Про затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію
Міненерговугілля України, Мінфін України; Наказ, Порядок, Рішення [...] від 03.08.2015493/688
Документ z1007-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.04.2018, підстава - z0270-18

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.08.2015  № 493/688


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2015 р.
за № 1007/27452

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 123/289 від 19.02.2018}

Про затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
№ 174/369 від 16.03.2016
№ 754/1032 від 25.11.2016
№ 236/380 від 24.03.2017}

Відповідно до пункту 8 Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію, що додається.

2. Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України забезпечити доведення цього наказу до головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та місті Києві, які в свою чергу доводять його до відома департаментів фінансів обласних державних адміністрацій та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Департаменту податкового планування і регуляторної політики Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» забезпечити доведення цього наказу до відома дочірніх підприємств і компаній та господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» належать пакети акцій (частки, паї).

4. Фінансово-економічному управлінню Міністерства енергетики та вугільної промисловості України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства палива та енергетики України, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Державного казначейства України від 03 лютого 2009 року № 55/57/43 «Про затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за № 342/16358;

наказ Міністерства палива та енергетики України, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Державного казначейства Українивід 18 червня 2010 року № 237/268/202 «Про затвердження Змін до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2010 року за № 727/18022;

наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Державної казначейської служби України від 07 квітня 2011 року № 47/134/81 «Про затвердження Змін до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2011 року за № 539/19277.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Светеліка О.Д., першого заступника Міністра фінансів України Уманського І.І.

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України


В. Демчишин

Міністр фінансів України

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України

Перший заступник Голови
Державної казначейської служби України

Заступник голови правління
Національної акціонерної компанії
«Нафтогаз України»
К.М. Ляпіна


В.П. ДудаС. КоновецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України,
Міністерства фінансів України
03.08.2015 № 493/688


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2015 р.
за № 1007/27452

ПОРЯДОК
проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

{У тексті Порядку слова "Казначейство України" у всіх відмінках замінено словом "Казначейство" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України, департаментами фінансів обласних державних адміністрацій, Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - відповідні департаменти фінансів), Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», ДП «Енергоринок», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Укргазвидобування», виробниками електроенергії і вугледобувними підприємствами та іншими учасниками розрахунків за природний газ, послуги з постачання, розподілу та транспортування природного газу, в тому числі послуги замовленої потужності, фізичного транспортування природного газу, балансування обсягів природного газу (далі - послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу), теплопостачання та електроенергію, що проводяться відповідно до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 (далі - Порядок).

{Пункт 1.1 розділу I в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

1.2. Розрахунки, передбачені в пункті 1.1 цього розділу, проводяться за згодою сторін на підставі актів звіряння за нарахованими пільгами, субсидіями та компенсаціями населенню (далі - акти звіряння) або договорів, що визначають обсяг щомісячного споживання ресурсів (товарів, послуг) (далі - договори), і спільного протокольного рішення про організацію взаєморозрахунків за теплопостачання, природний газ та послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку; спільного протокольного рішення про організацію взаєморозрахунків за електроенергію, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку; спільного протокольного рішення про організацію взаєморозрахунків за електроенергію та природний газ або вугілля, форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку.

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

1.3. Схеми розрахунків узгоджують відповідні департаменти фінансів спільно з постачальниками та/або транспортувальниками ресурсів (товарів, послуг). Відповідні органи Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) контролюють проведення розрахунків від початку розрахунків до зарахування податків до Державного бюджету України або на рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

{Пункт 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 174/369 від 16.03.2016}

1.4. Усі учасники розрахунків відкривають рахунки в органах Казначейства (крім енергопостачальних компаній та ДП «Енергоринок», які відкривають рахунки із спеціальним режимом використання в уповноваженому банку).

1.5. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ДП «Енергоринок», виробники електроенергії та вугледобувні підприємства підписують з учасниками розрахунків спільні протокольні рішення протягом п’яти робочих днів.

До розрахунків включаються нараховані суми пільг лише в межах обсягів фактичного використання (споживання) ресурсів (товарів, послуг) відповідно до довідки, що надається постачальниками ресурсів (товарів, послуг).

Учасник розрахунку має право відмовитися від підписання спільного протокольного рішення виключно за умови відсутності боргу перед учасником за товари/послуги, який планується погасити відповідно до Порядку.

Останній учасник розрахунків не пізніше наступного дня після підписання спільного протокольного рішення повідомляє інших учасників про підписання та направляє їм підписані спільні протокольні рішення.

{Пункт 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

1.6. Кошти на підставі спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків зараховуються:

за теплопостачання, природний газ та послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу (крім податку на додану вартість) - до загального фонду Державного бюджету України;

за теплопостачання, природний газ та послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу в частині сплати податку на додану вартість - на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або на рахунок органів доходів і зборів (за балансовими рахунками 3734 "Депозитні рахунки органів стягнення" (далі - депозитні рахунки 3734)) для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість при ввезенні природного газу на митну територію України. При цьому кошти, перераховані на депозитні рахунки 3734 органів доходів і зборів, не підлягають поверненню як кошти авансових платежів;

{Абзац третій пункту 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 236/380 від 24.03.2017}

за електроенергію та природний газ (крім податку на додану вартість) - до загального фонду Державного бюджету України;

за електроенергію та природний газ або вугілля в частині сплати грошових зобов'язань з податку на додану вартість та податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) з податку на додану вартість, - на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

за електроенергію - на рахунок ДП «Енергоринок» за умови відсутності у суб'єктів господарювання, які є постачальниками та транспортувальниками природного газу, виробниками електричної енергії та вугледобувними підприємствами, можливості взяти участь у проведенні розрахунків за спожиту електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку.

{Пункт 1.6 розділу I в редакції Наказів Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 174/369 від 16.03.2016, № 754/1032 від 25.11.2016}

II. Порядок розрахунків

2.1. Постачальники та/або транспортувальники ресурсів (товарів, послуг), які виявили бажання здійснити розрахунки відповідно до Порядку, складають щомісяця до 10 числа з розпорядниками коштів акти звіряння, а в разі проведення відповідних розрахунків з попередньої оплати ресурсів (товарів, послуг) на строк не більше одного місяця постачальники та/або транспортувальники ресурсів (товарів, послуг) визначають договірну величину споживання ресурсів (товарів, послуг), про що укладають відповідний договір з розпорядниками коштів. Один примірник акта звіряння або договору надається місцевому фінансовому органу для складання зведеного реєстру актів звіряння або договорів.

2.2. Зведені реєстри актів звіряння або договорів підписуються керівниками місцевих фінансових органів, постачальників та/або транспортувальників ресурсів (товарів, послуг) та надаються відповідним департаментам фінансів.

2.3. Відповідні департаменти фінансів узагальнюють отримані дані та подають їх щомісяця до 20 числа Державній казначейській службі України (далі - Казначейство) та відповідним головним управлінням Державної казначейської служби України в областях, місті Києві (далі - головні управління Казначейства) у формі узгоджених з постачальниками та/або транспортувальниками ресурсів (товарів, послуг) спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків разом з відповідними зведеними реєстрами актів звіряння або реєстрами договорів за підписами керівників відповідних департаментів фінансів, постачальників та/або транспортувальників ресурсів (товарів, послуг).

2.4. Спільні протокольні рішення про організацію взаєморозрахунків підписуються усіма учасниками розрахунків: відповідним департаментом фінансів, відповідним головним управлінням Казначейства, постачальниками та/або транспортувальниками ресурсів (товарів, послуг), Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», ДП «Енергоринок», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Укргазвидобування», виробниками електроенергії і вугледобувними підприємствами. Спільні протокольні рішення про організацію взаєморозрахунків за електроенергію, за електроенергію та природний газ або вугілля додатково погоджуються з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

{Пункт 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

2.5. Не пізніше наступного дня після підписання останнім учасником розрахунків спільного протокольного рішення (з присвоєнням номера та дати) усі учасники розрахунків, які підписали спільні протокольні рішення, подають до Казначейства та органів Казначейства, у яких відкрито їх рахунки, платіжні доручення на перерахування коштів відповідно до узгодженого спільного протокольного рішення.

Платіжні доручення на перерахування коштів до Державного бюджету України надаються учасниками розрахунків не пізніше 12.00 останнього операційного дня поточного місяця.

Виділення коштів здійснюється лише за наявності платіжних доручень, наданих усіма учасниками розрахунків до Казначейства та органів Казначейства.

Органи Казначейства перевіряють правильність оформлення платіжних доручень на відповідність підписаним спільним протокольним рішенням.

2.6. Розпорядники коштів за рахунок отриманих субвенцій із загального фонду Державного бюджету України здійснюють розрахунки за природний газ, теплопостачання та електроенергію шляхом перерахування коштів на рахунки постачальників та/або транспортувальників ресурсів (товарів, послуг), відкриті в органах Казначейства, в разі проведення розрахунків за електроенергію - на поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальників, відкриті в уповноваженому банку.

2.7. Проведення розрахунків за теплопостачання, природний газ та послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу здійснюється таким чином:

{Абзац перший пункту 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

1) на підставі платіжних доручень органи Казначейства перераховують кошти на рахунки теплопостачальних і газопостачальних організацій, відкриті в органах Казначейства;

2) останнім отримувачем коштів від постачальників ресурсів при розрахунках за теплопостачання, джерелом якого є природний газ, є: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та/або дочірня компанія Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» - «Газ України» (далі - ДК «Газ України»), ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Укргазвидобування», рахунки яких відкриті у Казначействі.

Останніми отримувачами коштів від постачальників ресурсів при розрахунках за природний газ та послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу є: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ДК «Газ України», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Укргазвидобування», рахунки яких відкриті у Казначействі;

{Підпункт 2 пункту 2.7 розділу II в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

3) Казначейство на підставі платіжних доручень ДК «Газ України» та ПАТ «Укртрансгаз» перераховує кошти з їх рахунків на рахунок Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;

4) Казначейство на підставі платіжних доручень Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та реєстрів спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків, відповідно до яких здійснюється перерахування, перераховує кошти:

{Абзац другий підпункту 4 пункту 2.7 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

на рахунок ПАТ «Укргазвидобування», відкритий в Казначействі, для сплати грошових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та газового конденсату;

на рахунок Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», відкритий в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу України, для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість;

на рахунок органів доходів і зборів (депозитні рахунки 3734) для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість при ввезенні природного газу на митну територію України у сумі, що не перевищує зобов’язань з цього податку, розрахованих за офіційним курсом валюти України, визначеним відповідно до статті 3-1 Митного кодексу України на день подання додаткової митної декларації;

{Підпункт 4 пункту 2.7 розділу II доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 236/380 від 24.03.2017}

на рахунок ПАТ «Укртрансгаз», відкритий в Казначействі, з подальшим перерахуванням коштів субвенції на рахунок цього товариства в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу України, для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість.

Перерахування коштів з рахунка Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на рахунок ПАТ «Укргазвидобування» або ПАТ «Укртрансгаз» здійснюється на підставі платіжних доручень, реєстрів спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків та додатків до спільних протокольних рішень, зазначених у реєстрах спільних протокольних рішень, підписаних Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування» або ПАТ «Укртрансгаз»;

{Абзац шостий підпункту 4 пункту 2.7 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

{Абзац сьомий підпункту 4 пункту 2.7 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

{Підпункт 4 пункту 2.7 розділу II в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 174/369 від 16.03.2016}

{Підпункт 5 пункту 2.7 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 174/369 від 16.03.2016}

5) Казначейство на підставі платіжних доручень ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та реєстрів спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків перераховує кошти на рахунки, відкриті в Казначействі:

ПАТ «Укргазвидобування» для сплати грошових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та газового конденсату;

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті статті 200-1 Податкового кодексу України для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість;

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з подальшим перерахуванням коштів субвенції на рахунок цього товариства в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу України для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість та/або на відкриті в Казначействі рахунки органів доходів і зборів (депозитні рахунки 3734) для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість при ввезенні природного газу на митну територію України у сумі, що не перевищує зобов’язань з цього податку, розрахованих за офіційним курсом валюти України, визначеним відповідно до статті 3-1 Митного кодексу України, на день подання додаткової митної декларації;

{Абзац четвертий підпункту 5 пункту 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 236/380 від 24.03.2017}

{Пункт 2.7 розділу II доповнено підпунктом 5 згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

6) у разі коли постачальники газу уклали договори на постачання природного газу для потреб населення безпосередньо з ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», такі розрахунки проводяться відповідно з ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта». Казначейство на підставі платіжних доручень ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» перераховує кошти до загального фонду Державного бюджету України;

7) розрахунки учасників розрахунків здійснюються як у рахунок погашення заборгованості за природний газ, так і в рахунок оплати вартості планових обсягів постачання природного газу.

{Підпункт пункту 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 174/369 від 16.03.2016}

2.8. Проведення розрахунків за електроенергію здійснюється таким чином:

1) на підставі платіжних доручень органи Казначейства перераховують кошти на рахунки постачальників та/або транспортувальників ресурсів (товарів, послуг), відкриті в органах Казначейства (з подальшим перерахуванням коштів енергопостачальникам), або на рахунки енергопостачальників, відкриті в уповноваженому банку;

2) кінцевим отримувачем коштів від енергопостачальників при проведенні розрахунків за електроенергію є ДП «Енергоринок» за умови відсутності у суб'єктів господарювання, які є постачальниками та транспортувальниками природного газу, виробниками електричної енергії, вугледобувними підприємствами, можливості взяти участь у проведенні розрахунків за спожиту електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку.

Виробники електроенергії та Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щомісяця до 25 числа повідомляють Міністерство енергетики та вугільної промисловості України про можливість проведення наступного місяця розрахунків відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку та направляють пропозиції про проведення розрахунків постачальникам та/або транспортувальникам ресурсів.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України на підставі отриманої інформації від виробників електроенергії та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в останній робочий день місяця листом на адресу Казначейства підтверджує, що розрахунки поточного місяця неможливо було провести відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку, та повідомляє про відсутність або можливість здійснення таких розрахунків наступного місяця;

{Підпункт 2 пункту 2.8 розділу II в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

3) після зарахування коштів на рахунок ДП «Енергоринок» останній надає щодня до 9.30 Казначейству та Міністерству фінансів України інформацію щодо сум проведених розрахунків відповідно до цього Порядку в розрізі територій та спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку;

4) у разі коли можливо провести розрахунки за електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку, розрахунки здійснюються відповідно до пункту 2.9 цього розділу.

2.9. Проведення розрахунків за електроенергію та природний газ або вугілля здійснюється таким чином:

{Абзац перший пункту 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

1) на підставі платіжних доручень органи Казначейства перераховують кошти на рахунки постачальників та/або транспортувальників ресурсів (товарів, послуг), відкриті в органах Казначейства (з подальшим перерахуванням коштів енергопостачальникам), або на рахунки енергопостачальників, відкриті в уповноваженому банку;

2) уповноважений банк на підставі платіжних доручень енергопостачальників перераховує кошти за електроенергію на рахунок ДП «Енергоринок» для подальшого спрямування їх на рахунки, відкриті в органах Казначейства, виробників електроенергії в рахунок погашення заборгованості за поставлену на оптовий ринок електроенергію, починаючи з періоду, в якому виник податковий борг, у тому числі реструктуризований або розстрочений (відстрочений), з податку на додану вартість, або грошові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та газового конденсату в останнього учасника розрахунків, а в разі відсутності такої заборгованості - за поточний розрахунковий період;

{Підпункт 2 пункту 2.9 розділу II в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

3) Казначейство на підставі платіжних доручень виробників електроенергії перераховує кошти на рахунки:

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», відкритий у Казначействі, для сплати заборгованості за природний газ з подальшим спрямуванням їх відповідно до підпункту 4 пункту 2.7 цього розділу;

вугледобувних підприємств, відкриті у Казначействі, для сплати заборгованості за вугілля з подальшим перерахуванням коштів субвенції на рахунки цих підприємств, відкриті в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу України, для сплати до бюджету податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість;

виробників електроенергії, відкриті в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу України, для сплати до бюджету податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість.

{Підпункт 3 пункту 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 174/369 від 16.03.2016; в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

2.10. Розрахунки, передбачені пунктами 1.6, 2.7, 2.9, проводяться протягом одного банківського дня. Розрахунки щодо сплати грошових зобов'язань або податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість проводяться не раніше граничного строку подання податкової декларації, а для сплати податку на додану вартість при ввезенні природного газу на митну територію України - не пізніше граничного строку подання додаткової митної декларації.

{Абзац перший пункту 2.10 розділу II в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 236/380 від 24.03.2017}

Для перерахування до державного бюджету коштів податку на додану вартість з рахунків Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», виробників електроенергії і вугледобувних підприємств, відкритих у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, ДФС не пізніше дня, що настає за днем надходження коштів, надсилає Казначейству реєстри, сформовані відповідно до пункту 200.2 статті 200 Податкового кодексу України.

Зарахування коштів на рахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», виробників електроенергії і вугледобувних підприємств у системі електронного адміністрування податку на додану вартість вважається завершенням розрахунку за спільними протокольними рішеннями в частині зарахування податку на додану вартість до бюджету.

Зарахування коштів на рахунки органів доходів і зборів (депозитні рахунки 3734) вважається завершенням розрахунку за спільними протокольними рішеннями в частині зарахування до бюджету податку на додану вартість, сплаченого при ввезенні природного газу на митну територію України.

{Пункт 2.10 розділу II доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 236/380 від 24.03.2017}

Зазначені розрахунки проводяться виключно в межах бюджетного року.

{Розділ II доповнено пунктом 2.10 згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 754/1032 від 25.11.2016}

2.11. Органи Казначейства в областях, районах та містах здійснюють перекази платежів між учасниками розрахунків, рахунки яких обслуговуються цими органами Казначейства, на підставі платіжних доручень організацій та спільних протокольних рішень учасників розрахунків відповідно до реєстру щодо відкриття асигнувань за міжбюджетними трансфертами, отриманими від Казначейства, у разі:

централізованого перерахування субвенцій - протягом одного операційного дня;

децентралізованого перерахування субвенцій - протягом трьох операційних днів.

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 174/369 від 16.03.2016}

2.12. Усі учасники розрахунків, що проводяться відповідно до цього Порядку, залежно від виду платежу в графі «призначення платежу» платіжних доручень зазначають додатково «Постанова Уряду від 11.01.2005 № 20» або «Постанова Уряду від 11.01.2005 № 20. «Електроенергія».

Крім цього, учасники розрахунків у графі «призначення платежу» платіжних доручень зазначають такі параметри: розрахунковий період, вид бюджетного фінансування (пільги - «п», субсидії - «с»), номер та дату спільного протокольного рішення, за наявності договору - дату та номер його укладання тощо.

2.13. Облік проведених згідно з цим Порядком операцій здійснюється органами Казначейства та іншими учасниками розрахунків у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.14. Відповідні департаменти фінансів до 10 числа місяця, що настає за звітним, складають з постачальниками та транспортувальниками ресурсів (надавачами товарів, послуг) акти звіряння або укладають договори і передають зведені реєстри актів звіряння або договорів спожитого природного газу та теплової енергії до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»; спожитої електроенергії - до ДП «Енергоринок» у частині пільг, субсидій та компенсацій населенню. До 11 числа місяця, що настає за звітним, надають інформацію щодо прогнозних розрахунків за рахунок пільг,  субсидій та компенсацій у поточному місяці: за природний газ та теплопостачання - до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», за електроенергію - до ДП «Енергоринок».

2.15. Анулювання спільного протокольного рішення про організацію взаєморозрахунків у разі виникнення поважних причин, що унеможливлюють проведення взаєморозрахунку, здійснюється шляхом складання окремого спільного протокольного рішення, яке підтверджує згоду усіх учасників розрахунків на анулювання спільного протокольного рішення та повернення коштів Казначейству.

2.16. За взаємною згодою двох або декількох сторін до спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків можуть бути внесені зміни (які не впливають на проведення розрахунків іншими учасниками) шляхом оформлення та підписання додатків до таких спільних протокольних рішень між окремими учасниками.

Заступник начальника
Фінансово-економічного
управління -
начальник відділу
міжгалузевих балансів
та фінансової політики
Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України

С. Угрюмова

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
Міністерства фінансів УкраїниЄ. КузькінДодаток 1
до Порядку проведення розрахунків
за природний газ, теплопостачання
і електроенергію
(пункт 1.2 розділу І)

СПІЛЬНЕ ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
про організацію взаєморозрахунків за теплопостачання, природний газ та послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 174/369 від 16.03.2016, № 754/1032 від 25.11.2016}


Додаток 2
до Порядку проведення розрахунків
за природний газ, теплопостачання
і електроенергію
(пункт 1.2 розділу І)

СПІЛЬНЕ ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
про організацію взаєморозрахунків за електроенергію


Додаток 3
до Порядку проведення розрахунків
за природний газ, теплопостачання
і електроенергію
(пункт 1.2 розділу І)

СПІЛЬНЕ ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
про організацію взаєморозрахунків за електроенергію та природний газ або вугілля

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 174/369 від 16.03.2016, № 754/1032 від 25.11.2016}Додаток 4
до Порядку проведення розрахунків
за природний газ, теплопостачання
і електроенергію
(підпункт 3 пункту 2.8 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо сум проведення розрахунків
станом на _________

№ з/п

Назви обласних центрів

Спільне протокольне рішення про організацію взаєморозрахунків

Дата зарахування коштів на рахунок ДП «Енергоринок»

дата

сума


УСЬОГО


___________________________
(посада)

_______________________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)


____________________________
(посада)

_______________________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 236/380 від 24.03.2017}вгору