Документ z1022-05, перша редакція — Прийняття від 22.08.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
22.08.2005 N 219
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2005 р.
за N 1022/11302

Про внесення змін до Переліку
продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні

На виконання Указу Президента України від 12 травня 2005 року
N 779 ( 779/2005 ) "Про лібералізацію підприємницької діяльності
та державну підтримку підприємництва" та відповідно до статті 14
Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93
( 46-93 ) "Про стандартизацію і сертифікацію", Положення про
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики, затвердженого Указом Президента України від
18 березня 2003 року N 225 ( 225/2003 ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту
України від 1 лютого 2005 року N 28 ( z0466-05 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за
N 466/10746, зі змінами, внесеними наказом Держспоживстандарту
України від 14 липня 2005 року N 171 ( z0837-05 ), та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.08.2005 за
N 837/11117, такі зміни: 1) до пункту 1.1: у підпункті "вентилятори (стельові, настільні, торшерні та
ін.) і перемикачі до них" графу 5 доповнити словами та цифрами
"крім 8414 59 30 00 та 8414 59 50 00"; у підпункті "насоси для рідин" графу 5 доповнити словом та
цифрами "крім 8413 81 90 00"; 2) у пункті 4.5 "блоки, пристрої та обладнання для
забезпечення електроживлення, заряджувальні пристрої" графу 5
доповнити словами та цифрами "крім 8504 40 94 00 та
8504 40 99 00"; 3) у пункті 5.2 у графі 2 цифри "30.03.13" замінити на цифри
"30.02.13", у пунктах 5.2-5.5 у графах 3, 4 слово та цифри
"ГОСТ 26329-79" замінити на слово та цифри "ГОСТ 26329-84"; 4) у пункті 18.1 графи 3, 4 викласти в такій редакції:
"ДСТУ 3915-99"; 5) у пункті 26.33 графу 5 доповнити словами та цифрами "крім
2403 99 10 00 та 2403 10"; 6) розділ 26 доповнити приміткою: "Примітка. "Крім еталонних
моніторингових та тестових зразків тютюнових виробів, які не
призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію
України акредитованими державними випробувальними лабораторіями
або суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії на
право виробництва відповідної продукції і володіють акредитованими
випробувальними лабораторіями для проведення дегустацій, вивчення
фізико-хімічних показників, дизайну тощо"; 7) у пункті 27.5 у графах 3, 4 слово та цифри
"ОСТ 38.011445-88" замінити на слово та цифри "ОСТ 38.01445-88"; 8) у пункті 27.6 у графах 3, 4 слово та цифри
"ДСТУ 4118-2003" замінити на слово та цифри "ДСТУ 4148-2003"; 9) виключити: з розділу 2 підпункт "лампи розжарювання для автотранспортних
засобів (у т.ч. галогено-вольфрамові)"; з розділу 3 підпункти "машини різьбонарізувальні", "машини
плоскошліфувальні та стрічкові", "викрутки та гайкові ключі",
"піскоструминні апарати", "ножиці для стрічкового металу" та
пункт 3.2; з розділу 4 пункти 4.3, 4.11; з розділу 13 пункт 13.5; з розділу 17 пункт 17.7; з розділу 22 підпункти "борони дискові", "роздавачі кормів та
води"; з розділу 23 підпункти 23.4, 23.7, 23.8, 23.14; з розділу 26 пункт 26.12; з розділу 28 пункти 28.12, 28.15; з розділу 29 пункт 29.2; з розділу 31 пункти 31.12, 31.13; з пункту 31.3 з граф 3, 4 слово та цифри "ГОСТ 12.4.035-78"; з пункту 31.4 з граф 3, 4 слово та цифри "ГОСТ 12.4.004-74".
2. Управлінню підтвердження відповідності (Сердюков О.Я.) у
п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Філіпчук Г.Г.) після державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його публікацію.
4. Цей наказ набирає чинності через десять днів після
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
директора Департаменту технічного регулювання Держспоживстандарту
України Баб'яка О.М.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держспоживстандарту України Вівчарика В.П.
В.о. Голови В.Вівчарик
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Міністерство транспорту
та зв'язку України
Заступник Міністра П.Б.Рябікин
Державна митна служба України
Заступник Голови Служби Р.С.Ганжа
Міністерство промислової
політики України
Заступник Міністра В.М.Баранчук
Міністерство охорони
здоров'я України
Заступник Міністра С.П.Бережнов
Державний комітет ядерного
регулювання України
Заступник Голови С.Божко
Міністерство внутрішніх
справ України
Заступник Міністра Л.Поречкіна
Державний комітет України
з будівництва та архітектури
Заступник Голови О.Бондаренко
Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
В.о. Міністра Т.В.Амосовавгору