Документ z1018-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.09.2018. Подивитися в історії? )

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2018  № 300


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2018 р.
за № 1018/32470

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і складання матеріалів про військові адміністративні правопорушення, передбачені статтею 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Відповідно до Закону України «Про розвідувальні органи України», Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою удосконалення роботи щодо складання, оформлення, направлення до відповідних судових органів матеріалів про військові адміністративні правопорушення у Службі зовнішньої розвідки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення і складання матеріалів про військові адміністративні правопорушення, передбачені статтею 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Юридичному управлінню подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Є. БожокЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої
розвідки України
14 серпня 2018 року № 300


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2018 р.
за № 1018/32470

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок оформлення і складання матеріалів  про військові адміністративні правопорушення, передбачені статтею 172-20 Кодексу України  про адміністративні правопорушення

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція регламентує порядок складання протоколів про військові адміністративні правопорушення стосовно військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ), які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтею 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), надсилання протоколів та інших матеріалів про військові адміністративні правопорушення до суду, а також порядок організації та обліку матеріалів про адміністративні правопорушення у структурних підрозділах СЗРУ.

2. Відповідно до пункту 14 частини першої статті 255 КУпАП у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 172-20 КУпАП, протоколи про військові адміністративні правопорушення (далі - протокол) (додаток 1) стосовно військовослужбовців мають право складати:

Голова СЗРУ або особа, яка виконує його обов’язки, заступники Голови СЗРУ, які є військовослужбовцями (у разі виявлення ними безпосередньо факту вчинення підлеглим військовослужбовцем військового адміністративного правопорушення або отримання інформації про вчинення такого правопорушення від інших осіб),- стосовно військовослужбовців, підпорядкованих за службою, у тому числі тимчасово;

керівники структурних підрозділів (підрозділів) СЗРУ, які є військовослужбовцями (у разі виявлення ними безпосередньо факту вчинення підлеглим військовослужбовцем військового адміністративного правопорушення або отримання інформації про вчинення такого правопорушення від інших осіб),- стосовно військовослужбовців, підпорядкованих за службою, у тому числі тимчасово;

керівники 7, 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру та ректор Інституту СЗРУ, які є військовослужбовцями (у разі виявлення ними безпосередньо факту вчинення підлеглим військовослужбовцем військового адміністративного правопорушення або отримання інформації про вчинення такого правопорушення від інших осіб),- стосовно військовослужбовців 7, 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру та Інституту СЗРУ відповідно;

керівники розвідувальних підрозділів регіонального дислокування 5 департаменту СЗРУ, які є військовослужбовцями (у разі виявлення ними безпосередньо факту вчинення підлеглим військовослужбовцем військового адміністративного правопорушення або отримання інформації про вчинення такого правопорушення від інших осіб),- стосовно військовослужбовців розвідувальних підрозділів регіонального дислокування 5 департаменту СЗРУ.

3. Протоколи про військові адміністративні правопорушення (стаття 172-20 КУпАП), вчинені керівниками підрозділів СЗРУ або особами, які відповідно до наказу виконують їхні обов’язки, складаються керівниками структурних підрозділів СЗРУ або особами, які відповідно до наказу виконують їх обов’язки.

4. Протоколи про військові адміністративні правопорушення (стаття 172-20 КУпАП), вчинені керівниками структурних підрозділів СЗРУ або особами, які відповідно до наказу виконують їхні обов’язки, складаються Головою СЗРУ або заступниками Голови СЗРУ.

5. У разі вчинення військового адміністративного правопорушення кількома військовослужбовцями складається окремий протокол щодо кожного військовослужбовця.

6. Оформлення протоколу здійснюється з урахуванням статті 38 КУпАП, згідно з якою стягнення у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих суду (судді), може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

II. Порядок складання протоколів про військові адміністративні правопорушення, передбачені статтею 172-20 КУпАП

1. Протокол складається особою, якій надано таке право, у разі виявлення нею фактів вчинення військовослужбовцями військових адміністративних правопорушень.

2. Голова СЗРУ або особа, яка виконує його обов’язки, заступники Голови СЗРУ, керівники структурних підрозділів (підрозділів) СЗРУ, керівники 7, 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру, ректор Інституту СЗРУ та керівники розвідувальних підрозділів регіонального дислокування 5 департаменту СЗРУ, які є військовослужбовцями (далі - уповноважена посадова особа), складають протокол не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення факту або підозри у вчиненні військовослужбовцем військового адміністративного правопорушення.

У разі виявлення уповноваженою посадовою особою військової частини фактів військових адміністративних правопорушень, вчинених непідлеглими військовослужбовцями, вона невідкладно має повідомити відповідного керівника структурного підрозділу (підрозділу).

3. У разі вчинення військового адміністративного правопорушення (стаття 172-20 КУпАП) військовослужбовцем під час перебування у службовому відрядженні уповноважена посадова особа військової частини, яка склала протокол, повідомляє керівника структурного підрозділу (підрозділу), у штаті якого перебуває військовослужбовець.

4. Протокол складається з дотриманням вимог щодо форми і змісту, встановлених статтею 256 КУпАП.

Протокол заповнюється державною мовою друкованим або рукописним способом (розбірливим почерком).

Не допускаються закреслення чи виправлення записів, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після підписання протоколу особою, щодо якої він складений, та свідками (у разі їх наявності).

Протокол складається за умовним найменуванням військової частини.

У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляється прочерк.

Уповноважена посадова особа має право збирати докази відповідно до вимог статті 251 КУпАП.

5. У протоколі під час його складання обов’язково зазначається частина статті 172-20 КУпАП, згідно з якою передбачено адміністративну відповідальність.

6. Під час викладення обставин правопорушення у протоколі обов’язково зазначаються місце та час його вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні дії (бездіяльність) вчинила (допустила) особа, стосовно якої складається протокол, які норми законодавства порушено, та робиться посилання на нормативний акт, який передбачає відповідальність за таке правопорушення.

7. У разі виявлення факту або виникнення підозри у розпиванні алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вживанні наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів військовослужбовцем на території місця проходження військової служби, військових об’єктів, або появи військовослужбовця на території місця проходження військової служби, військових об’єктів у нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння, або виконання військовослужбовцем обов’язків військової служби в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння для підтвердження ознак військового адміністративного правопорушення (стаття 172-20 КУпАП) такого військовослужбовця направляють до закладу охорони здоров’я на підставі письмового направлення військовослужбовця на огляд з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння (додаток 2) уповноваженої посадової особи.

Військовослужбовець направляється до закладу охорони здоров’я з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння у супроводі військовослужбовців підрозділу власної безпеки СЗРУ.

У разі відмови військовослужбовця від направлення до закладу охорони здоров’я з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис у протоколі та засвідчує факт відмови своїм підписом і підписами двох свідків.

Після цього уповноважена посадова особа складає протокол про вчинення військовослужбовцем адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 172-20 КУпАП (відмова від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

8. Якщо є свідки правопорушення та потерпілі, до протоколу вносяться їхні прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць проживання.

У разі виявлення факту або виникнення підозри щодо участі начальників (командирів) та інших керівників структурних підрозділів (підрозділів) у розпиванні з підлеглими військовослужбовцями слабоалкогольних напоїв чи вживанні наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів під час виконання ними обов’язків військової служби, або невжиття ними заходів для відсторонення від обов’язків військової служби осіб, які перебувають у нетверезому стані, стані наркотичного чи іншого сп’яніння, або приховування випадків розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів, появи на території військової частини в нетверезому стані, стані наркотичного чи іншого сп’яніння підлеглих військовослужбовців уповноважена посадова особа складає протокол за фактом вчинення військовослужбовцем адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 172-20 КУпАП.

9. Уповноважена посадова особа, яка складає протокол, зобов’язана роз’яснити особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, її права і обов’язки, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка в протоколі та ставиться підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про ознайомлення.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, поставити підпис щодо роз’яснення її прав та обов’язків про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом особи, яка складає протокол, та підписами свідків, присутніх під час ознайомлення правопорушника з його правами й обов’язками.

10. Уповноважена посадова особа, яка складає протокол, має право:

отримувати пояснення від особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих;

залучати інших військовослужбовців СЗРУ, присутніх при виявленні військового адміністративного правопорушення (свідків);

отримувати в установленому законодавством порядку висновки експерта;

отримувати інформацію, документи, інші матеріальні носії інформації, необхідні для формування справи про військове адміністративне правопорушення (далі - справа), у порядку, встановленому чинним законодавством України;

робити (отримувати) копії необхідних документів з питань, що стосуються військового адміністративного правопорушення.

11. Протокол підписують уповноважена посадова особа, яка його склала, військовослужбовець, який притягається до адміністративної відповідальності, а також потерпілі, свідки (за їх наявності).

У разі відмови військовослужбовця, який притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис у протоколі, який засвідчує своїм підписом та підписами двох свідків.

12. Особі, щодо якої складається протокол, пропонується надати письмові пояснення по суті вчиненого правопорушення та зауваження щодо змісту протоколу, які засвідчуються підписом цієї особи та додаються до протоколу. Письмові пояснення та зауваження можуть додаватися до протоколу окремо, про що у протоколі робиться запис.

У разі відмови особи, стосовно якої складається протокол, від надання пояснень та зауважень щодо змісту протоколу уповноважена посадова особа, яка складає протокол, вносить до нього відповідний запис, який засвідчується її підписом та підписами свідків, присутніх при наданні можливості особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, написати пояснення або зауваження до протоколу.

13. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

14. До протоколу, що надсилається до суду, долучаються матеріали, які підтверджують факт вчинення військовослужбовцем адміністративного правопорушення.

Кожен долучений до протоколу документ із реквізитами (датою, адресою, назвою, підписами) має містити достовірну інформацію.

Обов’язок щодо збирання доказів, оформлення матеріалів про військове адміністративне правопорушення та представлення інтересів СЗРУ в судах покладається на уповноважену посадову особу, яка складає протокол, у взаємодії зі співробітниками підрозділу власної безпеки СЗРУ.

15. Протокол не повинен містити відомостей, що становлять державну таємницю або службову інформацію.

III. Оформлення справи про військове адміністративне правопорушення та надсилання її на розгляд суду

1. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення військового адміністративного правопорушення, протягом трьох робочих днів формуються у справу. Наступного робочого дня справа разом із супровідним листом надсилається до районного (районного у місті, міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

У разі долучення до протоколу відомостей, що становлять державну таємницю, такий протокол надсилається до суду, якому надано дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

2. Справа, що надсилається до суду, прошивається і нумерується за аркушами.

Справа містить титульний аркуш (додаток 3), на зворотному боці якого оформлюється опис документів, що містяться у справі.

Кожен документ у справі повинен мати свої реквізити (дату, назву, підписи тощо), містити достатню інформацію щодо військового адміністративного правопорушення та відповідати вимогам законодавства.

3. Справа складається з таких матеріалів:

протокол;

пояснення та зауваження щодо правопорушення (якщо вони подані не на бланку протоколу);

пояснення свідків, потерпілих;

висновки експерта (спеціаліста);

інші матеріали та документи, що містять відомості про ознаки військового адміністративного правопорушення та підтверджують факт його вчинення;

опис документів.

Копії документів, що долучаються до справи, засвідчуються в установленому законодавством порядку.

4. У супровідному листі до справи, що надсилається до суду, зазначаються обставини, місце, час, суть вчинення військовослужбовцем військового адміністративного правопорушення та прохання повідомити військову частину про прийняте судом рішення.

5. У підрозділі власної безпеки СЗРУ залишаються копія справи, що передана до суду, та всі матеріали.

Після надходження до СЗРУ копії судового рішення підрозділ кадрів ознайомлює з ним військовослужбовця, стосовно якого було складено протокол, та долучає його до особової справи військовослужбовця.

Копія судового рішення долучається до копії справи, після чого передається підрозділом власної безпеки до підрозділу кадрів для подальшого його обліку та зберігання.

IV. Діловодство у справах про військові адміністративні правопорушення

1. Бланки протоколів виготовляються шляхом роздрукування їх на папері формату А4.

2. Протокол реєструється в журналі обліку протоколів про військові адміністративні правопорушення (далі - журнал обліку протоколів) (додаток 4), який ведеться в підрозділі власної безпеки СЗРУ.

Журнал обліку протоколів має бути прошитий, прошнурований, пронумерований, підписаний посадовою особою та скріплений печаткою режимно-секретного підрозділу СЗРУ.

3. Облік протоколів здійснюється в межах кожного календарного року окремо.

4. Копії судових рішень та документів, що підтверджують їх виконання, у разі їх надходження до СЗРУ додаються до копії справи.

Копії справ зберігаються протягом трьох років у відповідному діловодстві СЗРУ.

5. Зіпсовані бланки протоколів, копії справ, журнали обліку протоколів, строк зберігання яких закінчився, знищуються з оформленням відповідного акта.

Т.в.п. начальника
Юридичного управління
Служби зовнішньої
розвідки України
К. СляднєваДодаток 1
до Інструкції про порядок
оформлення і складання матеріалів
про військові адміністративні
правопорушення, передбачені
статтею 172-20 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
(пункт 2 розділу І)

ПРОТОКОЛ


Додаток 2
до Інструкції про порядок
оформлення і складання матеріалів
про військові адміністративні
правопорушення, передбачені
статтею 172-20 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
(пункт 7 розділу ІІ)

НАПРАВЛЕННЯ
військовослужбовця на огляд з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння


Додаток 3
до Інструкції про порядок
оформлення і складання матеріалів
про військові адміністративні
правопорушення, передбачені
статтею 172-20 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
(пункт 2 розділу ІІІ)

СПРАВА
про військове адміністративне правопорушенняДодаток 4
до Інструкції про порядок
оформлення і складання матеріалів
про військові адміністративні
правопорушення, передбачені
статтею 172-20 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
(пункт 2 розділу ІV)

ЖУРНАЛ
обліку протоколів про військові адміністративні правопорушення

у _____________________________________________________________
(найменування військової частини (установи, закладу))

Розпочато ____  ________________ 20___ р.

Закінчено  ____  ________________ 20___ р.

№ з/п

Дата реєстрації та номер протоколу про адміністративне правопорушення, ким та коли складено

Прізвище, ім’я, по батькові правопорушника, місце його фактичного проживання

Дата вчинення правопорушення та стисло суть правопорушення

Прізвище та підпис отримувача

До якого суду та коли направлено протокол, вихідний номер

Примітка

1

2

3

4

5

6

7


вгору