Документ z1022-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.10.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

19.08.2019  № 157-19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2019 р.
за № 1022/33993

Про затвердження Змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну службу», статті 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», підпункту 4 пункту 4 та пунктів 7, 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 21 травня 2015 року № 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2015 року за № 600/27045 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту контролю у сфері державної служби Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

В. Купрій

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини

Л. ЛевшунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України
з питань державної служби
19 серпня 2019 року № 157-19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2019 р.
за № 1022/33993

ЗМІНИ
до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

1. У пункті 4:

підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) вивчають та узагальнюють потреби у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування на відповідній території, зокрема у підвищенні кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, відповідно до вимог професійних стандартів;»;

підпункти 11-13 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 14-20 вважати відповідно підпунктами 11-17;

підпункт 17 виключити.

2. Пункт 6 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«5) оскаржувати в судовому порядку невиконання державними органами, їх посадовими особами вимог Управлінь про скасування рішень з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу; про усунення порушень прав державного службовця; про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби.».

3. У пункті 10:

в абзаці сьомому слово «кадрів» замінити словом «персоналу»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників Управління, присвоює їм ранги державних службовців, вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (якщо інше не передбачено законом);».

Директор
Департаменту контролю
у сфері державної службиС. Іголкінвгору