Документ z0994-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.09.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2018  № 399


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2018 р.
за № 994/32446

Про затвердження Змін до Переліку основних штатних посад осіб офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 277 «Про переліки посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами» (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Переліку основних штатних посад осіб офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 27 січня 2015 року № 42/ДСК (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2015 року за № 143/26588, що додаються.

2. Генеральному штабу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики УкраїниА. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
08 серпня 2018 року № 399


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2018 р.
за № 994/32446

ЗМІНИ
до Переліку основних штатних посад осіб офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

1. У розділі II:

1) пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

«

4. Дивізіон кораблів 1 рангуКомандир дивізіону

Капітан 1 рангу

2

Начальник штабу - перший заступник командира дивізіону

Капітан 1 рангу

2

Заступник командира дивізіону з морально-психологічного забезпечення;
заступник командира дивізіону з електромеханічної частини;
флагманський спеціаліст з ракетної зброї;
флагманський мінер

Капітан 2 рангу

2

Заступник начальника штабу;
начальник електромеханічної служби;
флагманський штурман;
флагманський спеціаліст з радіотехнічної служби;
флагманський спеціаліст;
дивізіонний спеціаліст

Капітан 3 рангу

3

Помічник командира дивізіону;
начальник служби;
начальник фінансово-економічної служби;
начальник відділення

Капітан 3 рангу

3

Начальник групи

Капітан-лейтенант

3

5. Дивізіон кораблів 2 рангу, навчальних кораблів (катерів), допоміжних суден (у яких командири суден мають штатне військове звання «капітан 2 рангу»)Командир дивізіону

Капітан 2 рангу

2

Начальник штабу - перший заступник командира дивізіону

Капітан 2 рангу

2

Заступник командира дивізіону з морально-психологічного забезпечення;
заступник командира дивізіону з електромеханічної частини;
флагманський спеціаліст з ракетної зброї

Капітан 3 рангу

3

Заступник начальника штабу;
начальник електромеханічної служби;
флагманський штурман;
флагманський мінер;
флагманський спеціаліст з радіотехнічної служби;
флагманський спеціаліст;
дивізіонний спеціаліст

Капітан-лейтенант

3

Помічник командира дивізіону;
начальник служби;
начальник фінансово-економічної служби;
начальник відділення

Капітан-лейтенант

3

Начальник групи

Старший лейтенант

3

»;

2) рядки 5, 6 пункту 6 викласти в такій редакції:

«

Помічник командира дивізіону з постачання;
помічник командира дивізіону - начальник фінансово-економічної служби;
флагманський спеціаліст, дивізіонний спеціаліст;
старший інженер

Капітан-лейтенант

3

Інженер

Старший лейтенант

3

».

2. У розділі IІІ:

1) у підпункті 1 пункту 3:

після рядка 4 доповнити новим рядком 5 такого змісту:

«

Тільки для відділу міжнародного військового співробітництва Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного:
начальник відділу

Полковник
(Капітан 1 рангу)

2

».

У зв’язку з цим рядки 5-28 вважати відповідно рядками 6-29;

після рядка 13 доповнити новим рядком 14 такого змісту:

«

Тільки для відділу міжнародного військового співробітництва Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного:
старший офіцер

Підполковник
(Капітан 2 рангу)

3

».

У зв’язку з цим рядки 14-29 вважати відповідно рядками 15-30;

2) рядок 8 підпункту 1 пункту 11 викласти в такій редакції:

«

Заступник начальника секції з оборонних проблем Міністерства оборони України при Президії Національної академії наук України

Полковник
(Капітан 1 рангу)

2

»;

3) рядок 2 підпункту 1 пункту 12 викласти в такій редакції:

«

Начальник центру (інституту)

Полковник

2

».

3. У розділі IV:

1) назву підпункту 5 пункту 2 викласти в такій редакції:

«5) Інформаційно-телекомунікаційні вузли оперативних командувань, територіального управління, армійських корпусів, управління командування морської піхоти, управління морського командування»;

2) рядки 3-6 підпункту 1 пункту 20 викласти в такій редакції:

«

Начальник штабу - перший заступник начальника арсеналу;
заступник начальника: арсеналу, арсеналу з безпеки, арсеналу з морально-психологічного забезпечення, арсеналу - головний інженер, арсеналу - начальник центру, арсеналу з матеріально-технічного забезпечення, арсеналу - начальник зберігання (за наявності трьох і більше відділів зберігання), начальник філії арсеналу

Підполковник

3

Помічник начальника: арсеналу; головний інженер - заступник начальника філії арсеналу; начальник відділу (відділення): нормативно-дослідного, обліково-операційного, технічного, технічного контролю, виробничо-технічного, нормативного, виробничо-диспетчерського, конструкторського, планово-виробничого, енергомеханічного, вибухових речовин і порохів, стендових випробувань, артилерійських боєприпасів, балістики стрілецького озброєння та боєприпасів

Майор

3

Заступник начальника штабу; начальник відділу (відділення): персоналу та стройового, фінансово-планового, планово-економічного, зберігання, виробничого навчання, матеріально-технічного забезпечення, транспортно-вантажного; начальник: цеху, бюро, лабораторії, станції, інженерної служби, служби пожежної безпеки, радіаційного, хімічного, біологічного захисту, зв’язку; комендант

Майор

3

Заступник начальника відділу; начальник: продовольчої служби, речової служби, продовольчої та речової служби, медичної служби, інформаційно-телекомунікаційного вузла, відділення, ділянки, постачання, групи; старший: інженер, помічник начальника відділу (цеху); помічник начальника: арсеналу - начальник фінансово-економічної служби, арсеналу - начальник служби охорони державної таємниці; офіцер; інженер; заступник коменданта

Капітан

3

»;

3) у пункті 25:

назву пункту викласти в такій редакції:

«25. Телерадіостудія, інформаційне агентство, друкований орган, будинок офіцерів, оркестр, ансамбль»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«

3) Інформаційне агентствоНачальник агентства; заступник начальника агентства;
заступник начальника агентства - редактор редакції

Полковник

2

Редактор редакції; заступник редактора редакції;
начальник відділення - заступник редактора редакції;
відповідальний секретар; начальник відділення;
спеціальний кореспондент

Підполковник

3

Начальник групи; начальник друкарні; начальник центру;
заступник начальника центру; старший офіцер; кореспондент

Майор

3

Помічник начальника: агентства - начальник фінансово-економічної служби, агентства з правової роботи; начальник відділення персоналу; офіцер; інженер; юрисконсульт

Капітан

3

»;

4) у підпункті 1 пункту 34:

рядок 2 виключити.

У зв’язку з цим рядки 3-8 вважати відповідно рядками 2-7;

рядок 2 викласти в такій редакції:

«

Тільки для Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України:
начальник центру; заступник начальника: центру, центру з тилу, центру з озброєння, центру по роботі з особовим складом; офіцер для доручень

Полковник

2

».

4. У розділі VІІІ:

1) пункт 4 після рядка 3 доповнити новим рядком 4 такого змісту:

«

Тільки для головних управлінь (управлінь), що утримуються
на окремих штатах і підпорядковані Міністерству оборони України:
заступник начальника головного управління;
начальник управління;
заступник начальника управління

Полковник
(Капітан 1 рангу)

2

».

У зв’язку з цим рядки 4-10 вважати відповідно рядками 5-11;

2) у пункті 5:

рядок 6 викласти в такій редакції:

«

Заступник начальника штабу;
заступник начальника командного центру;
заступник командувача ракетних військ і артилерії;
заступник начальника авіації;
заступник начальника армійської авіації;
заступник начальника військ

Полковник
(Капітан 1 рангу)

1

»;

рядок 11 викласти в такій редакції:

«

Начальник служби, для служб:
радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки;
радіоелектронної боротьби;
інженерної;
ракетно-артилерійського озброєння;
бронетанкової;
автомобільної;
служби живучості та вибухопожежобезпеки баз та складів;
пошуково-рятувальної

Полковник
(Капітан 1 рангу)

2

»;

рядок 15 викласти в такій редакції:

«

Начальник служби, для служб:
радіотехнічної;
морської інженерної;

Капітан 1 рангу

2

автомобільної та бронетанкової;
мінно-торпедного озброєння;
шкіперського, технічного та аварійно-рятувального майна;
пошуково-рятувальної»;

3) рядок 8 пункту 6 викласти в такій редакції:

«

Начальник служби, для служб:
повітрянодесантної;
радіоелектронної боротьби;
технічного забезпечення розвідки;
бронетанкової;
автомобільної;
ракетно-артилерійського озброєння;
живучості та вибухопожежобезпеки баз та складів;
повітрянодесантної техніки;
водолазної

Полковник
(Капітан 1 рангу)

2

»;

4) доповнити новими пунктами 12, 13 такого змісту:

«

12. Управління Морського командуванняКомандир

Визначається Указом Президента України,
якщо інше - капітан 1 рангу

1

Начальник штабу - перший заступник командира;
заступник командира;
начальник управління - заступник начальника штабу

Капітан 1 рангу

1

Заступник начальника штабу;
начальник управління;
начальник центру;
заступник начальника управління;
начальник відділу

Капітан 1 рангу

2

Старший оперативний черговий;
заступник начальника відділу;
начальник групи (поточних операцій);
старший офіцер (для відділу оперативного планування, групи поточних операцій);
начальник служби;
начальник розвідки;
начальник зв’язку

Підполковник
(Капітан 2 рангу)

2

Помічник командира з правової роботи;
помічник командира (з охорони державної таємниці);
начальник відділення;
начальник групи;
старший офіцер

Підполковник
(Капітан 2 рангу)

3

Оперативний черговий;
офіцер

Майор
(Капітан 3 рангу)

3

13. Управління Командування морської піхотиКомандувач

Визначається Указом Президента України

1

Начальник штабу - перший заступник командувача

Визначається Указом Президента України

1

Заступник командувача;
начальник ракетних військ і артилерії;
начальник управління - заступник начальника штабу

Полковник

1

Начальник протиповітряної оборони;
заступник начальника штабу;
начальник відділу;
начальник центру - заступник начальника управління

Полковник

2

Начальник розвідки;
начальник зв’язку;
заступник начальника відділу;
старший оперативний черговий;
начальник групи (для груп протиповітряної оборони, поточних операцій, розвідки, зв’язку, організаційно-планової);
старший офіцер (для відділу ракетних військ і артилерії, відділу оперативного планування, групи поточних операцій)

Підполковник

2

Помічник командувача з правової роботи;
помічник командувача (з охорони державної таємниці);
начальник відділення;
начальник групи;
старший офіцер

Підполковник

3

Оперативний черговий;
старший офіцер (для групи протиповітряної оборони);
офіцер

Майор

3

».

Начальник Головного
управління оборонного
та мобілізаційного планування -
заступник начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенантО. Локотавгору