Документ z1013-01, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2001
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 07.12.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 779 від 30.11.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2001 р.
за N 1013/6204

Про затвердження змін до Положення про порядок надання погодження для видачі ліцензії на товари, імпорт яких
підлягає ліцензуванню у 2001 році

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п ) "Про переліки товарів,
експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001
році" (із змінами, унесеними згідно з постановами Кабінету
Міністрів України від 22.03.2001 N 264 ( 264-2001-п ), від
04.04.2001 N 318 ( 318-2001-п ), від 27.06.2001 N 734
( 734-2001-п ), від 16.11.2001 N 1492 ( 1492-2001-п )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Положення про порядок надання
погодження для видачі ліцензії на товари, імпорт яких підлягає
ліцензуванню у 2001 році, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 25.05.2001 N 405 ( z0503-01 )
(додається).
2. Державному департаменту інтелектуальної власності
зареєструвати зміни до зазначеного Положення ( z0503-01 ) в
Міністерстві юстиції України.
3. Державному департаменту інтелектуальної власності довести
до відома Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України зазначені зміни до Положення ( z0503-01 ) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Міністр В.Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
30.11.2001 N 779
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2001 р.
за N 1013/6204

Зміни
до Положення про порядок надання погодження для
видачі ліцензії на товари, імпорт яких підлягає
ліцензуванню у 2001 році ( z0503-01 )
Унести до Положення про порядок надання погодження для видачі
ліцензії на товари, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
25.05.2001 N 405 ( z0503-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.06.2001 за N 503/5694, такі зміни:
1. У назві та далі за текстом перед словом "імпорт" вставити
слово "експорт".
2. У пункті 1 слова "тільки матриці і форми для виготовлення
фонограм та оптичний полікарбонат" замінити текстом такого змісту: "а) диски для лазерних систем зчитування; б) майстер-диски (еталонні скляні або золоті диски,
материнські та батьківські матриці), які містять інформацію та
призначені для виготовлення дисків для лазерних систем зчитування; в) полікарбонат для виготовлення оптичних носіїв інформації".
3. В абзаці п'ятому пункту 3 слова "(стосується тільки
матриць і форм для виготовлення фонограм)" замінити словами
"(стосується товарів, зазначених у підпунктах "а", "б" пункту 1
цього Положення)".
4. В абзаці четвертому пункту 3 та за текстом слова "ТН ЗЕД"
замінити словами "УКТ ЗЕД".
Начальник управління
авторських і суміжних прав Т.М.Давиденковгору