Документ z1009-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2019 № 693


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2019 р.
за № 1009/33980

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Рівненській області»

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року № 1005 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 5/31457, та з метою впорядкування надання платних послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Рівненській області», що додаються.

2. Управлінню охорони здоров’я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Коробка В.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
19 серпня 2019 року № 693


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2019 р.
за № 1009/33980

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Рівненській області»

№ з/п

Назва послуги

Тариф
за одну послугу, грн (без ПДВ)

1

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (первинне звернення)

46,00

2

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (повторне звернення)

32,00

3

Консультативний прийом лікарем-педіатром вищої категорії (первинне звернення)

46,00

4

Консультативний прийом лікарем-педіатром вищої категорії (повторне звернення)

32,00

5

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (первинне звернення)

45,00

6

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (повторне звернення)

32,00

7

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (первинне звернення)

42,00

8

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (повторне звернення)

30,00

9

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом вищої категорії (первинне звернення)

42,00

10

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом вищої категорії (повторне звернення)

32,00

11

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (первинне звернення)

41,00

12

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (повторне звернення)

32,00

13

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії (первинне звернення)

49,00

14

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії (повторне звернення)

40,00

15

Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (первинне звернення)

41,00

16

Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (повторне звернення)

31,00

17

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії (первинне звернення)

43,00

18

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії (повторне звернення)

31,00

19

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-терапевтом

21,00

20

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-хірургом

12,00

21

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-невропатологом

20,00

22

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-отоларингологом

17,00

23

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-офтальмологом

12,00

24

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом

37,00

25

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-стоматологом

19,00

26

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-дерматовенерологом

14,00

27

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-психіатром

41,00

28

Динамометрія (одна процедура)

7,00

29

Холодова проба та оформлення результатів

11,00

30

Видача консультаційного висновку спеціаліста (для відвідування басейну, спортивних секцій)

11,00

31

Оформлення медичної довідки за результатами проведеного медичного огляду для отримання посвідчення водія транспортних засобів

10,00

32

Оформлення медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи за результатами проведеного медичного огляду (форма № 127/о)

10,00

33

Проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів з видачею медичної довідки (форма № 122-2/о)

41,00

34

Проходження наркологічного огляду з видачею сертифіката (форма № 140/о)

39,00

35

Видача особової медичної книжки (ОМК-1)

15,00

36

Проба алергічна, внутрішньошкірна (без урахування вартості медикаментів)

14,00

37

Ін’єкція внутрішньовенна краплинна (без урахування вартості медикаментів)

37,00

38

Ін’єкція внутрішньовенна струменева (без урахування вартості медикаментів)

14,00

39

Ін’єкція внутрішньом’язова (без урахування вартості медикаментів)

9,00

40

Ін’єкція підшкірна (без урахування вартості медикаментів)

13,00

41

Блокада паравертебральна (без урахування вартості медикаментів)

50,00

42

Венопункція

12,00

43

Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо)

6,00

44

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

10,00

45

Дослідження венозної крові для отримання сироватки плазми

9,00

46

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

7,00

47

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва для гематологічних хворих

13,00

48

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові

37,00

49

Визначення ШОЕ

17,00

50

Підрахунок тромбоцитів у фарбованих мазках за Фоніо

27,00

51

Визначення часу кровотечі за Дуке

9,00

52

Визначення загального білка сироватки крові за біуретовою реакцією

9,00

53

Визначення загального білірубіну

19,00

54

Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе

18,00

55

Визначення сечовини уреазним методом

25,00

56

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові

23,00

57

Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові за реакцією аглютинації

22,00

58

Визначення глюкози в капілярній крові

19,00

59

Визначення глюкози в сироватці крові (методи ортотолуїдиновий, глюкозооксидазний)

16,00

60

Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові

58,00

61

Тимолова проба з оформленням результатів

8,00

62

Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові

21,00

63

Визначення резус-фактора у венозній крові

24,00

64

Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації

14,00

65

Визначення активності аланінамінотрансферази методом Райтмана-Френкеля

20,00

66

Визначення активності аспартатамінотрансферази методом Райтмана-Френкеля

20,00

67

Реакція на ревматоїдний фактор

13,00

68

Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові

23,00

69

Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції pH

10,00

70

Визначення цукру в сечі (якісна проба)

4,00

71

Визначення цукру в сечі (кількісне)

16,00

72

Виявлення кетонових тіл (експрес-тест)

5,00

73

Визначення кетонових (ацетонових) тіл (якісна проба)

9,00

74

Визначення амілази (діастази) в сечі

27,00

75

Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо)

27,00

76

Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою

15,00

77

Виявлення білка в сечі із сульфосаліциловою кислотою

25,00

78

Визначення білірубіну в сечі (якісна проба) з розчином Люголю

3,00

79

Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо у фарбованих препаратах (1 мазок)

23,00

80

Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки

18,00

81

Виявлення яєць гельмінтів (метод нативного мазка)

17,00

82

Дослідження на гострючки (ентеробіоз) у трьох препаратах

16,00

83

Копрограма

39,00

84

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції

111,00

85

Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції

53,00

86

Рентгенографія ключиці в одній проекції

70,00

87

Рентгенографія придаткових пазух носа

70,00

88

Рентгенографія кісток носа

87,00

89

Рентгенографія зубів

55,00

90

Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях

199,00

91

Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях

199,00

92

Рентгенографія шийного відділу хребта із функціональними пробами

138,00

93

Рентгенографія стегна у двох проекціях

145,00

94

Рентгенографія гомілки у двох проекціях

145,00

95

Рентгенографія плеча у двох проекціях

145,00

96

Рентгенографія передпліччя у двох проекціях

145,00

97

Рентгенографія кисті у двох проекціях

64,00

98

Рентгенографія стопи у двох проекціях

64,00

99

Опис рентгенограм із застосуванням телемедицини

47,00

100

ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті

49,00

101

Додаткові ЕКГ (3 відведення)

15,00

102

ЕКГ-дослідження при медикаментозних навантаженнях (кожен етап)

50,00

103

Гастродуоденоскопія з біопсією

236,00

104

Ендоскопічне визначення наявності хелікобактерної інфекції (без урахування вартості реактивів)

139,00

105

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

141,00

106

Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки

58,00

107

Дослідження ультразвукове печінки

40,00

108

Дослідження ультразвукове: жовчний міхур + жовчні протоки

40,00

109

Дослідження ультразвукове підшлункової залози

58,00

110

Дослідження ультразвукове: селезінка + судини портальної системи

58,00

111

Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза

141,00

112

Дослідження ультразвукове: нирки + надниркові залози

58,00

113

Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі

38,00

114

Дослідження ультразвукове передміхурової залози

40,00

115

Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники

160,00

116

Дослідження ультразвукове комплексне: матка + яєчники

90,00

117

Дослідження ультразвукове щитоподібної залози

75,00

118

Дослідження ультразвукове молочних залоз (з обох боків)

109,00

119

Ультразвукове дослідження молочних залоз (з обох боків) з кольоровим
доплерівським картуванням

102,00

120

Дослідження ультразвукове слинних залоз

58,00

121

Дослідження ультразвукове лімфатичних вузлів

58,00

122

Дослідження ультразвукове м’яких тканин

58,00

123

Дослідження ультразвукове колінних суглобів

75,00

124

Дослідження ультразвукове плечових суглобів

75,00

125

Дослідження ультразвукове гомілковостопних суглобів

75,00

126

Дослідження ультразвукове кульшових суглобів

75,00

127

Дослідження ультразвукове ліктьових суглобів

75,00

128

Дослідження ультразвукове грудної клітини

75,00

129

Дослідження ультразвукове черевного відділу аорти

71,00

130

Кольпоскопія

65,00

131

Діатермокоагуляція ерозій шийки матки, видалення діатермокоагуляцією кондилом зовнішніх статевих органів

66,00

132

Поліпектомія з фракційним діагностично-лікувальним вишкрібанням стінок цервікального каналу та порожнини матки

81,00

133

Взяття виділень зі статевих органів

18,00

134

Взяття зіскобу з уретри чи піхви

18,00

135

Взяття мазка для цитологічного дослідження

18,00

136

Масаж гінекологічний (одна процедура)

19,00

137

Введення в піхву лікарських засобів (без урахування вартості медикаментів)

22,00

138

Ін’єкція внутрішньосуглобова

36,00

139

Накладення швів (з урахуванням вартості медикаментів та матеріалів)

82,00

140

Туалет рани

27,00

141

Перев’язка післяопераційних хворих хірургічного профілю (мала)

45,00

142

Пальцьове дослідження прямої кишки

9,00

143

Електровидалення доброякісного новоутворення (молюска, аденоми, ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, родимки, рубця тощо) діаметром 0,6-1 см

121,00

144

Видалення доброякісних новоутворень шляхом розсічення (ксантелазми, молюска, аденоми, ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, родимки, рубця тощо) діаметром 1,1 см та більше

151,00

145

Видалення стороннього тіла з накладенням швів

108,00

146

Резекція 1/3 нігтьової пластини за врослого нігтя

147,00

147

Видалення нігтьової пластини у разі грибкового ураження

155,00

148

Розтин абсцедивного фурункула

95,00

149

Розтин флегмони

105,00

150

Дослідження вестибулярного апарату на кріслі Барані

20,00

151

Дослідження слуху за допомогою камертону

31,00

152

Передня риноскопія та оформлення результатів

16,00

153

Задня риноскопія та оформлення результатів

16,00

154

Отоскопія та оформлення результатів

16,00

155

Непряма ларингоскопія та оформлення результатів

17,00

156

Фарингоскопія та оформлення результатів

19,00

157

Анемізація слизової порожнини носа (з урахуванням вартості медикаментів)

30,00

158

Взяття мазків із носа і зіва на BL

18,00

159

Видалення сіркових пробок промиванням

99,00

160

Задня тампонада носа (з урахуванням вартості медикаментів)

120,00

161

Передня тампонада носа (з урахуванням вартості медикаментів)

119,00

162

Продування вух за Політцером або через катетер

48,00

163

Промивання лакун піднебінних мигдаликів

58,00

164

Промивання придаткових пазух носа

71,00

165

Пункція верхньощелепної пазухи (одна процедура)

149,00

166

Тимпанопункція (одна процедура)

81,00

167

Промивання аттика (з урахуванням вартості медикаментів)

51,00

168

Блокада внутрішньоносова

52,00

169

Блокада завушна

52,00

170

Введення лікарських засобів завушно (парамеатально)

53,00

171

Вливання в горло лікарських засобів (з урахуванням вартості медикаментів)

51,00

172

Аденотомія (з урахуванням вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

197,00

173

Видалення чужорідних тіл з вуха (медична допомога)

100,00

174

Видалення чужорідних тіл з гортані (медична допомога)

162,00

175

Видалення чужорідних тіл з носа (медична допомога)

148,00

176

Одностороння поліпотомія носа (з урахуванням вартості медикаментів) (медична допомога)

121,00

177

Оперативне лікування гематоми вушної раковини (з урахуванням вартості медикаментів)

204,00

178

Оперативне лікування парацентезу

105,00

179

Оперативне лікування фурункула слухового проходу

191,00

180

Вазотомія нижніх носових раковин

122,00

181

Септопластика (медична допомога)

394,00

182

Видалення атероми ЛОР-органів

283,00

183

Біомікроскопія ока та оформлення результатів

22,00

184

Визначення відчуття кольору за таблицями Рабкіна

41,00

185

Визначення кута косоокості за Гіршбергом

16,00

186

Гоніоскопія ока та оформлення результатів

34,00

187

Дослідження відносної акомодації ока та оформлення результатів

31,00

188

Дослідження гостроти зору та оформлення результатів

31,00

189

Дослідження характеру зору (моно-, бінокулярний) та оформлення результатів

16,00

190

Офтальмоскопія у зворотному вигляді та оформлення результатів

22,00

191

Периметрія на кольорові об’єкти та оформлення результатів

79,00

192

Периметрія оглядова динамічна (на білий колір) та оформлення результатів

48,00

193

Периметрія оглядова (на білий колір) та оформлення результатів

48,00

194

Корекція зору за допомогою окулярів для роботи на близькій відстані

76,00

195

Корекція зору за допомогою сферичних окулярів

39,00

196

Корекція зору за допомогою сфероциліндричних окулярів

54,00

197

Пряма офтальмоскопія та оформлення результатів

49,00

198

Розвантажувальна або навантажувальна проба при глаукомі

161,00

199

Тонометрія ока та оформлення результатів

33,00

200

Ін’єкція парабульбарно (без урахування вартості медикаментів)

28,00

201

Ін’єкція під кон’юнктиву ока (без урахування вартості медикаментів)

26,00

202

Крапельна інстиляція ока

15,00

203

Зондування слізного каналу у дорослого

60,00

204

Зняття корнеосклеральних швів (з урахуванням вартості матеріалів)

78,00

205

Взяття матеріалу для бактеріологічного обстеження

19,00

206

Видалення доброякісних новоутворень шкіри методом електрокоагуляції (одне новоутворення)

133,00

207

Проведення проби Бальцера

28,00

208

Взяття матеріалу для мікроскопії урогенітального мазка у чоловіків

12,00

209

Взяття матеріалу для мікроскопії урогенітального мазка у жінок

12,00

210

Знеболювання провідникове в терапевтичній стоматології

29,00

211

Визначення патологічної рухомості зубів

11,00

212

Аналіз рентгенограми прицільної

11,00

213

Аналіз панорамної рентгенограми

23,00

214

Визначення травматичної оклюзії

35,00

215

Формалінова проба

11,00

216

Зняття зубного каменю, нальоту з усіх зубів інструментальним способом

185,00

217

Зняття зубного каменю, нальоту з усіх зубів за допомогою ультразвукового апарата

141,00

218

Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії

71,00

219

Відбілювання зубів

66,00

220

Флюоризація зубів

35,00

221

Закриття фісур одного зуба герметиками

49,00

222

Професійна гігієна усіх зубів (з урахуванням вартості медикаментів)

177,00

223

Лікування одного зуба у разі поверхневого і середнього карієсу (без накладання пломби)

35,00

224

Лікування одного зуба у разі глибокого карієсу (без накладання пломби)

59,00

225

Усунення дефекту пломби

28,00

226

Сріблення поверхні або порожнини зуба

16,00

227

Накладення кофердаму

64,00

228

Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери

35,00

229

Накладення девіталізуючої пасти та пов’язки в хірургічній стоматології

12,00

230

Пульпотомія

91,00

231

Екстирпація пульпи з одного кореня зуба

32,00

232

Пломбування одного каналу кореня зуба цементом або пастою, що полімеризується

56,00

233

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом)

88,00

234

Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба

100,00

235

Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба

154,00

236

Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби

123,00

237

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу

292,00

238

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

353,00

239

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу

420,00

240

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

469,00

241

Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандидоз, травматичне ушкодження тощо)

60,00

242

Лікування захворювань пародонту: накладення лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування)

43,00

243

Лікувальні пов’язки, обробка уражених поверхонь слизової оболонки (одне відвідування)

60,00

244

Накладення тимчасової пломби

12,00

245

Видалення тимчасової пломби

12,00

246

Накладення світлополімерної прокладки типу Іоносит

37,00

247

Видалення зуба просте

65,00

248

Видалення тимчасового зуба

42,00

249

Видалення зуба складне (з урахуванням вартості анестезії)

113,00

250

Накладення швів на лунку після видалення зуба

111,00

251

Розкриття абсцесу, дренування

90,00

252

Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту

47,00

253

Кюретаж пародонтальних кишень в ділянці 2 зубів

102,00

254

Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми

203,00

255

Розтин капюшона

72,00

256

Промивання капюшона

50,00

257

Резекція капюшона

109,00

258

Гемісекція

147,00

259

Цистотомія

120,00

260

Первинна хірургічна обробка рани (з урахуванням вартості медикаментів)

110,00

261

Зняття швів у хірургічній стоматології

17,00

262

Виготовлення одиночної штампованої металевої коронки

232,00

263

Виготовлення штампованої коронки, облицьованої пластмасою

341,00

264

Виготовлення повного знімного протезу (пластинкового з корекцією протезу) з пластмасовими зубами

976,00

265

Зняття штампованої коронки

17,00

266

Мікрохвильова терапія на апараті МІТ для рефлексотерапії комбінованому (одна процедура)

23,00

267

Медикаментозний електрофорез постійним струмом, імпульсними струмами постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура)

39,00

268

Електростимуляція м’язів (одна процедура)

45,00

269

Дарсонвалізація хребта (одна процедура)

31,00

270

Дарсонвалізація волосяної частини голови (одна процедура)

30,00

271

Ампліпульстерапія (одна процедура)

36,00

272

Ампліпульстерапія з медикаментами (одна процедура)

100,00

273

Діадинамотерапія (одна процедура)

45,00

274

Діадинамотерапія з медикаментами (одна процедура)

100,00

275

Гальванізація (одна процедура)

30,00

276

Високочастотна терапія (одна процедура)

45,00

277

Магнітотерапія (одна процедура)

30,00

278

Магнітолазерна терапія однієї ділянки тіла (одна процедура)

30,00

279

Загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення (одна процедура)

15,00

280

Тубус-кварц (одна процедура)

15,00

281

Загальна лазеротерапія-душ (одна процедура)

45,00

282

Ультрафонофорез (одна процедура)

47,00

283

Ультразвукова інгаляція (бронхолітична суміш) (одна процедура)

30,00

284

Ультразвукова аерозольтерапія (з урахуванням вартості медикаментів) (одна процедура)

25,00

285

Ванна соляно-хвойна (одна процедура)

37,00

286

Душ циркулярний (одна процедура)

25,00

287

Душ Шарко (одна процедура)

25,00

288

Душ висхідний (одна процедура)

25,00

289

Підводний душ-масаж (одна процедура)

66,00

290

Аплікація парафіново-озокеритова (велика) (одна процедура)

47,00

291

Аплікація парафіново-озокеритова (середня) (одна процедура)

47,00

292

Аплікація парафіново-озокеритова (мала) (одна процедура)

47,00

293

Спелеотерапія (соляна шахта) (одна процедура)

20,00

294

Масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної ділянок, верхньої та нижньої щелепи) (одна процедура)

29,00

295

Масаж шиї (одна процедура)

29,00

296

Масаж верхньої кінцівки (одна процедура)

24,00

297

Масаж спини та поперекового відділу (від VII шийного хребця до крижової ділянки та від лівої до правої середньої аксилярної лінії) (одна процедура)

23,00

298

Масаж нижньої кінцівки (одна процедура)

29,00

299

Масаж нижньої кінцівки та попереку (ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) (одна процедура)

29,00

300

Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої категорії (первинне звернення)

58,00

301

Розширене психологічне обстеження практичним психологом з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів

58,00

302

Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-психофізіологом) вищої категорії з оформленням результатів

40,00

303

Проведення індивідуального лікувального сеансу психокорекції (психотерапії)

58,00

304

Проведення комп’ютерного психологічного тестування за допомогою психологічних методик (ММРІ, СМДО тощо) з оформленням результатів

153,00

305

Перебування у двомісній палаті стаціонару (1 доба)

100,00

306

Перебування в одномісній палаті «Напівлюкс» (1 доба)

201,00

307

Забезпечення дієтичним харчуванням (1 ліжко-день)

34,00

Начальник Управління
охорони здоров’я
та реабілітації МВС УкраїниВ.І. Коробкавгору