Документ z0999-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.07.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012  № 626


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2012 р.
за № 999/21311

Про затвердження Порядку митного оформлення та контролю за переміщенням припасів

Відповідно до статей 228, 229 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок митного оформлення та контролю за переміщенням припасів, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) і Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С.М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі УкраїниА.А. Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.05.2012  № 626


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2012 р.
за № 999/21311

ПОРЯДОК
митного оформлення та контролю за переміщенням припасів

1. Загальні положення

1.1. Цим Порядком встановлюється механізм митного оформлення та контролю за переміщенням припасів, що вивозяться за межі митної території України, на транспортні засоби комерційного призначення, які знаходяться на митній території України, а також визначаються випадки, в яких митні органи вправі вимагати вилучення припасів із транспортних засобів комерційного призначення, які здійснюють міжнародні перевезення, для зберігання їх в іншому місці під час перебування цих транспортних засобів на митній території України.

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

експлуатант - юридична або фізична особа, яка експлуатує транспортний засіб комерційного призначення від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує його на інших законних підставах;

агент - суб’єкт господарювання, який на підставі відповідного договору з експлуатантом транспортного засобу комерційного призначення чи уповноваженою ним особою провадить передбачену законом діяльність з обслуговування цього транспортного засобу, у тому числі діяльність з постачання припасів.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України.

2. Митне оформлення і контроль за переміщенням припасів, що вивозяться за межі митної території України, на транспортні засоби комерційного призначення

2.1. Митні органи здійснюють митне оформлення та контроль за припасами, що постачаються на транспортні засоби комерційного призначення, експлуатантом яких є нерезидент.

2.2. Митне оформлення і контроль за переміщенням припасів на транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у пункті 2.1 цієї глави, здійснюються підрозділом митного органу в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон, де перебуває транспортний засіб комерційного призначення, на який ці припаси постачаються.

2.3. Для пропуску припасів на транспортний засіб комерційного призначення посадовій особі митного органу агентом подається товаросупровідний документ (рахунок або інший документ, що визначає вартість припасів, а також містить інформацію про їх найменування та кількість).

Посадова особа митного органу:

перевіряє надані документи;

звіряє дані про припаси (кількість, вартість, найменування тощо), що зазначені у поданих документах, з фактичними даними;

за наявності встановлених Митним кодексом України підстав проводить митний огляд припасів.

Після завершення митного контролю припасів посадова особа митного органу проставляє відбиток особистої номерної печатки на рахунку чи іншому документі, що визначає вартість припасів, що є підставою для завантаження цих припасів на транспортний засіб комерційного призначення.

2.4. Адміністрація транспортного засобу комерційного призначення (експлуатант - нерезидент) перевіряє доставлені на судно товари, підписує рахунок або інший документ, що визначає вартість припасів, і скріплює його відбитком печатки (за наявності).

2.5. Декларування агентом експорту припасів проводиться у строк, визначений частиною першою статті 229 Митного кодексу України, шляхом подання митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа та рахунків або інших документів, що визначають вартість припасів, підписаних адміністрацією транспортного засобу комерційного призначення, скріплених відбитками печатки адміністрації транспортного засобу комерційного призначення (за наявності) та особистої номерної печатки посадової особи митного органу.

3. Вилучення припасів із транспортних засобів комерційного призначення, які здійснюють міжнародні перевезення

3.1. Митні органи вправі вимагати вилучення припасів із транспортних засобів комерційного призначення, які здійснюють міжнародні перевезення та перебувають на митній території України, у таких випадках:

з метою запобігання виникненню техногенної ситуації у разі аварії транспортного засобу комерційного призначення на митній території України;

у разі неможливості з боку адміністрації транспортного засобу комерційного призначення забезпечити схоронність припасів під час перебування цього транспортного засобу на митній території України (відсутність умов для зберігання припасів; неможливість, у разі потреби, накласти митне забезпечення з метою забезпечення схоронності припасів тощо).

3.2. Під час перебування транспортного засобу комерційного призначення на митній території України припаси, вилучені у визначених пунктом 3.1 цієї глави випадках, підлягають зберіганню на складі митного органу, митному складі чи на складі тимчасового зберігання за вибором адміністрації транспортного засобу комерційного призначення.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмеруквгору