Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.06.2012  № 658/333/582


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2012 р.
за № 1020/21332

Про затвердження Змін до Положення про Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої творчості „Усі ми діти твої, Україно!”

На виконання Указів Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085 „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, від 06 квітня 2011 року № 388 „Про Положення про Міністерство культури України”, від 06 квітня 2011 року № 389 „Про Положення про Міністерство соціальної політики України”, від 08 квітня 2011 року № 410 „Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України” та з метою удосконалення системи організаційного забезпечення підготовки та проведення Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячої творчості „Усі ми діти твої, Україно!” НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Положення про Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої творчості „Усі ми діти твої, Україно!”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державного комітету України у справах національностей та релігій від 02 липня 2007 року № 559/2367/58, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 липня 2007 року за № 845/14112, що додаються.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Єресько О.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України


Д.В. Табачник

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр соціальної політики
УкраїниС.Л. Тігіпко

Міністр культури України

М.А. Кулиняк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
України,
Міністерства соціальної політики
України,
Міністерства культури України
05.06.2012 № 658/333/582


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2012 р.
за № 1020/21332

ЗМІНИ
до Положення про Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої творчості «Усі ми діти твої, Україно!»

1. Пункти 1.1, 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

«1.1. «Усі ми діти твої, Україно!» - міжнародний конкурс-фестиваль дитячої творчості за участю закордонних українців (далі - конкурс-фестиваль), який проводиться один раз на рік як спільний захід Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства культури України.

1.2. Засновником конкурсу-фестивалю є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Співорганізаторами конкурсу-фестивалю є: Міністерство соціальної політики України, Міністерство культури України, Державне підприємство «Український дитячий центр «Молода гвардія».

2. У главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Метою конкурсу-фестивалю є державна підтримка обдарованих дітей та юнацтва, у тому числі тих, хто має інвалідність, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей української молоді та представників національних меншин України, учнівської молоді з числа закордонних українців, виховання у молодого покоління любові до Вітчизни, толерантності, шанобливого ставлення до культурних надбань українців і представників інших національностей.»;

пункт 2.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«надання можливості дітям та юнацтву, які мають інвалідність, використовувати свій творчий та інтелектуальний потенціал;».

3. Пункт 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:

«3.2. Персональний склад Виконавчої дирекції затверджується спільним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства культури України».

4. Пункти 4.3 і 4.7 глави 4 викласти в такій редакції:

«4.3. До участі у конкурсі-фестивалі запрошуються талановиті та обдаровані діти, у тому числі ті, які мають інвалідність, та діти - представники закордонних українців віком від 9 до 16 років включно.»;

«4.7. Переможці відбіркового туру з числа української молоді стають учасниками фіналу конкурсу-фестивалю і отримують путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» на відповідну тематичну зміну.

Учасників конкурсу-фестивалю можуть супроводжувати керівники творчих колективів. Діти, які мають інвалідність та не можуть перебувати у закладі оздоровлення самостійно і потребують індивідуального догляду, супроводжуються відповідними фахівцями (сурдоперекладачами, психологами, медичними працівниками, помічниками тощо).».

5. Главу 5 викласти в такій редакції:

«5. Фінансове та інформаційне забезпечення конкурсу-фестивалю

5.1. Джерелами фінансування конкурсу-фестивалю можуть бути бюджетні, спонсорські, благодійні та інші кошти, не заборонені законодавством.

5.2. У випадку необхідності залучення керівників творчих колективів, супроводжуючих для дітей, які мають інвалідність, фінансування видатків на такі цілі здійснюється за рахунок організацій, що відряджають працівників, або інших коштів, не заборонених законодавством.

5.3. Міністерство соціальної політики України передбачає відповідну квоту путівок до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» для учасників конкурсу-фестивалю із числа дітей та юнацтва України відповідно до рішення Виконавчої дирекції та Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20 березня 2012 року № 153, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 року за № 553/20866.

5.4. Фінансова діяльність щодо організації та проведення конкурсу-фестивалю здійснюється згідно з законодавством України.».

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України

О.В. Єресько

Директор департаменту
сімейної політики Міністерства
соціальної політики УкраїниГ.Г. Жуковська

Директор департаменту
у справах релігій
та національностей
Міністерства культури України
В.П. Любчик


Публікації документа