Документ z1010-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.09.2016, підстава - z1204-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 139/821 від 26.11.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 грудня 2001 р.
за N 1010/6201
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1339/272 ( z1204-16 ) від 12.08.2016 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів,
вантажів повітряним транспортом

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
повітряним транспортом (далі - Ліцензійні умови), що додаються.
2. Головному управлінню реєстрації та ліцензування (Єфремов
О.В.), Управлінню міждержавних угод та авіаційних перевезень
Укравіатрансу (Кочубей М.В.) в установленому порядку забезпечити
подання Ліцензійних умов на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Управлінню міждержавних угод та авіаційних перевезень
Укравіатрансу (Кочубей М.В.) забезпечити публікацію Ліцензійних
умов у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва С.І.Третьякова та Першого заступника
директора Укравіатрансу В.А.Поліщука.

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва О.В.Кужель
Міністр транспорту України В.П.Пустовойтенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства транспорту України
26.11.2001 N 139/821
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2001 р.
за N 1010/6201

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом

1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), Повітряного кодексу України ( 3167-12 ), законів
України "Про перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 ), "Про
транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про страхування" ( 85/96-ВР ), інших
актів законодавства.
1.2. Реалізацію державної політики у сфері ліцензування
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
повітряним транспортом здійснюють Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва, який є спеціально
уповноваженим органом з питань ліцензування, та Міністерство
транспорту України через Державний департамент авіаційного
транспорту як орган ліцензування.
1.3. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та інші вимоги щодо провадження
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
повітряним транспортом.
1.4. Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання
суб'єктами господарювання, які надають послуги з перевезення
пасажирів, вантажів повітряним транспортом.
1.5. Суб'єкт господарювання повинен одержати від органу
ліцензування відповідну ліцензію, яка є єдиним документом
дозвільного характеру і підтверджує право суб'єкта господарювання
на провадження господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом, до початку
надання послуг або до закінчення терміну дії попередньої ліцензії.
Строк дії ліцензії складає три роки.
1.6. Ліцензії видаються на здійснення господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
повітряним транспортом. Господарська діяльність з надання послуг з перевезення
пасажирів, вантажів повітряним транспортом включає в себе такі
види послуг: - надання послуг з перевезення пасажирів повітряним
транспортом (виконання регулярних та/або чартерних польотів); - надання послуг з перевезення вантажів повітряним
транспортом (виконання регулярних та/або чартерних польотів).
2. Вимоги щодо провадження господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом
2.1. Кваліфікаційні вимоги Суб'єкт господарювання повинен відповідати кваліфікаційним
вимогам відповідно до Правил сертифікації експлуатантів,
затверджених наказом Мінтрансу від 29.05.98 N 204
( z0552-98 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від
09.09.98 за N 552/2992 (далі - Правила сертифікації
експлуатантів), та мати Програму з підготовки персоналу,
Керівництво з виконання польотів, Керівництво з виконання
технічного обслуговування авіаційної техніки, погоджені з
Укравіатрансом і затверджені керівником експлуатанта.
2.2. Організаційні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати служби, що укомплектовані
згідно зі штатним розписом фахівцями спеціальної підготовки,
необхідної для здійснення технологічних процесів виробничої
діяльності в галузі льотної, технічної експлуатації, авіаційних
робіт і повітряних перевезень, відповідно до встановлених у
цивільній авіації вимог, та мати такі види забезпечення: правове,
фінансово-економічне, матеріально-технічне, льотної експлуатації,
інженерно-авіаційне, управління повітряним рухом, штурманське,
аеронавігаційне, метеорологічне, аеродромне, комерційне, страхове,
авіаційної безпеки, режимне, медичне, управління виробництвом,
пошукове і аварійно-рятувальне, протипожежне; прикордонного,
митного та санітарно-епідеміологічного контролю (при виконанні
міжнародних польотів) відповідно до Правил сертифікації
експлуатантів ( z0552-98 ). При наданні послуг з перевезення пасажирів, вантажів
повітряним транспортом суб'єкт господарювання повинен
дотримуватись Закону України "Про перевезення небезпечних
вантажів" ( 1644-14 ), мати підготовлений персонал для цієї
діяльності. Відповідальним за виконання вимог з безпеки польотів
призначається керівник або окремо призначена посадова особа на
рівні заступника керівника (за погодженням з Укравіатрансом).
2.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен дотримуватись виконання
Керівництва з виконання польотів, Керівництва з питань регулювання
технічного обслуговування, Програми забезпечення безпеки польотів,
Програми з підготовки персоналу, Програми з авіаційної безпеки,
погоджених з Укравіатрансом та затверджених експлуатантом.
2.4. Інші вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів,
вантажів повітряним транспортом Суб'єкти господарської діяльності, які надають послуги з
перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом, повинні
відповідати таким вимогам: 2.4.1. Мати діючий сертифікат експлуатанта відповідно до
статті 5 Повітряного кодексу України ( 3167-12 ). 2.4.2. Виконувати умови відповідно до міжурядових угод про
повітряне сполучення, інформацію про які надає Державний
департамент авіаційного транспорту. 2.4.3. Для регулярних перевезень пасажирів, вантажів на
конкретній міжнародній повітряній лінії мати відповідне
призначення на цю лінію та виконувати умови і вимоги Положення про
призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію
міжнародної повітряної лінії, затвердженого наказом Мінтрансу від
23.06.99 N 327 ( z0440-99 ), і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 05.07.99 за N 440/3733. Міжнародна повітряна лінія, на яку суб'єкт господарювання
отримав призначення, зазначається у ліцензії. 2.4.4. Виконувати чартерні польоти відповідно до вимог
Повітряного кодексу України ( 3167-12 ) та Правил виконання
чартерних рейсів, затверджених наказом Мінтрансу від 18.05.2001
N 297 ( z0461-01 ), і зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 30.05.2001 за N 461/5652. При виконанні міжнародних чартерних польотів у ліцензії
зазначаються міжнародні повітряні лінії для виконання чартерних
польотів в Україну або з України. 2.4.5. Здійснення чартерних польотів щодо перевезення
пасажирів, вантажів на повітряних лініях, де здійснюються
регулярні польоти, підлягає державному регулюванню з боку
Укравіатрансу (постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2000
N 573 ( 573-2000-п ) "Про утворення Державного департаменту
авіаційного транспорту", Правила виконання чартерних рейсів,
затверджені наказом Мінтрансу від 18.05.2001 N 297 ( z0461-01 ) і
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.05.2001 за
N 461/5652). 2.4.6. Забезпечувати рівень сервісу пасажирів під час
польоту, дотримуватись затвердженого Укравіатрансом розкладу руху
при виконанні регулярних польотів відповідно до Правил
сертифікації експлуатантів ( z0552-98 ). 2.4.7. Використовувати повітряні судна, що зазначені у
спеціальних експлуатаційних положеннях до сертифіката експлуатанта
і мають чинні Сертифікати льотної придатності, видані згідно з
Правилами видачі Сертифікатів льотної придатності цивільних
повітряних суден України, затвердженими наказом Мінтрансу від
07.09.99 N 435 ( z0638-99 ) та зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 22.09.99 за N 638/3931, та Сертифікати льотної
придатності щодо шуму на місцевості, видані згідно з Правилами
видачі Сертифікатів льотної придатності щодо шуму на місцевості
цивільних повітряних суден України, затвердженими наказом
Мінтрансу від 06.09.99 N 432 ( z0636-99 ) та зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України від 22.09.99 за N 636/3929. 2.4.8. Забезпечувати стандартизований рівень авіаційної
безпеки, що відповідає встановленим державою вимогам щодо захисту
цивільної авіації від актів незаконного втручання, інших
протиправних посягань на діяльність авіації (розділ XIII
Повітряного кодексу України ( 3167-12 ). 2.4.9. При виникненні авіаційної події повідомляти
Укравіатранс у встановленому законодавством порядку або згідно з
п.6.8 Правил сертифікації експлуатантів ( z0552-98 ). 2.4.10. Забезпечувати обов'язкове авіаційне страхування
цивільної авіації відповідно до Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ). Забороняється виконання перевезень пасажирів,
вантажів повітряним транспортом при наявності заборгованості зі
сплати страхових платежів згідно з укладеними договорами
страхування. 2.4.11. Виконувати роботи, що стосуються забезпечення
авіаційної безпеки та безпеки польотів, зазначені в чинних
нормативно-правових актах у сфері цивільної авіації відповідно до
статей 71, 82 Повітряного кодексу України ( 3167-12 ). 2.4.12. Не виконувати польоти: до аеропортів у регіонах, де
введені санкції ООН; у країни та аеропорти, заборонені для
польотів рішеннями Кабінету Міністрів України. 2.4.13. Не використовувати повітряні судна з метою
перевезення контрабандних вантажів та нелегальних мігрантів. 2.4.14. Не перевозити до/з України військового спорядження
або матеріалів, призначених для військових потреб, небезпечних
вантажів без спеціального дозволу (Закон України "Про перевезення
небезпечних вантажів" ( 1644-14 ), стаття 63 Повітряного кодексу
України ( 3167-12 ), постанова Кабінету Міністрів України від
12.07.99 N 1228 ( 1228-99-п ) "Про надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю"). 2.4.15. Не виконувати польоти на повітряних суднах із злітною
масою, яка перевищує ту, що вказана у спеціальних експлуатаційних
положеннях до сертифіката експлуатанта. 2.4.16. Не виконувати польоти на повітряних суднах із
зміненою конфігурацією, компоновкою без внесення відповідних змін
до сертифікаційних документів суб'єкта господарської діяльності і
погодження з Укравіатрансом. 2.4.17. Подавати до Укравіатрансу щомісячні звіти щодо
виконаних перевезень за встановленою формою, затвердженою згідно з
установленим порядком, та дані про наліт (щоквартально), згідно з
Правилами сертифікації експлуатантів ( z0552-98 ). 2.4.18. Своєчасно перераховувати до Державного
спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на
авіаційну діяльність та участь України в міжнародних авіаційних
організаціях державні збори згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 16 червня 1998 року N 889 ( 889-98-п ) "Про внесення
змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від
28 вересня 1993 року N 819".

Начальник головного управління
реєстрації та ліцензування О.В.Єфремов
Начальник управління міждержавних
угод та авіаційних перевезень М.В.Кочубейвгору