Документ z1001-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.08.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.09.2014. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.08.2014  № 15-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2014 р.
за № 1001/25778

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року № 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за № 64/8663, що додаються.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В.В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови правління

В.О. Кравчук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніЛюдмила ДенісоваГ.В. ОсовийМ.Ю. БродськийО. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
04.08.2014 № 15-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2014 р.
за № 1001/25778

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. У главі 6:

1) у пункті 6.4 слова “відділами надходження доходів органів Пенсійного фонду України” замінити словами “органами Пенсійного фонду України”;

2) пункт 6.7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6.8, 6.9 вважати відповідно пунктами 6.7, 6.8;

3) в абзаці першому пункту 6.7 слово “повідомленні” замінити словом “розрахунку”;

4) у пункті 6.8:

у абзаці першому слово “повідомлення” замінити словом “розрахунок”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“У разі ліквідації підприємства без правонаступників або визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури розрахунки для відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням такого підприємства не направляється.”.

2. Додатки 6 - 8а викласти в такій редакції:“Додаток 6
до Інструкції про порядок обчислення
і сплати страхувальниками
та застрахованими особами внесків
на  загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до Пенсійного
фонду України
(пункт 6.4)

Кому надсилається

_________________________
(найменування підприємства)


РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в частині пенсій, призначених відповідно до пунктів “б” - “з” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”,
з _____________ 20 __ року

№ з\п

Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій призначена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призначено пенсію

Дата досягнення особою пенсійного віку-1

Стаж, необхідний для призначення пенсії на пільгових умовах (років, місяців)

Стаж роботи на даному підприємстві,що враховано при обчисленні плати (років, місяців)

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн

Частка плати даного підприємства (%), гр. 6 x 100 / гр. 5

Фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за попередній рік (грн)

Сума плати даного підприємства Пенсійному фонду України за попередній рік

Сума фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з дати призначення (перерахунку) пенсії до дати формування розрахунку

Місячний розмір фактичних витрат на виплату та доставку пенсій (гр. 10 + гр. 11) x гр. 12

усього

у т.ч.

фактичних витрат на виплату пенсій (гр. 10 = гр. 8)

фактичних витрат на доставку пенсій (% від гр. 10)

розмір пенсії

надбавки, доплати, підвищення з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14-2

15-3

16-4

__________
-1Згідно зі статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
-2Зазначена сума передбачена для звірки із сумою, сплаченою страхувальником за попередній рік (недоплачена сума за попередній рік сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату
та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку).
-3Зазначена сума сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку.
-4Зазначена сума сплачується щомісяця до 25 числа поточного року.

М.П.

Керівник (заступник керівника)____________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду України)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

Виконавець

___________________________
(прізвище, ініціали, тел.)

Додаток 7
до Інструкції про порядок обчислення
і сплати страхувальниками
та застрахованими особами внесків
на  загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до Пенсійного
фонду України
(пункт 6.4)

Кому надсилається

_________________________
(найменування підприємства)


РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в частині пенсій, призначених відповідно до пункту “а” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” (крім працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників),
з _____________ 20 __ року

№ з\п

Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій призначена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призначено пенсію

Дата досягнення особою пенсійного віку-1

Стаж, необхідний для призначення пенсії на пільгових умовах (років, місяців)

Стаж роботи на даному підприємстві, що враховано при обчисленні плати (років, місяців)

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн.

Фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за попередній рік (грн)

Розмір плати відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (%)

Загальна сума плати за попередній рік (грн)

Частка плати даного підприємства (%), гр. 6 x 100/ гр. 5

Сума плати даного підприємства Пенсійному фонду України за попередній рік

Сума фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з дати призначення (перерахунку) пенсії до дати формування розрахунку

Місячний розмір фактичних витрат на виплату та доставку пенсій (гр. 10 + гр. 11) x гр. 15

усього

у т.ч.

фактичних витрат на виплату пенсій (гр. 10 = гр. 8)

фактичних витрат на доставку пенсій (% від гр.10)

розмір пенсії

надбавки, доплати, підвищення з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16-2

17-3

18-4__________
-1Згідно зі статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
-2Зазначена сума передбачена для звірки із сумою, сплаченою страхувальником за попередній рік (недоплачена сума за попередній рік сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку).
-3Зазначена сума сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку.
-4 Зазначена сума сплачується щомісяця до 25 числа поточного року.

М.П.

Керівник (заступник керівника)____________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду України)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

Виконавець

___________________________
(прізвище, ініціали, тел.)

Додаток 8
до Інструкції про порядок обчислення
і сплати страхувальниками
та застрахованими особами внесків
на  загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до Пенсійного
фонду України
(пункт 6.5)

ВІДОМОСТІ
про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,
з _____________ 20 __ року

№ з\п

Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій призначена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призначено пенсію

Дата досягнення особою пенсійного віку-1

Пункт та стаття, згідно з якими призначено пенсію

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з моменту призначення пенсії до місяця формування даної відомості

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат за попередній рік (грн)

Урахований стаж роботи для призначення пенсії на пільгових умовах, усього (років, місяців)

У тому числі в розрізі підприємств

усього

у т.ч.

фактичних витрат на виплату пенсій (гр. 7 = гр. 9)

фактичних витрат на доставку пенсій (% від гр. 9)

фактичних витрат на виплату пенсій

фактичних витрат на доставку пенсій

фактичних витрат на виплату пенсій

фактичних витрат на доставку пенсій

найменування підприємства

місцезнаходження підприємства

стаж роботи для призначення пенсії (років, місяців)

розмір пенсії

надбавки, доплати, підвищення з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16-2

17-2

18-2__________
-1Згідно зі статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
-2 Графи 16-18 заповнюються, починаючи з останнього місця роботи.

М.П.

Керівник (заступник керівника)____________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду України)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)
Додаток 8а
до Інструкції про порядок обчислення
і сплати страхувальниками
та застрахованими особами внесків
на  загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до Пенсійного
фонду України
(пункт 6.5)

ВІДОМОСТІ
про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, з _____________ 20___ року, які не можуть бути відшкодовані у зв’язку з ліквідацією підприємств без правонаступників або знаходженням їх за межами України

№ з\п

Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій призначена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призначено пенсію

Дата досягнення особою пенсійного віку-1

Пункт та стаття, згідно з якими призначено пенсію

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з моменту призначення пенсії до місяця формування даної відомості

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат за попередній рік (грн)

Урахований стаж роботи для призначення пенсії на пільгових умовах, усього (років, місяців)

У тому числі в розрізі підприємств

усього

у т.ч.

фактичних витрат на виплату пенсій (гр. 7 = гр. 9)

фактичних витрат на доставку пенсій (% від гр. 9)

фактичних витрат на виплату пенсій

фактичних витрат на доставку пенсій

фактичних витрат на виплату пенсій

фактичних витрат на доставку пенсій

найменування підприємства

місцезнаходження підприємства

стаж роботи для призначення пенсії на пільгових умовах (років, місяців)

розмір пенсії

надбавки, доплати, підвищення з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16-2

17-2

18-2


 
__________
-1Згідно зі статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
-2Графи 16-18 заповнюються, починаючи з останнього місця роботи.

М.П.

Керівник (заступник керівника)____________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду України)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

".

Директор департаменту
надходження доходів


В.В. Литвиненковгору