Документ z1001-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.09.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.08.2019  № 339


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2019 р.
за № 1001/33972

Про затвердження  Методики оцінювання роботи  із забезпечення прав осіб з інвалідністю  в Міністерстві фінансів України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», з метою забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві фінансів України, що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів здійснювати оцінювання своєї роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю.

3. Департаменту видатків бюджету соціальної сфери забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Джигира Ю.А.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра соціальної
політики України

Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Генеральний Секретар Громадської Спілки
«Всеукраїнське Громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»

Заступник голови Громадської організації
«Всеукраїнська організація Союз осіб
з інвалідністю України»
О. Крентовська


Л. Левшун


Г.В. ОсовийР. Іллічов
В. НазаренкоС.І. БогдановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
12 серпня 2019 року № 339


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2019 р.
за № 1001/33972

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві фінансів України

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою дотримання в Мінфіні прав осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Мінфіні (далі - оцінювання) проводиться з метою виявлення проблем у роботі Мінфіну, пов’язаних із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, а також забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у самостійних структурних підрозділах Мінфіну.

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюють керівники самостійних структурних підрозділів шляхом надання письмових відповідей на запитання, що складені у вигляді тестів, керуючись вимогами Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

2. Перелік запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві фінансів України, наведений у додатку до цієї Методики, складається із 9 позицій.

3. Керівники самостійних структурних підрозділів щороку до 15 січня подають до Департаменту видатків бюджету соціальної сфери Мінфіну відповіді на запитання № 6 (у разі наявності осіб з інвалідністю), а також:

директор Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку відповідає на запитання №№ 1, 4, 6;

директор Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності - на запитання № 3;

начальник Адміністративно-господарського управління - на запитання №№ 2, 5, 8, 9;

директор Департаменту інформаційних систем та технологій - на запитання № 7.

4. Керівники самостійних структурних підрозділів позначають знаком «+» варіант відповіді, який відповідає стану дотримання вимоги із забезпечення прав осіб з інвалідністю у структурному підрозділі.

За відповідь «так» надається 1 бал, за відповідь «ні» - 3 бали, за відповідь «інше» - 2 бали.

5. Департамент видатків бюджету соціальної сфери до 15 лютого узагальнює результати оцінювання та визначає загальну оцінку кожного самостійного структурного підрозділу.

6. Самостійний структурний підрозділ вважається таким, в якому неповною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю, якщо за результатами оцінювання загальна оцінка становить, зокрема:

в окремому структурному підрозділі Мінфіну - 3 бали;

у Департаменті роботи з персоналом та організаційного розвитку - 9 балів;

у Департаменті з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності - 6 балів;

в Адміністративно-господарському управлінні - 15 балів;

у Департаменті інформаційних систем та технологій - 6 балів.

7. Якщо за результатами оцінювання усіх самостійних структурних підрозділів загальна оцінка в Мінфіні становить більше ніж 13 балів, Мінфін вважається таким, в якому неповною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю. Загальна оцінка розраховується шляхом додавання середніх оцінок, визначених для самостійних структурних підрозділів Мінфіну.

8. Керівники самостійних структурних підрозділів, які беруть участь в оцінюванні, забезпечують достовірність викладених даних.

9. Департамент видатків бюджету соціальної сфери щороку до 20 лютого доповідає заступнику Міністра фінансів України (згідно з розподілом обов’язків) про результати оцінювання самостійних структурних підрозділів щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю для подальшого їх опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

Директор Департаменту
видатків бюджету
соціальної сфериС.О. ДіденкоДодаток
до Методики оцінювання роботи
із забезпечення прав осіб з інвалідністю
в Міністерстві фінансів України
(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК
запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві фінансів України

1. Чи дотримано структурним підрозділом вимог щодо недопущення відмов з мотивів інвалідності у працевлаштуванні, підвищенні на посаді та випадків звільнення за ініціативою роботодавця осіб з інвалідністю (відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (далі - Закон))?


Так


Ні


Інше


2. Чи облаштовуються (створюються) у структурних підрозділах робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?


Так


Ні


Інше


3. Чи подає Мінфін звіт до Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?


Так


Ні

4. Чи дотримується у Мінфіні норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (відповідно до частини першої статті 19 Закону)?


Так


Ні

5. Чи створено у структурних підрозділах безпечні та не шкідливі для здоров’я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності, відновлення працездатності осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)?


Так


Ні


Інше


6. Чи дотримано структурним підрозділом вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки» в частині надання відпусток особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю (за зверненням)?


Так


Ні

7. Чи виконує структурний підрозділ Вимоги щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади, визначені у додатку до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3?


Так


Ні

8. Чи створено умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до адміністративної будівлі Мінфіну (відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)?


Так


Ні

9. Чи виділено біля адміністративної будівлі Мінфіну місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках (відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону)?


Так


Ні
вгору