Абсолютної | | |пухирника Брема |bremii |-------------------------------+---------------------------| рідкісні |заповідності | | | | |Напівзануренокуширово- |Utricularietum (bremii) | | | | | | |бремопухирникова |ceratophyllosum (submersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Триборозенчасторясково- |Utricularietum (bremii) | | | | | | |бремопухирникова |lemnosum (trisulcae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |80 |Угруповання формації |Utricularieta |Альдровандово-малопухирникова |Utricularietum (minoris) | 10,5-13,4; |Абсолютної | | |пухирника малого |minoris | |aldrovandosum (vesiculosae)| І,ІІ; 3,4; |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | | |Малопухирникова чиста |Utricularietum minoris | | | | | | | |purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Триборозенчасторясково- |Utricularietum (minoris) | | | | | | |малопухирникова |lemnosum (trisulcae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |81 |Угруповання формації |Potamogetoneta |Альпійськордесникова чиста |Potamogetonetum alpini | 11,1-12,0; |Абсолютної | | |рдесника альпійського |alpini | |purum | І; 3; |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | | |Зануренокуширово- |Potamogetonetum (alpini) | | | | | | |альпійськордесникова |ceratophyllosum (demersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Напівзануренокуширово- |Potamogetonetum (alpini) | | | | | | |альпійськордесникова |ceratophyllosum (submersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Триборозенчасторясково- |Potamogetonetum (alpini) | | | | | | |альпійськордесникова |lemnosum (trisulcae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |82 |Угруповання формації |Potamogetoneta |Берхтольдордесниково- |Potamogetonetum (praelongi)|8,1; ІІ; 4; |Заповідний та | | |рдесника довгого |praelongi |довгордесникова |potamogetosum (berchtoldii)| рідкісні |заказний | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Довгордесникова чиста |Potamogetonetum praelongi | | | | | | | |purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Канадськоелодеєво- |Potamogetonetum (praelongi)| | | | | | |довгордесникова |elodeosum (canadensis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Маленькордесниково- |Potamogetonetum (praelongi)| | | | | | |довгордесникова |potamogetosum (pusilli) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |83 |Угруповання формації |Potamogetoneta |Гребінчастордесниково- |Potamogetonetum (sarmatici)|10,0; ІІ; 4;|Абсолютної | | |рдесника сарматського |sarmatici |сарматськордесникова |potamogetosum (pectinati) | рідкісні |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Зануренокуширово- |Potamogetonetum (sarmatici)| | | | | | |сарматськордесникова |ceratophyllosum (demersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Колосистоводоперицево- |Potamogetonetum (sarmatici)| | | | | | |сарматськордесникова |myriophyllosum (spicati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сарматськордесникова чиста |Potamogetonetum sarmatici | | | | | | | |purum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |84 |Угруповання формації |Potamogetoneta |Берхтольдордесниково- |Potamogetonetum |9,4; ІІ; 3; |Абсолютної | | |рдесника туполистого |obtusifolii |туполистордесникова |(obtusifolii) potamogetosum| рідкісні |заповідності | | | | | |(berchtoldii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Волосовиднордесниково- |Potamogetonetum | | | | | | |туполистордесникова |(obtusifolii) potamogetosum| | | | | | | |(trichoidii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Канадськоелодеєво- |Potamogetonetum | | | | | | |туполистордесникова |(obtusifolii) elodeosum | | | | | | | |(canadensis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Маленькордесниково- |Potamogetonetum | | | | | | |туполистордесникова |(obtusifolii) potamogetosum| | | | | | | |(pusilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Напівзануренокуширово- |Potamogetonetum | | | | | | |туполистордесникова |(obtusifolii) | | | | | | | |ceratophyllosum (submersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Туполистордесникова чиста |Potamogetonetum obtusifolii| | | | | | | |purum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |85 |Угруповання формації |Potamogetoneta |Канадськоелодеєво- |Potamogetonetum (rutili) |9,4-11,4; І,|Абсолютної | | |рдесника червонуватого |rutili |червонуватордесникова |elodeosum (canadensis) | ІІ; 3; |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| рідкісні | | | | | |Напівзануренокуширово- |Potamogetonetum (rutili) | | | | | | |червонуватордесникова |ceratophyllosum (submersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Туполистордесниково- |Potamogetonetum (rutili) | | | | | | |червонуватордесникова |potamogetosum (obtusifolii)| | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Червонуватордесникова чиста |Potamogetonetum rutili | | | | | | | |purum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |86 |Угруповання формації ряски |Lemneta gibbae |Безкореневовольфієво- |Lemnetum (gibbae) |8,0; ІІ; 4; |Абсолютної | | |горбатої | |горбаторяскова |wolffiosum (arrhizae) | рідкісні |заповідності | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |87 |Угруповання формації |Sagittarieta |Водяногоріхово- |Sagittarietum |11,2; І; 2; |Регульованої та | | |стрілолисту стрілолистого |sagittifoliae |звичайнострілолистова |(sagittifoliae) traposum | рідкісні |абсолютної | | | | | |(natantis) | |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Плаваючосальвінієво- |Sagittarietum | | | | | | |звичайнострілолистова |(sagittifoliae) salviniosum| | | | | | | |(natantis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Щитолистоплавуново- |Sagittarietum | | | | | | |звичайнострілолистова |(sagittifoliae) | | | | | | | |nymphoidosum (peltatae) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | II. Природні рослинні угруповання, що перебувають під загрозою зникнення і підлягають охороні | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| |88 |Угруповання букових лісів з|Fageta sylvaticae|Буковий ліс малобарвінковий |Fagetum (sylvaticae) |11,1; І; 2; |Абсолютної | | |домінуванням барвінку |з домінуванням | |vincosum (minoris) |перебувають |заповідності в | | |малого |Vinca minor | | |під загрозою|об'єктах ПЗФ, | | | | | | | зникнення |заказний - на | | | | | | | |територіях решти | | | | | | | |місцезростань | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |89 |Угруповання букових лісів з|Fageta sylvaticae|Буковий ліс плющовий |Fagetum (sylvaticae) |12,4; І; 3; |Абсолютної | | |домінуванням плюща |з домінуванням | |hederosum (helicis) |перебувають |заповідності в | | |звичайного |Hedera helix |-------------------------------+---------------------------|під загрозою|об'єктах ПЗФ, | | | | |Грабово-буковий ліс плющовий |Carpineto (betuli)-Fagetum |зникнення |заказний - на | | | | | |(sylvaticae) hederosum | |територіях решти | | | | | |(helicis) | |місцезростань | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Грабово-звичайнодубово-буковий |Carpineto (betuli)-Querceto| | | | | | |ліс плющовий |(roboris)-Fagetum | | | | | | | |(sylvaticae) hederosum | | | | | | | |(helicis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-буковий ліс плющовий |Abieto (albae)-Fagetum | | | | | | | |(sylvaticae) hederosum | | | | | | | |(helicis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |90 |Угруповання букових лісів з|Fageta sylvaticae|Буковий ліс ведмежоцибулевий |Fagetum (sylvaticae) | 11,4-13,2; |Абсолютної та | | |домінуванням у травостої |з домінуванням | |alliosum (ursini) | І; 2; |регульованої | | |цибулі ведмежої |Allium ursinum |-------------------------------+---------------------------|перебувають |заповідності, | | | | |Грабово-звичайнодубово-буковий |Carpineto (betuli)- |під загрозою|заказний | | | | |ліс ведмежоцибулевий |Querceto (roboris)-Fagetum |зникнення | | | | | | |(sylvaticae) alliosum | | | | | | | |(ursini) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Грабово-ялицево-буковий ліс |Carpineto (betuli)-Abieto | | | | | | |ведмежоцибулевий |(albae)-Fagetum | | | | | | | |(sylvaticae) alliosum | | | | | | | |(ursini) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Яворово-буковий ліс |Acereto (pseudoplatani)- | | | | | | |ведмежоцибулевий |Fagetum (sylvaticae) | | | | | | | |alliosum (ursini) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиново-буковий ліс |Piceeto (abietis)-Fagetum | | | | | | |ведмежоцибулевий |(sylvaticae) alliosum | | | | | | | |(ursini) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиново-ялицево-буковий ліс |Piceeto (abietis)-Abieto | | | | | | |ведмежоцибулевий |(albae)-Fagetum | | | | | | | |(sylvaticae) alliosum | | | | | | | |(ursini) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-буковий ліс |Abieto (albae)-Fagetum | | | | | | |ведмежоцибулевий |(sylvaticae) alliosum | | | | | | | |(ursini) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |91 |Угруповання грабово- |Carpineto |Грабово-серцелистолипово- |Carpineto (betuli)-Tilieto |11,4; І; 2; |Заказний | | |серцелистолипово-букових |(betuli)-Tilieto |буковий ліс волосистоосоковий |(cordatae)-Fagetum |перебувають | | | |лісів |(cordatae)- | |(sylvaticae) caricosum |під загрозою| | | | |Fageta | |(pilosae) | зникнення | | | | |(sylvaticae) |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Грабово-серцелистолипово- |Carpineto (betuli)-Tilieto | | | | | | |буковий ліс |(cordatae)-Fagetum | | | | | | |запашнопідмаренниковий |(sylvaticae) galiosum | | | | | | | |(odorati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Грабово-серцелистолипово- |Carpineto (betuli)-Tilieto | | | | | | |буковий ліс |(cordatae)-Fagetum | | | | | | |ланцетовиднозірочниковий |(sylvaticae) stellariosum | | | | | | | |(holosteae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |92 |Угруповання скельнодубово- |Querceto |Скельнодубово-буковий ліс |Querceto (petraeae)-Fagetum| 11,5-12,1; |Регульованої | | |букових лісів |(petraeae)- |волосистоосоковий |(sylvaticae) caricosum | І; 2; |заповідності | | | |Fageta | |(pilosae) |перебувають | | | | |(sylvaticae) |-------------------------------+---------------------------|під загрозою| | | | | |Скельнодубово-буковий ліс |Querceto (petraeae)-Fagetum|зникнення | | | | | |гайовоожиковий |(sylvaticae) luzulosum | | | | | | | |(luzuloiditis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубово-буковий ліс |Querceto (petraeae)-Fagetum| | | | | | |залозистозубницевий |(sylvaticae) dentariosum | | | | | | | |(glandulosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубово-буковий ліс |Querceto (petraeae)-Fagetum| | | | | | |запашнопідмаренниковий |(sylvaticae) galiosum | | | | | | | |(odorati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубово-буковий ліс |Querceto (petraeae)-Fagetum| | | | | | |малобарвінковий |(sylvaticae) vincosum | | | | | | | |(minoris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубово-буковий ліс |Querceto (petraeae)-Fagetum| | | | | | |сколопендроволистовиковий |(sylvaticae) phyllitidosum | | | | | | | |(scolopendrii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубово-буковий ліс |Querceto (petraeae)-Fagetum| | | | | | |чорницевий |(sylvaticae) vacciniosum | | | | | | | |(myrtilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубово-буковий ліс |Querceto (petraeae)-Fagetum| | | | | | |шорсткоожиново- |(sylvaticae) ruboso | | | | | | |запашнопідмаренниковий |(hirti)-galiosum (odorati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубово-буковий ліс |Querceto (petraeae)-Fagetum| | | | | | |шорсткоожиново-чорницевий |(sylvaticae) ruboso | | | | | | | |(hirti)-vacciniosum | | | | | | | |(myrtilli) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |93 |Угруповання |Betuleta |Дніпровськоберезовий ліс |Betuletum (borysthenicae) | 13,6-14,6; |Регульованої | | |дніпровськоберезових лісів |borysthenicae |наземнокуничниковий |calamagrostidosum | І; 2; |заповідності або | | | | | |(epigeioris) |перебувають |заказний в об'єктах| | | | |-------------------------------+---------------------------|під загрозою|ПЗФ, заказний або | | | | |Дніпровськоберезовий ліс |Betuletum (borysthenicae) |зникнення |збалансованого | | | | |повзучопирійовий |elytrigiosum (repentis) | |користування - на | | | | |-------------------------------+---------------------------| |територіях решти | | | | |Дніпровськоберезовий ліс |Betuletum (borysthenicae) | |місцезростань | | | | |розмаринолистовербово- |salicoso (rosmarinifoliae)-| | | | | | |беккерокострицевий |festucosum (beckerii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубово- |Querceto (roboris)- | | | | | | |дніпровськоберезовий ліс |Betuletum (borysthenicae) | | | | | | |лісовотонконоговий |poosum (sylvicolae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубово- |Querceto (roboris)- | | | | | | |дніпровськоберезовий ліс |Betuletum (borysthenicae) | | | | | | |очеретовий |phragmitosum (australis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Осиково-дніпровськоберезовий |Populeto (tremulae)- | | | | | | |ліс лісовотонконоговий |Betuletum (borysthenicae) | | | | | | | |poosum (sylvicolae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |94 |Угруповання буково- |Fageto |Буково-звичайнодубовий ліс |Fageto (sylvaticae)- |12,0; І; 2; |Заповідний, | | |звичайнодубових лісів |(sylvaticae)- |волосистоосоковий |Quercetum (roboris) |перебувають |заказний | | | |Querceta | |caricosum (pilosae) |під загрозою| | | | |(roboris) |-------------------------------+---------------------------| зникнення | | | | | |Буково-звичайнодубовий ліс |Fageto (sylvaticae)- | | | | | | |зеленчуковий |Quercetum (roboris) | | | | | | | |galeobdolosum (lutei) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |95 |Угруповання звичайнодубових|Querceta roboris |Грабово-звичайнодубовий ліс |Carpineto (betuli)- |11,8; І; 2; |Регульованої | | |лісів з домінуванням плюща |з домінуванням |плющовий |Quercetum (roboris) |перебувають |заповідності (на | | |звичайного |Hedera helix | |hederosum (helicis) |під загрозою|території НПП), | | | | | | | зникнення |заказний - у | | | | | | | |заказниках та на | | | | | | | |територіях решти | | | | | | | |місцезростань | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |96 |Угруповання звичайнодубових|Querceta roboris |Грабово-звичайнодубовий ліс |Carpineto (betuli)- |11,4; І; 2; |Заказний | | |лісів з домінуванням у |з домінуванням |кореневищноосоковий |Quercetum (roboris) |перебувають | | | |травостої осоки |Carex rhizina | |caricosum (rhizinae) |під загрозою| | | |кореневищної | | | | зникнення | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |97 |Угруповання звичайнодубових|Querceta roboris |Грабово-звичайноясенево- |Carpineto (betuli)- |11,8; І; 3; |Абсолютної та | | |лісів з домінуванням у |з домінуванням |звичайнодубовий ліс |Fraxineto (excelsioris)- |перебувають |регульованої | | |травостої цибулі ведмежої |Allium ursinum |ведмежоцибулевий |Quercetum (roboris) |під загрозою|заповідності, | | | | | |alliosum (ursini) | зникнення |заказний | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайноясенево-звичайнодубовий|Fraxineto (excelsioris)- | | | | | | |ліс ведмежоцибулевий |Quercetum (roboris) | | | | | | | |alliosum (ursini) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Серцелистолипово-грабово- |Tilieto (cordatae)- | | | | | | |звичайнодубовий ліс |Carpineto (betuli)- | | | | | | |ведмежоцибулевий |Quercetum (roboris) | | | | | | | |alliosum (ursini) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Серцелистолипово- |Tilieto (cordatae)- | | | | | | |звичайнодубовий ліс |Quercetum (roboris) | | | | | | |ведмежоцибулевий |alliosum (ursini) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Серцелистолипово- |Tilieto (cordatae)- | | | | | | |звичайноясенево-звичайнодубовий|Fraxineto (excelsioris)- | | | | | | |ліс ведмежоцибулевий |Quercetum (roboris) | | | | | | | |alliosum (ursini) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |98 |Угруповання звичайнодубових|Querceta |Звичайнодубовий ліс дереново- |Quercetum (roboris) cornoso|11,2; І; 2; |Абсолютної та | | |лісів деренових та |(roboris) cornosa|волосистоосоковий |(maris)-caricosum (pilosae)|перебувають |регульованої | | |польовокленово- |(maris), Acereto |-------------------------------+---------------------------|під загрозою|заповідності, | | |звичайнодубових лісів |(campestris)- |Звичайнодубовий ліс дереново- |Quercetum (roboris) cornoso|зникнення |заказний | | |деренових |Querceta |гірськоосоковий |(maris)-caricosum | | | | | |(roboris) cornosa| |(montanae) | | | | | |(maris) |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубовий ліс дереново- |Quercetum (roboris) cornoso| | | | | | |дібровнотонконоговий |(maris)-poosum (nemoralis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубовий ліс дереново- |Quercetum (roboris) cornoso| | | | | | |егоніховий |(maris)-aegonychonosum | | | | | | | |(purpureo-caerulei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубовий ліс дереново- |Quercetum (roboris) cornoso| | | | | | |зеленчуковий |(maris)-galeobdolosum | | | | | | | |(lutei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубовий ліс дереново- |Quercetum (roboris) cornoso| | | | | | |конвалієвий |(maris)-convallariosum | | | | | | | |(majalis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубовий ліс дереново- |Quercetum (roboris) cornoso| | | | | | |кореневищноосоковий |(maris)-caricosum | | | | | | | |(rhizinae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубовий ліс дереново- |Quercetum (roboris) cornoso| | | | | | |ланцетовиднозірочниковий |(maris)-stellariosum | | | | | | | |(holosteae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубовий ліс дереново- |Quercetum (roboris) cornoso| | | | | | |мікеліосоковий |(maris)-caricosum | | | | | | | |(michelii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубовий ліс дереново- |Quercetum (roboris) cornoso| | | | | | |парвськоосоковий |(maris)-caricosum | | | | | | | |(brevicollis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Польовокленово-звичайнодубовий |Acereto (campestris)- | | | | | | |ліс дереново-зеленчуковий |Quercetum (roboris) cornoso| | | | | | | |(maris)-galeobdolosum | | | | | | | |(lutei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Польовокленово-звичайнодубовий |Acereto (campestris)- | | | | | | |ліс дереново-малобарвінковий |Quercetum (roboris) cornoso| | | | | | | |(maris)-vincosum (minoris) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |99 |Угруповання звичайнодубових|Querceta |Звичайнодубовий ліс |Quercetum (roboris) swidoso|12,0; І; 2; |Абсолютної | | |лісів кров'яносвидинових з |(roboris) swidosa|кров'яносвидиново- |(sanguineae)-caricosum |перебувають |заповідності на | | |домінуванням у травостої |(sanguineae) з |парвськоосоковий |(brevicollis) |під загрозою|еталонних ділянках | | |осоки парвської |домінуванням | | | зникнення |лісів та об'єктах | | | |Carex brevicollis| | | |ПЗФ, заказний - на | | | | | | | |територіях решти | | | | | | | |місцезростань | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |100|Угруповання звичайнодубових|Querceta |Звичайнодубовий ліс скумпієвий |Quercetum (roboris) |11,4; І; 2; |Абсолютної | | |лісів скумпієвих та |(roboris) | |cotinosum (coggygriae) |перебувають |заповідності | | |звичайноясенево- |cotinosa |-------------------------------+---------------------------|під загрозою| | | |звичайнодубових лісів |(coggygriae), |Звичайнодубовий ліс скумпієво- |Quercetum (roboris) |зникнення | | | |скумпієвих |Fraxineto |конвалієвий |cotinoso (coggygriae)- | | | | | |(excelsioris)- | |convallariosum (majalis) | | | | | |Querceta |-------------------------------+---------------------------| | | | | |(roboris) |Звичайнодубовий ліс скумпієво- |Quercetum (roboris) | | | | | |cotinosa |ланцетовиднозірочниковий |cotinoso (coggygriae)- | | | | | |(coggygriae) | |stellariosum (holosteae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубовий ліс скумпієво- |Quercetum(roboris) cotinoso| | | | | | |мікеліосоковий |(coggygriae)-caricosum | | | | | | | |(michelii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубовий ліс скумпієво- |Quercetum (roboris) | | | | | | |пірчастокуцоніжковий |cotinoso (coggygriae)- | | | | | | | |brachypodiosum (pinnati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубовий ліс скумпієво- |Quercetum (roboris) | | | | | | |рябоперлівковий |cotinoso (coggygriae)- | | | | | | | |melicosum (pictae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайноясенево-звичайнодубовий|Fraxineto (excelsioris)- | | | | | | |ліс скумпієво- |Quercetum (roboris) | | | | | | |дібровнотонконоговий |cotinoso (coggygriae)- | | | | | | | |poosum (nemoralis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайноясенево-звичайнодубовий|Fraxineto (excelsioris)- | | | | | | |ліс скумпієво- |Quercetum (roboris) | | | | | | |ланцетовиднозірочниковий |cotinoso (coggygriae) - | | | | | | | |stellariosum (holosteae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |101|Угруповання скельнодубово- |Querceto |Скельнодубово-звичайнодубовий |Querceto (petraeae)- |11,9; І; 2; |Заповідний, | | |звичайнодубових лісів |(petraeae)- |ліс волосистоосоковий |Quercetum (roboris) |перебувають |заказний | | | |Querceta | |caricosum (pilosae) |під загрозою| | | | |(roboris) |-------------------------------+---------------------------| зникнення | | | | | |Скельнодубово-звичайнодубовий |Querceto (petraeae)- | | | | | | |ліс дереновий |Quercetum (roboris) | | | | | | | |cornosum (maris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубово-звичайнодубовий |Querceto (petraeae)- | | | | | | |ліс егоніховий |Quercetum (roboris) | | | | | | | |aegonychonosum (purpureo- | | | | | | | |caerulei) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |102|Угруповання ялицево- |Abieto (albae)- |Ялицево-звичайнодубовий ліс |Abieto (albae)-Quercetum |11,9; І; 2; |Заказний | | |звичайнодубових лісів |Querceta |волосистоосоковий |(roboris) caricosum |перебувають | | | | |(roboris) | |(pilosae) |під загрозою| | | | | |-------------------------------+---------------------------| зникнення | | | | | |Ялицево-звичайнодубовий ліс |Abieto (albae)-Quercetum | | | | | | |гайовоожиково-рунянковий |(roboris) luzuloso | | | | | | | |(luzuloiditis)- | | | | | | | |polytrichosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-звичайнодубовий ліс |Abieto (albae)-Quercetum | | | | | | |жіночобезщитниковий |(roboris) athyriosum | | | | | | | |(filixfeminae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-звичайнодубовий ліс |Abieto (albae)-Quercetum | | | | | | |запашнопідмаренниковий |(roboris) galiosum | | | | | | | |(odorati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-звичайнодубовий ліс |Abieto (albae)-Quercetum | | | | | | |зеленчуковий |(roboris) galeobdolosum | | | | | | | |(lutei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-звичайнодубовий ліс |Abieto (albae)-Quercetum | | | | | | |квасеницевий |(roboris) oxalidosum | | | | | | | |(acetosellae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-звичайнодубовий ліс |Abieto (albae)-Quercetum | | | | | | |квасеницево-рунянковий |(roboris) oxalidoso | | | | | | | |(acetosellae)- | | | | | | | |polytrichosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-звичайнодубовий ліс |Abieto (albae)-Quercetum | | | | | | |трясучкоосоковий |(roboris) caricosum | | | | | | | |(brizoiditis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялицево-звичайнодубовий ліс |Abieto (albae)-Quercetum | | | | | | |шорсткоожиново-зеленомоховий |(roboris) ruboso (hirtae)- | | | | | | | |hylocomiosum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |103|Угруповання ацидофільних |Querceta petraeae|Скельнодубовий ліс |Quercetum (petraeae) |12,0; І; 3; |Абсолютної | | |скельнодубових лісів | |гайовоожиковий |luzulosum (luzuloidis) |перебувають |заповідності, | | | | |-------------------------------+---------------------------|під загрозою|заказний | | | | |Скельнодубовий ліс |Quercetum (petraeae) |зникнення | | | | | |звичайноорляковий |pteridiosum (aquilini) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубовий ліс ліщиново- |Quercetum (petraeae) | | | | | | |звичайноорляковий |coryloso (avellanae)- | | | | | | | |pteridiosum (aquilini) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубовий ліс чорницевий |Quercetum (petraeae) | | | | | | | |vacciniosum (myrtilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубовий ліс чорницево- |Quercetum (petraeae) | | | | | | |зеленомоховий |vaccinioso (myrtilli)- | | | | | | | |hylocomiosum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |104|Угруповання скельнодубових |Querceta petraeae|Скельнодубовий ліс |Quercetum (petraeae) |12,1; І; 3; |Абсолютної | | |лісів з домінуванням у |з домінуванням |одноквітковоперлівковий |melicosum (uniflorae) |перебувають |заповідності | | |травостої перлівки |Melica uniflora | | |під загрозою| | | |одноквіткової | | | | зникнення | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |105|Угруповання скельнодубових |Querceta |Скельнодубовий ліс дереновий |Quercetum (petraeae) |12,0; І; 2, |Абсолютної або | | |лісів деренових |(petraeae) | |cornosum (maris) | 4; |регульованої | | | |cornosa (maris) |-------------------------------+---------------------------|перебувають |заповідності, | | | | |Скельнодубовий ліс дереново- |Quercetum (petraeae) |під загрозою|заказний | | | | |егоніховий |cornoso (maris)- |зникнення | | | | | | |aegonychonosum (purpureo- | | | | | | | |caerulei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубовий ліс дереново- |Quercetum (petraeae) | | | | | | |корнубійськофізоспермовий |cornoso (maris)- | | | | | | | |physospermosum | | | | | | | |(cornubiensis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубовий ліс дереново- |Quercetum (petraeae) | | | | | | |парвськоосоковий |cornoso (maris)-caricosum | | | | | | | |(brevicollis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельнодубовий ліс дереново- |Quercetum (petraeae) | | | | | | |трилопатеволазурниковий |cornoso (maris)-laserosum | | | | | | | |(trilobi) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |106|Угруповання пухнастодубових|Querceta |Пухнастодубовий ліс |Quercetum (pubescentis) |11,6; І; 3; |Заказний | | |лісів татарськокленових |(pubescentis) |татарськокленово- |aceroso (tatarici)-poosum |перебувають | | | | |acerosa |вузьколистотонконоговий |(angustifoliae) |під загрозою| | | | |(tatarici) |-------------------------------+---------------------------| зникнення | | | | | |Пухнастодубовий ліс |Quercetum (pubescentis) | | | | | | |татарськокленово-мікеліосоковий|aceroso (tatarici)- | | | | | | | |caricosum (michelii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пухнастодубовий ліс |Quercetum (pubescentis) | | | | | | |татарськокленово- |aceroso (tatarici)- | | | | | | |пірчастокуцоніжковий |brachypodiosum (pinnati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пухнастодубовий ліс |Quercetum (pubescentis) | | | | | | |татарськокленово-ранньоосоковий|aceroso (tatarici)- | | | | | | | |caricosum (praecocis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |107|Угруповання буково- |Fageto |Буково-звичайнодубово- |Fageto (sylvaticae)- |13,4; І; 2; |Заповідний | | |звичайнососнових лісів, |(sylvaticae)- |звичайнососновий ліс |Querceto (roboris)-Pinetum |перебувають | | | |буково-звичайнодубово- |Pineta |квасеницевий |(sylvestris) oxalidosum |під загрозою| | | |звичайнососнових лісів та |(sylvestris), | |(acetosellae) | зникнення | | | |грабово-буково- |Fageto |-------------------------------+---------------------------| | | | |звичайнососнових лісів |(sylvaticae)- |Буково-звичайнодубово- |Fageto (sylvaticae)- | | | | | |Querceto |звичайнососновий ліс ліщиново- |Querceto (roboris)-Pinetum | | | | | |(roboris)-Pineta |квасеницевий |(sylvestris) coryloso | | | | | |(sylvestris), | |(avellanae)-oxalidosum | | | | | |Carpineto | |(acetosellae) | | | | | |(betuli)-Fageto |-------------------------------+---------------------------| | | | | |(sylvaticae)- |Буково-звичайнодубово- |Fageto (sylvaticae)- | | | | | |Pineta |звичайнососновий ліс |Querceto (roboris)-Pinetum | | | | | |(sylvestris) |трясучковидноосоковий |(sylvestris) caricosum | | | | | | | |(brizoiditis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Буково-звичайнодубово- |Fageto (sylvaticae)- | | | | | | |звичайнососновий ліс чорницевий|Querceto (roboris)-Pinetum | | | | | | | |(sylvestris) vacciniosum | | | | | | | |(myrtilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Буково-звичайнососновий ліс |Fageto (sylvaticae)-Pinetum| | | | | | |австрійськощитниковий |(sylvestris) dryopteridosum| | | | | | | |(austriacae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Буково-звичайнососновий ліс |Fageto (sylvaticae)-Pinetum| | | | | | |квасеницевий |(sylvestris) oxalidosum | | | | | | | |(acetosellae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Буково-звичайнососновий ліс |Fageto (sylvaticae)-Pinetum| | | | | | |ліщиново-квасеницевий |(sylvestris) coryloso | | | | | | | |(avellanae)-oxalidosum | | | | | | | |(acetosellae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Буково-звичайнососновий ліс |Fageto (sylvaticae)-Pinetum| | | | | | |трясучковидноосоковий |(sylvestris) caricosum | | | | | | | |(brizoiditis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Буково-звичайнососновий ліс |Fageto (sylvaticae)- | | | | | | |чорницевий |Pinetum (sylvestris) | | | | | | | |vacciniosum (myrtilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Грабово-буково-звичайнососновий|Carpineto (betuli)-Fageto | | | | | | |ліс квасеницевий |(sylvaticae)-Pinetum | | | | | | | |(sylvestris) oxalidosum | | | | | | | |(acetosellae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Грабово-буково-звичайнососновий|Carpineto (betuli)-Fageto | | | | | | |ліс копитняковий |(sylvaticae)-Pinetum | | | | | | | |(sylvestris) asarosum | | | | | | | |(europaei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Грабово-буково-звичайнососновий|Carpineto (betuli)-Fageto | | | | | | |ліс чорницевий |(sylvaticae)- Pinetum | | | | | | | |(sylvestris) vacciniosum | | | | | | | |(myrtilli) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |108|Угруповання |Pineta sylvestris|Звичайнососновий ліс |Pinetum (sylvestris) |12,0; І; 2; |Заповідний, | | |звичайнососнових лісів з |з домінуванням |низькоосоковий |caricosum (humilis) |перебувають |заказний | | |домінуванням у травостої |Carex humilis | | |під загрозою| | | |осоки низької | | | | зникнення | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |109|Угруповання |Pineta sylvestris|Звичайнососновий ліс |Pinetum (sylvestris) | 11,1-11,8; |Заповідний | | |звичайнососнових лісів з |з домінуванням |чорноводянковий |empetrosum (nigrae) | І; 3; | | | |домінуванням у травостої |Empetrum nigrum |-------------------------------+---------------------------|перебувають | | | |водянки чорної | |Звичайнососновий ліс |Pinetum (sylvestris) |під загрозою| | | | | |чорноводянково-сфагновий |empetroso (nigrae)- |зникнення | | | | | | |sphagnosum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |110|Угруповання |Pineta |Звичайнодубово-звичайнососновий|Querceto (roboris)-Pinetum |9,5; ІІ; 3; |Заповідний та | | |звичайнососнових лісів |(sylvestris) |ліс звичайноялівцево- |(sylvestris) juniperoso |перебувають |заказний | | |звичайноялівцевих та |juniperosa |зеленомоховий |(communis)-hylocomiosum |під загрозою| | | |звичайнодубово- |(communis), |-------------------------------+---------------------------| зникнення | | | |звичайнососнових лісів |Querceto |Звичайнодубово-звичайнососновий|Querceto (roboris)-Pinetum | | | | |звичайноялівцевих |(roboris)-Pineta |ліс звичайноялівцево-чорницевий|(sylvestris) juniperoso | | | | | |(sylvestris) | |(communis)-vacciniosum | | | | | |juniperosa | |(myrtilli) | | | | | |(communis) |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнососновий ліс |Pinetum (sylvestris) | | | | | | |звичайноялівцево-булавоносцево-|juniperoso (communis)- | | | | | | |лишайниковий |corynephoroso | | | | | | | |(canescentis)-cladinosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнососновий ліс |Pinetum (sylvestris) | | | | | | |звичайноялівцево-лишайниковий |juniperoso (communis)- | | | | | | | |cladinosum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |111|Угруповання |Pineta |Звичайнодубово-звичайнососновий|Querceto (roboris)-Pinetum | 13,6-13,8; |Заповідний та | | |звичайнососнових лісів |(sylvestris) |ліс жовторододендроновий |(sylvestris) rhododendrosum| І; 2; |заказний в об'єктах| | |жовторододендронових та |rhododendrosa | |(lutei) |перебувають |ПЗФ, на територіях | | |звичайнодубово- |(lutei), Querceto|-------------------------------+---------------------------|під загрозою|решти місцезростань| | |звичайнососнових лісів |(roboris)-Pineta |Звичайнодубово-звичайнососновий|Querceto (roboris)-Pinetum |зникнення |- збалансованого | | |жовторододендронових |(sylvestris) |ліс жовторододендроново- |(sylvestris) rhododendroso | |природокористування| | | |rhododendrosa |молінієвий |(lutei)-moliniosum | | | | | |(lutei) | |(caeruleae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубово-звичайнососновий|Querceto (roboris)-Pinetum | | | | | | |ліс жовторододендроново- |(sylvestris) rhododendroso | | | | | | |сфагновий |(lutei)-sphagnosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубово- |Querceto (roboris)-Pinetum | | | | | | |звичайнососновийліс |(sylvestris) rhododendroso | | | | | | |жовторододендроново- |(lutei)-caricosum | | | | | | |трясучковидноосоковий |(brizoiditis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубово-звичайнососновий|Querceto (roboris)-Pinetum | | | | | | |ліс жовторододендроново- |(sylvestris) rhododendroso | | | | | | |чорницевий |(lutei)-vacciniosum | | | | | | | |(myrtilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнососновий ліс |Pinetum (sylvestris) | | | | | | |жовторододендроновий |rhododendrosum (lutei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнососновий ліс |Pinetum (sylvestris) | | | | | | |жовторододендроново-молінієвий |rhododendroso (lutei)- | | | | | | | |moliniosum (caeruleae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнососновий ліс |Pinetum (sylvestris) | | | | | | |жовторододендроново- |rhododendroso (lutei)- | | | | | | |трясучковидноосоковий |caricosum (brizoiditis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнососновий ліс |Pinetum (sylvestris) | | | | | | |жовторододендроново-чорницевий |rhododendroso (lutei)- | | | | | | | |vacciniosum (myrtilli) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |112|Угруповання ялиново- |Piceeto |Ялиново-клейковільхово- |Piceeto (abietis)-Alneto |11,3; І; 3; |Заповідний та | | |клейковільхово- |(abietis)-Alneto |звичайнососновий ліс сфагновий |(glutinosae)-Pinetum |перебувають |заказний | | |звичайнососнових лісів та |(glutinosae)- | |(sylvestris) sphagnosum |під загрозою| | | |ялиново-повислоберезово- |Pineta |-------------------------------+---------------------------|зникнення | | | |звичайнососнових лісів |(sylvestris), |Ялиново-клейковільхово- |Piceeto (abietis)-Alneto | | | | | |Piceeto |звичайнососновий ліс |(glutinosae)-Pinetum | | | | | |(abietis)- |чорноосоковий |(sylvestris) caricosum | | | | | |Betuleto | |(nigrae) | | | | | |(pendulae)- |-------------------------------+---------------------------| | | | | |Pineta |Ялиново-повислоберезово- |Piceeto (abietis)-Betuleto | | | | | |(sylvestris) |звичайнососновий ліс |(pendulae)-Pinetum | | | | | | |квасеницевий |(sylvestris) oxalidosum | | | | | | | |(acetosellae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиново-повислоберезово- |Piceeto (abietis)-Betuleto | | | | | | |звичайнососновий ліс сфагновий |(pendulae)-Pinetum | | | | | | | |(sylvestris) sphagnosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиново-повислоберезово- |Piceeto (abietis)-Betuleto | | | | | | |звичайнососновий ліс чорницевий|(pendulae)-Pinetum | | | | | | | |(sylvestris) vacciniosum | | | | | | | |(myrtilli) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |113|Угруповання кохососнових |Pineta kochianae |Кохососновий ліс низькоосоковий|Pinetum (kochianae) |11,5; І; 2; |Абсолютної | | |лісів | | |caricosum (humilis) |перебувають |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------|під загрозою| | | | | |Кохососновий ліс скумпієво- |Pinetum (kochianae) |зникнення | | | | | |низькоосоковий |cotinoso (coggygriae)- | | | | | | | |caricosum (humilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кохососновий ліс скумпієво- |Pinetum (kochianae) | | | | | | |скельнокуцоніжковий |cotinoso (coggygriae)- | | | | | | | |brachypodiosum (rupestris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Повислоберезово-кохососновий |Betuleto (pendulae)-Pinetum| | | | | | |ліс низькоосоковий |(kochianae) caricosum | | | | | | | |(humilis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |114|Угруповання клейковільхових|Alneta glutinosae|Клейковільховий ліс |Alnetum (glutinosae) |8,1; ІІ; 4; |Заказний | | |лісів з домінуванням у |з домінуванням |страусовоперовий |matteucciosum |перебувають | | | |травостої страусового пера |Matteuccia | |(struthiopteris) |під загрозою| | | |звичайного |struthiopteris | | | зникнення | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |115|Угруповання сіровільхових |Alneta incanae з |Сіровільховий ліс |Alnetum (incanae) alliosum |11,5; І; 3; |Заповідний та | | |лісів з домінуванням у |домінуванням |ведмежоцибулевий |(ursini) |перебувають |заказний | | |травостої цибулі ведмежої |Allium ursinum | | |під загрозою| | | | | | | | зникнення | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |116|Угруповання |Pistacieta |Туполистофісташкові рідколісся |Pistacietum (muticae) |13,1; І; 2; |Заповідний або | | |туполистофісташкових |muticae |вузлуватопирійні |elytrigiosum (nodosae) |перебувають |заказний | | |рідколісь | |-------------------------------+---------------------------|під загрозою| | | | | |Туполистофісташкові рідколісся |Pistacietum (muticae) |зникнення | | | | | |держи-дерево- |paliuroso (spinae-christi)-| | | | | | |безпліднотонконогові |poosum (sterilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Туполистофісташкові рідколісся |Pistacietum (muticae) | | | | | | |держи-дерево-вузлуватопирійні |paliuroso (spinae-christi)-| | | | | | | |elytrigiosum (nodosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Туполистофісташкові рідколісся |Pistacietum (muticae) | | | | | | |держи-дерево- |paliuroso (spinae-christi)-| | | | | | |стоколосовидночиєві |achnatherosum (bromoidis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Туполистофісташкові рідколісся |Pistacietum (muticae) | | | | | | |ефемерно-злакові |ephemeroso-graminosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Туполистофісташкові рідколісся |Pistacietum (muticae) | | | | | | |стоколосовидночиєві |achnatherosum (bromoidis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Туполистофісташкові рідколісся |Pistacietum (muticae) | | | | | | |чагарниковожасминово- |jasminoso (fruticantis)- | | | | | | |вузлуватопирійні |elytrigiosum (nodosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Туполистофісташкові рідколісся |Pistacietum (muticae) | | | | | | |чагарниковожасминово- |jasminoso (fruticantis)- | | | | | | |стоколосовидночиєві |achnatherosum (bromoidis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |117|Угруповання яворових лісів |Acereta |Буково-голов'язово-яворовий ліс|Fageto (sylvaticae)-Ulmeto | 11,1-11,2; |Регульованої | | |з домінуванням у травостої |pseudoplatani з |лунарієвий |(glabrae)-Aceretum | І; 2; |заповідності | | |лунарії оживаючої |домінуванням | |(pseudoplatani) lunariosum |перебувають | | | | |Lunaria rediviva | |(redivivae) |під загрозою| | | | | |-------------------------------+---------------------------| зникнення | | | | | |Буково-яворовий ліс лунарієвий |Fageto (sylvaticae)- | | | | | | | |Aceretum (pseudoplatani) | | | | | | | |lunariosum (redivivae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Голов'язово-звичайноясенево- |Ulmeto (glabrae)-Fraxineto | | | | | | |яворовий ліс лунарієвий |(excelsioris)-Aceretum | | | | | | | |(pseudoplatani) lunariosum | | | | | | | |(redivivae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Яворовий ліс лунарієвий |Aceretum (pseudoplatani) | | | | | | | |lunariosum (redivivae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |118|Угруповання яворових лісів |Acereta |Буково-яворовий ліс |Fageto (sylvaticae)- |11,8; І; 3; |Заказний | | |з домінуванням у травостої |pseudoplatani з |ведмежоцибулевий |Aceretum (pseudoplatani) |перебувають | | | |цибулі ведмежої |домінуванням | |alliosum (ursini) |під загрозою| | | | |Allium ursinum |-------------------------------+---------------------------| зникнення | | | | | |Яворовий ліс ведмежоцибулевий |Aceretum (pseudoplatani) | | | | | | | |alliosum (ursini) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |119|Угруповання звичайнодубово-|Querceto |Звичайнодубово-ялицевий ліс |Querceto (roboris)-Abietum | 12,5-13,1; |Заказний | | |ялицевих лісів |(roboris)-Abieta |залозистозубницевий |(albae) dentariosum | І; 2; | | | | |(albae) | |(glandulosae) |перебувають | | | | | |-------------------------------+---------------------------|під загрозою| | | | | |Звичайнодубово-ялицевий ліс |Querceto (roboris)-Abietum |зникнення | | | | | |зеленомоховий |(albae) hylocomiosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубово-ялицевий ліс |Querceto (roboris)-Abietum | | | | | | |квасеницевий |(albae) oxalidosum | | | | | | | |(acetosellae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубово-ялицевий ліс |Querceto (roboris)-Abietum | | | | | | |чоловічощитниковий |(albae) dryopteridosum | | | | | | | |(filix-maris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубово-ялицевий ліс |Querceto (roboris)-Abietum | | | | | | |чорницево-рунянковий |(albae) vacciniosum | | | | | | | |(myrtilli)-polytrichosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнодубово-ялицевий ліс |Querceto (roboris)-Abietum | | | | | | |яглицевий |(albae) aegopodiosum | | | | | | | |(podagrariae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |120|Угруповання ялинових лісів |Piceeta (abietis)|Ялиновий ліс гірськососново- |Piceetum (abietis) pinetoso|12,3; І; 3; |Абсолютної | | |гірськососнових |pinetosa (mugi) |волохатокуничниковий |(mugi)-calamagrostidosum |перебувають |заповідності | | | | | |(villosae) |під загрозою| | | | | |-------------------------------+---------------------------| зникнення | | | | | |Ялиновий ліс гірськососново- |Piceetum (abietis) pinetoso| | | | | | |сфагновий |(mugi)-sphagnosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиновий ліс гірськососново- |Piceetum (abietis) pinetoso| | | | | | |чорницевий |(mugi)-vacciniosum | | | | | | | |(myrtilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиновий ліс гірськососново- |Piceetum (abietis) pinetoso| | | | | | |чорницево-зеленомоховий |(mugi)-vaccinioso | | | | | | | |(myrtilli)- hylocomiosum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |121|Угруповання ялинових лісів |Piceeta (abietis)|Ялиновий ліс сибірськоялівцево-|Piceetum (abietis) |12,2; І; 3; |Абсолютної | | |сибірськоялівцевих |juniperosa |чорницевий |juniperoso (sibiricae)- |перебувають |заповідності | | | |(sibiricae) | |vacciniosum (myrtilli) |під загрозою| | | | | |-------------------------------+---------------------------| зникнення | | | | | |Ялиновий ліс сибірськоялівцево-|Piceetum (abietis) | | | | | | |чорницево-зеленомоховий |juniperoso (sibiricae)- | | | | | | | |vaccinioso (myrtilli)- | | | | | | | |hylocomiosum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |122|Угруповання формації чиста |Cisteta taurici |Білуватодроково-кримськочистова|Cistetum (taurici) |13,9; І; 2; |Заповідний або | | |кримського | | |genistosum (albidae) |перебувають |заказний | | | | |-------------------------------+---------------------------|під загрозою| | | | | |Вузлуватопирійно- |Cistetum (taurici) |зникнення | | | | | |кримськочистова |elytrigiosum (nodosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Гайовосамосилово- |Cistetum (taurici) | | | | | | |кримськочистова |teucriosum (chamaedryis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Стоколосовидночиєво- |Cistetum (taurici) | | | | | | |кримськочистова |achnatherosum (bromoides) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |123|Угруповання формації |Asphodelineta |Білоповстистосамосилово-жовто- |Asphodelinetum (luteae et |12,1; І; 2; |Регульованої | | |асфоделіни жовтої та |luteae et |(кримсько-) асфоделінова |tauricae) teucriosum |перебувають |заповідності | | |кримської |tauricae | |(polii) |під загрозою| | | | | |-------------------------------+---------------------------| зникнення | | | | | |Валіськокострицево-жовто- |Asphodelinetum (luteae et | | | | | | |(кримсько-) асфоделінова |tauricae) festucosum | | | | | | | |(valesiacae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Гайовосамосилово-жовто - |Asphodelinetum (luteae et | | | | | | |(кримсько-) асфоделінова |tauricae) teucriosum | | | | | | | |(chamaedryis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кальєчебрецево-жовто- |Asphodelinetum (luteae et | | | | | | |(кримсько-) асфоделінова |tauricae) thymosum | | | | | | | |(callieri) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Каппадокійськостоколосово- |Asphodelinetum (luteae et | | | | | | |жовто- (кримсько-) асфоделінова|tauricae) bromopsidosum | | | | | | | |(cappadocicae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Короткокипцево-жовто- |Asphodelinetum (luteae et | | | | | | |(кримсько-) асфоделінова |tauricae) koeleriosum | | | | | | | |(brevis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кримськочебрецево-жовто- |Asphodelinetum (luteae et | | | | | | |(кримсько-) асфоделінова |tauricae) thymosum | | | | | | | |(taurici) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Лежачофуманово- жовто- |Asphodelinetum (luteae et | | | | | | |(кримсько-) асфоделінова |tauricae) fumanosum | | | | | | | |(procumbentis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Стевеносонцецвітово-жовто- |Asphodelinetum (luteae et | | | | | | |(кримсько-) асфоделінова |tauricae) helianthemosum | | | | | | | |(stevenii) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |124|Угруповання формації |Helictotrichoneta|Валіськокострицево- |Helictotrichonetum | 13,1-16,9; |Регульованої | | |вівсюнця пустельного |desertori |пустельновівсюнцева |(desertori) festucosum | І; 2; |заповідності | | | | | |(valesiacae) |перебувають | | | | | |-------------------------------+---------------------------|під загрозою| | | | | |Волосистоковилово- |Helictotrichonetum |зникнення | | | | | |пустельновівсюнцева |(desertori) stiposum | | | | | | | |(capillatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Низькоосоково- |Helictotrichonetum | | | | | | |пустельновівсюнцева |(desertori) caricosum | | | | | | | |(humilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пісковоперстачево- |Helictotrichonetum | | | | | | |пустельновівсюнцева |(desertori) potentillosum | | | | | | | |(arenariae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пустельновівсюнцева чиста |Helictotrichonetum | | | | | | | |desertori purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Хейфлеровосеслерієво- |Helictotrichonetum | | | | | | |пустельновівсюнцева |(desertori) sesleriosum | | | | | | | |(heuflerianae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |125|Угруповання формації |Calophaceta |Валіськокострицево- |Calophacetum (wolgaricae) |15,2; І; 3; |Абсолютної | | |калофаки волзької |wolgaricae |волзькокалофакова |festucosum (valesiacae) |перебувають |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------|під загрозою| | | | | |Волзькокалофакова чиста |Calophacetum wolgaricae |зникнення | | | | | | |purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Волосистоковилово- |Calophacetum (wolgaricae) | | | | | | |волзькокалофакова |stiposum (capillatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Волохатокринітарієво- |Calophacetum (wolgaricae) | | | | | | |волзькокалофакова |crinitariosum (villosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вузьколистотонконогово- |Calophacetum (wolgaricae) | | | | | | |волзькокалофакова |poosum (angustifoliae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |126|Угруповання формації ковили|Stipeta braunerii|Валіськокострицево- |Stipetum (braunerii) |11,4; І; 3; |Регламентованої | | |Браунера | |браунероковилова |festucosum (valesiacae) |перебувають |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------|під загрозою| | | | | |Волохатокринітарієво- |Stipetum (braunerii) |зникнення | | | | | |браунероковилова |crinitariosum (villosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вузьколистоковилово- |Stipetum (braunerii) | | | | | | |браунероковилова |stiposum (tirsae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Гребінчастокипцево- |Stipetum (braunerii) | | | | | | |браунероковилова |koeleriosum (cristatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кальєчебрецево-браунероковилова|Stipetum (braunerii) | | | | | | | |thymosum (callieri) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Каппадокійськостоколосово- |Stipetum (braunerii) | | | | | | |браунероковилова |bromopsidosum | | | | | | | |(cappadocicae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кримськочебрецево- |Stipetum (braunerii) | | | | | | |браунероковилова |thymosum (taurici) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Низькоосоково-браунероковилова |Stipetum (braunerii) | | | | | | | |caricosum (humilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Стевеносонцецвітово- |Stipetum (braunerii) | | | | | | |браунероковилова |helianthemosum (stevenii) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |127|Угруповання формації ковили|Stipeta tirsae |Валіськокострицево- |Stipetum (tirsae) |8,0-14,5; І,|Регульованої | | |вузьколистої | |вузьколистоковилова |festucosum (valesiacae) | ІІ; 3; |заповідності, | | | | |-------------------------------+---------------------------|перебувають |заказний | | | | |Вузьколистоковилова чиста |Stipetum tirsae purum |під загрозою| | | | | |-------------------------------+---------------------------| зникнення | | | | | |Кальєчебрецево- |Stipetum (tirsae) thymosum | | | | | | |вузьколистоковилова |(callieri) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Залеськоковилово- |Stipetum (tirsae) stiposum | | | | | | |вузьколистоковилова |(zalesskii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ковилолистопирійово- |Stipetum (tirsae) | | | | | | |вузьколистоковилова |elytrigiosum (stipifoliae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кущовокараганово- |Stipetum (tirsae) | | | | | | |вузьколистоковилова |caraganosum (fruticis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Лессінгоковилово- |Stipetum (tirsae) stiposum | | | | | | |вузьколистоковилова |(lessingianae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Найкрасивішоковилово- |Stipetum (tirsae) stiposum | | | | | | |вузьколистоковилова |(pulcherrimae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Низькоосоково- |Stipetum (tirsae) caricosum| | | | | | |вузьколистоковилова |(humilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ранньоосоково- |Stipetum (tirsae) caricosum| | | | | | |вузьколистоковилова |(praecocis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Руськоволошково- |Stipetum (tirsae) | | | | | | |вузьколистоковилова |centaurosum (ruthenici) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Середньопирійово- |Stipetum (tirsae) | | | | | | |вузьколистоковилова |elytrigiosum (intermediae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Стевеносонцецвітово- |Stipetum (tirsae) | | | | | | |вузьколистоковилова |helianthemosum (stevenii) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |128|Угруповання формації ковили|Stipeta |Вапняковочебрецево- |Stipetum (borysthenicae) | 10,9-13,4; |Регульована | | |дніпровської |borysthenicae |дніпровськоковилова |thymosum (calcarei) | І, ІІ; 2; |заповідність | | | | |-------------------------------+---------------------------|перебувають |(періодичне | | | | |Волосистоковилово- |Stipetum (borysthenicae) |під загрозою|викошування, | | | | |дніпровськоковилова |stiposum (capillatae) |зникнення |регламентоване | | | | |-------------------------------+---------------------------| |випасання худоби, | | | | |Кримськополиново- |Stipetum (borysthenicae) | |фітоценотичний | | | | |дніпровськоковилова |artemisiosum (tauricae) | |моніторинг) | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Лавренковожитняково- |Stipetum (borysthenicae) | | | | | | |дніпровськоковилова |agropyronosum (lavrenkoani)| | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Лишайниково- |Stipetum (borysthenicae) | | | | | | |вузьколистоюринеєво- |jurineoso | | | | | | |дніпровськоковилова |(stoechadifoliae)- | | | | | | | |cladoniosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пісковокипцево- |Stipetum (borysthenicae) | | | | | | |беккерокострицево- |festucoso (beckeri)- | | | | | | |дніпровськоковилова |koeleriosum (sabuletorii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пухнастолистоковилово- |Stipetum (borysthenicae) | | | | | | |дніпровськоковилова |stiposum (dasyphyllae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Українськоковилово- |Stipetum (borysthenicae) | | | | | | |дніпровськоковилова |stiposum (ucrainicae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |129|Угруповання формації ковили|Stipeta zalesskii|Валіськокострицево- |Stipetum (zalesskii) | 13,2-17,2; |Регульованої | | |Залеського | |залеськоковилова |festucosum (valesiacae) | І; 2; |заповідності, | | | | |-------------------------------+---------------------------|перебувають |заказний | | | | |Вузьколистоковилово- |Stipetum (zalesskii) |під загрозою| | | | | |залеськоковилова |stiposum (tirsae) |зникнення | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Залеськоковилова чиста |Stipetum zalesskii purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кущовокараганово- |Stipetum (zalesskii) | | | | | | |залеськоковилова |caraganosum (fruticis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Лессінгоковилово- |Stipetum (zalesskii) | | | | | | |залеськоковилова |stiposum (lessingianae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Найкрасивішоковилово- |Stipetum (zalesskii) | | | | | | |залеськоковилова |stiposum (pulcherrimae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Прибережностоколосово- |Stipetum (zalesskii) | | | | | | |залеськоковилова |bromopsidosum (ripariae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |130|Угруповання формації ковили|Stipeta |Вузьколистоковилово- |Stipetum (pulcherrimae) |8,0-15,2; І,|Режим регульованої | | |найкрасивішої |pulcherrimae |найкрасивішоковилова |stiposum (tirsae) | ІІ; 2; |заповідності, | | | | |-------------------------------+---------------------------|перебувають |ощадливі форми | | | | |Низькоосоково- |Stipetum (pulcherrimae) |під загрозою|природокористування| | | | |найкрасивішоковилова |caricosum (humilis) |зникнення |на степових | | | | |-------------------------------+---------------------------| |цілинних рештках | | | | |Пісковоперстачево- |Stipetum (pulcherrimae) | | | | | | |найкрасивішоковилова |potentillosum (arenariae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Валіськокострицево- |Stipetum (pulcherrimae) | | | | | | |найкрасивішоковилова |festucosum (valesiacae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ковилолистопирійово- |Stipetum (pulcherrimae) | | | | | | |найкрасивішоковилова |elytrigiosum (stipifoliae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кущовокараганово- |Stipetum (pulcherrimae) | | | | | | |найкрасивішоковилова |caraganosum (fruticis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Наземнокуничниково- |Stipetum (pulcherrimae) | | | | | | |найкрасивішоковилова |calamagrostidosum | | | | | | | |(epigeioris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Румунськолюцерново- |Stipetum (pulcherrimae) | | | | | | |найкрасивішоковилова |medicagosum (romanicae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Беккерокострицево- |Stipetum (pulcherrimae) | | | | | | |найкрасивішоковилова |festucosum (beckerii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Залеськоковилово- |Stipetum (pulcherrimae) | | | | | | |найкрасивішоковилова |stiposum (zalesskii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вапнолюбночебрецево- |Stipetum (pulcherrimae) | | | | | | |найкрасивішоковилова |thymosum (calcarei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Волохатокринітарієво- |Stipetum (pulcherrimae) | | | | | | |найкрасивішоковилова |crinitariosum (villosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Двоколосковоефедрово- |Stipetum (pulcherrimae) | | | | | | |найкрасивішоковилова |ephedrosum (distachyi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Короткоголовоюрінеєво- |Stipetum (pulcherrimae) | | | | | | |найкрасивішоковилова |jurinosum (brachycephalae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Борознистокострицево- |Stipetum (pulcherrimae) | | | | | | |найкрасивішоковилова |festucosum (rupicolae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Стевеновосонцецвітово- |Stipetum (pulcherrimae) | | | | | | |найкрасивішоковилова |helianthemosum (stevenii) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |131|Угруповання формації ковили|Stipeta pennatae |Австрійськозіноватєво- |Stipetum (pennatae) |9,5-12,6; І,|Регульованої | | |пірчастої | |пірчастоковилова |chamaecytisosum (austriaci)| ІІ; 2; |заповідності, | | | | |-------------------------------+---------------------------|перебувають |заказний | | | | |Валіськокострицево- |Stipetum (pennatae) |під загрозою| | | | | |пірчастоковилова |festucosum (valesiacae) |зникнення | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вузьколистотонконогово- |Stipetum (pennatae) poosum | | | | | | |пірчастоковилова |(angustifoliae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Низькоосоково-пірчастоковилова |Stipetum (pennatae) | | | | | | | |caricosum (humilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пірчастоковилова чиста |Stipetum pennatae purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пониклошавлієво- |Stipetum (pennatae) | | | | | | |пірчастоковилова |salviosum (nutantis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Середньопирійово- |Stipetum (pennatae) | | | | | | |пірчастоковилова |elytrigiosum (intermediae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Черняєвольоново- |Stipetum (pennatae) linosum| | | | | | |пірчастоковилова |(czerniaevii) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |132|Угруповання формації ковили|Stipeta ponticae |Безпліднотонконогово- |Stipetum (ponticae) poosum |11,3; І; 2; |Регламентованої | | |понтійської | |понтійськоковилова |(sterilis) |перебувають |заповідності, | | | | |-------------------------------+---------------------------|під загрозою|заказний | | | | |Браунероковилово- |Stipetum (ponticae) |зникнення | | | | | |понтійськоковилова |stiposum (braunerii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Валіськокострицево- |Stipetum (ponticae) | | | | | | |понтійськоковилова |festucosum (valesiacae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Волосистоковилово- |Stipetum (ponticae) | | | | | | |понтійськоковилова |stiposum (capillatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Гребінчастокипцево- |Stipetum (ponticae) | | | | | | |понтійськоковилова |koeleriosum (cristatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайногадючниково- |Stipetum (ponticae) | | | | | | |понтійськоковилова |filipendulosum (vulgaris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кальєчебрецево- |Stipetum (ponticae) | | | | | | |понтійськоковилова |thymosum (callieri) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кримськоасфоделіново- |Stipetum (ponticae) | | | | | | |понтійськоковилова |asphodelinosum (tauricae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Румунськолюцерново- |Stipetum (ponticae) | | | | | | |понтійськоковилова |medicagosum (romanicae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Стевеносонцецвітово- |Stipetum (ponticae) | | | | | | |понтійськоковилова |helianthemosum (stevenii) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |133|Угруповання формації ковили|Stipeta |Валіськокострицево- |Stipetum (dasyphyllae) | 12,6-15,2; |Регульованої | | |пухнастолистої |dasyphyllae |пухнастолистоковилова |festucosum (valesiacae) | І; 2; |заповідності, | | | | |-------------------------------+---------------------------|перебувають | заказний | | | | |Волосистоковилово- |Stipetum (dasyphyllae) |під загрозою| | | | | |пухнастолистоковилова |stiposum (capillatae) |зникнення | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вузьколистоковилово- |Stipetum (dasyphyllae) | | | | | | |пухнастолистоковилова |stiposum (tirsae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вузьколистотонконогово- |Stipetum (dasyphyllae) | | | | | | |пухнастолистоковилова |poosum (angustifoliae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кущовокараганово- |Stipetum (dasyphyllae) | | | | | | |пухнастолистоковилова |caraganosum (fruticis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Лессінгоковилово- |Stipetum (dasyphyllae) | | | | | | |пухнастолистоковилова |stiposum (lessingianae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Прибережностоколосово- |Stipetum (dasyphyllae) | | | | | | |пухнастолистоковилова |bromopsidosum (ripariae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пухнатовівсюнцево- |Stipetum (dasyphyllae) | | | | | | |пухнастолистоковилова |helictotrichonosum | | | | | | | |(pubescentis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |134|Угруповання формації ковили|Stipeta |Австрійськополиново- |Stipetum (ucrainicae) |9,8-14,5; І,|Регульованої | | |української |ucrainicae |українськоковилова |artemisiosum (austriacae) | ІІ; 2; |заповідності, | | | | |-------------------------------+---------------------------|перебувають | заказний | | | | |Валіськокострицево- |Stipetum (ucrainicae) |під загрозою| | | | | |українськоковилова |festucosum (valesiacae) |зникнення | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Волосистоковилово- |Stipetum (ucrainicae) | | | | | | |українськоковилова |stiposum (capillatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Волохатокринітарієво- |Stipetum (ucrainicae) | | | | | | |українськоковилова |crinitariosum (villosae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вузьколистотонконогово- |Stipetum (ucrainicae) | | | | | | |українськоковилова |poosum (angustifoliae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кущовокараганово- |Stipetum (ucrainicae) | | | | | | |українськоковилова |caraganosum (fruticis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Лессінгоковилово- |Stipetum (ucrainicae) | | | | | | |українськоковилова |stiposum (lessingianae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ранньоосоково- |Stipetum (ucrainicae) | | | | | | |українськоковилова |caricosum (praecocis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сегієромолочаєво- |Stipetum (ucrainicae) | | | | | | |українськоковилова |euphorbiosum (sequieranae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |135|Угруповання формації |Festuceta |Волосистоковилово- |Festucetum (pallentis) | 12,0-14,8; |Регульованої | | |костриці бліднуватої |pallentis |бліднуватокострицева |stiposum (capillatae) | І; 2; |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------|перебувають | | | | | |Гайовосамосилово- |Festucetum (pallentis) |під загрозою| | | | | |бліднуватокострицева |teucriosum (chamaedrytis) |зникнення | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Низькоосоково- |Festucetum (pallentis) | | | | | | |бліднуватокострицева |caricosum (humilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пучкуватолещицево- |Festucetum (pallentis) | | | | | | |бліднуватокострицева |gypsophilosum (fastigiatae)| | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сивосонцецвітово- |Festucetum (pallentis) | | | | | | |бліднуватокострицева |helianthemosum (caniae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Скельноавринієво- |Festucetum (pallentis) | | | | | | |бліднуватокострицева |auriniosum (saxatilis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |136|Угруповання формації |Amygdaleta nanae |Безостостоколосово- |Amygdaletum (nanae) |8,0-9,6; ІІ;|Регульованої | | |мигдалю низького | |низькомигдалева |bromopsidosum (inermis) | 3; |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------|перебувають | | | | | |Валіськокострицево- |Amygdaletum (nanae) |під загрозою| | | | | |низькомигдалева |festucosum (valesiacae) |зникнення | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Волосистоковилово- |Amygdaletum (nanae) | | | | | | |низькомигдалева |stiposum (capillatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вузьколистоковилово- |Amygdaletum (nanae) | | | | | | |низькомигдалева |stiposum (tirsae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вузьколистотонконогово- |Amygdaletum (nanae) poosum | | | | | | |низькомигдалева |(angustifoliae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кущовокараганово- |Amygdaletum (nanae) | | | | | | |низькомигдалева |caraganosum (fruticis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Найкрасивішоковилово- |Amygdaletum (nanae) | | | | | | |низькомигдалева |stiposum (pulcherrimae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Низькомигдалева чиста |Amygdaletum nanae purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Прибережностоколосово- |Amygdaletum (nanae) | | | | | | |низькомигдалева |bromopsidosum (ripariae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |137|Угруповання формації осоки |Cariceta humilis |Білуватодроково-низькоосокова |Caricetum (humilis) |9,5-15,1; І,|Регульованої | | |низької | | |genistosum (albidae) | ІІ; 3; |заповідності або | | | | |-------------------------------+---------------------------|перебувають |заказний | | | | |Валіськокострицево- |Caricetum (humilis) |під загрозою| | | | | |низькоосокова |festucosum (valesiacae) |зникнення | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Волосистоковилово-низькоосокова|Caricetum (humilis) | | | | | | | |stiposum (capillatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Гребінчастокипцево- |Caricetum (humilis) | | | | | | |низькоосокова |koeleriosum (cristatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Дрібноквіткоприворотнево- |Caricetum (humilis) | | | | | | |низькоосокова |alchemillosum (tytthanthae)| | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кальєчебрецево-низькоосокова |Caricetum (humilis) | | | | | | | |thymosum (callieri) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Каменелюбноковилово- |Caricetum (humilis) | | | | | | |низькоосокова |stiposum (lithophilae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Каппадокійськостоколосово- |Caricetum (humilis) | | | | | | |низькоосокова |bromopsidosum | | | | | | | |(cappadocicae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Короткоголовоюрінеєво- |Caricetum (humilis) | | | | | | |низькоосокова |jurineosum (brachycephalae)| | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кримськочебрецево-низькоосокова|Caricetum (humilis) | | | | | | | |thymosum (taurici) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Лессінгоковилово-низькоосокова |Caricetum (humilis) | | | | | | | |stiposum (lessingianae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Маршаллочебрецево-низькоосокова|Caricetum (humilis) | | | | | | | |thymosum (marschalliani) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Найкрасивішоковилово- |Caricetum (humilis) | | | | | | |низькоосокова |stiposum (pulcherrimae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Паннонськосамосилово- |Caricetum (humilis) | | | | | | |низькоосокова |teucriosum (pannonicae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Перистокуцоніжково- |Caricetum (humilis) | | | | | | |низькоосокова |brachypodiosum (pinnati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Прибережностоколосово- |Caricetum (humilis) | | | | | | |низькоосокова |bromopsidosum (ripariae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пустельновівсюнцево- |Caricetum (humilis) | | | | | | |низькоосокова |helictotrichosum | | | | | | | |(desertori) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Середньотрясучково- |Caricetum (humilis) | | | | | | |низькоосокова |brizidosum (mediae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Стевеносонцецвітово- |Caricetum (humilis) | | | | | | |низькоосокова |helianthemosum (stevenii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Хейфлеровосеслерієво- |Caricetum (humilis) | | | | | | |низькоосокова |sesleriosum (heufleranae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Яйлосамосилово-низькоосокова |Caricetum (humilis) | | | | | | | |teucriosum (jailae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |138|Угруповання формації пирію |Elytrigieta |Валіськокострицево- |Elytrigietum (stipifoliae) | 15,2-17,2; |Регульованої | | |ковилолистого |stipifoliae |ковилолистопирійна |festucosum (valesiacae) | І; 3; |заповідності або | | | | |-------------------------------+---------------------------|перебувають |заказний | | | | |Вузьколистоковилово- |Elytrigietum (stipifoliae) |під загрозою| | | | | |ковилолистопирійна |stiposum (tirsae) |зникнення | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вузьколистотонконогово- |Elytrigietum (stipifoliae) | | | | | | |ковилолистопирійна |poosum (angustifoliae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Залеськоковилово- |Elytrigietum (stipifoliae) | | | | | | |ковилолистопирійна |stiposum (zalesskii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ковилолистопирійна чиста |Elytrigietum stipifoliae | | | | | | | |purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кущовокараганово- |Elytrigietum (stipifoliae) | | | | | | |ковилолистопирійна |caraganosum (fruticis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Лессінгоковилово- |Elytrigietum (stipifoliae) | | | | | | |ковилолистопирійна |stiposum (lessingianae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Найкрасивішоковилово- |Elytrigietum (stipifoliae) | | | | | | |ковилолистопирійна |stiposum (pulcherrimae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Прибережностоколосово- |Elytrigietum (stipifoliae) | | | | | | |ковилолистопирійна |bromopsidosum (ripariae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ранньоосоково- |Elytrigietum (stipifoliae) | | | | | | |ковилолистопирійна |caricosum (praecocis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |139|Угруповання формації |Glycyrrhiseta |Валіськокострицево- |Glycyrrhisetum (glabrae) |11,1; І; 4; |Заказний | | |солодки голої |glabrae |голосолодкова |festucosum (valesiacae) |перебувають | | | | | |-------------------------------+---------------------------|під загрозою| | | | | |Вузьколистотонконогово- |Glycyrrhisetum (glabrae) |зникнення | | | | | |голосолодкова |poosum (angustifoliae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Гіллястоколосняково- |Glycyrrhisetum (glabrae) | | | | | | |голосолодкова |leymosum (racemosi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Голосолодкова чиста |Glycyrrhisetum glabrae | | | | | | | |purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Колхікоосоково-голосолодкова |Glycyrrhisetum (glabrae) | | | | | | | |caricosum (colchicae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Піщаноцминово-голосолодкова |Glycyrrhisetum (glabrae) | | | | | | | |helichrisosum (arenarii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Чорноморськоколосняково- |Glycyrrhisetum (glabrae) | | | | | | |голосолодкова |leymosum (sabulosae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |140|Угруповання формації берези|Betuleta humilis |Гіпново-низькоберезова |Betuletum (humilis) | 12,3-12,5; |Заповідний, | | |низької | | |hypnosum | І; 2; |заказний | | | | |-------------------------------+---------------------------|перебувають | | | | | |Сфагново-пухнатоплодоосоково- |Betuletum (humilis) |під загрозою| | | | | |низькоберезова |caricoso (lasiocarpae)- |зникнення | | | | | | |sphagnosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Сфагново-низькоберезова |Betuletum (humilis) | | | | | | | |sphagnosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Чорноосоково-низькоберезова |Betuletum (humilis) | | | | | | | |caricosum (nigrae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |141|Угруповання формації |Pineto (mugi)- |Гірськососново-жовтоосоково- |Pinetum (mugi) caricoso |11,3; І; 4; |Заповідний, | | |гірськососново-сфагнової |Sphagneta |сфагнова |(flavae)-sphagnosum |перебувають |заказний | | | | | |(Sphagnum fallax, S. |під загрозою| | | | | | |girgensohnii) | зникнення | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Гірськососново- |Pinetum (mugi) eriophoroso | | | | | | |піхвовопухівково- |(vaginati)-caricoso | | | | | | |малоквітковоосоково-сфагнова |(pauciflorae)-sphagnosum | | | | | | | |(S.magellanicum) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Гірськососново- |Pinetum (mugi) eriophoroso | | | | | | |піхвовопухівково-сфагнова |(vaginati)-sphagnosum (S. | | | | | | | |russowii) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |142|Угруповання формації меч- |Cladieta marisci |Болотномечтравова чиста |Cladietum marisci purum | 12,6-14,1; |Заповідний, | | |трави болотної | |-------------------------------+---------------------------| І; 1, 2; |заказний | | | | |Гостровидноосоково- |Cladietum (marisci) |перебувають | | | | | |болотномечтравова |caricosum (acutiformis) |під загрозою| | | | | |-------------------------------+---------------------------| зникнення | | | | | |Іржавосашниково- |Cladietum (marisci) | | | | | | |болотномечтравова |schoenosum (ferruginei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Очеретово-болотномечтравова |Cladietum (marisci) | | | | | | | |phragmitosum (australis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |143|Угруповання формації осоки |Cariceta |Гіпново-волотистоосокова |Caricetum (paniculatae) | 10,6-14,0; |Заказний | | |волотистої |paniculatae | |hypnosum | І, ІІ; 2; | | | | | |-------------------------------+---------------------------|перебувають | | | | | |Гіпново-жовтоосоково- |Caricetum (paniculatae et |під загрозою| | | | | |волотистоосокова |flavae) hypnosum |зникнення | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |144|Угруповання формації осоки |Cariceta |Гіпново-девеллоосокова |Caricetum (davallianae) | 12,8-13,8; |Заказний | | |Девелла |davallianae | |hypnosum | І; 2; | | | | | |-------------------------------+---------------------------|перебувають | | | | | |Девеллоосокова чиста |Caricetum davallianae purum|під загрозою| | | | | | | |зникнення | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |145|Угруповання формації |Sphagneta |Пригніченоялиново- |Depressipiceetum (abietis) | 10,0-12,9; |Заповідний, | | |пригніченоялиново- |depressipiceetosa|піхвовопухівково-андромедово- |eriophoroso (vaginati)- | І, ІІ; 3; |заказний | | |сфагнової | |сфагнова |andromedoso (polifoliae)- |перебувають | | | | | | |sphagnosum (S.flexuosum, |під загрозою| | | | | | |S. magellanicum) | зникнення | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пригніченоялиново- |Depressipiceetum (abietis) | | | | | | |піхвовопухівково- |eriophoroso (vaginati)- | | | | | | |болотножуравлиново-сфагнова |oxycoccoso (palustris)- | | | | | | | |sphagnosum (S. | | | | | | | |magellanicum) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пригніченоялиново- |Depressipiceetum (abietis) | | | | | | |піхвовопухівково- |eriophoroso (vaginati)- | | | | | | |малоквітковоосоково-сфагнова |caricoso (pauiciflorae) - | | | | | | | |sphagnosum (S.palustris, S.| | | | | | | |russowii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пригніченоялиново- |Depressipiceetum (abietis) | | | | | | |піхвовопухівково-сфагнова |eriophoroso (vaginati)- | | | | | | | |sphagnosum (S.flexuosum) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |146|Угруповання формацій |Scheuchzerieto |Багновоосоково-шейхцерієво- |Cariceto (limosi)- |13,2; І; 2; |Заповідний, | | |шейхцерієво-сфагнової, |(palustris)- |сфагнова |Scheuchzerietum |перебувають |частково - | | |осоково-шейхцерієво- |Sphagneta, | |(palustris) sphagnosum |під загрозою|заказний | | |сфагнової |Cariceto- | |(Sphagnum cuspidatum) | зникнення | | | | |Scheuchzerieto |-------------------------------+---------------------------| | | | | |(palustris)- |Бобівниково-шейхцерієво- |Menyantheto (trifoliatae)- | | | | | |Sphagneta |сфагнова |Scheuchzerietum (palustris)| | | | | | | |sphagnosum (S. palustris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Болотножуравлиново-шейхцерієво-|Oxycocceto (palustris)- | | | | | | |сфагнова |Scheuchzerietum (palustris)| | | | | | | |sphagnosum (S. obtusum) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пухнатоплодоосоково- |Cariceto (lasiocarpae)- | | | | | | |шейхцерієво-сфагнова |Scheuchzerietum | | | | | | | |(palustris) sphagnosum (S. | | | | | | | |cuspidatum) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ринхоспорово-шейхцерієво- |Rhynchosporeto (albae)- | | | | | | |сфагнова |Scheuchzerietum (palustris)| | | | | | | |sphagnosum (S. centrale, S.| | | | | | | |cuspidatum) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Шейхцерієво-сфагнова |Scheuchzerietum (palustris)| | | | | | | |sphagnosum (S. fallax, S. | | | | | | | |flexuosum) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |147|Угруповання формації |Aldrovandeta |Альдровандова чиста |Aldrovandetum vesiculosae | 11,1-12,0; |Заказний та | | |альдрованди пухирчастої |vesiculosae | |purum | І; 2; |заповідний | | | | |-------------------------------+---------------------------|перебувають | | | | | |Зануренокуширово-альдровандова |Aldrovandetum (vesiculosae)|під загрозою| | | | | | |ceratophyllosum (demersi) |зникнення | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Напівзануренокуширово- |Aldrovandetum (vesiculosae)| | | | | | |альдровандова |ceratophyllosum (submersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Спіроделево-альдровандова |Aldrovandetum (vesiculosae)| | | | | | | |spirodelosum (polyrrhizae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Триборозенчасторясково- |Aldrovandetum (vesiculosae)| | | | | | |альдровандова |lemnosum (trisulcae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |148|Угруповання формації |Marsileeta |Берхтольдордесниково-марсилієва|Marsileetum (quadrifoliae) |13,8; І; 1; |Абсолютної | | |марсилії чотирилистої |quadrifoliae | |potamogetosum (berchtoldii)|перебувають |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------|під загрозою| | | | | |Закрученоводяножовтецево- |Marsileetum (quadrifoliae) |зникнення | | | | | |марсилієва |batrachiosum (circinati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Каролінськоазолово-марсилієва |Marsileetum (quadrifoliae) | | | | | | | |azollosum (carolinianae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Марсилієва чиста |Marsileetum quadrifoliae | | | | | | | |purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Напівзануренокуширово- |Marsileetum (quadrifoliae) | | | | | | |марсилієва |ceratophyllosum (submersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Плаваючосальвінієво-марсилієва |Marsileetum (quadrifoliae) | | | | | | | |salviniosum (natantis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Плоскоостокуширово-марсилієва |Marsileetum (quadrifoliae) | | | | | | | |ceratophyllosum | | | | | | | |(platyacanthi) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | III. Типові природні рослинні угруповання, які підлягають охороні | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| |149|Угруповання формації |Trapeta natantis |Алоевидноводянорізаково- |Trapetum (natantis) | 11,1-14,5; |Регульованої та | | |водяного горіху плаваючого | |водяногоріхова |stratiotosum (aloidis) |І; 3; типові|абсолютної | | | | |-------------------------------+---------------------------| |заповідності | | | | |Берхтольдордесниково- |Trapetum (natantis) | | | | | | |водяногоріхова |potamogetosum (berchtoldii)| | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Водяногоріхова чиста |Trapetum natantis purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Гребінчастордесниково- |Trapetum (natantis) | | | | | | |водяногоріхова |potamogetosum (pectinati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Зануренокуширово-водяногоріхова|Trapetum (natantis) | | | | | | | |ceratophyllosum (demersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнопухирниково- |Trapetum (natantis) | | | | | | |водяногоріхова |utriculariosum (vulgaris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Земноводногірчаково- |Trapetum (natantis) | | | | | | |водяногоріхова |polygonosum (amphibii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Каролінськоазолово- |Trapetum (natantis) | | | | | | |водяногоріхова |azollosum (carolinianae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Папоротевидноазолово- |Trapetum (natantis) | | | | | | |водяногоріхова |azollosum (filiculoidis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Плаваючордесниково- |Trapetum (natantis) | | | | | | |водяногоріхова |potamogetosum (natantis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Плаваючосальвінієво- |Trapetum (natantis) | | | | | | |водяногоріхова |salviniosum (natantis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Плоскоостокуширово- |Trapetum (natantis) | | | | | | |водяногоріхова |ceratophyllosum | | | | | | | |(platyacanthi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пронизанолистордесниково- |Trapetum (natantis) | | | | | | |водяногоріхова |potamogetosum (perfoliati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Спіроделево-водяногоріхова |Trapetum (natantis) | | | | | | | |spirodelosum (polyrrhizae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Щитолистоплавуново- |Trapetum (natantis) | | | | | | |водяногоріхова |nymphoidosum (peltatae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |150|Угруповання |Pineta |Кримськососновий ліс |Pinetum (pallasianae) |9,0-11,5; І,|Заповідний або | | |кримськососнових лісів |pallasianae |корнубійськофізоспермовий |physospermosum | ІІ; 2; |заказний | | | | | |(cornubiensis) | типові | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кримськососновий ліс |Pinetum (pallasianae) | | | | | | |кримськоорляковий |pteridiosum (taurici) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кримськососновий ліс |Pinetum (pallasianae) | | | | | | |низькоосоковий |caricosum (humilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кримськососновий ліс |Pinetum (pallasianae) | | | | | | |скельнокуцоніжковий |brachypodiosum (rupestris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кримськососновий ліс скумпієво-|Pinetum (pallasianae) | | | | | | |звичайноконвалієвий |cotinoso (coggygriae)- | | | | | | | |convallariosum (majalis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кримськососновий ліс скумпієво-|Pinetum (pallasianae) | | | | | | |корнубійськофізоспермовий |cotinoso (coggygriae)- | | | | | | | |physospermosum | | | | | | | |(cornubiensis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кримськососновий ліс скумпієво-|Pinetum (pallasianae) | | | | | | |низькоосоковий |cotinoso (coggygriae)- | | | | | | | |caricosum (humilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кримськососновий ліс скумпієво-|Pinetum (pallasianae) | | | | | | |скельнокуцоніжковий |cotinoso (coggygriae)- | | | | | | | |brachypodiosum (rupestris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кримськососновий ліс |Pinetum (pallasianae) | | | | | | |трилопатеволазурниковий |laserosum (trilobi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кримськососновий ліс |Pinetum (pallasianae) | | | | | | |червоноялівцево- |juniperoso (oxycedris)- | | | | | | |скельнокуцоніжковий |brachypodiosum (rupestris) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |151|Угруповання сіровільхових |Alneta incanae з |Сіровільховий ліс |Alnetum (incanae) |8,1; ІІ; 4; |Заповідний та | | |лісів з домінуванням у |домінуванням |страусовоперовий |matteucciosum | типові |заказний | | |травостої страусового пера |Matteuccia | |(struthiopteris) | | | | |звичайного |struthiopteris | | | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |152|Угруповання ялинових лісів |Piceeta abietis |Звичайнососново-ялиновий ліс |Pineto (sylvestris)- |8,0-9,2; ІІ;|Заповідний та | | | | |квасеницевий |Piceetum (abietis) | 3; типові |заказний | | | | | |oxalidosum (acetosellae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнососново-ялиновий ліс |Pineto (sylvestris)- | | | | | | |чорницевий |Piceetum (abietis) | | | | | | | |vacciniosum (myrtilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнососново-ялиновий ліс |Pineto (sylvestris)- | | | | | | |чорницево-зеленомоховий |Piceetum (abietis) | | | | | | | |vaccinioso (myrtilli)- | | | | | | | |hylocomiosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Клейковільхово-ялиновий ліс |Alneto (glutinosae)- | | | | | | |болотянотеліптеросово-гіпновий |Piceetum (abietis) | | | | | | | |thelipteridoso (palustris)-| | | | | | | |hypnosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Клейковільхово-ялиновий ліс |Alneto (glutinosae)- | | | | | | |піхвовопухівковий |Piceetum (abietis) | | | | | | | |eriophorosum (vaginati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Клейковільхово-ялиновий ліс |Alneto (glutinosae)- | | | | | | |чорницевий |Piceetum (abietis) | | | | | | | |vacciniosum (myrtilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиновий ліс веснівково- |Piceetum (abietis) | | | | | | |зеленомоховий |majanthemoso (bifolii)- | | | | | | | |hylocomiosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиновий ліс зеленомоховий |Piceetum (abietis) | | | | | | | |hylocomiosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиновий ліс квасеницевий |Piceetum (abietis) | | | | | | | |oxalidosum (acetosellae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиновий ліс чорницевий |Piceetum (abietis) | | | | | | | |vacciniosum (myrtilli) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиновий ліс чорницево- |Piceetum (abietis) | | | | | | |зеленомоховий |vaccinioso (myrtilli)- | | | | | | | |hylocomiosum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ялиновий ліс чорницево- |Piceetum (abietis) | | | | | | |сфагновий |vaccinioso (myrtilli)- | | | | | | | |sphagnosum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |153|Угруповання формації ковили|Stipeta |Бліднуватокострицево- |Stipetum (capillatae) |8,0-13,8; І,|Заказний | | |волосистої |capillatae |волосистоковилова |festucosum (pallentis) | ІІ; 4; | | | | | |-------------------------------+---------------------------| типові | | | | | |Бородачево-волосистоковилова |Stipetum (capillatae) | | | | | | | |botriochloosum (ischaemi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Валіськокострицево- |Stipetum (capillatae) | | | | | | |волосистоковилова |festucosum (valesiacae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Волзькокалофаково- |Stipetum (capillatae) | | | | | | |волосистоковилова |calophacosum (wolgaricae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Волосистоковилова чиста |Stipetum capillatae purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Гребінчастокипцево- |Stipetum (capillatae) | | | | | | |волосистоковилова |koeleriosum (cristatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Залеськоковилово- |Stipetum (capillatae) | | | | | | |волосистоковилова |stiposum (zalesskii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кущовокараганово- |Stipetum (capillatae) | | | | | | |волосистоковилова |caraganosum (fruticis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Лессінгоковилово- |Stipetum (capillatae) | | | | | | |волосистоковилова |stiposum (lessingianae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Найкрасивішоковилово- |Stipetum (capillatae) | | | | | | |волосистоковилова |stiposum (pulcherrimae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Низькоосоково-волосистоковилова|Stipetum (capillatae) | | | | | | | |caricosum (humilis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пірчастокуцоніжково- |Stipetum (capillatae) | | | | | | |волосистоковилова |brachypodiosum (pinnati) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пісковоперстачево- |Stipetum (capillatae) | | | | | | |волосистоковилова |potentillosum (arenariae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Різнобарвнотонконогово- |Stipetum (capillatae) | | | | | | |волосистоковилова |poosum (versicoloris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Українськоковилово- |Stipetum (capillatae) | | | | | | |волосистоковилова |stiposum (ucrainicae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |154|Угруповання формації ковили|Stipeta |Кальєчебрецево-лессінгоковилова|Stipetum (lessingianae) |8,0-14,5; І,|Регульованої | | |Лессінга |lessingianae | |thymosum (callieri) | ІІ; 3; |заповідності, | | | | |-------------------------------+---------------------------| типові | заказний | | | | |Кримськочебрецево- |Stipetum (lessingianae) | | | | | | |лессінгоковилова |thymosum (taurici) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Стевеносонцецвітово- |Stipetum (lessingianae) | | | | | | |лессінгоковилова |helianthemosum (stevenii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Валіськокострицево- |Stipetum (lessingianae) | | | | | | |лессінгоковилова |festucosum (valesiacae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вапнолюбнобедренцево- |Stipetum (lessingianae) | | | | | | |лессінгоковилова |pimpinellosum | | | | | | | |(titanophilae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Волосистоковилово- |Stipetum (lessingianae) | | | | | | |лессінгоковилова |stiposum (capillatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Вузьколистотонконогово- |Stipetum (lessingianae) | | | | | | |лессінгоковилова |poosum (angustifoliae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Гребінчастожитняково- |Stipetum (lessingianae) | | | | | | |лессінгоковилова |agropyrosum (pectinatae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Залеськоковилово- |Stipetum (lessingianae) | | | | | | |лессінгоковилова |stiposum (zalesskyii) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Кущовокараганово- |Stipetum (lessingianae) | | | | | | |валіськокострицево |caraganoso (fruticis) - | | | | | | |-лессінгоковилова |festucosum (valesiacae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Пониклошавлієво- |Stipetum (lessingianae) | | | | | | |лессінгоковилова |salviosum (nutantis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Прибережностоколосово- |Stipetum (lessingianae) | | | | | | |лессінгоковилова |bromopsidosum (ripariae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Українськоковилово- |Stipetum (lessingianae) | | | | | | |лессінгоковилова |stiposum (ucrainicae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |155|Угруповання формації |Batrachieta |Зануренокуширово- |Batrachietum (rionii) |8,1; ІІ; 3; |Абсолютної | | |водяного жовтецю Ріона |rionii |ріоноводяножовтецева |ceratophyllosum (demersi) | типові |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Канадськоелодеєво- |Batrachietum (rionii) | | | | | | |ріоноводяножовтецева |elodeosum (canadensis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Ріоноводяножовтецева чиста |Batrachietum rionii purum | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |156|Угруповання формації |Nuphareta luteae |Водяногоріхово-жовтоглечикова |Nupharetum (luteae) | 11,8-12,2; |Абсолютної | | |глечиків жовтих | | |traposum (natantis) |І; 3; типові|заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Злаколистордесниково- |Nupharetum (luteae) | | | | | | |жовтоглечикова |potamogetosum (graminei) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Напівзануренокуширово- |Nupharetum (luteae) | | | | | | |жовтоглечикова |ceratophyllosum (submersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Плаваючосальвінієво- |Nupharetum (luteae) | | | | | | |жовтоглечикова |salviniosum (natantis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Туполистордесниково- |Nupharetum (luteae) | | | | | | |жовтоглечикова |potamogetosum | | | | | | | |(obtusifoliae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Щитолистоплавуново- |Nupharetum (luteae) | | | | | | |жовтоглечикова |nymphoidosum (peltatae) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |157|Угруповання формації |Sparganieta |Болотноситнягово- |Sparganietum (minimi) | 9,2; |Абсолютної | | |їжачої голівки маленької |minimi |малоїжачоголівкова |eleocharosum (palustris) | ІІ; 4; |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| типові | | | | | |Великолепешняково- |Sparganietum (minimi) | | | | | | |малоїжачоголівкова |glyceriosum (maximae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Водяноомегово- |Sparganietum (minimi) | | | | | | |малоїжачоголівкова |oenanthosum (aquatici) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |звичайнострілолистово- |(Sparganietum (minimi) | | | | | | |малоїжачоголівкова |sagittariosum | | | | | | | |(sagittifoliae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |малоїжачоголівкова чиста |(Sparganietum (minimi) | | | | | | | |purum) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |плаваючордесниково- |(Sparganietum (minimi) | | | | | | |малоїжачоголівкова |potamogetosum (natantis) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |158|Угруповання формації |Ceratophylleta |Звичайножабурниково- |Ceratophylletum (submersi) | 8,9-9,4; |Регульованої | | |кушіру напівзануреного |submersi |напівзануренокуширова |hydrocharitosum | ІІ; 3; |заповідності | | | | | |(morsus-ranae) | типові | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Звичайнопухирниково- |Ceratophylletum (submersi) | | | | | | |напівзануренокуширова |utriculariosum (vulgaris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |канадськоелодеєво- |(Ceratophylletum (submersi)| | | | | | |напівзануренокуширова |elodeosum (canadensis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |напівзануренокуширова чиста |(Ceratophylletum submersi | | | | | | | |purum) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |триборозенчасторясково- |(Ceratophylletum (submersi)| | | | | | |напівзануренокуширова |lemnosum (trisulcae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |туполистордесниково- |(Ceratophylletum (submersi)| | | | | | |напівзануренокуширова |potamogetosum | | | | | | | |(obtusifolii) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |159|Угруповання формації |Glycerieta |Морськобульбокомишево- |Glycerietum (arundinaceae) | 8,1; |Регульованої | | |лепешняку тростинового |arundinaceae |тростиноволепешнякова |bolboschoenosum | ІІ; 4; |заповідності | | | | | |(maritimae) | типові | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Наземнокуничниково- |Glycerietum (arundinaceae) | | | | | | |тростиноволепешнякова |calamagrostidosum | | | | | | | |(epigeioris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Повзучомітлицево- |Glycerietum (arundinaceae) | | | | | | |тростиноволепешнякова |agrostidosum (stoloniferae)| | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Тростиноволепешнякова чиста |(Glycerietum arundinaceae | | | | | | | |purum) | | | |---+---------------------------+-----------------+-------------------------------+---------------------------+------------+-------------------| |160|Угруповання формації |Salvinieta |Горбаторясково- |Salvinietum (natantis) |8,0-12,0; І,|Регульованої | | |сальвінії плаваючої |natantis |плаваючосальвінієва |lemnosum (gibbae) | ІІ; 3; |заповідності | | | | |-------------------------------+---------------------------| типові | | | | | |Зануренокуширово- |Salvinietum (natantis) | | | | | | |плаваючосальвінієва |ceratophyllosum (demersi) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Каролінськоазолово- |Salvinietum (natantis) | | | | | | |плаваючосальвінієва |azollosum (carolinianae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Малорясково-плаваючосальвінієва|Salvinietum (natantis) | | | | | | | |lemnosum (minoris) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Папоротевидноазолово- |Salvinietum (natantis) | | | | | | |плаваючосальвінієва |azollosum (filiculoidis) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Плаваючосальвінієва чиста |Salvinietum natantis purum | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Спіроделево-плаваючосальвінієва|Salvinietum (natantis) | | | | | | | |spirodelosum (polyrrhizae) | | | | | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | |Триборозенчасторясково- |Salvinietum (natantis) | | | | | | |плаваючосальвінієва |lemnosum (trisulcae) | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
біотичних ресурсів та екомережі С.Губарвгору