Документ z1023-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.09.2013, підстава - z1477-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.08.2004 N 294
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2004 р.
за N 1023/9622
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства
N 495 ( z1477-13 ) від 12.08.2013 }
Про затвердження Порядку проведення
експертизи проектно-кошторисної документації
на створення та зрошення
багаторічних насаджень

Відповідно до Закону України "Про насіння і садивний
матеріал" ( 411-15 ) та Положення про Українську державну
помологічно-ампелографічну інспекцію, затвердженого наказом
Міністерства аграрної політики України від 20.05.2003 N 140
( z0458-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
09.06.2003 за N 458/7779, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення експертизи
проектно-кошторисної документації на створення та зрошення
багаторічних насаджень, що додається.
2. Українській державній помологічно-ампелографічній
інспекції (Гудзій Ю.Б.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на
створення та зрошення багаторічних насаджень покласти на
Українську державну помологічно-ампелографічну інспекцію.
4. Покласти на Українську державну помологічно-ампелографічну
інспекцію проведення координаційної роботи з
проектно-конструкторськими організаціями з проектування створення
багаторічних насаджень та їх зрошення.
5. Довести наказ до відома структурних підрозділів
Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства
обласних державних адміністрацій, Управління сільського
господарства і продовольства Севастопольської державної
адміністрації.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступника Міністра аграрної політики України Сергеєва В.В.
Міністр В.А.Слаута

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
11.08.2004 N 294
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2004 р.
за N 1023/9622

ПОРЯДОК
проведення експертизи проектно-кошторисної
документації на створення та зрошення
багаторічних насаджень

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок установлює єдину процедуру на території
України проведення експертизи проектно-кошторисної документації на
створення та зрошення багаторічних насаджень, у тому числі
створення (реконструкцію) садів, ягідників, виноградників,
хмельників і розсадників та їх зрошення.
1.2. Даний Порядок поширюється на юридичні особи незалежно
від організаційно-правової форми і форми власності та фізичних
осіб, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством
(далі - Замовник), а також на ті юридичні особи, які відповідно до
своїх напрямків діяльності розробляють проектно-кошторисну
документацію на створення та зрошення багаторічних насаджень
(далі - Виконавець).
1.3. Експертиза проектно-кошторисної документації
проводиться: - на закладення та догляд за молодими багаторічними
насадженнями до вступу їх у плодоношення; - на будівництво систем зрошення для багаторічних насаджень.
2. Порядок розробки проектно-кошторисної
документації
2.1. Створення нових та реконструкція старих багаторічних
насаджень проводиться згідно з проектно-кошторисною документацією,
виготовленою Виконавцем на основі завдання на проектування
Замовника.
2.2. Замовник зобов'язаний надати Виконавцю вихідні дані
стосовно земельної ділянки, породно-сортового складу, схеми
садіння, формування крони та цільового використання врожаю.
2.3. Виготовлена проектно-кошторисна документація попередньо
узгоджується із Замовником.
3. Порядок проведення експертизи
проектно-кошторисної документації
3.1. Узгоджену із Замовником розроблену проектно-кошторисну
документацію Виконавець подає до Української державної
помологічно-ампелографічної інспекції (далі - Інспекція) на
експертизу.
3.2. Інспекція розглядає подану проектно-кошторисну
документацію і за результатами розгляду видає висновок або
повертає її на доопрацювання.
3.3. Термін проведення експертизи не повинен перевищувати
одного місяця з моменту подання проектно-кошторисної документації.
3.4. У разі прийняття рішення про необхідність доопрацювання
Виконавцю повертається розроблена проектно-кошторисна
документація.
3.5. Після доопрацювання проектно-кошторисна документація
подається Виконавцем в Інспекцію на повторну експертизу. Термін повторної експертизи становить п'ятнадцять днів з
моменту подання проектно-кошторисної документації.
4. Порядок затвердження проектно-кошторисної
документації для отримання
бюджетних асигнувань
4.1. Висновки експертизи та проектно-кошторисну документацію
Інспекція представляє на погодження в Департамент ринків продукції
рослинництва та розвитку насінництва та Управління з питань
садівництва, виноградарства та виноробства Міністерства аграрної
політики України.
4.2. Після погодження проектно-кошторисна документація
затверджується заступником Міністра аграрної політики України
відповідно до розподілу функціональних повноважень.
4.3. Облік затвердженої проектно-кошторисної документації
ведеться Інспекцією в журналах реєстрації, які мають бути
прошнуровані і скріплені печатками, їх сторінки пронумеровані.
4.4. Затверджена проектно-кошторисна документація
повертається під розписку Виконавцю.
Начальник Української державної
помологічно-ампелографічної
інспекції - державний інспектор
України з розсадництва Ю.Б.Гудзійвгору