Документ z1012-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.09.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2017  № 634


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2017 р.
за № 1012/30880

Про затвердження Правил використання номерних знаків на транспортних засобах Державної прикордонної служби України

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух", Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 164, з метою організації відомчої реєстрації транспортних засобів Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила використання номерних знаків на транспортних засобах Державної прикордонної служби України, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Міністр оборони України
генерал армії України

Голова Державної
прикордонної служби України


С.М. Князєв


С.Т. Полторак


В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
26.07.2017 № 634


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2017 р.
за № 1012/30880

ПРАВИЛА
використання номерних знаків на транспортних засобах Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють єдиний у Державній прикордонній службі України порядок обліку та розподілу номерних знаків за серіями та цифровими позначеннями, їх установлення на транспортних засобах, які перебувають на обліку в органах та підрозділах Держприкордонслужби.

2. Для транспортних засобів органів та підрозділів Держприкордонслужби використовуються номерні знаки типів 9, 10 відповідно до ДСТУ 4278:2012 "Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування" (із змінами), які поділяються за призначеністю відповідно до таблиці, наведеної у додатку 1 до цих Правил.

3. Номерні знаки виготовляються із застосуванням цифрових позначень від "0" до "9" та літер української абетки. Кількість цифр на номерних знаках - 5, кількість літер - 1.

Два останні символи номерного знака - літера та цифра - є серією номерного знака.

4. Кількість номерних знаків на транспортних засобах повинна становити:

на автотранспорті, самохідних шасі, сільськогосподарській техніці та механізмах - два знаки;

на тракторах, мототранспорті, мопедах усіх марок, типів і моделей, причепах, напівпричепах - один знак.

Знаки на транспортних засобах треба встановлювати тільки в передбачених для цього конструкцією підприємства-виробника місцях.

Номерні знаки не повинні зменшувати кути переднього та заднього звисів транспортного засобу.

Забороняється змінювати розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх.

5. Придбання номерних знаків здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом Адміністрації Державної прикордонної служби України.

6. Номерні знаки присвоюються транспортним засобам органів та підрозділів Держприкордонслужби.

Номерний знак, який присвоюється транспортному засобу, записується в технічний талон транспортного засобу Державної прикордонної служби, форма якого визначена додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 року № 47.

7. Діапазони номерних знаків закріплюються за органами та підрозділами Держприкордонслужби.

На транспортних засобах Держприкордонслужби використовуються номерні знаки серії з літерою Ю.

ІІ. Облік, порядок проведення звірки та вилучення діапазонів номерних знаків

1. Облік діапазонів номерних знаків здійснюється Службою безпеки дорожнього руху (далі - СБДР) Адміністрації Держприкордонслужби за всі органи Держприкордонслужби.

СБДР регіональних управлінь та СБДР органів центрального підпорядкування проводять облік діапазонів номерних знаків за органи Держприкордонслужби, які дислокуються в зоні їх відповідальності, СБДР органу Держприкордонслужби (у разі відсутності штатного підрозділу СБДР - посадові особи, відповідальні за експлуатацію транспортних засобів в органі Держприкордонслужби) - за орган у книзі обліку діапазонів номерних знаків машин і причепів, форма якої наведена в додатку 2 до цих Правил.

Зміни до обліку діапазонів номерних знаків вносяться в міру їх надходження.

2. Розподіл і видачу діапазонів номерних знаків на транспортні засоби здійснює СБДР Адміністрації Держприкордонслужби.

Розподіл діапазонів номерних знаків на транспортні засоби затверджується заступником Голови Державної прикордонної служби України.

Видача діапазонів номерних знаків на транспортні засоби проводиться на підставі заявки, форма якої наведена в додатку 3 до цих Правил.

3. Органи Держприкордонслужби проводять звірку обліку діапазонів номерних знаків зі СБДР регіональних управлінь та СБДР органів центрального підпорядкування, у зоні відповідальності яких вони дислокуються, під час проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, проведення організаційних заходів (розформування, переформування, перепідпорядкування, передислокації тощо).

4. Вилучення діапазонів номерних знаків проводиться під час розформування органу Держприкордонслужби (переформування з передачею транспортних засобів в інший орган Держприкордонслужби) СБДР Адміністрації Держприкордонслужби на підставі заявки, форма якої наведена в додатку 4 до цих Правил.

5. Забороняється передавати транспортні засоби з одного органу Держприкордонслужби до іншого з номерними знаками, а також встановлювати на транспортні засоби номерні знаки діапазонів, які не закріплені за органом Держприкордонслужби.

Номерні знаки, які вивільнилися, зберігаються за органом Держприкордонслужби.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток 1
до Правил використання
номерних знаків
на транспортних засобах
Державної прикордонної
служби України
(пункт 2 розділу І)

ТИПИ
номерних знаків

Тип

Призначеність

9

Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, самохідних машин та механізмів спеціального призначення

10

Знаки для мотоциклів, тракторів та тракторних причепів спеціального призначення


Додаток 2
до Правил використання
номерних знаків
на транспортних засобах
Державної прикордонної
служби України
(пункт 1 розділу ІІ)

КНИГА ОБЛІКУ
діапазонів номерних знаків машин і причепівДодаток 3
до Правил використання
номерних знаків
на транспортних засобах
Державної прикордонної
служби України
(пункт 2 розділу ІІ)

ЗАЯВКАДодаток 4
до Правил використання
номерних знаків
на транспортних засобах
Державної прикордонної
служби України
(пункт 4 розділу ІІ)

ЗАЯВКАвгору