Документ z1019-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.10.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2018  № 392


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2018 р.
за № 1019/32471

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Міністерстві аграрної політики та продовольства України

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України забезпечити стажування громадян з числа молоді відповідно до Порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря В. Андронова.

Перший
заступник Міністра


М. Мартинюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
14 серпня 2018 року № 392


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2018 р.
за № 1019/32471

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Міністерстві аграрної політики та продовольства України

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді в Мінагрополітики відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу».

2. У цьому Порядку термін «молодь» вживається у такому значенні: громадяни України віком до 35 років, які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

3. Стажування молоді в Мінагрополітики здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби в Мінагрополітики.

Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу працівників Мінагрополітики.

4. Зарахування на стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви (додаток 1) особи, яка має намір пройти стажування в Мінагрополітики (далі - стажист), та оформлюються наказом державного секретаря. До заяви додається копія паспорта стажиста, а також мотиваційний лист у довільній формі (за бажанням).

База стажування (структурний підрозділ або структурні підрозділи Мінагрополітики) визначається наказом державного секретаря з урахуванням побажань стажиста, згоди керівника відповідного структурного підрозділу та організаційної можливості прийняття особи на стажування.

Стажування молоді може здійснюватися з ініціативи керівництва Мінагрополітики, керівників вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань та осіб, які бажають пройти стажування.

5. На період стажування в Мінагрополітики за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів Мінагрополітики, в яких проводитиметься стажування.

6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 2), що затверджується керівником стажування.

7. Керівник стажування:

1) складає та затверджує індивідуальний план стажування;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу - бази стажування;

4) залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

8. Стажист:

1) зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

2) зобов’язаний додержуватись етики та культури поведінки;

3) може брати участь у роботі структурного підрозділу - бази стажування та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів.

9. Стажист після закінчення стажування складає стислий звіт про стажування (далі - Звіт) та засвідчує його своїм підписом.

Керівник стажування після подання стажистом Звіту оформлює висновок про результати стажування (додаток 3), що містить або негативну, або позитивну, або відмінну оцінку виконання індивідуального плану стажування.

10. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує та видає йому довідку або характеристику, яка містить стислу інформацію про результати стажування.

11. Документи про проходження стажування керівник стажування передає на зберігання до Департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом.

12. Міністерство аграрної політики та продовольства України не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в Мінагрополітики, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.

Державний секретар

В. Андронов


Додаток 1
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в Міністерстві аграрної політики
та продовольства України
(пункт 4)

ЗАЯВАДодаток 2
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в Міністерстві аграрної політики
та продовольства України
(пункт 6)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯДодаток 3
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в Міністерстві аграрної політики
та продовольства України
(пункт 9)

ВИСНОВОК
про результати стажуваннявгору