Про затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію
Міненерговугілля України, Мінфін України; Наказ, Порядок, Рішення [...] від 03.08.2015493/688
Документ z1007-15, перша редакція — Прийняття від 03.08.2015
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.08.2015  № 493/688


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2015 р.
за № 1007/27452

Про затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

Відповідно до пункту 8 Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію, що додається.

2. Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України забезпечити доведення цього наказу до головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та місті Києві, які в свою чергу доводять його до відома департаментів фінансів обласних державних адміністрацій та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Департаменту податкового планування і регуляторної політики Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» забезпечити доведення цього наказу до відома дочірніх підприємств і компаній та господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» належать пакети акцій (частки, паї).

4. Фінансово-економічному управлінню Міністерства енергетики та вугільної промисловості України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства палива та енергетики України, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Державного казначейства України від 03 лютого 2009 року № 55/57/43 «Про затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за № 342/16358;

наказ Міністерства палива та енергетики України, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Державного казначейства Українивід 18 червня 2010 року № 237/268/202 «Про затвердження Змін до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2010 року за № 727/18022;

наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Державної казначейської служби України від 07 квітня 2011 року № 47/134/81 «Про затвердження Змін до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2011 року за № 539/19277.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Светеліка О.Д., першого заступника Міністра фінансів України Уманського І.І.

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України


В. Демчишин

Міністр фінансів України

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України

Перший заступник Голови
Державної казначейської служби України

Заступник голови правління
Національної акціонерної компанії
«Нафтогаз України»
К.М. Ляпіна


В.П. ДудаС. КоновецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України,
Міністерства фінансів України
03.08.2015 № 493/688


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2015 р.
за № 1007/27452

ПОРЯДОК
проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України, департаментами фінансів обласних державних адміністрацій, Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - відповідні департаменти фінансів), Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», ДП «Енергоринок» та іншими учасниками розрахунків за природний газ, теплопостачання та електроенергію, що проводяться відповідно до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 (далі - Порядок).

1.2. Розрахунки, передбачені в пункті 1.1 цього розділу, проводяться за згодою сторін на підставі актів звіряння за нарахованими пільгами, субсидіями та компенсаціями населенню (далі - акти звіряння) або договорів, що визначають обсяг щомісячного споживання ресурсів (товарів, послуг) (далі - договори), і спільного протокольного рішення про організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку; спільного протокольного рішення про організацію взаєморозрахунків за електроенергію, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку; спільного протокольного рішення про організацію взаєморозрахунків за електроенергію та природний газ, форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку.

1.3. Схеми розрахунків узгоджують відповідні департаменти фінансів спільно з постачальниками та/або транспортувальниками ресурсів (товарів, послуг) та контролюють відповідні органи Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства).

1.4. Усі учасники розрахунків відкривають рахунки в органах Казначейства (крім енергопостачальних компаній та ДП «Енергоринок», які відкривають рахунки із спеціальним режимом використання в уповноваженому банку).

1.5. Усі учасники розрахунків зобов'язані забезпечувати підписання спільних протокольних рішень на проведення розрахунків протягом 2 робочих днів з дня отримання таких спільних протокольних рішень.

1.6. Кошти на підставі спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків зараховуються:

за природний газ та теплопостачання - до загального фонду Державного бюджету України;

за електроенергію - на рахунок ДП «Енергоринок» за умови відсутності у суб'єктів господарювання, які є постачальниками та транспортувальниками природного газу, можливості взяти участь у проведенні розрахунків за спожиту електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку.

II. Порядок розрахунків

2.1. Постачальники та/або транспортувальники ресурсів (товарів, послуг), які виявили бажання здійснити розрахунки відповідно до Порядку, складають щомісяця до 10 числа з розпорядниками коштів акти звіряння, а в разі проведення відповідних розрахунків з попередньої оплати ресурсів (товарів, послуг) на строк не більше одного місяця постачальники та/або транспортувальники ресурсів (товарів, послуг) визначають договірну величину споживання ресурсів (товарів, послуг), про що укладають відповідний договір з розпорядниками коштів. Один примірник акта звіряння або договору надається місцевому фінансовому органу для складання зведеного реєстру актів звіряння або договорів.

2.2. Зведені реєстри актів звіряння або договорів підписуються керівниками місцевих фінансових органів, постачальників та/або транспортувальників ресурсів (товарів, послуг) та надаються відповідним департаментам фінансів.

2.3. Відповідні департаменти фінансів узагальнюють отримані дані та подають їх щомісяця до 20 числа Державній казначейській службі України (далі - Казначейство України) та відповідним головним управлінням Державної казначейської служби України в областях, місті Києві (далі - головні управління Казначейства) у формі узгоджених з постачальниками та/або транспортувальниками ресурсів (товарів, послуг) спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків разом з відповідними зведеними реєстрами актів звіряння або реєстрами договорів за підписами керівників відповідних департаментів фінансів, постачальників та/або транспортувальників ресурсів (товарів, послуг).

2.4. Спільні протокольні рішення про організацію взаєморозрахунків підписуються усіма учасниками розрахунків: відповідним департаментом фінансів, відповідним головним управлінням Казначейства, постачальниками та/або транспортувальниками ресурсів (товарів, послуг), Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», ДП «Енергоринок». Спільні протокольні рішення про організацію взаєморозрахунків за електроенергію та за електроенергію та за природний газ додатково погоджуються з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

2.5. Не пізніше наступного дня після підписання останнім учасником розрахунків спільного протокольного рішення (з присвоєнням номера та дати) усі учасники розрахунків, які підписали спільні протокольні рішення, подають до Казначейства України та органів Казначейства, у яких відкрито їх рахунки, платіжні доручення на перерахування коштів відповідно до узгодженого спільного протокольного рішення.

Платіжні доручення на перерахування коштів до Державного бюджету України надаються учасниками розрахунків не пізніше 12.00 останнього операційного дня поточного місяця.

Виділення коштів здійснюється лише за наявності платіжних доручень, наданих усіма учасниками розрахунків до Казначейства України та органів Казначейства.

Органи Казначейства перевіряють правильність оформлення платіжних доручень на відповідність підписаним спільним протокольним рішенням.

2.6. Розпорядники коштів за рахунок отриманих субвенцій із загального фонду Державного бюджету України здійснюють розрахунки за природний газ, теплопостачання та електроенергію шляхом перерахування коштів на рахунки постачальників та/або транспортувальників ресурсів (товарів, послуг), відкриті в органах Казначейства, в разі проведення розрахунків за електроенергію - на поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальників, відкриті в уповноваженому банку.

2.7. Проведення розрахунків за теплопостачання, природний газ та його транспортування здійснюється таким чином:

1) на підставі платіжних доручень органи Казначейства перераховують кошти на рахунки теплопостачальних і газопостачальних організацій, відкриті в органах Казначейства;

2) останнім отримувачем коштів від постачальників ресурсів при розрахунках за теплопостачання, джерелом якого є природний газ, є Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та/або дочірня компанія Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» - «Газ України» (далі - ДК «Газ України»), рахунки яких відкриті у Казначействі України.

Останніми отримувачами коштів від постачальників ресурсів при розрахунках за природний газ і його транспортування є Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ДК «Газ України», ПАТ «Укртрансгаз», рахунки яких відкриті у Казначействі України;

3) Казначейство України на підставі платіжних доручень ДК «Газ України» та ПАТ «Укртрансгаз» перераховує кошти з їх рахунків на рахунок Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;

4) Казначейство України на підставі платіжних доручень Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та реєстрів спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків, відповідно до яких здійснюється перерахування, перераховує кошти:

до загального фонду Державного бюджету України;

на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» або ПАТ «Укрнафта», відкриті в Казначействі України, для розрахунків за природний газ.

Перерахування коштів з рахунку Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на рахунок ПАТ «Укргазвидобування» або ПАТ «Укрнафта» здійснюється на підставі платіжних доручень, реєстрів спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків та додатків до спільних протокольних рішень, зазначених у реєстрах спільних протокольних рішень, підписаних Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та ПАТ  «Укргазвидобування» або ПАТ «Укрнафта»;

5) Казначейство України на підставі платіжних доручень ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» перераховує кошти до загального фонду Державного бюджету України;

6) у разі коли постачальники газу уклали договори на постачання природного газу для потреб населення безпосередньо з ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», такі розрахунки проводяться відповідно з ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта». Казначейство України на підставі платіжних доручень ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» перераховує кошти до загального фонду Державного бюджету України;

7) розрахунки учасників розрахунків здійснюються як у рахунок погашення заборгованості за природний газ, так і в рахунок оплати вартості планових обсягів постачання природного газу в поточному місяці.

2.8. Проведення розрахунків за електроенергію здійснюється таким чином:

1) на підставі платіжних доручень органи Казначейства перераховують кошти на рахунки постачальників та/або транспортувальників ресурсів (товарів, послуг), відкриті в органах Казначейства (з подальшим перерахуванням коштів енергопостачальникам), або на рахунки енергопостачальників, відкриті в уповноваженому банку;

2) кінцевим отримувачем коштів від енергопостачальників при проведенні розрахунків за електроенергію є ДП «Енергоринок» за умови відсутності у суб'єктів господарювання, які є постачальниками та транспортувальниками природного газу, можливості взяти участь у проведенні розрахунків за спожиту електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України в останній робочий день місяця листом на адресу Казначейства України підтверджує, що проведені розрахунки поточного місяця неможливо було провести відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку, та повідомляє про відсутність або можливість здійснення таких розрахунків у наступному місяці.

3) після зарахування коштів на рахунок ДП «Енергоринок» останній надає щодня до 9.30 Казначейству України та Міністерству фінансів України інформацію щодо сум проведених розрахунків відповідно до цього Порядку в розрізі територій та спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку;

4) у разі коли можливо провести розрахунки за електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку, розрахунки здійснюються відповідно до пункту 2.9 цього розділу.

2.9. Проведення розрахунків за електроенергію та природний газ здійснюється таким чином:

1) на підставі платіжних доручень органи Казначейства перераховують кошти на рахунки постачальників та/або транспортувальників ресурсів (товарів, послуг), відкриті в органах Казначейства (з подальшим перерахуванням коштів енергопостачальникам), або на рахунки енергопостачальників, відкриті в уповноваженому банку;

2) уповноважений банк на підставі платіжних доручень енергопостачальників перераховує кошти за електроенергію на рахунок ДП «Енергоринок» для подальшого спрямування їх на рахунки, відкриті в органах Казначейства, виробників електроенергії, які поставляють її на оптовий ринок електроенергії;

3) виробники електроенергії, що використовують природний газ, здійснюють погашення заборгованості за спожитий природний газ шляхом перерахування коштів на рахунок Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», відкритий у Казначействі України, з подальшим спрямуванням їх відповідно до підпунктів 4 та 5 пункту 2.7 цього розділу.

2.10. Органи Казначейства здійснюють переказ платежів між учасниками розрахунків на підставі платіжних доручень організацій та спільних протокольних рішень учасників розрахунків відповідно до реєстру щодо відкриття асигнувань за міжбюджетними трансфертами, отриманого від Казначейства України, у разі:

централізованого перерахування субвенцій - протягом одного операційного дня;

децентралізованого перерахування субвенцій - протягом трьох операційних днів.

2.11. Усі учасники розрахунків, що проводяться відповідно до цього Порядку, залежно від виду платежу в графі «призначення платежу» платіжних доручень зазначають додатково «Постанова Уряду від 11.01.2005 № 20» або «Постанова Уряду від 11.01.2005 № 20. «Електроенергія».

Крім цього, учасники розрахунків у графі «призначення платежу» платіжних доручень зазначають такі параметри: розрахунковий період, вид бюджетного фінансування (пільги - «п», субсидії - «с»), номер та дату спільного протокольного рішення, за наявності договору - дату та номер його укладання тощо.

2.12. Облік проведених згідно з цим Порядком операцій здійснюється органами Казначейства та іншими учасниками розрахунків у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.13. Відповідні департаменти фінансів до 10 числа місяця, що настає за звітним, складають з постачальниками та транспортувальниками ресурсів (надавачами товарів, послуг) акти звіряння або укладають договори і передають зведені реєстри актів звіряння або договорів спожитого природного газу та теплової енергії до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»; спожитої електроенергії - до ДП «Енергоринок» у частині пільг, субсидій та компенсацій населенню. До 11 числа місяця, що настає за звітним, надають інформацію щодо прогнозних розрахунків за рахунок пільг,  субсидій та компенсацій у поточному місяці: за природний газ та теплопостачання - до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», за електроенергію - до ДП «Енергоринок».

2.14. Анулювання спільного протокольного рішення про організацію взаєморозрахунків у разі виникнення поважних причин, що унеможливлюють проведення взаєморозрахунку, здійснюється шляхом складання окремого спільного протокольного рішення, яке підтверджує згоду усіх учасників розрахунків на анулювання спільного протокольного рішення та повернення коштів Казначейству України.

2.15. За взаємною згодою двох або декількох сторін до спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків можуть бути внесені зміни (які не впливають на проведення розрахунків іншими учасниками) шляхом оформлення та підписання додатків до таких спільних протокольних рішень між окремими учасниками.

Заступник начальника
Фінансово-економічного
управління -
начальник відділу
міжгалузевих балансів
та фінансової політики
Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України

С. Угрюмова

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
Міністерства фінансів УкраїниЄ. КузькінДодаток 1
до Порядку проведення розрахунків
за природний газ, теплопостачання
і електроенергію
(пункт 1.2 розділу І)

СПІЛЬНЕ ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
про організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання


Додаток 2
до Порядку проведення розрахунків
за природний газ, теплопостачання
і електроенергію
(пункт 1.2 розділу І)

СПІЛЬНЕ ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
про організацію взаєморозрахунків за електроенергію


Додаток 3
до Порядку проведення розрахунків
за природний газ, теплопостачання
і електроенергію
(пункт 1.2 розділу І)

СПІЛЬНЕ ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
про організацію взаєморозрахунків за електроенергію та природний газДодаток 4
до Порядку проведення розрахунків
за природний газ, теплопостачання
і електроенергію
(підпункт 3 пункту 2.8 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо сум проведення розрахунків
станом на _________

№ з/п

Назви обласних центрів

Спільне протокольне рішення про організацію взаєморозрахунків

Дата зарахування коштів на рахунок ДП «Енергоринок»

дата

сума


УСЬОГО

Начальник Департаменту економіки
та фінансів ДП «Енергоринок»

___________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)вгору