Документ z1014-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.2019. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2019  № 451


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2019 р.
за № 1014/33985

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації роботи з відомчої реєстрації транспортних засобів, ведення їх обліку та зняття з нього у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, та з метою приведення нормативно-правового акта Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації роботи з відомчої реєстрації транспортних засобів, ведення їх обліку та зняття з нього у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18 лютого 2015 року № 72, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за № 373/26818, що додаються.

2. Директору Департаменту логістики Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до розподілу обов’язків.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ УкраїниА. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
19 серпня 2019 року № 451


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2019 р.
за № 1014/33985

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок організації роботи з відомчої реєстрації транспортних засобів, ведення їх обліку та зняття з нього у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. У розділі I:

1) пункт 3 після цифр та слів «28 березня 2012 року № 249)» доповнити словами « та закріпленням за транспортним засобом номерного знака»;

2) пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5, 6 вважати відповідно пунктами 4, 5;

3) у пункті 4:

після слів «службою безпеки дорожнього руху» доповнити словом та абревіатурою «(далі - СБДР)»;

слово «уповноважений» замінити словом «структурний»;

слова та абревіатуру «(далі - СБДР Адміністрації Держспецзв’язку)» замінити словами «відповідальний за організацію забезпечення безпеки дорожнього руху».

2. Розділ II викласти в такій редакції:

«II. Організація роботи з реєстрації транспортних засобів

1. Для здійснення відомчої реєстрації нових транспортних засобів, транспортних засобів, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію України, підрозділ Держспецзв’язку надсилає до СБДР заяву керівника підрозділу Держспецзв’язку (додаток 1), до якої додаються:

витяг з наказу керівника підрозділу Держспецзв’язку про введення транспортного засобу в експлуатацію та закріплення за ним номерного знака;

фото транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, у друкованому та електронному вигляді для нових транспортних засобів;

копії сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката;

акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатком 6 до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілі, мотоциклів усіх типі, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, виданий підприємством-виробником такого засобу чи його складових частин, або підприємством, яке переобладнало чи встановило на транспортному засобі спеціальний пристрій згідно зі свідоцтвом про відповідність його конструкції вимогам безпеки дорожнього руху (із зазначенням його ідентифікаційного номера та конкретного одержувача, засвідченим підписами посадових осіб підприємства, що скріплені печатками;

вантажна митна декларація в разі ввезення транспортного засобу чи його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, на митну територію України;

копія рішення суду чи іншого засвідченого в установленому порядку документа, що підтверджує належність транспортного засобу (крім нових транспортних засобів).

2. СБДР на підставі поданих документів надсилає відповідним органам Міністерства внутрішніх справ України запити щодо перебування транспортного засобу в розшуку, у тому числі міжнародному.

3. За результатами перевірок, згідно з якими транспортний засіб не перебуває у розшуку, СБДР надає дозвіл на його першу відомчу реєстрацію. У технічному талоні у графі «Група експлуатації» посадова особа СБДР робить запис «Дозвіл на першу відомчу реєстрацію» із зазначенням дати видачі та номера дозволу, який засвідчується підписом начальника СБДР та скріплюється печаткою СБДР.

4. Реєстрація нових транспортних засобів, а також тих, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію України, здійснюється за умови відповідності конструкції і технічного стану, їх марки (моделі) та складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката.

5. Відомча реєстрація транспортних засобів здійснюється протягом 10 днів після надходження транспортного засобу до підрозділу Держспецзв’язку на підставі заяви керівника підрозділу Держспецзв’язку (додаток 1), до якої додаються:

витяг з наказу керівника підрозділу Держспецзв’язку про введення транспортного засобу в експлуатацію та закріплення за ним номерного знака або утримання його в непорушному запасі;

технічний талон (у разі отримання транспортного засобу від іншого органу державної влади);

довідка про зняття з обліку транспортного засобу за формою згідно з додатком до Порядку, що видана СБДР за місцем попередньої реєстрації транспортного засобу, або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою уповноваженого підрозділу МВС про зняття з обліку транспортного засобу, що належить підрозділу Держспецзв’язку та перебував на такому обліку в уповноваженому підрозділі МВС;

копія акта приймання-передавання транспортного засобу;

фото транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, у друкованому та електронному вигляді (лише для транспортних засобів, що були зняті з обліку за місцем попередньої державної реєстрації);

копія акта технічного стану транспортного засобу (додаток 7);

копії документів, що підтверджують правомірність утримання транспортних засобів на зберіганні (для транспортних засобів, які перебувають у підрозділах зберігання).

6. У разі реєстрації транспортного засобу, що перебував в експлуатації і був знятий з державного обліку за місцем попередньої державної реєстрації або за місцем попередньої відомчої реєстрації в іншому державному органі, був ввезений на митну територію України, посадові особи СБДР проводять звірку ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу, перевіряють його технічний стан, виконання вимог щодо використання номерних знаків, установлення (нанесення) розпізнавальних знаків, кольорографічних схем, написів і спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв на транспортних засобах. За результатами звірки складається акт технічного огляду транспортного засобу (додаток 2).

У разі реєстрації транспортного засобу, що перебував в експлуатації і був знятий з обліку за попереднім місцем відомчої реєстрації у Держспецзв’язку, звірку ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу, перевірку виконання вимог щодо використання номерних знаків, установлення (нанесення) розпізнавальних знаків, кольорографічних схем, написів і спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв на транспортних засобах здійснює СБДР підрозділу Держспецзв’язку. За результатами звірки складається акт технічного стану транспортного засобу (додаток 7). СБДР проводить перевірку зазначених відомостей на підставі документів, поданих підрозділом Держспецзв’язку для проведення відомчої реєстрації.

7. Відомча реєстрація транспортного засобу без ідентифікаційного номера або зі знищеними, пошкодженими (коли один чи кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими (змінено один чи кілька символів номера, замінено панель (табличку) або частину панелі (таблички) з номером) ідентифікаційними номерами його складових частин (кузова, шасі, рами) не допускається. Відомча реєстрація зазначених транспортних засобів та таких, що розшукуються правоохоронними органами, не проводиться, а інформація про них подається цим органам.

8. На підставі наказу Адміністрації Держспецзв’язку на транспортний засіб, зареєстрований СБДР, видається технічний талон.

Ведення обліку бланків технічних талонів та видачу технічних талонів підрозділу Держспецзв’язку після реєстрації або перереєстрації транспортного засобу здійснюють посадові особи СБДР у Книзі обліку і видачі технічних талонів транспортних засобів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (додаток 3).

Замовлення на виготовлення бланків технічних талонів здійснюється СБДР через Департамент забезпечення Держспецзв’язку.

9. Серія бланка свідоцтва технічного талона складається з літер DSZ, номер свідоцтва складається із шестизначного номера.

10. Облік технічних талонів у підрозділах Держспецзв’язку ведеться в установленому законодавством порядку.

Видача і зберігання технічних талонів у підрозділах Держспецзв’язку здійснюються в установленому законодавством порядку.

3. У розділі IV:

1) у пункті 2:

в абзаці третьому:

слова «та видають зазначені в абзаці другому пункту 1 розділу ІІ цієї Інструкції довідки-рахунки» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі перереєстрації транспортного засобу посадові особи СБДР проводять звірку ідентифікаційних номерів його складових частин, перевірку вимог щодо використання номерних знаків, установлення (нанесення) розпізнавальних знаків, кольорографічних схем, написів і спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв на транспортних засобах. За результатами звірки складається акт технічного огляду транспортного засобу (додаток 2).»;

2) пункт 4 викласти у новій редакції:

«Відчужений транспортний засіб знімається з обліку СБДР на підставі заяви керівника підрозділу Держспецзв’язку, до якої додається примірник акта приймання-передачі основних засобів згідно з формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 вересня 2016 року № 818, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2016 року за № 1336/29466».

Директор
Департаменту логістики
Адміністрації Держспецзв’язкуВ.М. Мокренковгору