Документ z0997-03, поточна редакція — Редакція від 04.04.2004, підстава - z0359-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.10.2003 N 382/604
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2003 р.
за N 997/8318

Про внесення змін до наказу
Міністерства аграрної політики України
та Міністерства фінансів України
від 16 квітня 2003 року N 112/297
"Про затвердження Порядку нарахування і виплати
коштів державного бюджету, передбачених для доплати
сільськогосподарським товаровиробникам усіх
організаційно-правових форм господарювання
за наявне поголів'я вівцематок
і ярок старше одного року"

{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства аграрної політики
N 112/297 ( z0343-03 ) від 16.04.2003,
до якого вносились зміни }

З метою підтримки сільськогосподарських товаровиробників та
забезпечення цільового і ефективного використання коштів,
передбачених для доплати сільськогосподарським товаровиробникам
усіх організаційно-правових форм господарювання за наявне
поголів'я вівцематок і ярок старше одного року, Н А К А З У Є М О:
1. Внести зміни до Розподілу коштів державного бюджету,
передбачених для доплати сільськогосподарським товаровиробникам
усіх організаційно-правових форм господарювання за наявне
поголів'я вівцематок і ярок старше одного року на 2003 рік,
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України та
Міністерства фінансів України від 16.04.2003 N 112/297
( z0343-03 ) "Про затвердження Порядку нарахування і виплати
коштів державного бюджету, передбачених для доплати
сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових
форм господарювання за наявне поголів'я вівцематок і ярок старше
одного року", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
30 квітня 2003 року за N 343/7664, виклавши його в новій редакції,
що додається.
2. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.), Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) Міністерства
аграрної політики України, Департаменту зведеного бюджету
Міністерства фінансів України (Рибак С.О.) в установленому
порядку:
2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. Довести наказ до відома структурних підрозділів
Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів
України, Міністерства агропромислового комплексу та Міністерства
фінансів Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського
господарства і продовольства та головних фінансових управлінь
обласних державних адміністрацій, міст Києва та Севастополя.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Мельника Ю.Ф. та заступника
Міністра фінансів України Мярковського А.І.
Міністр аграрної
політики України С.Рижук
Перший заступник Міністра
фінансів України Ф.Ярошенко

Додаток 1
до пункту 1.2 наказу
Міністерства аграрної
політики України та
Міністерства фінансів
України
16.04.2003 N 112/297
( z0343-03 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики України та
Міністерства фінансів
України
від 30.10.2003 N 382/604)

РОЗПОДІЛ
коштів державного бюджету, передбачених
для доплати сільськогосподарським
товаровиробникам усіх організаційно-правових
форм господарювання за наявне поголів'я
вівцематок і ярок старше одного року
на 2003 рік
------------------------------------------------------------------- | Області | Поголів'я вівцематок і ярок старше | Сума | | | одного року у сільськогосподарських |доплат*,| | | товаровиробників, голів |тис.грн.| | |---------------------------------------| | | |Всього |В тому числі, які утримують не | | | | на | менше як 40 голів | | | |1 січня|-------------------------------| | | | 2003 | на | на | на яке| | | | року, |01.01.2003|01.07.2003 |спрямо-| | | | тис. | |(01.06.2003)|вується| | | | голів | | |доплата| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------- АР Крим 77,0 32936 37270 32936 607,2
Вінницька 7,4 4547 5035 4547 83,7
Волинська 6,1 185 192 185 3,5
Дніпропетровська 5,6 4001 3982 3982 73,4
Донецька 22,3 11540 14119 11540 212,4
Житомирська 3,6 917 905 905 16,7
Закарпатська 61,4 5889 6424 5889 108,4
Запорізька 12,7 8836 8998 8836 162,6
Івано-Франківська 9,8 869 888 869 16,0
Київська 1,6 1159 1280 1159 21,4
Кіровоградська 7,4 7096 6387 6387 117,6
Луганська 9,7 5467 7137 5467 100,6
Львівська 3,9 - - - -
Миколаївська 9,8 4900 5735 4900 90,2
Одеська 238,9 39259 43577 39259 723,4
Полтавська 5,6 3311 3389 3311 61,0
Рівненська 3,6 224 224 224 4,2
Сумська 6,8 3259 3124 3124 57,5
Тернопільська 1,1 110 185 110 2,1
Харківська 7,9 5101 4820 4820 88,7
Херсонська 22,1 15761 17475 15761 290,1
Хмельницька 3,7 1643 1727 1643 30,3
Черкаська 3,3 2083 2018 2018 37,2
Чернівецька 29,4 3873 4489 3873 71,3
Чернігівська 4,0 1111 1501 1111 20,5
Всього 564,7 164077 180881 162856 3000,0 -------------------------------------------------------------------
_______________
* У 2003 році за кожну вівцематку і ярку старше одного року,
наявну за станом на 1 січня та збережену до 1 липня (1 червня)
2003 р., сільськогосподарським товаровиробникам, які утримують не
менше як 40 голів вівцематок і ярок старше одного року,
встановлюється розмір доплати 18,40 гривень.вгору