Документ z1012-03, поточна редакція — Редакція від 23.11.2012, підстава - z1862-12


 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
14.05.2003 N 210
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2003 р.
за N 1012/8333

 
Про затвердження критеріїв віднесення лікарських засобів, що
містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних
речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які
відпускаються без рецептів
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 441 ( z1020-05 ) від 02.09.2005 N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }

 
     Відповідно до ст. 21 Закону України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ), ст. 5 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" ( 60/95-ВР ) та підпункту 8.3 підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467 ( 467/2011 ), Н А К А З У Ю:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
 
     1. Затвердити критерії віднесення лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів (додаються).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
 
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 441 ( z1020-05 ) від 02.09.2005 }
 
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 441 ( z1020-05 ) від 02.09.2005 }
 
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 441 ( z1020-05 ) від 02.09.2005 }
 
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 441 ( z1020-05 ) від 02.09.2005 }
 
     6. Директору Державного фармакологічного центру МОЗ України Стефанову О.В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та публікацію в засобах масової інформації.
 
     7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Пасічника М.Ф.
 
 Міністр                        А.В.Підаєв 
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
внутрішніх справ України П.М.Опанасенко
Заступник Голови СБ України Є.В.Сергієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
14.05.2003 N 210
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2003 р.
за N 1012/8333

 
КРИТЕРІЇ
віднесення лікарських засобів, що містять малу кількість
наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів,
до категорії лікарських засобів, які відпускаються
без рецептів
 
{ Заголовок Критеріїв із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
 
     До категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів з аптек, аптечних пунктів та аптечних кіосків, належать комбіновані лікарські засоби, які містять наркотичні, психотропні речовини або прекурсори у кількостях, що дорівнюють або менші за наведені нижче.
 
{ Абзац другий виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
 
{ Абзац третій виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
 
{ Абзац четвертий виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
 
     Ефедрину гідрохлорид
     Для недозованих лікарських форм (сиропи) максимальний вміст активної речовини 0,2% (2 мг/мл), 200 мг на упаковку. { Абзац третій із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
 
{ Абзац сьомий виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
 
{ Абзац восьмий виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
 
     Фолькодин
     Для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний вміст 100 мг на одиницю дози, 1000 мг на упаковку.
     Для недозованих лікарських форм (сиропи, краплі тощо) максимальний вміст активної речовини 1% (10 мг/мл), 1000 мг на упаковку.
 
     Ерготамін { Абзац сьомий в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
     Для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний вміст 1 мг на одиницю дози, 10 мг на упаковку.
     Для недозованих лікарських форм (сиропи, краплі тощо) максимальний вміст активної речовини 0,05% (0,5 мг/мл), 10 мг на упаковку.
 
{ Абзац п'ятнадцятий виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
 
{ Абзац шістнадцятий виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
 
{ Абзац сімнадцятий виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
 
     Фенобарбітал
     Для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний вміст 20 мг на одиницю дози, 600 мг на упаковку.
     Для недозованих лікарських форм (сиропи, краплі тощо) максимальний вміст активної речовини 2% (20 мг/мл), 600 мг на упаковку.
 
 Директор Державного 
фармакологічного центру
МОЗ України, академік АМН України О.В.Стефанов
Голова Комітету з контролю
за наркотиками при МОЗ України О.А.Алексєєвавгору