Документ z1008-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.07.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2012  № 363


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2012 р.
за № 1008/21320

Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та з метою вдосконалення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за № 1109/15800 (зі змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Цей наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України

Д.А. Саламатін

ПОГОДЖЕНО:

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я УкраїниР.В. Богатирьова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони
України
29.05.2012 № 363


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2012 р.
за № 1008/21320

ЗМІНИ
до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

1. Абзац другий підпункту 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 розділу І цього Положення викласти в такій редакції:

“розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, посібників, методичних рекомендацій з питань військово-лікарської експертизи;”.

2. У розділі ІІ:

2.1. Пункт 1.10 глави 1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

“Медичні висновки, позитивні для першочергового надання жилих приміщень або поліпшення житлових умов, разом з матеріалами ВЛК, медичною книжкою, іншими медичними документами, що характеризують стан здоров'я цих осіб, направляються до штатної ВЛК для контролю. Після розгляду штатна ВЛК повертає матеріали до комісії, яка проводила огляд, із зазначенням обґрунтованості прийнятого рішення.”.

2.2. Пункт 3.8 глави 3 доповнити абзацом шостим такого змісту:

“Придатний до військової служби”.

2.3. Абзац другий пункту 4.3 глави 4 виключити.

3. Друге речення пункту 1.8 глави 1 розділу ІІІ викласти в такій редакції: “Військовослужбовці, визнані ЛЛК обмежено придатними до льотної роботи та допущені до льотної роботи, роботи за фахом згідно з пунктом 5.9 глави 5 розділу ІІІ цього Положення, - непридатні до вступу у ВВНЗ.”.

Заступник Міністра оборони
України - керівник апарату


В.М. Можаровськийвгору