Документ z1014-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.09.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.11.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.09.2008 N 1200
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2008 р.
за N 1014/15705

Про затвердження Плану переходу на перспективну
систему нумерації телефонної мережі
загального користування України

Відповідно до статті 69 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ), Національного плану нумерації України, затвердженого
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.11.2006
N 1105 ( z1284-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 07.12.2006 за 1284/13158, та з метою забезпечення переходу
телефонної мережі загального користування України на перспективну
систему нумерації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План переходу на перспективну систему нумерації
телефонної мережі загального користування України, що додається.
2. Державному департаменту з питань зв'язку забезпечити:
2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
2.2. Розміщення цього наказу на веб-сайті Мінтрансзв'язку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - директора Державного департаменту з питань зв'язку
О.Проживальського.
Міністр Йосип Вінський
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра юстиції України В.В.Лутковська
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Голова Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України С.О.Колобов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
29.09.2008 N 1200
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2008 р.
за N 1014/15705

ПЛАН
переходу на перспективну систему нумерації
телефонної мережі загального користування України

---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва заходів | Організатори | Виконавці | Терміни | Примітка | |з/п| | виконання | |виконання | | |---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Вивільнення цифри "0" як першої цифри номерів служб екстреного виклику, довідково - | |інформаційних та замовних послуг | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1|Оповіщення операторів | НКРЗ | НКРЗ | до | | | |телекомунікацій стосовно| | |15.11.2008| | | |зміни номерів служб | | | | | | |екстреного виклику, | | | | | | |довідково-інформаційних | | | | | | |та замовних послуг | | | | | |---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------| |1.2|Оповіщення споживачів | оператори | оператори | з | | | |телекомунікаційних |телекомунікацій |телекомунікацій |15.11.2008| | | |послуг стосовно зміни | | | | | | |номерів служб екстреного| | | | | | |виклику, довідково- | | | | | | |інформаційних та | | | | | | |замовних послуг | | | | | |---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------| |1.3|Переоформлення дозволів | НКРЗ, | НКРЗ, |листопад -|Здійснюється | | |на використання | оператори | оператори | грудень |безкоштовно | | |скорочених номерів |телекомунікацій |телекомунікацій | 2008 |відповідно до | | |форматів "1ХХ", "1ХХХ" | | | |Положення про | | | | | | |державне | | | | | | |регулювання | | | | | | |номерного ресурсу | | | | | | |телекомунікаційної| | | | | | |мережі загального | | | | | | |користування | | | | | | |України, | | | | | | |затвердженого | | | | | | |рішенням НКРЗ від | | | | | | |01.06.2007 N 769 | | | | | | |( z0679-07 ), | | | | | | |зареєстрованого в | | | | | | |Міністерстві | | | | | | |юстиції 20.06.2007| | | | | | |за N 679/13946 | |---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------| |1.4|Переведення номерів |Мінтрансзв'язку,|Служби | з | | | |служб екстреного виклику| НКРЗ |екстреного |15.11.2008| | | |з формату "0Х" до | |виклику, | | | | |форматів "10Х" та "11Х" | |оператори | | | |---+------------------------| |телекомунікацій | | | |1.5|Переведення номерів | | | | | | |інформаційно-довідкових | | | | | | |та замовних послуг у | | | | | | |формати "17Х", "18Х" | | | | | |---+------------------------| |----------------+----------| | |1.6|Переведення скорочених | |НКРЗ, | з | | | |номерів діючих | |оператори |15.11.2008| | | |довідково-інформаційних | |телекомунікацій,| | | | |та замовних служб у | |оператори | | | | |формат "15ХХ" | |довідково - | | | | | | |інформаційних та| | | | | | |замовних служб | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |2. Вивільнення цифри "0" як першої цифри кодів зон призначення та ідентифікаційних кодів | |мереж та перехід на новий національний | |(міжміський) та міжнародний префікси | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1|Оповіщення операторів та| НКРЗ, | НКРЗ, | лютий- |Заходи відповідно | | |споживачів стосовно | оператори | оператори | листопад |до пунктів 2.3- | | |зміни кодів виходу на |телекомунікацій |телекомунікацій | 2009 |2.6 виконуються | | |міжміську, міжнародну та| | | |одночасно всіма | | |національні мережі | | | |операторами | | |операторів | | | |телекомунікацій у | | |телекомунікацій | | | |всіх зонах | |---+------------------------+----------------+----------------+----------|нумерації | |2.2|Перереєстрація в НКРЗ | НКРЗ | НКРЗ, | червень- | | | |кодів зон призначення та| | оператори | вересень | | | |ідентифікаційних кодів | |телекомунікацій | 2009 | | | |мереж, які | | | | | | |використовують | | | | | | |оператори, з формату | | | | | | |"0ХХ" до формату "ХХ" | | | | | |---+------------------------+----------------+----------------+----------| | |2.3|Переведення національних|Мінтрансзв'язку,| Оператори | жовтень- | | | |кодів зон призначення з | НКРЗ |телекомунікацій | листопад | | | |формату "0ХХ" до формату| | | 2009 | | | |"ХХ" | | | | | |---+------------------------| | | | | |2.4|Переведення національних| | | | | | |ідентифікаційних кодів | | | | | | |мереж з формату "0ХХ" до| | | | | | |формату "ХХ" | | | | | |---+------------------------+----------------+----------------| | | |2.5|Заміна національного |Мінтрансзв'язку,| Оператори | | | | |(міжміського) префіксу |НКРЗ |телекомунікацій | | | | |"8" на "0" | | | | | |---+------------------------| | | | | |2.6|Заміна міжнародного | | | | | | |префіксу "10" на "00" | | | | | |---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------| |2.7|Введення на мережі |Мінтрансзв'язку,| Оператори | жовтень- |Виконується всіма | | |національного коду зони |НКРЗ |телекомунікацій | листопад |операторами | | |для Київської області | | | 2009 |одночасно | | |"45" | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |3. Введення національної та міжнародної нумерації для викликів за скороченими номерами | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1|Введення нумерації |Мінтрансзв'язку,| Оператори |2009-2010 | | | |національних викликів за| НКРЗ |телекомунікацій | | | | |номерами: | | | | | | |------------------------| | | | | | |"0112" - служба | | | | | | |допомоги; | | | | | | |------------------------| | | | | | |"0118Х(Х)" - спільна | | | | | | |голосова довідкова | | | | | | |послуга | | | | | |---+------------------------| | | | | |3.2|Введення нумерації | | | | | | |міжнародних викликів за| | | | | | |номером "00112" | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |4. Перехід до нових форматів викликів місцевих, національних та міжнародних глобальних | |послуг | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1|Введення нумерації на |Мінтрансзв'язку,| Оператори |2011-2012 |Впроваджується | | |місцевому рівні за | НКРЗ |телекомунікацій | |після переходу до | | |номерами: | | | |процедури | | |"800Х Х Х Х " - | | | |встановлення | | | 1 2 3 4 | | | |внутрішньозонових | | |інформаційні послуги; | | | |з'єднань з | | |"900Х Х Х Х " - послуги | | | |використанням | | | 1 2 3 4 | | | |семизначних | | |з розподілом прибутків | | | |зонових номерів | |---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------| |4.2|Введення нумерації |Мінтрансзв'язку,| Оператори |2009-2012 | | | |національних викликів | НКРЗ |телекомунікацій | | | | |за номерами: | | | | | | |"0700Х Х Х Х Х Х (Х )" -| | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | | | | | | |персональні номери; | | | | | | |"0800Х Х Х Х Х Х (Х )", | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | | | | | | |"0888Х Х Х Х Х Х Х " - | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | | | | | | |оплата за рахунок | | | | | | |абонента, якого | | | | | | |викликають | | | | | |---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------| |4.3|Введення нумерації |Мінтрансзв'язку,| Оператори |2009-2012 | | | |національних викликів | НКРЗ |телекомунікацій | | | | |за номерами: | | | | | | |"0808Х Х Х Х Х Х (Х )" -| | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | | | | | | |з розподілом витрат; | | | | | | |"0878Х Х Х Х Х Х (Х )", | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | | | | | | |"0879Х Х Х Х Х Х (Х )" -| | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | | | | | | |універсальний | | | | | | |персональний зв'язок | | | | | |---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------| |4.4|Введення нумерації |Мінтрансзв'язку,| Оператори | жовтень-| | | |національних викликів | НКРЗ |телекомунікацій | листопад | | | |за номерами: | | | 2009 | | | |"0900Х Х Х Х Х Х (Х )" -| | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | | | | | | |з розподілом прибутків | | | | | |---+------------------------+----------------+----------------+----------+------------------| |4.5|Введення нумерації на |Мінтрансзв'язку,| Оператори |2010-2012 | | | |міжнародному рівні за | НКРЗ |телекомунікацій | | | | |номерами: | | | | | | |------------------------| | | | | | |"00800Х Х Х Х Х Х Х Х " | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | | | | | |- виклик за рахунок | | | | | | |абонента, якого | | | | | | |викликають; | | | | | | |------------------------| | | | | | |"00878Х Х Х Х Х Х Х Х ",| | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | | | | | |"00879Х Х Х Х Х Х Х Х " | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | | | | | |- універсальний | | | | | | |персональний зв'язок; | | | | | | |------------------------| | | | | | |"00881ZNаб" - виклик | | | | | | |абонентів Глобальної | | | | | | |системи супутникового | | | | | | |зв'язку | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |5. Перехід до форматів набору послуги альтернативного вибору мережі операторів | |телекомунікацій | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1|"010Z Z Z Nаб" - виклик |Мінтрансзв'язку,| Оператори |2010-2011 | | | | 2 2 3 | НКРЗ |телекомунікацій | | | | |абонента по | | | | | | |альтернативній | | | | | | |міжміській мережі | | | | | |---+------------------------| | | | | |5.2|"0010Z Z Z Nмн" - виклик| | | | | | | 1 2 3 | | | | | | |абонента по | | | | | | |альтернативній | | | | | | |міжнародній мережі | | | | | |---+------------------------| | | | | |5.3|Введення нумерації до | | | | | | |пейджингових мереж за | | | | | | |кодами "0100Z Z ", де | | | | | | | 2 3 | | | | | | |Z - цифри 1, 6, | | | | | | | 2 | | | | | | |Z - цифри від 1 до 9 | | | | | | | 3 | | | | | |---+------------------------| | | | | |5.4|Введення нумерації | | | | | | |виходу до мережі | | | | | | |Інтернет за кодами | | | | | | |"0100Z Z ", де Z - | | | | | | | 2 3 2 | | | | | | |цифри 7, 8, | | | | | | |Z - цифри від 1 до 9 | | | | | | | 3 | | | | | |---+------------------------| | | | | |5.5|Введення нумерації до | | | | | | |мереж передавання даних | | | | | | |за кодами "01009Z ", де | | | | | | | 3 | | | | | | |Z - цифри від 1 до 9 | | | | | | | 3 | | | | | |---+------------------------| | | | | |5.6|Введення нумерації | | | | | | |виходу до альтернативних| | | | | | |мереж у складі | | | | | | |телекомунікаційної | | | | | | |мережі загального | | | | | | |користування за кодами | | | | | | |"010Z Z ", де | | | | | | | 1 2 | | | | | | |Z - цифри від 2 до 9, | | | | | | | 1 | | | | | | |Z - цифри від 0 до 9 | | | | | | | 2 | | | | | |---+------------------------| | | | | |5.7|Введення нумерації | | | | | | |виходу до відомчих | | | | | | |телефонних мереж за | | | | | | |кодами "010 Z (Z )", де | | | | | | | 1 2 3 | | | | | | |Z - цифри від 0 до 9, | | | | | | | 2 | | | | | | |Z - цифри від 1 до 9 | | | | | | | 3 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |6. Перехід до форматів набору послуги альтернативного вибору мереж та операторів | |телекомунікацій за класом якості послуг | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Введення нумерації для |Мінтрансзв'язку,| Оператори | 2010 | | | |послуг альтернативного | НКРЗ |телекомунікацій | | | | |вибору мереж та | | | | | | |операторів | | | | | | |телекомунікацій за | | | | | | |класом якості послуг | | | | | | |(обробка префіксів та | | | | | | |номерної інформації (до | | | | | | |п'яти цифр)) | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |7. Перехід до процедури встановлення внутрішньозонових з'єднань з використанням семизначних | |зонових номерів | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Перехід до процедури |Мінтрансзв'язку,| Оператори |2011-2012 |На перехідному | | |встановлення | НКРЗ |телекомунікацій | |етапі може діяти | | |внутрішньозонових | | | |схема з | | |з'єднань з використанням| | | |внутрішньозоновим | | |семизначних зонових | | | |префіксом "2". | | |номерів | | | |Роботи можуть бути| | | | | | |проведені | | | | | | |операторами | | | | | | |телекомунікацій | | | | | | |незалежно в різних| | | | | | |зонах нумерації, | | | | | | |але в одній зоні | | | | | | |нумерації | | | | | | |оператори повинні | | | | | | |виконати роботи | | | | | | |одночасно | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |8. Перехід до уніфікованих форматів кодів додаткових послуг | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Перехід до уніфікованих |Мінтрансзв'язку,| Оператори | 2010 |При впровадженні | | |форматів кодів | НКРЗ |телекомунікацій | |додаткових послуг | | |додаткових послуг | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |9. Перехід до ENUM | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |9.1|Реєстрація домену 0.8.3.|Мінтрансзв'язку,| Оператори |2010-2012 | | | |е164.arpa | НКРЗ |телекомунікацій | | | |---+------------------------| | | | | |9.2|Визначення | | | | | | |адміністратора домену | | | | | | |0.8.3.е164.arpa | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Перший заступник директора
Державного департаменту
з питань зв'язку О.Барановвгору