Документ z0998-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.10.2018, підстава - z1020-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.07.2015  № 371


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2015 р.
за № 998/27443

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 380 від 31.07.2018}

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081 “Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями” (зі змінами), від 26 червня 2013 року № 450 “Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень” (зі змінами) та з метою вдосконалення порядку забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей житловими приміщеннями НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом Міністерства оборони України  від 30 листопада 2011 року № 737, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 24/20337 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 19.06.2014 року № 401), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Центрального комітету
профспілки працівників
Збройних сил України
Д.Т. Мірошниченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
29.07.2015 № 371


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2015 р.
за № 998/27443

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

1. Пункт 1.7 розділу І викласти в такій редакції:

“1.7. Перелік житлових об’єктів, які передбачається фінансувати в поточному році за рахунок коштів Державного бюджету України (далі - Перелік), готується Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних Сил України (далі - ГКЕУ ЗС України) з урахуванням перспективного складу ЗС України та погоджується начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, після чого затверджується наказом Міністерства оборони України у встановленому порядку.”.

2. У розділі VIII:

абзаци п’ятий - сьомий пункту 8.4 викласти в такій редакції:

“Ф-3 (особи офіцерського складу військових частин, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім’ї, видану командиром (начальником) цієї військової частини (підрозділу));

довідку (додаток 43) про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (для осіб офіцерського складу) (особи офіцерського складу військових частин, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку квартирно-експлуатаційного органу, в зоні відповідальності якого розташована військова частина (підрозділ), за новим місцем дислокації на підставі облікових списків станом на 01 липня 2014 року);

копію завіреної підписом командира військової частини та печаткою військової частини довідки (додаток 4) про отримання (неотримання, здавання) жилого приміщення військовослужбовцем з попереднього місця проходження військової служби (для осіб офіцерського складу, крім тих, що виведені з території Автономної Республіки Крим та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження);”;

абзац третій пункту 8.6 після слів “окупованої території України” доповнити словами “та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження”.

Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника
Головного
квартирно-експлуатаційного
управління
Збройних Сил України
полковник


А.М. Берназвгору