Документ z1014-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.04.2004, підстава - z0358-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.10.2003 N 381/603
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2003 р.
за N 1014/8335
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики
N 71/198 ( z0358-04 ) від 10.03.2004 )
Про затвердження Порядку нарахування і виплати
коштів державного бюджету, передбачених для
доплати сільськогосподарським товаровиробникам
усіх організаційно-правових форм господарювання
за наявні бджолосім'ї

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
27 червня 2003 року N 991 ( 991-2003-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 року N 799"
та з метою забезпечення цільового й ефективного використання
коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет на
2003 рік" ( 380-15 ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити:
1.1. Порядок нарахування і виплати коштів державного бюджету,
передбачених для доплати сільськогосподарським товаровиробникам
усіх організаційно-правових форм господарювання за наявні
бджолосім'ї (далі - Порядок), що додається.
1.2. Розподіл коштів державного бюджету, передбачених для
доплати сільськогосподарським товаровиробникам усіх
організаційно-правових форм господарювання за наявні бджолосім'ї
на 2003 рік, що додається.
2. Розподіл коштів державного бюджету, передбачених для
доплати сільськогосподарським товаровиробникам усіх
організаційно-правових форм господарювання за наявні бджолосім'ї
за станом на 1 січня року, наступного за звітним, проводитиметься
на підставі довідок про облік бджолосімей, наданих Міністерством
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та головними
управліннями сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій.
3. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.), Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) Міністерства
аграрної політики України у встановленому порядку:
3.1. Подати Порядок на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3.2. Довести Порядок до відома структурних підрозділів
Міністерства аграрної політики України, Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь сільського господарства і продовольства обласних та
Управління сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської держадміністрацій.
4. Міністерству аграрної політики України за погодженням з
Міністерством фінансів України здійснювати у разі потреби
перерозподіл бюджетних коштів, передбачених для доплати
сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових
форм господарювання за наявні бджолосім'ї, в розрізі регіонів
відповідно до законодавства.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики Мельника Ю.Ф. та заступника Міністра
фінансів Мярковського А.І.
Міністр аграрної
політики України С.Рижук
Перший заступник
Міністра фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
та Міністерства фінансів
України
30.10.2003 N 381/603
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2003 р.
за N 1014/8335

ПОРЯДОК
нарахування і виплати коштів державного бюджету,
передбачених для доплати сільськогосподарським
товаровиробникам усіх організаційно-правових
форм господарювання за наявні бджолосім'ї

1. Цей Порядок розроблений на виконання постанов Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2001 року N 799 ( 799-2001-п ) "Про
заходи щодо стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва
на 2001-2004 роки", від 27 червня 2003 року N 991 ( 991-2003-п )
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
11 липня 2001 року N 799" та згідно із Законом України "Про
Державний бюджет на 2003 рік" ( 380-15 ) та визначає механізм
нарахування і виплати коштів державного бюджету (КПКВ 2801210
"Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та
рослинництва", КЕКВ 1310 "Субсидії і поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)", КВК 280) у частині
доплати сільськогосподарським підприємствам усіх
організаційно-правових форм господарювання та фізичним особам
(далі - сільськогосподарські товаровиробники) за наявні за станом
на 1 січня року, наступного за звітним, бджолосім'ї.
2. Виділення коштів державного бюджету на доплату
сільськогосподарським товаровиробникам за наявні бджолосім'ї
здійснюється згідно з довідками про наявність бджолосімей,
виданими управліннями (відділами) сільського господарства і
продовольства райдержадміністрацій та сільськими радами відповідно
до статистичного обліку, і проводиться Міністерством аграрної
політики України через Міністерство агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим та головні управління сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій. Розподіл коштів державного бюджету для доплати за наявні
бджолосім'ї здійснюється в розрізі регіонів, за якими
обліковуються бджолосім'ї органами державної статистики. Доплата сільськогосподарським товаровиробникам за наявні
бджолосім'ї здійснюється щороку в таких розмірах: за кожну бджолосім'ю, наявну за станом на 1 січня року,
наступного за звітним, згідно з довідкою про наявність
бджолосімей, у 2003 році - 6,97 гривні при утриманні від 20 до 70
бджолосімей.
3. Сільськогосподарські підприємства подають управлінню
(відділу) сільського господарства і продовольства місцевої
державної адміністрації копії форми N 24-річна ( v0165202-03 )
(звіт про стан тваринництва) про наявність бджолосімей за станом
на 1 січня року, наступного за звітним. Фізичні особи подають управлінню (відділу) сільського
господарства і продовольства місцевої державної адміністрації
довідку про наявність бджолосімей за станом на 1 січня року,
наступного за звітним. Сільськогосподарські товаровиробники, що здійснюють
господарську діяльність з утримання бджіл не за місцем реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності, подають копію форми
N 24-річна ( v0165202-03 ) (звіт про стан тваринництва) та довідки
- для фізичних осіб про наявні бджолосім'ї за станом на 1 січня
року, наступного за звітним, управлінню (відділу) сільського
господарства і продовольства місцевої державної адміністрації за
місцем здійснення господарської діяльності. Управління (відділ) сільського господарства і продовольства
місцевої державної адміністрації на підставі одержаних від
сільськогосподарських товаровиробників інформацій складає зведену
відомість про наявні бджолосім'ї у сільськогосподарських
підприємств та фізичних осіб за формою згідно з додатком 1 у 4
примірниках (у графі "Сільськогосподарський виробник" зведеної
відомості зазначаються поточні й особисті рахунки
сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, відкриті у
відділеннях банків). Управління (відділ) сільського господарства і продовольства
місцевої державної адміністрації окремо в розрізі господарств -
сільськогосподарських товаровиробників подають у триденний термін
узагальнені відомості Міністерству агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій
(додаток 1). Управління (відділи) сільського господарства і продовольства
місцевих держадміністрацій та сільські ради, сільськогосподарські
товаровиробники відповідальні за достовірність даних, відображених
у відомостях. Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим та головні управління сільського господарства і продовольства
обласних державних адміністрацій протягом 5 днів узагальнюють
отриману інформацію та подають її Міністерству аграрної політики
України (додаток 2). Управління (відділи) сільського господарства і продовольства
районних державних адміністрацій на підставі платіжних доручень та
зведеної відомості в розрізі сільськогосподарських підприємств та
фізичних осіб перераховують кошти на їх поточні й особисті рахунки
у відділеннях банків. Міністерство аграрної політики України на підставі
інформації, наданої Міністерством агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим та головними управліннями сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
складає розподіл коштів відповідно до Порядку касового виконання
державного бюджету ( z0104-01 ) та виділяє асигнування
Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим
та головним управлінням сільського господарства і продовольства
обласних державних адміністрацій з подальшим перерахуванням їх
управлінням (відділам) сільського господарства і продовольства
районних державних адміністрацій для виплати сум доплати
сільськогосподарським товаровиробникам.
4. Прикінцеві положення
4.1. Бухгалтерський облік отриманих доплат
сільськогосподарським товаровиробникам за наявні бджолосім'ї
здійснюється у встановленому порядку.
4.2. Міністерство агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим та головні управління сільського господарства та
продовольства облдержадміністрацій подають до Мінагрополітики
квартальні і річну фінансові звітності про використання кошторису
доходів та видатків у встановлені терміни згідно з чинним
законодавством.
4.3. Міністерство аграрної політики України подає
Міністерству фінансів України до 15-го числа наступного за звітним
місяця інформацію щодо розміру нарахованих і сплачених сум доплат
сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових
форм господарювання за наявні бджолосім'ї за формою згідно з
додатком 3.
4.4. Персональну відповідальність за цільове використання
коштів державного бюджету, що виділені на доплату за наявні
бджолосім'ї, достовірність звітності несуть керівники та головні
бухгалтери підприємств, голови сільських рад, міністр
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, начальники
головних управлінь сільського господарства і продовольства
обласних державних адміністрацій та начальники управлінь
сільського господарства і продовольства районних державних
адміністрацій.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головною державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк
Начальник Головного
управління державного бюджету
Мінфіну України А.А.Данилишин

Додаток 1
до пункту 3 Порядку
нарахування і виплати коштів
державного бюджету,
передбачених для доплати
сільськогосподарським
товаровиробникам усіх
організаційно-правових форм
господарювання за наявні
бджолосім'ї
____________________________
(область, район)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
довідок про наявні бджолосім'ї та суми доплати, видані
сільськогосподарським товаровиробникам районними (міськими)
управліннями сільського господарства і продовольства
за ____________________ р.
------------------------------------------------------------------ |Сільськогосподар- | Чисельність бджолосімей, штук |Сума доплати,| | ський товаро- | на 01.01.2003 | грн. | | виробник | | | |------------------+-------------------------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------

Начальник управління (відділу)
сільського господарства і продовольства
районної державної адміністрації _________________________ (підпис)
"____" _________________ р.
М.П.

Додаток 2
до пункту 3 Порядку
нарахування і виплати коштів
державного бюджету,
передбачених для доплати
сільськогосподарським
товаровиробникам усіх
організаційно-правових форм
господарювання за наявні
бджолосім'ї

ІНФОРМАЦІЯ
про надходження та сплату коштів державного бюджету,
передбачених для доплати сільськогосподарським
товаровиробникам за наявні бджолосім'ї на 01.01,
за _________________________ р. __________________ область
------------------------------------------------------------------ | На початок року | |----------------------------------------------------------------| |Кількість, тис. сімей| сума доплати, тис. грн. | | |------------------------------------------| | | нараховано | отримано | сплачено | |---------------------+--------------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
сільського господарства і
продовольства облдержадміністрації
(Міністр агропромислового
комплексу АР Крим)
_____________________(підпис)
"__" _____________ р.

М.П.

Додаток 3
до пункту 4.3 Порядку
нарахування і виплати коштів
державного бюджету,
передбачених для доплати
сільськогосподарським
товаровиробникам усіх
організаційно-правових форм
господарювання за наявні
бджолосім'ї

ІНФОРМАЦІЯ
щодо перерахованих та сплачених сум доплати
сільськогосподарським товаровиробникам за
наявні бджолосім'ї на 1 січня кожного року
за ______________________ рік

------------------------------------------------------------------ | Регіон | На початок року | | |---------------------------------------------------| | |кількість, | сума доплати, тис. грн. | | |тис. сімей |---------------------------------------| | | | нараховано | отримано | сплачено | |------------+-----------+-------------+--------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Заступник Міністра аграрної політики України
________________________________ (підпис)
"____" _________________ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України
30.10.2003 N 381/603

РОЗПОДІЛ
коштів державного бюджету, передбачених
для доплати сільськогосподарським товаровиробникам
усіх організаційно-правових форм господарювання
за наявні бджолосім'ї на 2003 рік
------------------------------------------------------------------ | Області |Кількість сільськогосподарських | Сума | | |товаровиробників, що утримують |доплат*,| | | від 20 до 70 бджолосімей |тис.грн.| | | на 1 січня 2003 р. | | | |---------------------------------| | | | господарств | бджолосімей | | |---------------------+----------------+----------------+--------| |Автономна Республіка| 207 | 6739 | 47,0 | |Крим | | | | |Вінницька | 1709 | 56400 | 393,33 | |Волинська | 207 | 5721 | 39,90 | |Дніпропетровська | 1440 | 50537 | 352,45 | |Донецька | 201 | 6477 | 45,17 | |Житомирська | 661 | 15864 | 110,64 | |Закарпатська | 236 | 7451 | 51,96 | |Запорізька | 233 | 7558 | 52,71 | |Івано-Франківська | 305 | 9591 | 66,89 | |Київська | 178 | 4982 | 34,74 | |Кіровоградська | 1400 | 39854 | 277,94 | |Луганська | 307 | 9253 | 64,53 | |Львівська | 475 | 10900 | 76,02 | |Миколаївська | 405 | 12960 | 90,38 | |Одеська | 654 | 19818 | 138,22 | |Полтавська | 599 | 19472 | 135,8 | |Рівненська | 277 | 6091 | 42,48 | |Сумська | 446 | 14185 | 98,93 | |Тернопільська | 700 | 35000 | 244,09 | |Харківська | 521 | 11986 | 83,59 | |Херсонська | 328 | 8640 | 60,26 | |Хмельницька | 828 | 27324 | 190,56 | |Черкаська | 1012 | 23657 | 164,98 | |Чернівецька | 71 | 2613 | 18,22 | |Чернігівська | 714 | 17094 | 119,21 | |Всього | 14134 | 430167 | 3000,0 | ------------------------------------------------------------------
--------------- * За кожну бджолосім'ю, наявну за станом на 1 січня 2003
року, сільськогосподарським товаровиробникам, які утримують від 20
до 70 бджолосімей, встановлюється розмір доплати 6,97 гривні.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
держплемінспекцією Д.М.Микитюквгору