Документ z1011-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2019  № 694


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2019 р.
за № 1011/33982

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області»

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року № 1005 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 5/31457, та з метою впорядкування надання платних послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області», що додаються.

2. Управлінню охорони здоров’я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Коробка В.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
19 серпня 2019 року № 694


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2019 р.
за № 1011/33982

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області»

№ з/п

Назва послуги

Тариф за одну послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

1

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (первинне звернення)

68,00

2

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (повторне звернення)

44,00

3

Консультативний прийом лікарем-терапевтом (первинне звернення)

54,00

4

Консультативний прийом лікарем-педіатром другої категорії (первинне звернення)

62,00

5

Консультативний прийом лікарем-педіатром другої категорії (повторне звернення)

41,00

6

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (первинне звернення)

69,00

7

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (повторне звернення)

55,00

8

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (первинне звернення)

65,00

9

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (повторне звернення)

43,00

10

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом першої категорії (первинне звернення)

62,00

11

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом першої категорії (повторне звернення)

41,00

12

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (первинне звернення)

69,00

13

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (повторне звернення)

46,00

14

Консультативний прийом лікарем-кардіологом першої категорії (первинне звернення)

64,00

15

Консультативний прийом лікарем-кардіологом першої категорії (повторне звернення)

43,00

16

Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом (первинне звернення)

73,00

17

Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом (повторне звернення)

49,00

18

Консультативний прийом лікарем-гастроентерологом (первинне звернення)

55,00

19

Консультативний прийом лікарем-гастроентерологом (повторне звернення)

37,00

20

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії (первинне звернення)

69,00

21

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії (повторне звернення)

46,00

22

Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (первинне звернення)

73,00

23

Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (повторне звернення)

49,00

24

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії (первинне звернення)

66,00

25

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії (повторне звернення)

45,00

26

Консультативний прийом лікарем-ендокринологом першої категорії (первинне звернення)

60,00

27

Консультативний прийом лікарем-ендокринологом першої категорії (повторне звернення)

40,00

28

Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом першої категорії (первинне звернення)

66,00

29

Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом першої категорії (повторне звернення)

44,00

30

Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії (первинне звернення)

40,00

31

Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії (повторне звернення)

27,00

32

Консультативний прийом лікарем фізичної та реабілітаційної медицини (первинне звернення)

98,00

33

Консультативний прийом лікарем фізичної та реабілітаційної медицини (повторне звернення)

76,00

34

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-терапевтом

13,00

35

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-хірургом

6,00

36

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-невропатологом

12,00

37

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-отоларингологом

10,00

38

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-офтальмологом

6,00

39

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом

15,00

40

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-стоматологом

14,00

41

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-дерматовенерологом

10,00

42

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-урологом (для жінок)

22,00

43

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-урологом (для чоловіків)

22,00

44

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-інфекціоністом

22,00

45

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-психіатром

34,00

46

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-психологом

26,00

47

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-гастроентерологом

17,00

48

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-кардіологом

25,00

49

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-ендокринологом

19,00

50

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-ортопедом-травматологом

16,00

51

Видача консультативного висновку спеціаліста для відвідування басейну, спортивних секцій

24,00

52

Оформлення медичної довідки за результатами проведеного медичного огляду для отримання посвідчення водія транспортних засобів

24,00

53

Оформлення медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи за результатами проведеного медичного огляду (форма № 127/о)

24,00

54

Венопункція

11,00

55

Рh-метрія

54,00

56

Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо)

4,00

57

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

6,00

58

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

6,00

59

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва

12,00

60

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва для гематологічних хворих

16,00

61

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові для гематологічних хворих

57,00

62

Визначення ШОЕ

4,00

63

Визначення загального білірубіну

130,00

64

Визначення прямого білірубіну

130,00

65

Визначення сечової кислоти

30,00

66

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (метод Ільку)

11,00

67

Визначення глюкози в капілярній крові

12,00

68

Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові

20,00

69

Визначення резус-фактора у венозній крові

23,00

70

Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації

10,00

71

Загальний аналіз сечі на аналізаторі сечі CITOLAB Reader 300

12,00

72

Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою

13,00

73

Визначення білка в сечі із сульфосаліциловою кислотою

8,00

74

Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо у фарбованих препаратах (3 мазки на двох предметних скельцях)

29,00

75

Виявлення яєць гельмінтів методом збагачення (метод Фюлеборна, Калантарян тощо)

37,00

76

Дослідження на гострючки (ентеробіоз) у трьох препаратах

27,00

77

Копрограма

38,00

78

Рентгеноскопія органів грудної клітки

80,00

79

Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції з цифровою обробкою зображення (без урахування вартості матеріалів)

38,00

80

Рентгенографія придаткових пазух носа

55,00

81

ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті

37,00

82

Довготривале ЕКГ-дослідження - Холтерівське моніторування, обробка матеріалів за добу

118,00

83

Добове моніторування артеріального тиску

95,00

84

Спірометрія

24,00

85

Реовазографія одного сегмента на двох кінцівках у спокої

37,00

86

Реовазографія чотирьох сегментів на двох кінцівках з комп’ютерним аналізом у спокої

97,00

87

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

108,00

88

Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки

43,00

89

Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза

108,00

90

Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники

122,00

91

Дослідження ультразвукове щитоподібної залози

56,00

92

Ультразвукове обстеження артерій та вен кінцівок (УЗД артеріальних і венозних судин кінцівок - комплексне обстеження артерій та вен кінцівок з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму)

183,00

93

Ультразвукове дослідження периферичних судин

55,00

94

Взяття виділень із статевих органів

14,00

95

Взяття бактеріологічного посіву на мікрофлору піхви та чутливість до антибіотиків

28,00

96

Взяття зіскобу з уретри чи піхви

32,00

97

Взяття мазка для цитологічного дослідження

25,00

98

Накладення гіпсової пов’язки «Дезо» з фіксацією трьох суглобів

126,00

99

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-педіатром

14,00

100

Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу

54,00

101

Зняття зубного каменю, нальоту з усіх зубів за допомогою ультразвукового апарата

122,00

102

Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії

50,00

103

Пломбування одного каналу кореня зуба цементом або пастою, що полімеризується

101,00

104

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом)

118,00

105

Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери

20,00

106

Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба

161,00

107

Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба

170,00

108

Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого цементом або пастою, що полімеризується

210,00

109

Видалення постійної пломби

22,00

110

Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби

135,00

111

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом

169,00

112

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркаса, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу

303,00

113

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркаса, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

359,00

114

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркаса, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу

466,00

115

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркаса, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

514,00

116

Накладення тимчасової пломби

13,00

117

Видалення тимчасової пломби

10,00

118

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із цементу типу Уніцем у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

20,00

119

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із композитного матеріалу типу Терафіл у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

55,00

120

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із композитного матеріалу типу Терафіл у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

59,00

121

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із композитного матеріалу типу Терафіл у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

63,00

122

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Геркулайт у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

115,00

123

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Геркулайт у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

135,00

124

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Геркулайт у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

155,00

125

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із склоіономерного матеріалу типу Цеміон у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

46,00

126

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із склоіономерного матеріалу типу Цеміон у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

48,00

127

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із склоіономерного матеріалу типу Цеміон у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

50,00

128

Ретракція ясен одного зуба (накладення ретракційної нитки)

26,00

129

Зняття м’якого зубного нальоту (1 щелепа)

58,00

130

Зняття зубного каменю (1 щелепа)

82,00

131

Зняття зубного нальоту за допомогою техніки Air-flow (1 щелепа)

53,00

132

Зняття зубного нальоту за допомогою техніки Air-flow (2 щелепи)

89,00

133

Пломбування одного каналу пастою, що містить кальцій, типу Metapex

133,00

134

Накладення світлополімерної прокладки типу Іоносит

24,00

135

Медикаментозний електрофорез постійним струмом, імпульсними струмами постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура)

31,00

136

Дарсонвалізація місцева (одна процедура)

27,00

137

Кріомасаж обличчя (одна процедура)

125,00

138

Кріомасаж волосистої частини голови (одна процедура)

150,00

139

Електросон (одна процедура)

62,00

140

УВЧ-терапія (одна процедура)

18,00

141

Ампліпульстерапія (одна процедура)

37,00

142

Ампліпульстерапія з медикаментами (одна процедура)

116,00

143

Діадинамотерапія з медикаментами (одна процедура)

116,00

144

Гальванізація (одна процедура)

25,00

145

Електроміостимуляція (одна процедура)

16,00

146

Магнітотерапія (одна процедура)

25,00

147

Магнітолазерна терапія однієї ділянки тіла (одна процедура)

16,00

148

Лазеротерапія (зональна) (одна процедура)

15,00

149

Загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення (одна процедура)

15,00

150

Інфрачервоне опромінення (одна процедура)

22,00

151

Тубус-кварц (одна процедура)

13,00

152

Світлотерапія (Біоптрон) (одна процедура)

26,00

153

Ультразвукова терапія (одна процедура)

40,00

154

Ультразвукова інгаляція (бронхолітична суміш) (одна процедура)

25,00

155

Інгаляція масляна (одна процедура)

13,00

156

Синглетно-киснева терапія (одна процедура)

32,00

157

Фітотерапія (одна процедура)

4,00

158

Визначення складу тіла

32,00

159

Сауна (теплолікування) (одна процедура)

193,00

160

Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) (одна процедура)

20,00

161

Масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної ділянок, верхньої та нижньої щелепи) (одна процедура)

30,00

162

Масаж шиї (одна процедура)

21,00

163

Масаж та витягування шийного або поперекового відділу хребта

125,00

164

Тракція (витягування) шийного відділу хребта

100,00

165

Тракція (витягування) нижньо-грудного та поперекового відділу хребта

100,00

166

Паравертебральний масаж без тракції (витягування)

70,00

167

Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до ІІ ребра) (одна процедура)

28,00

168

Масаж верхньої кінцівки (одна процедура)

29,00

169

Масаж ділянки грудної клітки (передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до I поперекового хребця) (одна процедура)

44,00

170

Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) (одна процедура)

22,00

171

Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки та від лівої до правої середньої аксилярної лінії) (одна процедура)

28,00

172

Масаж шийно-грудного відділу хребта (задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура)

35,00

173

Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура)

44,00

174

Масаж нижньої кінцівки (одна процедура)

35,00

175

Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) (одна процедура)

20,00

176

Масаж ступні та гомілки (одна процедура)

20,00

177

Масаж дитячий (до 10 років) (одна процедура)

29,00

178

Індивідуальна підвісна кінезотерапія (одна процедура)

106,00

179

Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих у період іммобілізації у разі індивідуальних занять

22,00

180

Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих після іммобілізації у разі індивідуальних занять

29,00

181

Лікувальна гімнастика для неврологічних і нейрохірургічних хворих у разі індивідуальних занять

35,00

182

Лікувальна гімнастика для неврологічних і нейрохірургічних хворих у разі групових занять

52,00

183

Лікувальна гімнастика для дітей шкільного віку у разі індивідуальних занять

35,00

184

Лікувальна гімнастика

50,00

185

Механотерапія (заняття на тренажерах) (на одну ділянку, один суглоб)

28,00

186

Розробка суглобів на тренажерах (індивідуальна)

144,00

187

Лікувальна гімнастика на профілакторі Євмінова

39,00

188

Лікувальна гімнастика на апараті Орбітрек

21,00

189

Лікувальна фізкультура з використанням тренажерів

39,00

190

Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії (первинне звернення)

52,00

191

Проведення комп’ютерного психологічного тестування за допомогою психологічних методик (ММРІ, СМДО тощо)

148,00

192

Перебування в палаті стаціонару (одна доба)

178,00

193

Послуги з дієтичного харчування (1 ліжко-день)

91,00

194

Загальний аналіз крові скорочений

40,00

195

Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули

97,00

196

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) абітурієнтам, які вступають до навчальних закладів усіх рівнів акредитації (форма № 086/о) (для жінок)

224,00

197

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) абітурієнтам, які вступають до навчальних закладів усіх рівнів акредитації (форма № 086/о) (для чоловіків)

209,00

198

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (форма № 127/о)

262,00

199

Медичний огляд (обов’язковий) з внесенням результатів до особової медичної книжки (повторне звернення) (для жінок)

110,00

200

Медичний огляд (обов’язковий) з внесенням результатів до особової медичної книжки (повторне звернення) (для чоловіків)

110,00

201

Проведення медичного профілактичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія транспортних засобів (для чоловіків)

320,00

202

Проведення медичного профілактичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія транспортних засобів (для жінок)

337,00

203

Проведення медичної, у тому числі військово-лікарської, експертизи (для чоловіків)

990,00

204

Проведення медичної, у тому числі військово-лікарської, експертизи (для жінок)

1050,00

205

Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментів після стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об’єктів

37,00

206

Виявлення бактеріального забруднення життєдіяльності людини методом змивів на бактерії групи кишкової палички

39,00

207

Виявлення бактеріального забруднення життєдіяльності людини методом змивів на золотистий стафілокок

55,00

208

Виявлення бактеріального забруднення життєдіяльності людини методом змивів на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору

34,00

209

Мікробіологічні дослідження води питної централізованого та децентралізованого водопостачання з відкритих водоймищ та зворотної води на загальне мікробне число

39,00

210

Мікробіологічні дослідження води питної централізованого та децентралізованого водопостачання з відкритих водоймищ та зворотної води на загальні коліформи

41,00

211

Мікробіологічні дослідження води питної централізованого та децентралізованого водопостачання відкритих водоймищ та зворотної води на Eшерихія колі-інфекцію

41,00

212

Мікробіологічні дослідження води питної централізованого та децентралізованого водопостачання з відкритих водоймищ та зворотної води на ентерококи

35,00

213

Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень на загальне мікробне число та золотистий стафілокок

53,00

214

Ідентифікація мікроорганізмів роду Corynebacterium

60,00

215

Ідентифікація мікроорганізмів роду Enterobacteriaceae

44,00

216

Ідентифікація мікроорганізмів роду Pseudomonadaceae

45,00

217

Ідентифікація грибів роду Candida

41,00

218

Ідентифікація мікроорганізмів роду Streptococcus

46,00

219

Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків (12 дисків)

54,00

220

Дослідження на носійство збудників кишкової інфекції

44,00

221

Дослідження на носійство збудника золотистого стафілококу

48,00

222

PRP-терапія (плазмоліфтинг) (косметологічна допомога)

625,00

223

Знеболювання місцеве інфільтраційне

50,00

224

Фітогомаж шкіри обличчя (косметологічна допомога)

125,00

225

Видалення доброякісних новоутворень шкіри методом електрокоагуляції

50,00

226

Кріодеструкція бородавок, папілом, контагіозного малюска, кератом та інших доброякісних утворень (один елемент)

50,00

Начальник Управління
охорони здоров’я
та реабілітації МВС УкраїниВ.І. Коробкавгору