Документ z1004-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.10.2013, підстава - z1673-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 140/825 від 26.11.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2001 р.
за N 1004/6195
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1096/695 ( z1673-13 ) від 16.09.2013 }
Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виконання авіаційно-хімічних робіт

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виконання авіаційно-хімічних робіт (далі - Ліцензійні
умови), що додаються.
2. Головному управлінню контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання (Апатенко О.П.), Управлінню
міждержавних угод та авіаційних перевезень Укравіатрансу (Кочубей
М.В.) в установленому порядку забезпечити подання Ліцензійних умов
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню міждержавних угод та авіаційних перевезень
Укравіатрансу (Кочубей М.В.) забезпечити публікацію Ліцензійних
умов у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва С.І.Третьякова та Першого заступника
директора Укравіатрансу В.А.Поліщука.
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва О.В.Кужель
Міністр транспорту України В.П.Пустовойтенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
Міністерства транспорту
України
26.11.2001 N 140/825
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2001 р.
за N 1004/6195
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності
з виконання авіаційно-хімічних робіт
1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), Повітряного кодексу України ( 3167-12 ), законів
України "Про перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 ), "Про
транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про страхування" ( 85/96-ВР ), інших
актів законодавства.
1.2. Реалізацію державної політики у сфері ліцензування
діяльності з надання послуг з виконання авіаційно-хімічних робіт
здійснюють Державний комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва, який є спеціально уповноваженим
органом з питань ліцензування, та Міністерство транспорту України
через Державний департамент авіаційного транспорту як орган
ліцензування.
1.3. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та інші вимоги щодо провадження
діяльності з надання послуг з виконання авіаційно-хімічних робіт.
1.4. Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів
господарювання, які надають послуги з виконання авіаційно-хімічних
робіт.
1.5. Суб'єкт господарювання повинен одержати від органу
ліцензування відповідну ліцензію, яка є єдиним документом
дозвільного характеру і підтверджує право суб'єкта господарювання
на провадження господарської діяльності з виконання
авіаційно-хімічних робіт, до початку надання послуг або до
закінчення терміну дії попередньої ліцензії. Строк дії ліцензії складає три роки.
1.6. Ліцензуванню підлягає вид діяльності з виконання
авіаційно-хімічних робіт.
2. Вимоги щодо провадження господарської
діяльності з виконання авіаційно-хімічних робіт
2.1. Кваліфікаційні вимоги Суб'єкт господарювання повинен відповідати кваліфікаційним
вимогам відповідно до Правил сертифікації експлуатантів,
затверджених наказом Мінтрансу від 29.05.98 за N 204 ( z0552-98 )
та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.09.98
N 552/2992 (далі - Правила сертифікації експлуатантів), та мати
Програму з підготовки персоналу, Керівництво з виконання польотів,
Керівництво з виконання технічного обслуговування авіаційної
техніки, погоджених з Укравіатрансом і затверджених керівником
експлуатанта.
2.2. Організаційні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати служби, що укомплектовані
згідно зі штатним розписом фахівцями спеціальної підготовки,
необхідної для здійснення технологічних процесів виробничої
діяльності в галузі льотної, технічної експлуатації, авіаційних
робіт і повітряних перевезень, відповідно до встановлених у
цивільній авіації вимог, та мати такі види забезпечення: правове,
фінансово-економічне, матеріально-технічне, льотної експлуатації,
інженерне-авіаційне, управління повітряним рухом, штурманське,
аеронавігаційне, метеорологічне, аеродромне, комерційне, страхове,
авіаційної безпеки, режимне, медичне, управління виробництвом,
пошукове і аварійно-рятувальне, протипожежне; прикордонного,
митного та санітарно-епідеміологічного контролю (при виконанні
міжнародних польотів) відповідно до Правил сертифікації
експлуатантів ( z0552-98 ). При виконанні авіаційно-хімічних робіт суб'єкт господарювання
повинен дотримуватись Закону України "Про перевезення небезпечних
вантажів" ( 1644-14 ), мати підготовлений персонал для цієї
діяльності. Відповідальним за виконання вимог з безпеки польотів
призначається керівник або окремо призначена посадова особа на
рівні заступника керівника (за погодженням з Укравіатрансом).
2.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен дотримуватись виконання
Керівництва з виконання польотів, Керівництва з питань регулювання
технічного обслуговування, програми забезпечення безпеки польотів,
програми з підготовки персоналу, програми з авіаційної безпеки,
погоджених з Укравіатрансом та затверджених експлуатантом.
2.4. Інші вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні
господарської діяльності з виконання авіаційно-хімічних робіт
Суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють
авіаційно-хімічні роботи, повинні виконувати такі вимоги:
2.4.1. Мати чинний сертифікат експлуатанта відповідно до
статті 5 Повітряного кодексу України ( 3167-12 ).
2.4.2. Використовувати повітряні судна, що зазначені у
спеціальних експлуатаційних положеннях до сертифіката експлуатанта
і мають чинні сертифікати льотної придатності, видані згідно з
Правилами видачі Сертифікатів льотної придатності цивільних
повітряних суден України, затвердженими наказом Мінтрансу від
07.09.99 N 435 ( z0638-99 ) та зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України від 22.09.99 за N 638/3931, та Сертифікати льотної
придатності щодо шуму на місцевості, видані згідно з Правилами
видачі Сертифікатів льотної придатності щодо шуму на місцевості
цивільних повітряних суден України, затвердженими наказом
Мінтрансу від 06.09.99 N 432 ( z0636-99 ) та зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України від 22.09.99 за N 636/3929.
2.4.3. При виникненні авіаційної події та при виконанні
польотів з виконання авіаційно-хімічних робіт в інших державах
повідомляти Укравіатранс у встановленому законодавством порядку
або згідно з п.6.8 Правил сертифікації експлуатантів ( z0552-98 ).
2.4.4. Забезпечувати обов'язкове авіаційне страхування
цивільної авіації відповідно до Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ). Забороняється виконання авіаційно-хімічних робіт при
наявності заборгованості зі сплати страхових платежів згідно з
укладеними договорами страхування.
2.4.5. Виконувати роботи, що стосуються забезпечення безпеки
польотів та авіаційної безпеки, викладені в чинних
нормативно-правових актах у сфері цивільної авіації відповідно до
статей 71, 82 Повітряного кодексу України ( 3167-12 ).
2.4.6. Виконувати вимоги "Руководства по
авиационно-химическим работам гражданской авиации СССР",
затвердженого Міністром цивільної авіації Б.П.Бугаєвим 30 грудня
1982 року та введеного в дію з 1 серпня 1984 року.
2.4.7. Власник ліцензії зобов'язаний виконувати вимоги Закону
України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ) та Державної санітарно-епідеміологічної
служби цивільної авіації щодо забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення.
Начальник головного управління
контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання О.П.Апатенко
Начальник управління міждержавних
угод та авіаційних перевезень М.В.Кочубей
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника", N 2, 2002 р.)вгору