Документ z1012-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2019  № 703


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2019 р.
за № 1012/33983

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області»

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року № 1005 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 5/31457, та з метою впорядкування надання платних послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області», що додаються.

2. Управлінню охорони здоров’я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Коробка В.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
20 серпня 2019 року № 703


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2019 р.
за № 1012/33983

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області»

№ з/п

Назва послуги

Тариф за одну послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

1

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (первинне звернення)

39,00

2

Консультативний прийом лікарем-терапевтом (первинне звернення)

28,00

3

Консультативний прийом лікарем-педіатром першої категорії (первинне звернення)

33,00

4

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (первинне звернення)

38,00

5

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (первинне звернення)

36,00

6

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом вищої категорії (первинне звернення)

27,00

7

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом (первинне звернення)

21,00

8

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом з підбору м’яких лінз

25,00

9

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом (первинне звернення)

20,00

10

Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої категорії (первинне звернення)

33,00

11

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії (первинне звернення)

38,00

12

Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (первинне звернення)

57,00

13

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом (первинне звернення)

19,00

14

Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом (первинне звернення)

18,00

15

Медична допомога хворим удома

106,00

16

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-терапевтом

14,00

17

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-хірургом

13,00

18

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-невропатологом

18,00

19

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-отоларингологом

19,00

20

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-офтальмологом

10,00

21

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом

20,00

22

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-стоматологом

18,00

23

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-дерматовенерологом

11,00

24

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-психіатром

37,00

25

Оформлення медичної довідки за результатами проведеного медичного огляду для отримання посвідчення водія транспортних засобів

8,00

26

Оформлення медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи за результатами проведеного медичного огляду (форма № 127/о)

14,00

27

Видача медичної довідки про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів (форма № 122-2/о)

42,00

28

Проходження наркологічного огляду з видачею сертифіката (форма № 140/о)

41,00

29

Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби

58,00

30

Ін’єкція внутрішньовенна краплинна (без урахування вартості медикаментів)

39,00

31

Ін’єкція внутрішньовенна струменева (без урахування вартості медикаментів)

15,00

32

Ін’єкція внутрішньом’язова (без урахування вартості медикаментів)

8,00

33

Венопункція

12,00

34

Вакцинація (без урахування вартості вакцини)

61,00

35

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

8,00

36

Загальний аналіз крові на напівавтоматичному аналізаторі Micro-cc-18 (12 показників)

5,00

37

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва

10,00

38

Визначення ШОЕ

7,00

39

Визначення часу кровотечі за Сухаревим

10,00

40

Визначення часу згортання крові за Лі-Уайтом

12,00

41

Визначення сечової кислоти на біохімічному аналізаторі Stat-Fax

29,00

42

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові

20,00

43

Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові реакцією аглютинації

14,00

44

Визначення глюкози в капілярній крові

24,00

45

Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові

107,00

46

Тимолова проба

7,00

47

Визначення гематокриту

9,00

48

Реакція на ревматоїдний фактор (латекс-тест)

12,00

49

Визначення a-амілази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі Stat-Fax 3300

22,00

50

Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

18,00

51

Визначення креатиніну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

16,00

52

Визначення сечовини на біохімічному аналізаторі

30,00

53

Визначення тригліцеридів в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

54,00

54

Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові

18,00

55

Визначення резус-фактора у венозній крові

33,00

56

Визначення протромбінового часу, індексу, МНВ та фібриногену на аналізаторі

12,00

57

Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі

5,00

58

Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторі

5,00

59

Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

8,00

60

Визначення білка в сечі з сульфосаліциловою кислотою

4,00

61

Визначення амілази (діастази) в сечі

24,00

62

Визначення цукру в сечі (кількісне)

13,00

63

Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою

16,00

64

Мікроскопічне дослідження осаду сечі у разі патології (білок у сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)

20,00

65

Виявлення яєць гельмінтів (метод нативного мазка)

15,00

66

Виявлення крові за допомогою бензидину тощо

5,00

67

Дослідження на гострючки (ентеробіоз) в трьох препаратах

18,00

68

Швидкий тест на визначення маркерів гострого інфаркту міокарда (Тропонін I)

131,00

69

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції

95,00

70

Рентгенографія черепа в одній проекції

95,00

71

Рентгенографія придаткових пазух носа

52,00

72

Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції

60,00

73

Рентгенографія кісток таза в одній проекції

95,00

74

Рентгенографія поперекового відділу хребта в одній проекції

209,00

75

Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції

79,00

76

Рентгенографія крижів та куприка в одній проекції

60,00

77

Опис рентгенограм із застосуванням телемедицини

40,00

78

ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті

45,00

79

Кардіоінтервалографія (гістограма) з комп’ютерним аналізом вегетативного забезпечення серцевої діяльності

46,00

80

ЕКГ у палаті

95,00

81

Спірометрія

32,00

82

Консультація лікаря-функціоналіста для визначення обсягу обстеження та узагальнення виявлених порушень функціонального стану здоров’я

46,00

83

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

119,00

84

Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза

119,00

85

Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники

133,00

86

Введення піхвового кільця (без урахування вартості кільця - медична допомога удома)

74,00

87

Видалення піхвового кільця (медична допомога удома)

66,00

88

Взяття бактеріологічного посіву на мікрофлору піхви та чутливість до антибіотиків

13,00

89

Взяття мазка для цитологічного дослідження

14,00

90

Накладення швів (з урахуванням вартості медикаментів та матеріалів)

95,00

91

Перев’язка післяопераційних хворих хірургічного профілю (середня)

45,00

92

Пальцьове дослідження прямої кишки

29,00

93

Первинна хірургічна обробка (з урахуванням вартості медикаментів та матеріалів)

286,00

94

Резекція 1/3 нігтьової пластини у разі врослого нігтя

300,00

95

Видалення нігтьової пластини у разі грибкового ураження

300,00

96

Розтин абсцедивного фурункула

134,00

97

Розтин панарицію

111,00

98

Дослідження вестибулярного апарату на кріслі Барані

21,00

99

Передня риноскопія

67,00

100

Задня риноскопія

67,00

101

Отоскопія

67,00

102

Непряма ларингоскопія

36,00

103

Фарингоскопія

34,00

104

Взяття мазків із носа і зіва

33,00

105

Видалення сіркових пробок промиванням

103,00

106

Передня тампонада носа (з урахуванням вартості медикаментів та матеріалів)

119,00

107

Біомікроскопія

24,00

108

Визначення відчуття кольору за таблицями Рабкіна

67,00

109

Дослідження гостроти зору

13,00

110

Дослідження характеру зору на діоптриметрі

27,00

111

Дослідження найближчої точки ясного зору

19,00

112

Офтальмоскопія у зворотному вигляді

19,00

113

Периметрія оглядова (на білий колір)

45,00

114

Корекція зору за допомогою окулярів для роботи на близькій відстані

64,00

115

Пряма офтальмоскопія

40,00

116

Взяття зіскобу з кон’юнктиви для виявлення бактеріальної флори

42,00

117

Безконтактна тонометрія

40,00

118

Скіаскопія

25,00

119

Пальпаторне дослідження передміхурової залози в урології

55,00

120

Профілактичний медичний огляд лікарем-педіатром

19,00

121

Оцінка стану серцево-судинної системи (проба Руф’є)

43,00

122

Зняття зубного каменю, нальоту з усіх зубів за допомогою ультразвукового апарата

148,00

123

Лікування одного зуба у разі глибокого карієсу (без накладання пломби)

90,00

124

Екстирпація пульпи з одного кореня зуба

60,00

125

Пломбування одного каналу кореня зуба цементом або пастою, що полімеризується

76,00

126

Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба

103,00

127

Знеболювання провідникове в хірургічній стоматології

36,00

128

Видалення зуба просте

103,00

129

Репозиція зуба у разі неповного вивиху

153,00

130

Операція щодо введення внутрішньокісткового імплантату (перший етап)

760,00

131

Операція щодо введення внутрішньокісткового імплантату (другий етап)

610,00

132

Медикаментозний електрофорез постійним струмом, імпульсними струмами постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура)

37,00

133

УВЧ-терапія (одна процедура)

14,00

134

Ампліпульстерапія (одна процедура)

34,00

135

Ампліпульстерапія з медикаментами (одна процедура)

172,00

136

Діадинамотерапія (одна процедура)

42,00

137

Гальванізація (одна процедура)

28,00

138

Магнітотерапія (одна процедура)

28,00

139

Тубус-кварц (одна процедура)

14,00

140

Ультрафонофорез (одна процедура)

69,00

141

Ультразвукова інгаляція (бронхолітична суміш) (одна процедура)

27,00

142

Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії (первинне звернення)

130,00

143

Консультативний прийом лікарем-психіатром (первинне звернення)

130,00

144

Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії (повторне звернення)

87,00

145

Консультативний прийом лікарем-психіатром (повторне звернення)

68,00

146

Розширене психологічне обстеження практичним психологом з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів

228,00

147

Патопсихологічне обстеження практичним психологом з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів

281,00

148

Скринінг-діагностичне обстеження практичним психологом з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів

34,00

149

Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-психофізіологом) з оформленням результатів

221,00

150

Проведення індивідуального лікувального сеансу психокорекції (психотерапії)

108,00

151

Проведення групових лікувальних сеансів психокорекції (психотерапії) (групи від 2 до 9 осіб)

24,00

152

Проведення комп’ютерного психологічного тестування за допомогою психологічних методик (ММРІ, СМДО тощо)

120,00

153

Проведення психіатричного обстеження хворого (консиліум лікарів-психіатрів)

384,00

154

Консультативний прийом практичним психологом з експериментально-психологічним обстеженням

131,00

155

Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації) та оформлення результатів

242,00

156

Проведення бактеріологічних досліджень на дисбактеріоз та оформлення результатів

983,00

157

Проведення мікробіологічних досліджень щодо ідентифікації мікроорганізмів роду Staphylococcus та оформлення результатів

394,00

158

Проведення мікробіологічних досліджень щодо ідентифікації мікроорганізмів роду Streptococcus та оформлення результатів

363,00

159

Проведення мікробіологічних досліджень щодо ідентифікації мікроорганізмів роду Meningococcus та оформлення результатів

2102,00

160

Проведення мікробіологічних досліджень щодо ідентифікації мікроорганізмів роду Corynebacterium та оформлення результатів

136,00

161

Проведення мікробіологічних досліджень щодо ідентифікації мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae та оформлення результатів

867,00

162

Проведення мікробіологічних досліджень щодо ідентифікації мікроорганізмів родини Pseudomonadaceae та оформлення результатів

4811,00

163

Проведення мікробіологічних досліджень щодо ідентифікації грибів роду Candida та оформлення результатів

88,00

164

Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків (12 дисків) та оформлення результатів

126,00

165

Перебування у двомісній палаті стаціонару (1 доба)

67,00

166

Перебування у палаті «Люкс» (1 доба)

156,00

167

Перебування в палаті денного стаціонару (1 ліжко-день)

20,00

Начальник Управління
охорони здоров’я
та реабілітації МВС УкраїниВ.І. Коробкавгору