Документ z1007-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.09.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2019  № 341


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2019 р.
за № 1007/33978

Про затвердження Порядку оприлюднення інформації щодо розміру та напрямів використання технічної допомоги, отриманої Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю від урядів іноземних держав, їх агентств та установ, а також міжнародних фінансових організацій

Відповідно до абзацу п’ятого частини чотирнадцятої статті 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оприлюднення інформації щодо розміру та напрямів використання технічної допомоги, отриманої Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю від урядів іноземних держав, їх агентств та установ, а також міжнародних фінансових організацій, що додається.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. МаркароваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
14 серпня 2019 року № 341


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2019 р.
за № 1007/33978

ПОРЯДОК
оприлюднення інформації щодо розміру та напрямів використання технічної допомоги, отриманої Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю від урядів іноземних держав, їх агентств та установ, а також міжнародних фінансових організацій

1. Інформація щодо розміру та напрямів використання технічної допомоги, отриманої Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю від урядів іноземних держав, їх агентств та установ, а також міжнародних фінансових організацій, наводиться у Звіті оприлюднення інформації щодо розміру та напрямів використання міжнародної технічної допомоги (далі - Звіт) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

2. Звіт оприлюднюється на офіційному вебсайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за результатами І кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців та року в цілому.

3. Звіт має бути доступним на офіційному вебсайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю протягом трьох років.

Директор Департаменту
прогнозування доходів
бюджету та методології
бухгалтерського обліку
Ю. РоманюкДодаток
до Порядку оприлюднення інформації
щодо розміру та напрямів
використання технічної допомоги,
отриманої Органом суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю
від урядів іноземних держав, їх агентств
та установ, а також міжнародних
фінансових організацій
(пункт 1)

ЗВІТ
оприлюднення інформації щодо розміру та напрямів використання міжнародної технічної допомоги

№ з/п

Проєкти (програми) міжнародної технічної допомоги

Напрями використання міжнародної технічної допомоги

Головні завдання, які передбачається вирішити

Сума отриманих коштів за проєктом (програмою) міжнародної технічної допомоги

Заходи, профінансовані в рамках проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги

з початку року

у звітному кварталі

1

2

3

4

5

6

7
вгору