Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435

ЩОДЕННИК
обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 1002/23534

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 039-7/о «Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 039-7/о «Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики» (далі - форма № 039-7/о).

2. Форма № 039-7/о заповнюється лікарями з функціональної діагностики в закладах охорони здоров’я, які мають кабінети функціональної діагностики, на підставі даних форми первинної облікової документації № 047/о «Журнал реєстрації функціональних досліджень», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435.

3. У графі 1 зазначаються числа місяця, відповідно до яких у графах 2–31 вносяться дані щодо проведених функціональних досліджень.

4. У графі 2 вказується загальна кількість функціональних досліджень - усього, яка дорівнює підсумку граф 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.

5. Сума, зазначена в графі 2, може дорівнювати або бути більшою за підсумок граф 3 та 4 за рахунок досліджень, які проводяться вдома.

6. У графі 3 зазначається загальна кількість функціональних досліджень, які проводяться амбулаторно. Сума цієї графи дорівнює підсумку за графами 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.

7. У графі 4 вказується загальна кількість функціональних досліджень, які проводяться стаціонарно. Сума цієї графи дорівнює підсумку за графами 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31.

8. У графах 5–31 вказуються функціональні дослідження за видами, а саме: електрокардіографії, фонокардіографії, ехокардіографії, велоергометрії, ехоенцефалографії, реовазографії, визначення функцій зовнішнього обміну дихання, електроенцефалографії, інші дослідження з розподілом їх на амбулаторні та стаціонарні.

9. Сума, зазначена в графі 5, може дорівнювати або бути більшою за підсумок граф 6 та 7 за рахунок досліджень, які проводяться вдома (аналогічно це стосується підсумкових граф).

10. У разі ведення форми № 039-7/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

11. Строк зберігання форми № 039-7/о - 1 рік.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей


Документи та файли

Сигнальний документ — f403149n22.doc / zip

Публікації документа